Utskrift från gbg.yimby.se
....

 > Infrastruktur
 > Övrigt

Västlänken

Sida 62 av 79
Sven R
529 Inlägg
Ort: Göteborg, Gick med: Oktober 2008
Krister Malmqvist skrev:

I Svecos rapport om geologiska förhållanden varnas för ev. grundvattensänkning både under byggnadsskedet och efter färdiställd tunnel. Detta kan som jag skrev ovan orsaka sättningsskador i omkringliggande byggnader. Läs Svecos utredning!


Tack Krister, du har precis slösat bort 5 min av min tid. Det står inget överraskande eller alarmerande. Bara det man kan förvänta sig, förhållanderna beskrivs och lämpliga åtgärder föreslås.
Profilbild
Hans-Olof Hansson
1370 Inlägg
Ort: Gothenburg, Gick med: September 2011
Mattias Bolander skrev:

Fick en mängd intressanta handlingar om Västlänken på mail i morse... Samråd detaljplan Station Centralen och Station Haga, plankarta, illustrationskarta, miljökonsekvensbeskrivning, trafikutformning, stadslivsanalys, träd, buller med mera.

Handling - 33. Samråd gällande detaljplan för Västlänken, Station Centralen, inom stadsdelen Gullbergsvass
01_Plankarta_A3.pdf (332 kb) Länk
02_Planbeskrivning.pdf (4516 kb) Länk
03_Grundkarta_A3.pdf (414 kb) Länk
04_Illustrationskarta_A3.pdf (5883 kb) Länk
05_Miljokonsekvensbeskrivning.pdf (11532 kb) Länk
06.1_Programhandling_sid1_40.pdf (5550 kb) Länk
06.2_Programhandling_sid41_46.pdf (12840 kb) Länk
06.3_Programhandling_sid47_76.pdf (33065 kb) Länk
06.4_Programhandling_sid77.pdf (245 kb) Länk
07_Kvalitetsprogram.pdf (11629 kb) Länk
08_Kvalitetsprogram_Forslagsanalys.pdf (5755 kb) Länk
09_Kulturmiljounderlag.pdf (5650 kb) Länk
10_Kulturmiljobilaga.pdf (4872 kb) Länk
11_Bullerutredning.pdf (1310 kb) Länk
12_Dagvattenutredning.pdf (6587 kb) Länk
13_Geoteknik.pdf (3603 kb) Länk
14_Naturmiljoutredning.pdf (11715 kb) Länk
16_Miljomedicinsk_bedomning.pdf (1092 kb) Länk
17_Radon.pdf (68 kb) Länk
18_Luftmiljo_Nulagesbeskrivning.pdf (6941 kb) Länk
19_Luftmiljoutredning_inkl_bilagor.pdf (3534 kb) Länk
20_Kombiterminalen_funktionsanalys.pdf (188 kb) Länk
21_Upplevelseanalys.pdf (3504 kb) Länk
22_Trafikutformning.pdf (1758 kb) Länk
23_Stadslivsanalys.pdf (6734 kb) Länk
24_Trad_och_tradmiljoer.pdf (4820 kb) Länk
TU.pdf (156 kb) Länk
00_Oversiktskarta_Station_Centralen.pdf (296 kb) Länk

Handling - 34. Samråd gällande detaljplan för Västlänken, Station Haga med omgivning, inom stadsdelarna Haga, Inom Vallgraven, Pustervik samt Vasastaden
TU.pdf (158 kb) Länk
23_Trafikutformning.pdf (2070 kb) Länk
24_Analys_av_upplevelsevarden.pdf (27077 kb) Länk
18_Nulagesbeskrivning_av_luftkvalitet.pdf (6941 kb) Länk
19_Miljomedicinsk_bedomning.pdf (1092 kb) Länk
20_Naturmiljoutredning.pdf (11715 kb) Länk
21_Trad_och_tradmiljoer.pdf (4820 kb) Länk
22_Stadslivsanalys.pdf (6734 kb) Länk
13_Antikvarisk_fordokumentation_Handelshogskolan.pdf (2938 kb) Länk
14_Kulturmiljounderlag.pdf (6985 kb) Länk
15_Kulturmiljobilaga_till_MKB.pdf (4872 kb) Länk
16_Rosenlundsbron_kunskapsunderlag.pdf (2325 kb) Länk
17_Luftmiljoutredning_inkl_bilagor.pdf (5895 kb) Länk
09.3_Programhandling_sid47_76.pdf (33065 kb) Länk
09.4_Programhandling_sid77.pdf (245 kb) Länk
10_Trafikbullerutredning.pdf (1558 kb) Länk
11_Dagvattenutredning.pdf (6630 kb) Länk
12_Geoteknisk_utredning.pdf (5705 kb) Länk
07_Kvalitetsprogram.pdf (21259 kb) Länk
08.1_Kvalitetsprogram_analys_nulage.pdf (5080 kb) Länk
08.2_Kvalitetsprogram_analys_forslag.pdf (5401 kb) Länk
09.1_Programhandling_sid1_40.pdf (5550 kb) Länk
09.2_Programhandling_sid41_46.pdf (12840 kb) Länk
01_Plankarta_med_bestammelser.pdf (719 kb) Länk
02_Planbeskrivning.pdf (2428 kb) Länk
03_Grundkarta.pdf (525 kb) Länk
04_Illustrationsritning.pdf (933 kb) Länk
05_Miljokonsekvensbeskrivning.pdf (6514 kb) Länk


