Utskrift från gbg.yimby.se
....

 > Infrastruktur
 > Övrigt

Västlänken

Sida 73 av 79
Profilbild
Hans-Olof Hansson
1370 Inlägg
Ort: Gothenburg, Gick med: September 2011
Profilbild
Mikael Bigert
590 Inlägg
Ort: Gothenburg, Gick med: Juni 2011
John Johansson skrev:

Signatur: Hansson skrev:


Du har summerat fel för år 2009. Även den kolumnen skall sluta med 20 miljarder och inget annat. Det finns ett dokument med kostnadsuppbyggnaden samt lite extra kommentarer per post, läs mer här. En stor skillnad på läget nu jämfört med tidigare är att man nu har ett faktiskt utfall att redovisa. Man har använt mycket pengar redan i och med att projekteringen fortlöper.


Hansson: Jag tror inte Mikael har summerat fel. Anledningen till att kostnadsanalysen gjord 2009 blir ca 23 miljarder är är att den inkluderar planskildheten i Olskroken. Mikael har dock försökt räkna bort den delen (kolumnen "Utan Olskrok") för att den ska bli mer jämförbar med kostnadsanalysen i järnvägsplanen.

Mikael: Bra jämförelse! Jag antar att du fick siffran 523 i "Projektadministration" för Olskroken genom att anta samma andel som för "Mark, anläggning och järnvägsspecifikt" (2459 / 16661 * 3544 = 523). Frågan är varför du inte gjort på motsvarande sätt för "Arkeologi", "Mark och Fastighetsinlösen" och "Riskkostnader". Naturligtvis står Olskroksdelen för en del även i dessa poster. Gjorde man det konsekvent skulle det innebära att kostnaden för Olskroken blev ca 424 miljoner högre och att kostnaden utan Olskroken därmed blev lika mycket lägre.
Vidare kan man konstatera att de ändringar i storleken på posterna som du visar på generellt ligger inom det osäkerhetsinterval som angavs i 2009 års analys. Undantaget är "Arkeologi"-posten. Jag misstänker att orsaken till en större ökningen är att i 2014 års analys så är även "underhåll under projekttiden" medräknat, vilket verkar åsyfta "insatser, utöver själva anläggningen, som krävs för projektets genomförande, till exempel för att övrig infrastruktur ska ska fungera under byggnationen".
Profilbild
Mikael Bigert
590 Inlägg
Ort: Gothenburg, Gick med: Juni 2011
Mikael Bigert skrev:

John Johansson skrev:

Signatur: Hansson skrev:


Du har summerat fel för år 2009. Även den kolumnen skall sluta med 20 miljarder och inget annat. Det finns ett dokument med kostnadsuppbyggnaden samt lite extra kommentarer per post, läs mer här. En stor skillnad på läget nu jämfört med tidigare är att man nu har ett faktiskt utfall att redovisa. Man har använt mycket pengar redan i och med att projekteringen fortlöper.


Hansson: Jag tror inte Mikael har summerat fel. Anledningen till att kostnadsanalysen gjord 2009 blir ca 23 miljarder är är att den inkluderar planskildheten i Olskroken. Mikael har dock försökt räkna bort den delen (kolumnen "Utan Olskrok") för att den ska bli mer jämförbar med kostnadsanalysen i järnvägsplanen.

Mikael: Bra jämförelse! Jag antar att du fick siffran 523 i "Projektadministration" för Olskroken genom att anta samma andel som för "Mark, anläggning och järnvägsspecifikt" (2459 / 16661 * 3544 = 523). Frågan är varför du inte gjort på motsvarande sätt för "Arkeologi", "Mark och Fastighetsinlösen" och "Riskkostnader". Naturligtvis står Olskroksdelen för en del även i dessa poster. Gjorde man det konsekvent skulle det innebära att kostnaden för Olskroken blev ca 424 miljoner högre och att kostnaden utan Olskroken därmed blev lika mycket lägre.
Vidare kan man konstatera att de ändringar i storleken på posterna som du visar på generellt ligger inom det osäkerhetsinterval som angavs i 2009 års analys. Undantaget är "Arkeologi"-posten. Jag misstänker att orsaken till en större ökningen är att i 2014 års analys så är även "underhåll under projekttiden" medräknat, vilket verkar åsyfta "insatser, utöver själva anläggningen, som krävs för projektets genomförande, till exempel för att övrig infrastruktur ska ska fungera under byggnationen".


