Utskrift från gbg.yimby.se
....

 > Städer
 > Lundby

Frihamnen, Göteborgs Manhattan?

Sida 10 av 28
Matthias H.
663 Inlägg
Ort: Kungsbacka, Gick med: Juni 2008
Bo Norrman skrev:Men självklart kan inte alla få havsutsikt och sol hela dagen när man bor i en stad! Det är inte därför man bor där. Jag bor själv på en innergård vilket ger mindre sol men mindre buller, det är ett val jag gjort. Å andra sidan gör det mig mer beroende av bra parker och andra nära utemiljöer för promenad, joggning och annan rekreation. Och det är en av de saker som jag inte sett i förslaget, var finns den sociala utemiljön för de människor som skall bo där?


Håller med dig här, jag vill gärna se gatustruktur och om det är någon park inlagd.
Profilbild
Olof Antonson
463 Inlägg
Ort: Göteborg (Kålltorp), Gick med: Maj 2009
Jag kommer utifrån Öckerö och det finns ingen som sitter i nån park när man kan vara vid havet.

Så:
Behövs någon park när man kan sitta på bryggorna och fika, promenera etc.? Kolla på Eriksberg, där finns det inte speciellt mycket parker, men folk verkar väl trivas där ändå?
Givetvis skall det finnas växtlighet, men prioritet borde väl ändå vara en hög exploatering?
Det enda som visats upp är ju kuben, de gräver kanske inte ner sig på pyttedetaljer som var folk ska jogga det första de gör.
Senast ändrad 13 april 2010 15:20
Matthias H.
663 Inlägg
Ort: Kungsbacka, Gick med: Juni 2008
Men en bit in så får det gärna vara någon schysst park på ex 100*100 meter med basketplan i t ex. Men den ska ju självklart harmoniera med gatustrukturen som jag helst ser är rätvinklig.
Sven R
529 Inlägg
Ort: Göteborg, Gick med: Oktober 2008
Jag skulle gärna se att platsen framför kuben blir denna offentliga mötesplats. Det var iallafall vad Cullberg antydde när han blev intervjuad i tv, dagens musikfestivaler får ju plats på Bananpiren även i fortsättningen.

För övrigt håller jag med Olof, "park" är inte lika attraktivt som "vatten". Därför vore det bara slöseri med mark att lägga in en stor park i Frihamnens inre.
Senast ändrad 13 april 2010 16:32
Sven R
529 Inlägg
Ort: Göteborg, Gick med: Oktober 2008
Bo Norrman skrev:

Men varför bygga ngt som bara skall vara en utsmyckning? Gärna en kub men skapa isf en miljö runt om som gör att man vill vara där. Många har jämför med Sydney, men operahuset har en funktion och lockar besökare både som funktion och miljö.


Det håller jag med dig om, innehållet verkar inte vara så uttänkt i förslaget. Men vis av erfarenhet så är det inte fel att redan nu peka ut att platsen bör vikas för en offentlig byggnad av "ikontyp". Risken är annars att stor att någon ledande politiker lovar bort piren till några storföretag, tänk på Ericssons trista kontorskomplex på Norra Älvstranden.

Återigen en fond kan se snygg ut från hamnsidan, jag vill se bilder hur det kommer att se ut från andra hållet så det inte blir en vägg.


Som Johannes sa, byggnader uppfattas sällan som väggar när man befinner sig i markplan på gatorna. Och det är därför man helst ska bygga raka gator när man bygger höghusstad, då kommer man att se mer av himlen. Höghus skulle passa bra i Frihamnen eftersom vattenytorna kommer att ge mycket ljus och luft mellan husen.

Ja kajer kan höjas men det är inte ett trivialt problem. Stadskansliets utredning från 2006 går in många detaljer kring detta och skriver: ”Höga vattenstånd är något att särskilt beakta i den framtida ombyggnaden av Göteborg där det nya stora regioncentrat är tänkt att ligga i den centrala delen av staden vid Älvstränderna.”

Det handlar inte bara om kajer, utan tex vad som händer när höjd havsvatten i kombination med ökad nederbörd ökar portrycket i leran. Jag har nyligen sett hur svårt det varit att påla grund till den lilla utbyggnaden av ”Kuggen” på Lindholmen och undrar om det verkligen är väl undersökt om marken kring Frihamnen tål att det byggs höga hus där.