Spännande, det går framåt!
Profilbild
Krister Malmqvist
228 Inlägg
Ort: Göteborg, Gick med: Februari 2010
Tråkigt att du anser det vara slöseri med tid att sätta sig in i detaljerna om Västlänken. Jag anser dock att man bör kolla noga på alla aspekter.
Profilbild
Hans-Olof Hansson
1370 Inlägg
Ort: Gothenburg, Gick med: September 2011
Krister Malmqvist skrev:

Tråkigt att du anser det vara slöseri med tid att sätta sig in i detaljerna om Västlänken. Jag anser dock att man bör kolla noga på alla aspekter.


Det som är tråkigt är att det hela tiden skall göras en krokodil av ett fjun. Att sätta sig in i detaljer är aldrig fel, men man måste ju förstå vad man läser.
Profilbild
Hans-Olof Hansson
1370 Inlägg
Ort: Gothenburg, Gick med: September 2011
Vägvalet är tvivelsutan det mest skadliga partiet för Göteborg och stadens utveckling. I sin senaste debattartikel så vill det stryka Västlänken genom att hävda: Det är enkelt att öppna Västsvenska paketet


Ja, problemet är väl bara bland annat att paketet redan är öppnat och stora pengar redan förbrukade eller uppbokade! Det blir inte så lätt som de tror att öppna och paketera om paketet. Detta konstaterar även nätverket Ja till trängselskatt i sin artikel Västsvenska paketets framtid. Göteborg får en mycket stor skuld att betala om de väljer att avveckla trängselskatten.
Profilbild
Hans-Olof Hansson
1370 Inlägg
Ort: Gothenburg, Gick med: September 2011
Alarmistiska debattartiklar utan grund fortsätter att komma i en jämn ström. Senast kom denna Stora sättningsskador riskeras i spåren av Västlänken.

Enligt artikeln så skall, tydligen, hela stan dräneras på vatten som påstås rinna in i Västlänken.

Han skriver bland annat
Bergtunneln kommer, enligt nuvarande planering, att sträcka sig under ett flertal lerområden, bland annat där de tre stationerna är förlagda; Centralstationen, Haga och Hedenområdet.

Hedenområdet??? Västlänken passerar inte ens i närheten av Heden! Från Haga så passerar den under Vasastan på sin väg till Korsvägen. Men mellan Haga och Korsvägen så går den i berg under leran! Vidare så förutsätter han användning av stålspont, ja de läcker. Men det är inte sådana som kommer att användas utan betongpelare som gjuts på plats i marken. Det var sådana som användes när Götatunneln byggdes. Alla har väl hört talas om de massiva läckorna och sättningsskadorna från Götatunneln? Inte?? Det beror på att de inte finns! Västlänken byggs med mycket av tekniken från Götatunneln. Risk för läckage och sättningsskador innebär i praktiken bara en anvisning var du skall lägga dina resurser på så att dessa kan minskas eller helt tas bort.
Profilbild
Krister Malmqvist
228 Inlägg
Ort: Göteborg, Gick med: Februari 2010
Wilhelm Delfs skriver i GP:s nätupplaga:
Fastighetsägare bör i god tid innan tunnelbygget startar avväga sina byggnader med jämna mellanrum samt sätta och avläsa ett flertal grundvattenrör i de övre och undre lerlagren samt i friktionslagret över berg.

Stat och kommun har tidigare inte betalat ut ersättningar till drabbade fastighetsägare förutom i domstol!