Hej o God Fortsättning på 2015!
Mitt försök att jämföra kalkylerna haltar förstås eftersom man inte redovisat så detaljerat i den uppdaterade versionen. ( Frågan är varför man inte velat ge en detaljerad kalkyl, rimligen borde underlaget vara bättre nu ).
Och Olskroken var som synes med i 2009 års kalkyl. Det är inte lätt att veta vilka delar som ska med, t ex Akeologi lade jag med i "Projektadm".
Jag gjorde en enkel operation som du sett för att ta bort den delen och få jämförbarhet vilket gjorde att jag landade på cirka 20 miljarder utan korsning i Olskroken, d v s slutsats mycket små ändringar mellan utgåvorna.
Profilbild
Hans-Olof Hansson
1370 Inlägg
Ort: Gothenburg, Gick med: September 2011
Mikael Bigert skrev:

Mikael Bigert skrev:

John Johansson skrev:

Signatur: Hansson skrev:


Du har summerat fel för år 2009. Även den kolumnen skall sluta med 20 miljarder och inget annat. Det finns ett dokument med kostnadsuppbyggnaden samt lite extra kommentarer per post, läs mer här. En stor skillnad på läget nu jämfört med tidigare är att man nu har ett faktiskt utfall att redovisa. Man har använt mycket pengar redan i och med att projekteringen fortlöper.


Hansson: Jag tror inte Mikael har summerat fel. Anledningen till att kostnadsanalysen gjord 2009 blir ca 23 miljarder är är att den inkluderar planskildheten i Olskroken. Mikael har dock försökt räkna bort den delen (kolumnen "Utan Olskrok") för att den ska bli mer jämförbar med kostnadsanalysen i järnvägsplanen.

Mikael: Bra jämförelse! Jag antar att du fick siffran 523 i "Projektadministration" för Olskroken genom att anta samma andel som för "Mark, anläggning och järnvägsspecifikt" (2459 / 16661 * 3544 = 523). Frågan är varför du inte gjort på motsvarande sätt för "Arkeologi", "Mark och Fastighetsinlösen" och "Riskkostnader". Naturligtvis står Olskroksdelen för en del även i dessa poster. Gjorde man det konsekvent skulle det innebära att kostnaden för Olskroken blev ca 424 miljoner högre och att kostnaden utan Olskroken därmed blev lika mycket lägre.
Vidare kan man konstatera att de ändringar i storleken på posterna som du visar på generellt ligger inom det osäkerhetsinterval som angavs i 2009 års analys. Undantaget är "Arkeologi"-posten. Jag misstänker att orsaken till en större ökningen är att i 2014 års analys så är även "underhåll under projekttiden" medräknat, vilket verkar åsyfta "insatser, utöver själva anläggningen, som krävs för projektets genomförande, till exempel för att övrig infrastruktur ska ska fungera under byggnationen".


Hej o God Fortsättning på 2015!
Mitt försök att jämföra kalkylerna haltar förstås eftersom man inte redovisat så detaljerat i den uppdaterade versionen. ( Frågan är varför man inte velat ge en detaljerad kalkyl, rimligen borde underlaget vara bättre nu ).
Och Olskroken var som synes med i 2009 års kalkyl. Det är inte lätt att veta vilka delar som ska med, t ex Akeologi lade jag med i "Projektadm".
Jag gjorde en enkel operation som du sett för att ta bort den delen och få jämförbarhet vilket gjorde att jag landade på cirka 20 miljarder utan korsning i Olskroken, d v s slutsats mycket små ändringar mellan utgåvorna.


Varför man inte gör en mer detaljerad kostnadsnedbrytning har de talat om, om kanske än på annan plats. Det är för att inte sabotera möjligheten för en god upphandling! En för detaljerad nedbrytning leder bara till att ge ge de offererande bolagen för mycket information. Trafikverket riskerar då att göra en mindre fördelaktig upphandling. Glöm inte bort att delarna ännu inte är upphandlade!
Profilbild
Hans-Olof Hansson
1370 Inlägg
Ort: Gothenburg, Gick med: September 2011
Trafikverket och Göteborgs Stad samarbetar för att så få träd som möjligt ska komma till skada på grund av Västlänken. Trafikverket har genomfört en trädinventering längs linjen och många av träden kommer att kunna bevaras på plats eller genom flytt.

http://www.trafikverket.se/Privat/Projekt/Vastra-..
Profilbild
Hans-Olof Hansson
1370 Inlägg
Ort: Gothenburg, Gick med: September 2011
Här är alla pärmarna fär Järnvägsplanen, fotograferade på plats i Älvrummet. En av anledningarna till att det blir så många pärmar är att kartorna är nedvikta till A4 och då tar de stor plats!