Enligt den nya rapporten om skydd mot extremt väder som kom 2009 (http://bit.ly/dBrxn0) kommer det att bli dyrt att klimatsäkra centrala staden: "Ännu grövre överslag har gjorts för åtgärder för att säkra Göteborgs centrala delar, från Älvsborgsbron till Tingstadstunneln. För säkring av Göteborg till en + 1/2 m över dagens havsnivå ligger kostnaden på mellan 3 000 -3 400 Mkr. Lägger vi nivån på + 1 m över dagens havsnivå hamnar kostnaden på 5 100-10 000 Mkr.

Så detta är ett centralt problem som inte löses med lite kajförhöjning.


Nu tänkte jag främst på själva Bananpiren där det inte borde vara så komplicerat att sponta en ny kaj och fylla upp. Det kommer inte att stå några jättetunga hus där.

Men när det gäller resten av Frihamnen så kanske den här problematiken bara är ytterligare ett argument för en hög exploatering för att täcka kostnaderna. Bäst är ju att påla till berget och då snackar vi hus som är högre än Läppstiftet. Den här marken är för värdefull för att lämnas som "natur", vilket Kia Andreasson verkar vilja.

Jag känner väl till Norra station, eftersom jag arbetat på Karolinska. Till skillnad från dig tror jag inte att det behöver bli trist, ffa inte jämfört med den öken det är idag.


Nej, jag är också säker på att det blit ett lyft från ökennivån. Men lite högre ambitioner än så har vi väl mitt i Göteborg? Om du kan visa mig en akademisk forskningsmiljö som samtidigt agerar levande stadskärna så är jag idel öra. Om det finns ett sådant exempel så vore ändå ett exempel på slöseri med skattebetalarnas pengar. Dessa lokaler bör säljas till privata fastighetsbolag, så att det kommersiella värdet kan kapitaliseras. Det finns verksamheter som har större behov att att sitta just i city.

När det gäller odling är det självklart att jag inte förespråkar stora fält mitt i stan. Däremot finns det en hel del intressanta förslag kring vertikal odling och höghus med integrerade trädgårdar.


Fast inga av dessa intressanta förslag har någon realism. Det är ganska enkelt att inse att det är resursslöseri att bygga en vertikal odling i ett höghus när kostanden för att transportera en tomat från medelhavet är något öre.

Icke hårdgjorda ytor är också väsentligt för att minska avrinning vid extrema regnväder, ett allt vanligare fenomen. Odling kan också vara ett sätt att hantera gråvatten.


Avrinningen är inget problem i Frihamnen, dagvattnet leds enkelt ut älven. Om man vill rena dagvattnet innan det når älven så kan det ledas till de diken och skyddszoner som omger trafiklederna, i Frihamnens utkanter. Eller så kan man ordna ett underjordiskt reningsmagasin. Huvudsaken är att marken används ytsnålt.


Slutligen, en del av de saker du säger är vettiga. Men du kanske har en annan vision av det framtida Frihamnen än jag. Jag ser att Frihamnen är den enda platsen i Göteborg där vår stadskärna äntligen kan få spilla över till Hisingssidan.
Senast ändrad 13 april 2010 17:52
Profilbild
Bo Norrman
6 Inlägg
Ort: Göteborg (Centrum), Gick med: Januari 2010
Sven Renquist skrev:Det håller jag med dig om, innehållet verkar inte vara så uttänkt i förslaget. Men vis av erfarenhet så är det inte fel att redan nu peka ut att platsen bör vikas för en offentlig byggnad av "ikontyp". Risken är annars att stor att någon ledande politiker lovar bort piren till några storföretag, tänk på Ericssons trista kontorskomplex på Norra Älvstranden.


Att det bör vara en offentlig miljö och inte en plats för företag håller jag med om. Ngt som kompletterar Operan på andra sidan?


Som Johannes sa, byggnader uppfattas sällan som väggar när man befinner sig i markplan på gatorna. Och det är därför man helst ska bygga raka gator när man bygger höghusstad, då kommer man att se mer av himlen. Höghus skulle passa bra i Frihamnen eftersom vattenytorna kommer att ge mycket ljus och luft mellan husen.


Min kritik var att det går inte att ta ställning till förslaget utifrån att se ett enda perspektiv. Det mesta ser rätt flott ut på lite avstånd från vattnet, så även det kajnära bostäderna i Västerås. Men det har gjort staden tristare, trots att argumentet var att närma Västerås till vattnet.


Nu tänkte jag främst på själva Bananpiren där det inte borde vara så komplicerat att sponta en ny kaj och fylla upp. Det kommer inte att stå några jättetunga hus där.

Men när det gäller resten av Frihamnen så kanske den här problematiken bara är ytterligare ett argument för en hög exploatering för att täcka kostnaderna. Bäst är ju att påla till berget och då snackar vi hus som är högre än Läppstiftet. Den här marken är för värdefull för att lämnas som "natur", vilket Kia Andreasson verkar vilja.


Med tanke på problemen kring nya gamla Ullevi så tycker jag inte att denna fråga kan bagatelliseras, spec inte innan man räknat på kostnaderna som följer av högre havsvatten och stormsäkring. Det är klart man kan bygga husen med tomma nedervåningar men då lär inte miljön bli så kul


Fast inga av dessa intressanta förslag har någon realism. Det är ganska enkelt att inse att det är resursslöseri att bygga en vertikal odling i ett höghus när kostanden för att transportera en tomat från medelhavet är något öre.

Avrinningen är inget problem i Frihamnen, dagvattnet leds enkelt ut älven. Om man vill rena dagvattnet innan det når älven så kan det ledas till de diken och skyddszoner som omger trafiklederna, i Frihamnens utkanter. Eller så kan man ordna ett underjordiskt reningsmagasin. Huvudsaken är att marken används ytsnålt.

Slutligen, en del av de saker du säger är vettiga. Men du kanske har en annan vision av det framtida Frihamnen än jag. Jag ser att Frihamnen är den enda platsen i Göteborg där vår stadskärna äntligen kan få spilla över till Hisingssidan.


När det gäller vissa frågeställningar kan jag tycka att det är mer detaljer som skiljer sig mellan oss, när det gäller andra tycker jag att dina tankar saknar långsiktighet. Det är väl ändå så att vi skall planera en stad för detta århundrande, inte årtionde? Ta tex din kommentar om kostnader för att transportera tomater. Det må gälla idag men knappast på sikte. Ökande oljepriser kommer att slå på både transporter och kostnader för tex konstgödsel. Dessutom saknar medelhavsområdet något som vi har nämligen vatten i överflöd. Jag tror inte att vi skall lita till dem för alla våra grönsaksbehov framöver.

Min vision för en nu stadsdel är att den är spännande, utmanande, attraktiv och ekologiskt hållbar. Varför inte ha målet att Göteborg om 10 år skall toppa denna lista: http://www.grist.org/article/cities3/ Jag vill också att staden Göteborg skall vara attraktiv även för mina barn. En stad kan inte stagnera och självklart behövs nya idéer om stadsutveckling, men vänder mig mot den lät grabbiga "Hurra, vi får höghus-attityd" som jag tycker dominerar många kommentarer. För övrigt är det anmärkningsvärt hur få kvinnor som skriver i detta forum. Det är väl inte så att YIMBY står för Yes in my Boys yard?
Matthias H.
663 Inlägg
Ort: Kungsbacka, Gick med: Juni 2008
Bo, det är verkligen synd att inte fler kvinnór skriver här. Är det så enkelt att män i större utsträckning är intresserade av stadsplanering än kvinnor? Jag vet inte.

Men höghus i Göteborg kan man säga finns i praktiken inte. Läppstiftet och det ena hotell Gothia är över 20 våningar men det är allt. Nu har vi under årtionden sänkt det ena höghusprojektet efter det andra. Har det inneburit att staden är bättre än om dessa projekt tillbaks i tiden hade blivit byggda? Det går inte att svara på. Men Johannes punkt med att vända på frågan tycker jag är väldigt bra d v s varför ska vi bygga lågt. Och om vi nu har en del av staden där rätt många tillbaks i tiden pratat om att det skulle passa med lite högre hus, ska vi verkligen inte då försöka för en gångs skull? För du måste medge att det är lite kittlande? Det tycker jag i alla fall.
Profilbild
Johannes Hulter
1635 Inlägg
Ort: Göteborg, Gick med: Januari 2008
@ bo: Again with the höghus? Vad är problemet?

Huruvida det är "grabbigt" eller inte med höghus vet jag inte. Det finns många män, både yngre och äldre, som avskyr höghus. För mig personligen är just det estetiska intrycket/stadsvyn/stadsbilden etc. underordnad stadslivet. Om jag hurrar för något så är det en förtätad stadskärna med mer bostäder och verksamheter och mänskliga möten. Och ju fler våningar desto fler människor, det är ganska enkel matematik...