Se aratikel
http:​/​/​www.​gp.​se/​nyheter/​debatt/​1.​250​10​39-​stora-​sattni.​.​
Profilbild
Hans-Olof Hansson
1370 Inlägg
Ort: Gothenburg, Gick med: September 2011
Krister Malmqvist skrev:

Wilhelm Delfs skriver i GP:s nätupplaga:
Fastighetsägare bör i god tid innan tunnelbygget startar avväga sina byggnader med jämna mellanrum samt sätta och avläsa ett flertal grundvattenrör i de övre och undre lerlagren samt i friktionslagret över berg.

Stat och kommun har tidigare inte betalat ut ersättningar till drabbade fastighetsägare förutom i domstol!

Se aratikel
http:​/​/​www.​gp.​se/​nyheter/​debatt/​1.​250​10​39-​stora-​sattni.​.​


Trafikverket är den som "väger av och kontrollerar" byggnader i samband med byggen. De dokumenterar hur byggnaden såg ut innan bygget startar, mäter vad som händer eller inte händer under bygget och slutbesiktigar sedan byggnaden. Gör du det på egen hand, utan Trafikverket, så lär du knappast få något alls nej. Det gäller att kunna bevisa vad som orsakade skadan. Därför är det så viktigt att Trafikverket gör det. Annars så kan skadan ha uppkommit långt tidigare och då skall du heller inte ha några pengar.
Profilbild
Krister Malmqvist
228 Inlägg
Ort: Göteborg, Gick med: Februari 2010
Profilbild
Rolf Broberg
9 Inlägg
Ort: Göteborg, Gick med: Februari 2013
Jag har tittat igenom diskussionstråden från början av detta år. Då noterar jag att den utan jämförelse mest aktive, "Signatur: Hansson", använder nedvärderande ord om i stort sett allt i den allmänna debatten som inte oreserverat gynnar Västlänken.
Här några (ibland av mig förenklade) exempel:

de refuserades parad, känns verkligen beige
de hittar på hej vilt
kritiker påskiner
de har inte förstått något
ett utspel som helt saknar kontakt med verkligheten
jösses ... de hittar på
riktigt ironiskt blir det när de förordar Gårda-alternativet
Martin Wannholt påstår …Ulf Kamne konstaterar
Det är ett väldigt gnällande om Hisingen … Ta spårvagnen
Ånej, Gårda-gruppen håller väl på även när bandet klipps på invigningen av Västlänken
Skåne är så glada för sin tunnel
Riktigt bra nyheter!
Så, lite verkliga och sanna artiklar om Västlänken

Karl Popper förordade att forskare ska lägga mer tid på att försöka hitta fel med sina teorier, att falsifiera dem, än på att bekräfta dem. Det beror på att alla människor har en tendens att omedvetet vara selektivt uppmärksamma på sådan information som bekräftar deras egna uppfattningar, s.k. konfirmeringsbias.

Yimby kan visserligen inte kalla sig en forskningsanstalt, men nyttan med diskussionen blir även här större om vi vågar välkomna fler tankar än den utförande partens egna.

Signatur Hansson är en värdefull tillgång när det gäller vad Trafikverket själv säger i alla frågor som kommer upp. Men jag tror inte att vi har stött på världens första storprojekt utan nackdelar, så låt oss även uppmuntra varandra att pröva andra tankebanor. Allt kanske inte är "rätt", men allt kan ha en poäng. Annars kan hela diskussionstråden ersättas med en enkel hänvisning till www.trafikverket.se .
Matthias H.
668 Inlägg
Ort: Kungsbacka, Gick med: Juni 2008
Rolf Broberg skrev:

Jag har tittat igenom diskussionstråden från början av detta år. Då noterar jag att den utan jämförelse mest aktive, "Signatur: Hansson", använder nedvärderande ord om i stort sett allt i den allmänna debatten som inte oreserverat gynnar Västlänken.
Här några (ibland av mig förenklade) exempel:

de refuserades parad, känns verkligen beige
de hittar på hej vilt
kritiker påskiner
de har inte förstått något
ett utspel som helt saknar kontakt med verkligheten
jösses ... de hittar på
riktigt ironiskt blir det när de förordar Gårda-alternativet
Martin Wannholt påstår …Ulf Kamne konstaterar
Det är ett väldigt gnällande om Hisingen … Ta spårvagnen
Ånej, Gårda-gruppen håller väl på även när bandet klipps på invigningen av Västlänken
Skåne är så glada för sin tunnel
Riktigt bra nyheter!
Så, lite verkliga och sanna artiklar om Västlänken

Karl Popper förordade att forskare ska lägga mer tid på att försöka hitta fel med sina teorier, att falsifiera dem, än på att bekräfta dem. Det beror på att alla människor har en tendens att omedvetet vara selektivt uppmärksamma på sådan information som bekräftar deras egna uppfattningar, s.k. konfirmeringsbias.