Bilden visas nedskalad. Klicka på bilden för att se den i fullstorlek.

Profilbild
Hans-Olof Hansson
1370 Inlägg
Ort: Gothenburg, Gick med: September 2011

Chatten om Västlänken: "Kommer hålla budget"


med Bo Larsson, Trafikverket, projektchef för Västlänken.

http://www.gp.se/nyheter/goteborg/1.2599216-chatt..
Matthias H.
649 Inlägg
Ort: Kungsbacka, Gick med: Juni 2008
Signatur: Hansson skrev:

Chatten om Västlänken: "Kommer hålla budget"


med Bo Larsson, Trafikverket, projektchef för Västlänken.

http://www.gp.se/nyheter/goteborg/1.2599216-chatt..


Respekten för Bo Larsson bara ökar. Så mycket i många fall orättfärdig kritik han får ta emot och ändå behåller han sitt lugn och förklarar så bra.
Senast ändrad 14 januari 2015 10:37
Profilbild
Hans-Olof Hansson
1370 Inlägg
Ort: Gothenburg, Gick med: September 2011
Matthias H. skrev:

Signatur: Hansson skrev:

Chatten om Västlänken: "Kommer hålla budget"


med Bo Larsson, Trafikverket, projektchef för Västlänken.

http://www.gp.se/nyheter/goteborg/1.2599216-chatt..


Respekten för Bo Larsson bara ökar. Så mycket i många fall orättfärdig kritik han får ta emot och ändå behåller han sitt lugn och förklarar så bra.


Håller med. Han är mycket lugn och professionell.
Profilbild
Hans-Olof Hansson
1370 Inlägg
Ort: Gothenburg, Gick med: September 2011
Här är en intressant bild hur järnvägsnätet såg ut 1939 vid Gullbergsvass och centralstationen. Det är många spår som inte är kvar längre och man får verkligen en aha-upplevelse för hur nuvarande spår har tillkommit och varifrån de kom.

Bilden visas nedskalad. Klicka på bilden för att se den i fullstorlek.


Notera läget på Gullbergs ån som faktiskt finns kvar än idag även om knappt någon människa ser den. När Västlänken byggs så kommer mer av ån att komma i dagen och bli synlig. Stora delar av den är idag kulverterad. Strax till väster om ån går idag E6 med Tingstadstunneln under älven.

Bilden kommer en annan detaljplan http://goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk:gbg.page..
Senast ändrad 14 januari 2015 22:29
John Johansson
129 Inlägg
Ort: Göteborg (Majorna), Gick med: Februari 2013
En del här verkar ha konstaterat att den föreslagna utformningen av Hagastationen i järnvägsplanen som är ute på samråd omöjliggör Allélänken. Jag är inte helt övertygad om den saken utan funderar på om det inte skulle vara möjligt att dra den längs Nya Allén i höjdnivå med det som i ritningarna kallas nedre/undre mellanplan.

I kartan nedan har jag ritat in den ungefärliga dragningen den skulle få om den följde Nya Allén (rosa) samt utsträckningen av plattformsplanet (cyan), nedre/undre mellanplanet (blått) och övre mellanplanet (rött) enligt järnvägsplanens utformning som jag tolkar den.

Bilden visas nedskalad. Klicka på bilden för att se den i fullstorlek.I övre mellanplanet blockeras mycket riktigt den här sträckningen på grund av kopplingen till uppgången vid Pusterviksplatsen, men på nedre/undre mellanplanet borde inte det problemet finnas. Nedan har jag även ritat in dragningens höjdläge i genomskärningar längs med och tvärs stationen.

Bilden visas nedskalad. Klicka på bilden för att se den i fullstorlek.Bilden visas nedskalad. Klicka på bilden för att se den i fullstorlek.Det största frågetecknet som jag ser det är huruvida det det skulle få plats i höjdled. Enligt ritningarna verkar den fria takhöjden i nedre/undre mellanplanet vara planerad till 4 meter. Det är kanske inte tillräckligt för en spårvagnstunnel, men det skulle kanske gå att öka något, t.ex. genom att "stjäla" lite höjd från övre mellanplanet som verkar ha en takhöjd på 5 meter.