Jag tycker precis som du att det vore roligt med fler kvinnor som skrev här, vi har diskuterat det vid flera tillfällen och är öppna för förslag på vad man kan göra (med eller utan sarkastisk underton...)
__________________
A house is not only a machine for living in
Profilbild
Hans H
193 Inlägg
Ort: Göteborg, Gick med: Januari 2009
Bo Norrman skrev:


"Hurra, vi får höghus-attityd" som jag tycker dominerar många kommentarer.


Jag välkomnar höghus...inte för att husen som sådana är trevliga, utan för att det ger en god förutsättning att göra en trevlig stadsdel och ger en möjlighet för fler att ta del av den trevliga stadsdelen. Högre täthet medför bättre förutsättningar till starkare stadsliv iom att det då finns fler potentiella kunder, vilket i sin tur förhoppningsvis lockar fram bättre service och så sätts kanske en positiv stadslivsspiral igång som lockar till sig besökande folk utifrån till stadsdelen, som i sin tur stärker utbudet...och vips så har innerstaden växt och Frihamnen blivit en del av den.

Att ha en livlig stadsdel i Frihamnen skulle ge en länk mellan innerstaden och Hisingen och medföra att Hisingen på sikt får en möjlighet att bli något mer än bara en plats där man sover och arbetar, utan som även har en stor del av stadslivet i Göteborg. Och skulle kunna ge landkrabborna på fastlandet en anledning att besöka ön av andra anledningar än att pendla till jobbet.

Bygger man för låga hus kommer man med säkerhet få ett område som har "nära till innerstaden", men det vi vill är att Frihamnen ska bli en del av innerstaden, och att istället den första förortsbebyggelsen på Hisingen därigenom ska få "nära till innerstaden".
Senast ändrad 13 april 2010 23:09
Sven R
529 Inlägg
Ort: Göteborg, Gick med: Oktober 2008
Hans H skrev:

Bygger man för låga hus kommer man med säkerhet få ett område som har "nära till innerstaden", men det vi vill är att Frihamnen ska bli en del av innerstaden, och att istället den första förortsbebyggelsen på Hisingen därigenom ska få "nära till innerstaden".


Det är precis detta det handlar om för mig också. Dom som pratar odling i staden och barnperspektiv och det tredje med det andra, varför ska dom jämt börja problematisera då man planerar en liten smutt tät stad? Rikta engagemanget åt andra platser istället, mellanstaden, förorten. Det är där förutsättningarna för allt detta finns. Visst, det är inte lika glamoröst. Men inte desto mindre viktigt.
Sven R
529 Inlägg
Ort: Göteborg, Gick med: Oktober 2008
Bo Norrman skrev:

Varför inte ha målet att Göteborg om 10 år skall toppa denna lista: http://www.grist.org/article/cities3/


Det låter som ett bra mål. Men titta hur listan ser ut. Förmodligen måste vi bygga en skyline och lite modern arkitektur först för att de ens ska uppmärksamma oss. Det är ett annat argument för höghus, de symboliserar modernitet, optimism och tillväxt. Värden som man blir glad av. Värden som ska finnas i en progressiv storstad.


Edit: Bo, jag kan förstå det där du sa om att du upplevde höghusen i Västerås som en mur mot vattnet. Jag kollade på Hitta.se:

http://www.hitta.se/LargeMap.aspx?gatubild&gvX=6609653&gvY=1542124&gvH=109
http://www.hitta.se/LargeMap.aspx?gatubild&gvX=6609591&gvY=1542522&gvH=219

Det där ser minst lika ospännande ut som våra lamell- och punkthusenklaver på Norra Älvstranden. Felet är att husen fjärmar sig från gatorna och att de har för få lokaler (butiker, caféer osv) i bottenplan. Det ser kompakt och likformigt ut. Vi på Yimby vill ju naturligtvis se en stadsmiljö som ser ut som innerstad, inte som Moskvas förorter. Så här ska det se ut:

http://rentoid.files.wordpress.com/2007/09/melbourne-skyline.jpg
Senast ändrad 14 april 2010 02:48
Profilbild
Johannes Hulter
1635 Inlägg
Ort: Göteborg, Gick med: Januari 2008


Instämmer med Sven. Och det viktigt att återigen påpeka:

Oavsett om husen är fem eller femtio våningar så är det gatuplanet som avgör om det blir levande stad eller död "vägg".

Edit: Att problemet inte är höjden, utan gatuplanet är ju uppenbart om man tittar på bilderna från Västerås. Det är N:a Älvstranden med fler våningar men fortfarande en bostadsenklav.
__________________
A house is not only a machine for living in

Senast ändrad 14 april 2010 08:50
Profilbild
Hannes Johansson
249 Inlägg
Ort: Göteborg (Lindholmen), Gick med: Februari 2009
Som sagt, angående husen i Västerås så är det väl inte höjden som verkar vara problemet om man tittar på de där bilderna. Problemet är snarare den totala avsaknaden av kontakt med gatan, den avfjärmning de gestaltar från gatulivet och allmänheten. Det känns verkligen som att de bara skriker "Privat! Obehöriga äga ej tillträde!". Sedan tycker jag även personligen att de var gräsligt fula. Höghus tycker jag personligen måste utformas mycket smäckrare och helst inte med för mycket andel betongmaterial. Hellre mycket fönster och ljus. Höghus är precis som lägre hus, de kan vara både snygga och fula, beroende på utformningen.

Höghus har ju den fördelen att man får in mer folk på samma yta. Mer folk nära kollektivtrafiken, mer folk nära affärerna, mer folk nära staden. Det i sig är ju ekonomiskt och ekologiskt hållbart i jämförelse med att sprida ut bebyggelsen i småhus som då oundvikligen blir bilbereonde.

Dessutom så är det ju som sagt inte en fråga om hur unikt det är. Höga hus är inte unikt i världen, men det är väl inte låga hus heller, så det i sig är väl inget argument emot höga hus. Dessutom råder det i princip total avsaknad av höga hus i Göteborg. Ändå klagar folk över "alla dessa höghus" så fort en plan innehåller en byggnad på över 10 våningar. När man bebyggt Norra Älvstranden och även när man visat planen för Skeppsbron så har man sagt att "höghus kan man ju bygga vid Frihamnen sedan".

Om det är grabbigt eller inte med höghus får väl vara en personlig åsikt. Men det verkar vara ett ganska innehållsfattigt argument mot höghus, som kan ställas mot en massa objektiva fördelar och argument.
Hmmm... om det är grabbigt med höghus är det väl isåfall tjejigt med låghus? Dags att det äntligen blir lite jämställdhet i byggandet då

Föreligger inga konkreta stora tekniska hinder så blir det nog svårt att lägga fram hållbara objektiva argument emot höga hus på denna plats. En uppsjö av de sedvanliga försöken att rationalisera subjektiva preferenser med något som ska låta som logiska argument blir det ju såklart - "höghus är för män", "skyskrapor är ett uttjatat arkitektoniskt tema, vilket bevisas av att Cheopspyramiden är flera tusen år gammal", osv. (Därmed inte sagt att subjektiva argument är oviktiga).

Jag vill ha en varierad stad där så många olika typer av människor som möjligt kan hitta sin plats att trivas - både nuvarande invånare och potentiella nya, sådana som idag kanske inte ens ser Gbg som ett alternativ. Så blir det inte om hela staden överallt ska byggas efter precis samma ideal. Den som inte gillar den levande vibrerande stad som riktigt tät bebyggelse ger förutsättningar för kan välja att fortsätta att lugnt strosa omkring i tex det som är centrum idag eller i någon av alla våra likriktade dussinförorter.
Senast ändrad 14 april 2010 12:46
Rasmus Karlsson
1 Inlägg
Ort: varberg, Gick med: Augusti 2010
hoppas det blir nått av det här, både göteborg och hela sverige behöver tuffa till sig lite och det här projektet skulle nog vara ett bra sätt att dels synas ute i världen och att dessutom göra något riktigt kreativt med göteborgs fina läge, jag va i hong kong för ett par veckor sen och jag blev possitivt överraskad med vad dem lyckas åstadkomma vad det gäller arkitektur och tänkte att något sånt här i göteborg eller malmö kanske inte hade varit så dumt, dock så är de tvugna att bygga på höjden där nere och det är vi inte i samma behov av i göteborg men ett par skyskrapor är ju inte nödvändigtvis onödigt bara för att vi kan bygga på bredden.
Profilbild
Olof Antonson
463 Inlägg
Ort: Göteborg (Kålltorp), Gick med: Maj 2009
Cullbergs modell över Frihamnen för dem som inte haft möjlighet att se den (och som diskussionsunderlag).

Bilden visas nedskalad. Klicka på bilden för att se den i fullstorlek.


Senast ändrad 27 januari 2013 22:47
Profilbild
Johannes Hulter
1635 Inlägg
Ort: Göteborg, Gick med: Januari 2008
Nu är det dags att väcka liv i denna tråd igen efter snart två år... En viktig fråga som är helt central för utbyggnanden av Frihamnen är om man ska fylla igen någon eller några av bassängerna. Det finns ju egentligen oerhört mycket plats här.

Såvitt jag vet var området från början en del av Lundby Vass, dvs. någon sorts träskmark och det var först i slutet av 1800-talet som man började dika ur och göra ordentlig mark av det. Tittar man på historiska kartor så ser man att det egentligen var först i och med Frihamnens färdigställande ca 1915-1922 som man fick de här tydliga vikarna. Och de har dessutom förändrats en del sedan dess. Ringkanalen, som gav Ringön dess namn, fanns för övrigt delvis kvar en bra bit in på 1950-talet. Så det vore alltså inget avvikande att i viss utsträckning återställa marken och strandlinjen till den form den hade före 1900-talet.

En sammanhängande kvartersstad, lika stor som primärområde Olivedal, skulle få plats innanför den nya brovägen om man fyllde igen de två yttersta bassängerna.

1872:

Bilden visas nedskalad. Klicka på bilden för att se den i fullstorlek.1890:

Bilden visas nedskalad. Klicka på bilden för att se den i fullstorlek.1921

Bilden visas nedskalad. Klicka på bilden för att se den i fullstorlek.2022?

Bilden visas nedskalad. Klicka på bilden för att se den i fullstorlek.2042?
__________________
A house is not only a machine for living in

Senast ändrad 14 februari 2013 00:15
Johannes Westlund
626 Inlägg
Ort: 2, Gick med: Juli 2012
Frihamnen är ett viktigt område. Jag tycker man bör behålla vikarna, och jag tycker absolut inte att man bör lämna en hel pir som en tom betongplan. Men annars är Viking-förslaget ganska bra. Jag tog fram en egen plan också. Underförstått är att där det finns plats och inte står något annat gäller kvarter med lokaler i bottenvåningen.

Bilden visas nedskalad. Klicka på bilden för att se den i fullstorlek.

Mitt utkast till en plan för frihamnen (förlåt för att det är rörigt)


Så här när jag läst många andra kloka tankar om Frihamnen så inser jag att mitt förslag knappast är det bästa. Men det finns några features i det som jag gillar som jag vill lyfta fram:
- Utnyttja yttersta piren för bebygelse. Kan ge intressanta och smäckra skapelser.
- Bygg ut piren något enl skissen och skapa intressant torg där
- GC-vägens sträckning från Lilla Bommen till Lindholmen
- Marina bör man kunna ha på några ställen (inte nödvändigtvis där jag placerat dem)
Matthias H.
663 Inlägg
Ort: Kungsbacka, Gick med: Juni 2008
Igenfyllnad av bassängerna måste göras, möjligen kan en eller alla 3 göras så smala att det blir kanaler istället på max 10 meters bredd. Vi måste får ut så mycket stad som möjligt här.
Senast ändrad 14 februari 2013 10:20
Profilbild
Johnnie Rolin
28 Inlägg
Ort: Göteborg (Mölnlycke), Gick med: November 2009
Underbar photoshop där Johannes det visar verkligen potentialen för området och hur stor yta det handlar om! Det måste byggas riktig stad där med varierad bebyggelse hög som låg personligen ser jag gärna en hög exploatering.

Mardrömmen är om park ivrarna får sin vilja igenom. Det gjorde mig verkligen bedrövad att se deras "djungel" förslag. Om de får igenom det får man nästan överväga att flytta. Till och med ett hus i park strössel hade varit bättre.

Varför vill dom driva Göteborg i graven? Tror dom verkligen själva på sina förslag eller är det andra faktorer som styr?
Sida 10 av 28

 > Städer
 > Lundby
Frihamnen, Göteborgs Manhattan?

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6734 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

ufu82646
14 Oktober 04:12 av Ufu82646 Ufu82646
independent escorts
13 Oktober 09:29 av Worldescortshub Worldescortshub
Göteborgsregionens folkmängd
10 Oktober 21:04 av Matthias H.
Spamanvändare?
4 Oktober 23:00 av Tore Kullgren