Yimby kan visserligen inte kalla sig en forskningsanstalt, men nyttan med diskussionen blir även här större om vi vågar välkomna fler tankar än den utförande partens egna.

Signatur Hansson är en värdefull tillgång när det gäller vad Trafikverket själv säger i alla frågor som kommer upp. Men jag tror inte att vi har stött på världens första storprojekt utan nackdelar, så låt oss även uppmuntra varandra att pröva andra tankebanor. Allt kanske inte är "rätt", men allt kan ha en poäng. Annars kan hela diskussionstråden ersättas med en enkel hänvisning till www.trafikverket.se .


Rolf, jag anser att Hansson behövs som en motpol till alla som är supernegativa till Västlänken.
Senast ändrad 29 september 2014 15:43
Profilbild
Mikael Bigert
590 Inlägg
Ort: Gothenburg, Gick med: Juni 2011
Matthias H. skrev:

Rolf, jag anser att Hansson behövs som en motpol till alla som är supernegativa till Västlänken.


Bra iakttagelser av Rolf
och Matthias.
En av poängerna med Yimby är ju att alla möjliga åsikter ges spelrum...

Men var hittar du alla SUPERNEGATIVA artiklar?
Tror knappt jag sett en enda på Yimby i år. Länkar?
Profilbild
Hans-Olof Hansson
1370 Inlägg
Ort: Gothenburg, Gick med: September 2011
Rolf Broberg skrev:

Jag har tittat igenom diskussionstråden från början av detta år. Då noterar jag att den utan jämförelse mest aktive, "Signatur: Hansson", använder nedvärderande ord om i stort sett allt i den allmänna debatten som inte oreserverat gynnar Västlänken.
Här några (ibland av mig förenklade) exempel:

de refuserades parad, känns verkligen beige
de hittar på hej vilt
kritiker påskiner
de har inte förstått något
ett utspel som helt saknar kontakt med verkligheten
jösses ... de hittar på
riktigt ironiskt blir det när de förordar Gårda-alternativet
Martin Wannholt påstår …Ulf Kamne konstaterar
Det är ett väldigt gnällande om Hisingen … Ta spårvagnen
Ånej, Gårda-gruppen håller väl på även när bandet klipps på invigningen av Västlänken
Skåne är så glada för sin tunnel
Riktigt bra nyheter!
Så, lite verkliga och sanna artiklar om Västlänken

Karl Popper förordade att forskare ska lägga mer tid på att försöka hitta fel med sina teorier, att falsifiera dem, än på att bekräfta dem. Det beror på att alla människor har en tendens att omedvetet vara selektivt uppmärksamma på sådan information som bekräftar deras egna uppfattningar, s.k. konfirmeringsbias.

Yimby kan visserligen inte kalla sig en forskningsanstalt, men nyttan med diskussionen blir även här större om vi vågar välkomna fler tankar än den utförande partens egna.

Signatur Hansson är en värdefull tillgång när det gäller vad Trafikverket själv säger i alla frågor som kommer upp. Men jag tror inte att vi har stött på världens första storprojekt utan nackdelar, så låt oss även uppmuntra varandra att pröva andra tankebanor. Allt kanske inte är "rätt", men allt kan ha en poäng. Annars kan hela diskussionstråden ersättas med en enkel hänvisning till www.trafikverket.se .


Du har helt rätt. Det är en mycket viktig förutsättning för en seriös debatt. Att kunna debattera med argument och motargument är mycket viktigt för att nå fram till något slutsats. Utredningen om Västlänken har också professionellt drivits i den andan ända från början.

Tyvärr så ser inte debatten om Västlänken ut så. Motståndarna till Västlänken har släppt sakargumenten och istället går över till rena fantasier.

Ett praktexempel på det står Martin Wannnholt(M) för. Martin är en profesionell politiker och har därmed ett särskilt ansvar att hålla sig till fakta och sanning. Istället så hittade han på, utan grund, att kostnaden för Västlänken har ökat med 5miljarder. Det var inte sant. Vad han gjorde var att summera ett antal kostnader som inte hörde till projektet och sedan raskt påstå att det var en fördyring! Men det var ju som sagt inte sant, så därför "Martin Wannholt påstår …Ulf Kamne konstaterar" att det inte var sant. Det är svårt att komma fram till något annat.
Profilbild
Mattias Bolander
478 Inlägg
Ort: Göteborg, Gick med: Februari 2010
Vårt Göteborg nämner samråden om två av Västlänkens tre stationer:
http://www.vartgoteborg.se/prod/sk/vargotnu.nsf/1..

"Tyck till om planerna för Haga och Centralen. Detaljplanerna för två av Västlänkens tre stationer, Haga och Centralen, går ut på samråd med början den 15 oktober. Det beslutade byggnadsnämnden på tisdagen. Därmed kan allmänheten lämna synpunkter och vara med och påverka processen. "

Profilbild
Ragnar Lind
119 Inlägg
Ort: Gothenburg, Gick med: Januari 2009
Var är det någonstans? Av trädallen att döma är det kanske Vasagatan, men jag kan inte orientera mig.

Jag hoppas att den inritade byggnaden med stationen är en så kallad volymstudie..... Självklart skall den likna byggnaderna i förgrunden.

Hansson, också jag uppskattar dina inlägg här i tråden.
__________________
Ragnar L
John Johansson
129 Inlägg
Ort: Göteborg (Majorna), Gick med: Februari 2013
Ragnar L skrev:

Var är det någonstans? Av trädallen att döma är det kanske Vasagatan, men jag kan inte orientera mig.

Jag hoppas att den inritade byggnaden med stationen är en så kallad volymstudie..... Självklart skall den likna byggnaderna i förgrunden.

Hansson, också jag uppskattar dina inlägg här i tråden.


Ja, det är Vasagatan. Den inritade byggnaden är den som ska ersätta den låga tegelbyggnaden på hörnet av Handelshögskolan och inrymma den södra uppgången från Hagastationen. De har ritat den grå eftersom det pågår en arkitekttävling som ska avgöra hur den kommer se ut. Tyvärr är det nog inte så troligt att den blir lik byggnaderna i förgrunden, utan den kommer antagligen ta mer intryck från övriga byggnader på Handelshögskolan.
Profilbild
Hans-Olof Hansson
1370 Inlägg
Ort: Gothenburg, Gick med: September 2011
Ragnar L skrev:

Var är det någonstans? Av trädallen att döma är det kanske Vasagatan, men jag kan inte orientera mig.

Jag hoppas att den inritade byggnaden med stationen är en så kallad volymstudie..... Självklart skall den likna byggnaderna i förgrunden.

Hansson, också jag uppskattar dina inlägg här i tråden.


Jag tackar så mycket för det.Det är säkert en volymstudie. Hur byggnaden kommer att se ut vet rimligen idag. Men den tar säkert intryck från dagens arkitektur.
Profilbild
Johannes Hulter
1635 Inlägg
Ort: Göteborg, Gick med: Januari 2008
Vad gäller utformningen har jag tyvärr inga förhoppningar. Är glad bara vi slipper de där jämrans fibercementplattorna. Men om det är en volymstudie så förstår jag inte varför det är så lågt. Det finns inte jättemånga ytor att exploatera i närheten och det här är ju precis vid en station. Här borde man ta i ordentligt.
__________________
A house is not only a machine for living in
Profilbild
Krister Malmqvist
228 Inlägg
Ort: Göteborg, Gick med: Februari 2010
Här finns ett rätt så negativt meddelande i form av en karta på områden som riskerar översvämningar i framtiden: (Från GP:s sidor)

http:​/​/​www.​gp.​se/​image_​processor/​1.​250​40​27.​14120​7780​4!.​.​
Profilbild
Mattias Bolander
478 Inlägg
Ort: Göteborg, Gick med: Februari 2010
Krister Malmqvist skrev:

Här finns ett rätt så negativt meddelande i form av en karta på områden som riskerar översvämningar i framtiden: (Från GP:s sidor)

http:​/​/​www.​gp.​se/​image_​processor/​1.​250​40​27.​14120​7780​4!.​.​


När Frihamnen och Gullbergsvass bebyggs, så höjs väl de områdena? Minskar inte det risken för översvämning?
Sida 62 av 79

 > Infrastruktur
 > Övrigt
Västlänken

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6732 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Göteborgsregionens folkmängd
10 November 2022 13:47 av Matthias H.
Spamanvändare?
15 December 2021 13:42 av Erik Westberg
Att gräva upp Västra och Östra Hamnkanalerna?
2 September 2021 13:18 av Michael Dundee