Om bara höjdfrågan kunde lösas så tycker jag det verkar finnas förutsättningar för att få till en väldigt bra och sammanhållen kombinerad stadsbane- och pendeltågsstation. Om bara de två mellanplanen redan från början byggdes så de sträckte sig lite längre norrut så skulle det inte heller krävas någon ny uppgrävning för att bygga stationen (bortsett från Nya Allén för den anslutande spårvagnstunneln förstås).
Profilbild
Hans-Olof Hansson
1370 Inlägg
Ort: Gothenburg, Gick med: September 2011
John Johansson skrev:

En del här verkar ha konstaterat att den föreslagna utformningen av Hagastationen i järnvägsplanen som är ute på samråd omöjliggör Allélänken. Jag är inte helt övertygad om den saken utan funderar på om det inte skulle vara möjligt att dra den längs Nya Allén i höjdnivå med det som i ritningarna kallas nedre/undre mellanplan.

I kartan nedan har jag ritat in den ungefärliga dragningen den skulle få om den följde Nya Allén (rosa) samt utsträckningen av plattformsplanet (cyan), nedre/undre mellanplanet (blått) och övre mellanplanet (rött) enligt järnvägsplanens utformning som jag tolkar den.


Bilden visas nedskalad. Klicka på bilden för att se den i fullstorlek.I övre mellanplanet blockeras mycket riktigt den här sträckningen på grund av kopplingen till uppgången vid Pusterviksplatsen, men på nedre/undre mellanplanet borde inte det problemet finnas. Nedan har jag även ritat in dragningens höjdläge i genomskärningar längs med och tvärs stationen.

Bilden visas nedskalad. Klicka på bilden för att se den i fullstorlek.Bilden visas nedskalad. Klicka på bilden för att se den i fullstorlek.Det största frågetecknet som jag ser det är huruvida det det skulle få plats i höjdled. Enligt ritningarna verkar den fria takhöjden i nedre/undre mellanplanet vara planerad till 4 meter. Det är kanske inte tillräckligt för en spårvagnstunnel, men det skulle kanske gå att öka något, t.ex. genom att "stjäla" lite höjd från övre mellanplanet som verkar ha en takhöjd på 5 meter.

Om bara höjdfrågan kunde lösas så tycker jag det verkar finnas förutsättningar för att få till en väldigt bra och sammanhållen kombinerad stadsbane- och pendeltågsstation. Om bara de två mellanplanen redan från början byggdes så de sträckte sig lite längre norrut så skulle det inte heller krävas någon ny uppgrävning för att bygga stationen (bortsett från Nya Allén för den anslutande spårvagnstunneln förstås).


Undre planet används för installationer och utrustning till Västlänken. De går säkert att flytta till annan plats. Klarar man bara takhöjden så borde det inte vara omöjligt. Det får väl i så fall tas med i ett svar på Järnvägsplanen.
Senast ändrad 18 januari 2015 18:34
Profilbild
Hans-Olof Hansson
1370 Inlägg
Ort: Gothenburg, Gick med: September 2011
Är det någon som förbereder ett yttrande? Det är dags nu!
Profilbild
Mikael Bigert
590 Inlägg
Ort: Gothenburg, Gick med: Juni 2011
John Johansson skrev:

En del här verkar ha konstaterat att den föreslagna utformningen av Hagastationen i järnvägsplanen som är ute på samråd omöjliggör Allélänken. Jag är inte helt övertygad om den saken utan funderar på om det inte skulle vara möjligt att dra den längs Nya Allén i höjdnivå med det som i ritningarna kallas nedre/undre mellanplan.

I kartan nedan har jag ritat in den ungefärliga dragningen den skulle få om den följde Nya Allén (rosa) samt utsträckningen av plattformsplanet (cyan), nedre/undre mellanplanet (blått) och övre mellanplanet (rött) enligt järnvägsplanens utformning som jag tolkar den.

http:​/​/​uf.​yimby.​se/​se/​a6ea0​0​0​a-​80​f8-​410​9-​9134-​ebfa7e4c.​.​" target="_blank">http:​/​/​uf.​yimby.​se/​se/​a6ea0​0​0​a-​80​f8-​410​9-​9134-​ebfa7e4c.​.​" height="463" class="ExternalForumImage" />

