Utskrift från gbg.yimby.se
....

 > Infrastruktur
 > Cykling

Utbyggnad av cykelnätet

Jesper Hallén
348 Inlägg
Ort: Göteborg, Gick med: April 2012
Det skall fortsatt satsas mer pengar på cykelnätets utbyggnad i Göteborg. Dessutom ska det utredas ett cykelresecentrum vid Centralstation under 2009. Det skriver Vårt Göteborg i en artikel.

Mikael Andersson
200 Inlägg
Ort: Göteborg, Gick med: April 2009
Nu, är det här 6 månader efter Jesper Halléns starttråd om utbyggnad av Cykelnätet i Göteborg.Nåväl, det kan väl ursäktas med att jag nyligen blev medlem.

Göteborgs Stad kommer att få KLIMP-pengar från Staten som, omfattar ett antal 10-tals miljoner kronor.
Men jag har fått veta av Ronnie Ljungh,på stadskansliet att KLIMP-pengarna
skall förbättra cykelnätet och förbindelser mellan existerande Gång-och cykelbanor.

-Jag har nämligen tidigare skrivit brev till Ronnie Ljungh om en idé med en asfalterad riktig Gång- och cykelbana (särskilt för cyklister)mellan Angeredsbron
och Jordfallsbron utmed E6:an eftersom hela Hisingen tillhör Göteborgs Stad.

Idag finns det ingen riktig Gång- och cykelbana mellan Angeredsbron och Jordfallsbrons brofäste på Hisingen.

Nyligen har jag skrivit brev (snigelbrev) till både kommunstyrelsen i Ale kommun samt till Göteborgs Energis styrelse (jag framlade ytterligare en idé till Göteborgs Energis styrelse i mitt brev)om att det ej finns någon riktig Gång-och cykelbana mellan Jordfallsbron och Angeredsbron utmed E6:an.
För det finns ju en riktig Gång- och cykelbana längsmed E6:an ända till Angeredsbron idag från göteborgshållet sett.

Nu, när banaväg byggs med dubbelspårig järnväg mellan Göteborg och Trollhättan och 4-filsväg mellan de två städerna.
Så kommer det att också byggas en riktig lokalväg mellan alla små samhällen i Ale kommun, något som jag har själv sett när jag har åkt till Nödinge för att se framväxten av dubbelspårig järnväg mellan Nödinge och Nol.
Denna kommande lokalväg mellan Nödinge och Nol (som jag har nu gått på ett antal gånger)så finns det en bred och fin riktig Gång- och cykelbana längsmed denna lokalväg.

-Jag skrev brev till Ale kommunstyrelse eftersom jag inser att jag som en liten kommuninvånare i Göteborg utan politiska kontakter i Göteborgs Stads kommunstyrelse inte kan få till stånd en riktig Gång-och cykelbana längsmed E6:an mellan Jordfallsbrons brofäste på Hisingen till Angeredsbron.

Utan att det har större tyngd om en närliggande kommuns kommunstyrelse önskar en riktig Gång- och cykelbana som gör att deras kommande cykelbana längsmed den nya lokalvägen kan få en vidare sträckning OM det anläggs en en riktig Gång- och cykelbana till Göteborg.

För idag är det så att om man vill cykla mot Kungälv eller mot Bohus eller Nödinge från Göteborg sett då måste man strax före Angeredsbron hitta vägen i Backa så att man kan cykla ut på den gamla E6:an för att på den cykla mot Kungälv.

Det är inte trafiksäkert att cykla på en smal lokalväg som gamla E6:an är idag
på samma lokalväg där bilister också kör.

En asfalterad Gång- och cykelbana mellan Angeredsbron och Jordfallsbron utmed E6:an är en felande länk som det är idag.
Mikael Andersson
200 Inlägg
Ort: Göteborg, Gick med: April 2009
-Jag gick igår denna sträcka, mellan Angeredsbron och Jordfallsbron, för att undersöka saken.

Det finns en grusväg, bred för att passa för en bil eller en traktor.
Cirka 1km från Jordfallsbron så är det ett inhängnat område för kreatur där gör grusvägen en tvär sväng från sträckningen precis invid E6:an för att på några 100-tals meter gå cirka 50 meter från Göta Älvs Hisingssida där det växer en massa spensliga vackra björkar.

När Banaväg är färdigt 2012 då kommer det att finnas en brev fin riktig Gång- och cykelbana mellan alla småsamhällen i Ale kommun, vilket redan nu går att se om man går mellan Nödinge centrum och Nol.

Den felande länken av riktig Gång- och cykelbana mellan Göteborg och Ale kommun kommer att bli denna grusväg mellan Angeredsbron och Jordfallsbron som båda ligger inom Göteborgs Stads domäner.
Hisingen tillhör Göteborgs Stad.
Senast ändrad 14 juni 2009 01:42
Profilbild
Daniel Andersson
543 Inlägg
Ort: Göteborg, Gick med: Mars 2009
En bloggpost och video om hur cykelinfrastrukturen utvecklats i Nederländerna som manar till efterföljd i andra länder:
How the Dutch got their cycling infrastructure.

 > Infrastruktur
 > Cykling
Utbyggnad av cykelnätet

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6726 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Göteborgsregionens folkmängd
8 December 2020 19:27 av Matthias H.
Gratis illustrationsprogram?
11 Mars 2020 04:44 av Huai Chuan
VÄSTLÄNKEN OCH ALTERNATIVEN
15 Februari 2019 15:57 av Mikael Bigert