Bilden visas nedskalad. Klicka på bilden för att se den i fullstorlek.I övre mellanplanet blockeras mycket riktigt den här sträckningen på grund av kopplingen till uppgången vid Pusterviksplatsen, men på nedre/undre mellanplanet borde inte det problemet finnas. Nedan har jag även ritat in dragningens höjdläge i genomskärningar längs med och tvärs stationen.

http:​/​/​uf.​yimby.​se/​se/​a6ea0​0​0​a-​80​f8-​410​9-​9134-​ebfa7e4c.​.​" target="_blank">http:​/​/​uf.​yimby.​se/​se/​a6ea0​0​0​a-​80​f8-​410​9-​9134-​ebfa7e4c.​.​" height="546" class="ExternalForumImage" />

Bilden visas nedskalad. Klicka på bilden för att se den i fullstorlek.http:​/​/​uf.​yimby.​se/​se/​a6ea0​0​0​a-​80​f8-​410​9-​9134-​ebfa7e4c.​.​" target="_blank">http:​/​/​uf.​yimby.​se/​se/​a6ea0​0​0​a-​80​f8-​410​9-​9134-​ebfa7e4c.​.​" height="398" class="ExternalForumImage" />

Bilden visas nedskalad. Klicka på bilden för att se den i fullstorlek.Det största frågetecknet som jag ser det är huruvida det det skulle få plats i höjdled. Enligt ritningarna verkar den fria takhöjden i nedre/undre mellanplanet vara planerad till 4 meter. Det är kanske inte tillräckligt för en spårvagnstunnel, men det skulle kanske gå att öka något, t.ex. genom att "stjäla" lite höjd från övre mellanplanet som verkar ha en takhöjd på 5 meter.

Om bara höjdfrågan kunde lösas så tycker jag det verkar finnas förutsättningar för att få till en väldigt bra och sammanhållen kombinerad stadsbane- och pendeltågsstation. Om bara de två mellanplanen redan från början byggdes så de sträckte sig lite längre norrut så skulle det inte heller krävas någon ny uppgrävning för att bygga stationen (bortsett från Nya Allén för den anslutande spårvagnstunneln förstås).


John,
Bra genomgång, har själv funderat en del på om det inte skulle vara möjligt med ngt liknande som du ritat upp.
Det riktiga i det här läget är att Trafikverket tar fram reservat för spårvagnstunnel och ritar ut var man kan dra sådan. Och helst modifierar stationer och tågtunnel om det skulle behövas.
För att uppmana dem till detta har jag skickat in en synpunkt på järnvägsplanen.
Profilbild
Mikael Bigert
590 Inlägg
Ort: Gothenburg, Gick med: Juni 2011
För eventuell utväxt mot Hisingen är det som skrivet inte RRV som ”hittat på” Ringötunneln utan det är Trafikverket som tagit fram den.
Första skisserna har man i ”Förstudien ”
http://www.trafikverket.se/PageFiles/148650/Vastl..
sid 24, se streckade linjer för utbyggda linjer.
( går strax några hudnra meter väster om Tingstadstunneln )
Själv har jag ju tidigare varit in på Mr Hanssons linje med att köra pendellinjer på Hamnbanan via Marieholmstunneln:
http://www.gp.se/nyheter/debatt/1.1038617-effekti..


http://www.gp.se/nyheter/debatt/1.1239413-bygg-ut..

Invändningarna har varit både kapaciteten på nya M-brons dubbelspår och Hamnbanan. Det hade förstås varit bra om Hamnbanan dimensionerats för pendeltåg också, men det verkar inte som om det gjorts.
Sannolikt blir det alltså svårt att få in pendeltågen. Med bra spårvagnslinjer kan förstås delvis samma mål nås.
Erik Jonson
87 Inlägg
Ort: Göteborg, Gick med: Juni 2013
Mikael Bigert skrev:

För eventuell utväxt mot Hisingen är det som skrivet inte RRV som ”hittat på” Ringötunneln utan det är Trafikverket som tagit fram den.
Första skisserna har man i ”Förstudien ”
http://www.trafikverket.se/PageFiles/148650/Vastl..
sid 24, se streckade linjer för utbyggda linjer.
( går strax några hudnra meter väster om Tingstadstunneln )
Själv har jag ju tidigare varit in på Mr Hanssons linje med att köra pendellinjer på Hamnbanan via Marieholmstunneln:
http://www.gp.se/nyheter/debatt/1.1038617-effekti..


http://www.gp.se/nyheter/debatt/1.1239413-bygg-ut..

Invändningarna har varit både kapaciteten på nya M-brons dubbelspår och Hamnbanan. Det hade förstås varit bra om Hamnbanan dimensionerats för pendeltåg också, men det verkar inte som om det gjorts.
Sannolikt blir det alltså svårt att få in pendeltågen. Med bra spårvagnslinjer kan förstås delvis samma mål nås.


Vad man kan göra är att fortsätta bygga ut Hamnbanan till dubbelspår som planerat, sen långt in i framtiden flytta godset till en ny bana längre inåt land. Samtidigt bygger man Ringötunneln och kopplar om den befintliga Hamnbanan mot denna tunnel.

Det kräver dock kraftiga investeringar så det dröjer nog
Profilbild
Hans-Olof Hansson
1370 Inlägg
Ort: Gothenburg, Gick med: September 2011
Signatur: Hansson skrev:

John Johansson skrev:

En del här verkar ha konstaterat att den föreslagna utformningen av Hagastationen i järnvägsplanen som är ute på samråd omöjliggör Allélänken. Jag är inte helt övertygad om den saken utan funderar på om det inte skulle vara möjligt att dra den längs Nya Allén i höjdnivå med det som i ritningarna kallas nedre/undre mellanplan.

I kartan nedan har jag ritat in den ungefärliga dragningen den skulle få om den följde Nya Allén (rosa) samt utsträckningen av plattformsplanet (cyan), nedre/undre mellanplanet (blått) och övre mellanplanet (rött) enligt järnvägsplanens utformning som jag tolkar den.


Bilden visas nedskalad. Klicka på bilden för att se den i fullstorlek.I övre mellanplanet blockeras mycket riktigt den här sträckningen på grund av kopplingen till uppgången vid Pusterviksplatsen, men på nedre/undre mellanplanet borde inte det problemet finnas. Nedan har jag även ritat in dragningens höjdläge i genomskärningar längs med och tvärs stationen.


Bilden visas nedskalad. Klicka på bilden för att se den i fullstorlek.Bilden visas nedskalad. Klicka på bilden för att se den i fullstorlek.Det största frågetecknet som jag ser det är huruvida det det skulle få plats i höjdled. Enligt ritningarna verkar den fria takhöjden i nedre/undre mellanplanet vara planerad till 4 meter. Det är kanske inte tillräckligt för en spårvagnstunnel, men det skulle kanske gå att öka något, t.ex. genom att "stjäla" lite höjd från övre mellanplanet som verkar ha en takhöjd på 5 meter.

Om bara höjdfrågan kunde lösas så tycker jag det verkar finnas förutsättningar för att få till en väldigt bra och sammanhållen kombinerad stadsbane- och pendeltågsstation. Om bara de två mellanplanen redan från början byggdes så de sträckte sig lite längre norrut så skulle det inte heller krävas någon ny uppgrävning för att bygga stationen (bortsett från Nya Allén för den anslutande spårvagnstunneln förstås).


Undre planet används för installationer och utrustning till Västlänken. De går säkert att flytta till annan plats. Klarar man bara takhöjden så borde det inte vara omöjligt. Det får väl i så fall tas med i ett svar på Järnvägsplanen.


Bra bilder! Jag lånar gärna dem om det är OK i ett eget remissvar till Trafikverket om Järnvägsplanen för Västlänken.
Senast ändrad 18 januari 2015 18:39
Profilbild
Hans-Olof Hansson
1370 Inlägg
Ort: Gothenburg, Gick med: September 2011
Berg- och jordmassor utvecklar samhället

http://www.trafikverket.se/Privat/Projekt/Vastra-..
Senast ändrad 18 januari 2015 18:40
John Johansson
129 Inlägg
Ort: Göteborg (Majorna), Gick med: Februari 2013
Signatur: Hansson skrev:

Bra bilder! Jag lånar gärna dem om det är OK i ett eget remissvar till Trafikverket om Järnvägsplanen för Västlänken.


Det får du gärna göra. Jag funderar på att skriva ett eget yttrande, men är även öppen för att delta i skrivandet av ett gemensamt Yimby-yttrande om det blir av.
Profilbild
Hans-Olof Hansson
1370 Inlägg
Ort: Gothenburg, Gick med: September 2011
Snart går tiden ut för att lämna yttrande. Skall verkligen Yimby avstå från att lämna in??
Sida 73 av 79

 > Infrastruktur
 > Övrigt
Västlänken

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 5377 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter