Utskrift från gbg.yimby.se
....

 > Infrastruktur
 > Övrigt

Västlänken

Sida 77 av 79
Profilbild
Krister Malmqvist
228 Inlägg
Ort: Göteborg, Gick med: Februari 2010
Det står klart och tydligt på sidan 13

"Dubbelspårstunnel med bredvidliggande service och räddningstunnel."

Om man nu av besparingsskäl skrotat räddningstunneln så har informationen om detta inte gått ut till vare sig politiker eller allmänheten.
Michael Henriksson
22 Inlägg
Ort: Göteborg (Centrum), Gick med: Maj 2011
Krister Malmqvist skrev:

Det står klart och tydligt på sidan 13

"Dubbelspårstunnel med bredvidliggande service och räddningstunnel."

Om man nu av besparingsskäl skrotat räddningstunneln så har informationen om detta inte gått ut till vare sig politiker eller allmänheten.


http:​/​/​www.​rsgbg.​se/​information_​fran_​RSG/​Idag-​har-​vi-​l.​.​

"-Om Trafikverket trots våra synpunkter beslutar att utforma Västlänken med ett antal schakt och korta räddningstunnlar, istället för en sammanhållen parallell räddningstunnel"

Jag fattar det som att det saknas en komplett räddningstunnel och att det istället bara finns ett par schakt samt vissa sträckor med riktig räddningstunnel.
Räddningstjänsten är orolig för att eventuella räddningsinsatser kan fördröjas med upp till 45 MINUTER!

Känns sjukt dumsnålt att inte följa räddningstjänstens rekommendationer, liv är mer värt än så!
Profilbild
Hans-Olof Hansson
1370 Inlägg
Ort: Gothenburg, Gick med: September 2011
Mikael Bigert skrev:

Michael Henriksson skrev:

De larmar om farorna med Västlänken igen - 23 feb 2015
http:​/​/​www.​expressen.​se/​gt/​de-​larmar-​om-​farorna-​med-​va.​.​

"När Räddningstjänsten Storgöteborg nu kommer med sitt slutgiltiga remissvar till Trafikverket kvarstår kritiken. Den nu föreslagna utformningen av Västlänkens säkerhetskoncept kommer att "påverka den kommunala räddningstjänsten på ett omfattande sätt""

Jag är fortfarande inte övertygad om nuvarande lösning, det måste för sjutton finnas en parallell tunnel alternativt räddningstunnel. Hur ska man kunna genomföra en räddningsinsats om den enda tunneln är fylld med rök?


Trafikverket har som bekant föreslagit att på vissa sträckor ta bort den parallella räddningstunneln.
I sitt remissvar skriver Räddningstjänsten:
http://www.rsgbg.se/information_fran_RSG/Idag-har..
”Räddningsstrategin med en sammanhållen parallell räddningstunnel gäller...Den nu föreslagna utformningen av Västlänkens säkerhetskoncept, kommer att påverka den kommunala räddningstjänsten på ett omfattande sätt...Det är större risk att en räddningsinsats fördröjs när olyckan inte kan beskrivas och positioneras korrekt. En sådan insats kräver även betydligt mer räddningspersonal än om det finns en parallell räddningstunnel”
Nyhus tolkar svaret som att Räddningstjänsten är nöjda och glada:
http://www.socialdemokraterna.se/Webben-for-alla/..
”Jag är glad att räddningstjänsten har kommit fram till det här ställningstagandet. Att använda det här säkerhetskonceptet innebär att Västlänksprojektet inte fördyras”


Bara för att det går en tunnel parallellt med Västlänken så innebär inte det att det finns tvärtunnlar in till Västlänken för det utan det är lika långt mellan punkterna på sträckor med som utan räddningstunnel. Med tunneln så måste nån först leta upp tunnelmynningen innan du kommer in i den och sedan köra längs den för att komma fram. Med nedgångar så kan man hålla sig i markplan och sannolikt vara framme snabbare.

Konceptuellt så fungerar nedgångar på samma sätt som Gnistängstunneln. Kör fram till lämplig dörr, anslut dina slangar i uttag vid dörren, öppna dörr och gå in. Anslut sedan medhavd slang i uttag vid dörren på insidan.

Brandkåren ville ha tunnel, eller en träningsanläggning. Den senare kan inte vara dyr, så då blir det väl det!
Profilbild
Hans-Olof Hansson
1370 Inlägg
Ort: Gothenburg, Gick med: September 2011
Krister Malmqvist skrev:

Det står klart och tydligt på sidan 13

"Dubbelspårstunnel med bredvidliggande service och räddningstunnel."

Om man nu av besparingsskäl skrotat räddningstunneln så har informationen om detta inte gått ut till vare sig politiker eller allmänheten.


Jodå, det står i järnvägsplanen. Även omnämnt i media.
Profilbild
Hans-Olof Hansson
1370 Inlägg
Ort: Gothenburg, Gick med: September 2011
Mattias Bolander skrev:

Det blir alltså bara ett rör med två spår i?

Hur fungerar det i Gårdatunneln? Där är ett rör med två spår (ett i varje riktning). Finns det räddningstunnel där?


Ja, ett rör med två spår i. Gårdatunneln har ingen räddningstunnel, däremot räddningsingångar, som Västlänken alltså.
Profilbild
Hans-Olof Hansson
1370 Inlägg
Ort: Gothenburg, Gick med: September 2011
Michael Henriksson skrev:

"Om Trafikverket trots våra synpunkter beslutar att utforma Västlänken med ett antal schakt och korta räddningstunnlar, istället för en sammanhållen parallell räddningstunnel, förväntar vi oss att Trafikverket finansierar en passande övningsanläggning så att vi ska kunna öva liknande scenario. "

Var hittar jag denna budgetposten i utredningen?
Hur mycket kan detta väntas kosta jämfört med en komplett räddningstunnel förutom kanske ett antal förlorade liv vid en ev olycka?


En passande övningsanläggning kan inte vara så dyr, den kommer knappast att märkas i budgeten.
Profilbild
Hans-Olof Hansson
1370 Inlägg
Ort: Gothenburg, Gick med: September 2011
Michael Henriksson skrev:

http:​/​/​www.​rsgbg.​se/​information_​fran_​RSG/​Idag-​har-​vi-​l.​.​

"-Om Trafikverket trots våra synpunkter beslutar att utforma Västlänken med ett antal schakt och korta räddningstunnlar, istället för en sammanhållen parallell räddningstunnel"

Jag fattar det som att det saknas en komplett räddningstunnel och att det istället bara finns ett par schakt samt vissa sträckor med riktig räddningstunnel.
Räddningstjänsten är orolig för att eventuella räddningsinsatser kan fördröjas med upp till 45 MINUTER!

Känns sjukt dumsnålt att inte följa räddningstjänstens rekommendationer, liv är mer värt än så!


Det står ingenting om någon fördröjning i tid. Däremot så står det RSG delar Trafikverkets bedömning att trafikanternas möjlighet till självutrymning i Västlänken är god och säkerhetsmässigt i nivå med annan undermarksinfrastruktur.

Ladda ner PDF
Sven R
529 Inlägg
Ort: Göteborg, Gick med: Oktober 2008
Signatur: Hansson skrev:

En passande övningsanläggning kan inte vara så dyr, den kommer knappast att märkas i budgeten.


Håller med. Den kan tillverkas av papier-maché. Såvida inte dom ska elda på riktigt, men det tror jag inte behövs.
Michael Henriksson
22 Inlägg
Ort: Göteborg (Centrum), Gick med: Maj 2011
Signatur: Hansson skrev:

Michael Henriksson skrev:

http:​/​/​www.​rsgbg.​se/​information_​fran_​RSG/​Idag-​har-​vi-​l.​.​

"-Om Trafikverket trots våra synpunkter beslutar att utforma Västlänken med ett antal schakt och korta räddningstunnlar, istället för en sammanhållen parallell räddningstunnel"

Jag fattar det som att det saknas en komplett räddningstunnel och att det istället bara finns ett par schakt samt vissa sträckor med riktig räddningstunnel.
Räddningstjänsten är orolig för att eventuella räddningsinsatser kan fördröjas med upp till 45 MINUTER!

Känns sjukt dumsnålt att inte följa räddningstjänstens rekommendationer, liv är mer värt än så!


Det står ingenting om någon fördröjning i tid. Däremot så står det RSG delar Trafikverkets bedömning att trafikanternas möjlighet till självutrymning i Västlänken är god och säkerhetsmässigt i nivå med annan undermarksinfrastruktur.

Ladda ner PDF

Jag sa ingenting självutrymning utan bara att räddningsinsatser såsom rökdykning kan fördröjas. Att hitta en nödutgång på egenhand är fortfarande ganska enkelt enligt nuvarande planen.

Däremot nämner dom visst en risk fördröjning i remissyttrandet även om tiden 45 minuter bara nämns i brevet till trafikverket från RSG (finns utdrag på min tidigare länk till GT)

"risken för att en räddningsinsats fördröjs, vid schakt/korta räddningstunnlar bedöms vara större i de fall olyckan inte kan beskrivas och positioneras korrekt"

Och detta är mycket logiskt, tänk dig själv att behöva "pricka rätt" på en flera kilometer lång tunnel fylld med rök när det inte finns en längsgående tunnel.

Jag delar RSG:s bedömning och tycker att detta är ett idiotiskt och dumsnålt alternativ.

"RSG vill tydligt framhålla att tidigare lämnade synpunkter och rekommendationer för Västlänkens säkerhetskoncept, med i första hand en sammanhållen räddningsstrategi med parallell räddningstunnel kvarstår"

Om nu en så viktig punkt TYDLIGT rekommenderas av RSG, varför bara inte öka till en komplett räddningstunnel och använda de 1-2 miljarderna som finns i bufferten till detta?
Profilbild
Hans-Olof Hansson
1370 Inlägg
Ort: Gothenburg, Gick med: September 2011
Michael Henriksson skrev:

Signatur: Hansson skrev:

Michael Henriksson skrev:

http:​/​/​www.​rsgbg.​se/​information_​fran_​RSG/​Idag-​har-​vi-​l.​.​

"-Om Trafikverket trots våra synpunkter beslutar att utforma Västlänken med ett antal schakt och korta räddningstunnlar, istället för en sammanhållen parallell räddningstunnel"

Jag fattar det som att det saknas en komplett räddningstunnel och att det istället bara finns ett par schakt samt vissa sträckor med riktig räddningstunnel.
Räddningstjänsten är orolig för att eventuella räddningsinsatser kan fördröjas med upp till 45 MINUTER!

Känns sjukt dumsnålt att inte följa räddningstjänstens rekommendationer, liv är mer värt än så!


Det står ingenting om någon fördröjning i tid. Däremot så står det RSG delar Trafikverkets bedömning att trafikanternas möjlighet till självutrymning i Västlänken är god och säkerhetsmässigt i nivå med annan undermarksinfrastruktur.

Ladda ner PDF

Jag sa ingenting självutrymning utan bara att räddningsinsatser såsom rökdykning kan fördröjas. Att hitta en nödutgång på egenhand är fortfarande ganska enkelt enligt nuvarande planen.

Däremot nämner dom visst en risk fördröjning i remissyttrandet även om tiden 45 minuter bara nämns i brevet till trafikverket från RSG (finns utdrag på min tidigare länk till GT)

"risken för att en räddningsinsats fördröjs, vid schakt/korta räddningstunnlar bedöms vara större i de fall olyckan inte kan beskrivas och positioneras korrekt"

Och detta är mycket logiskt, tänk dig själv att behöva "pricka rätt" på en flera kilometer lång tunnel fylld med rök när det inte finns en längsgående tunnel.

Jag delar RSG:s bedömning och tycker att detta är ett idiotiskt och dumsnålt alternativ.

"RSG vill tydligt framhålla att tidigare lämnade synpunkter och rekommendationer för Västlänkens säkerhetskoncept, med i första hand en sammanhållen räddningsstrategi med parallell räddningstunnel kvarstår"

Om nu en så viktig punkt TYDLIGT rekommenderas av RSG, varför bara inte öka till en komplett räddningstunnel och använda de 1-2 miljarderna som finns i bufferten till detta?


Det är riktigt, det var jag som skrev det för att citera något som faktiskt står i Räddningstjänstens svar. Tiden har GT hittat på själv och det är inget som räddningstjänsten har skrivit. Skulle det ta så lång tid så är det ett fullständigt underkännqnde av dem. Så dåliga är de inte och de vet de själva också.

Deras kritik är inte starkare än att det räcker med att bygga en övningsanläggning åt dem.
Sven R
529 Inlägg
Ort: Göteborg, Gick med: Oktober 2008
Michael Henriksson skrev:


Räddningstjänsten är orolig för att eventuella räddningsinsatser kan fördröjas med upp till 45 MINUTER!


Nej, det är inte så GT skriver. Så här står det i artikeln:

"I ett yttrande varnade Räddningstjänsten för att en räddningsinsats kan fördröjas och ta 45 minuter vid en brandkatastrof eller tågolycka i den planerade jättetunneln."

Uppgiften 45 min är ointressant om läsaren inte har något att jämföra med. Här finns den med bara i förhoppning om att folk ska läsa fel. Vilket de tydligen lyckades med.
Profilbild
Mikael Bigert
590 Inlägg
Ort: Gothenburg, Gick med: Juni 2011
Det Räddningstjänsten skriver är
http://www.rsgbg.se/information_fran_RSG/Idag-har..
” De synpunkter och rekommendationer som vi tidigare har förespråkat kvarstår. Räddningsstrategin med en sammanhållen parallell räddningstunnel gäller”

Det bör betonas att Järnvägsplanen har en service/räddnings-tunnel Haga-Korsv och E6-Almedal. Det är alltså inte hela Västlänken som saknar, utan endast cirka halva längden.
http://www.trafikverket.se/PageFiles/163277/overs..

Kostnaden för att bygga ut till hela sträckan borde enkelt kunna visas upp av Trafikverket och sedan får man göra en bedömning av vad en högre säkerhetsnivå kan vara värd.
Generellt har jag svårt att köpa att Västlänken ska ha lägre säkerhetsnivå än Citybanan och Citytunneln som ju båda har räddningstunnlar.
( Det är betecknande att Ordförande i styrelsen för Räddningstjänsten Storgöteborg inte fullt ut stöttar Räddningsverkets egen rekommendation utan istället tycks gå på politikernas och Trafikverkets ”snållinje” http://www.socialdemokraterna.se/Webben-for-alla/.. )
Profilbild
Hans-Olof Hansson
1370 Inlägg
Ort: Gothenburg, Gick med: September 2011
Sven R skrev:

Michael Henriksson skrev:


Räddningstjänsten är orolig för att eventuella räddningsinsatser kan fördröjas med upp till 45 MINUTER!


Nej, det är inte så GT skriver. Så här står det i artikeln:

"I ett yttrande varnade Räddningstjänsten för att en räddningsinsats kan fördröjas och ta 45 minuter vid en brandkatastrof eller tågolycka i den planerade jättetunneln."

Uppgiften 45 min är ointressant om läsaren inte har något att jämföra med. Här finns den med bara i förhoppning om att folk ska läsa fel. Vilket de tydligen lyckades med.


Uppgift om tid står bara på GT och inte i RSG's svar. RSG säger heller inget om "jättetunnel". Även det är ett påhitt av GT.
Michael Henriksson
22 Inlägg
Ort: Göteborg (Centrum), Gick med: Maj 2011
Vad skulle kostnaden bli att följa RSG:s rekommendation med en komplett räddningstunnel?
Känns extremt snålt att inte bygga denna när bufferten finns.
Profilbild
Mikael Bigert
590 Inlägg
Ort: Gothenburg, Gick med: Juni 2011
Michael Henriksson skrev:

Vad skulle kostnaden bli att följa RSG:s rekommendation med en komplett räddningstunnel?
Känns extremt snålt att inte bygga denna när bufferten finns.


Trafikverket borde givetvis gå ut med en uppskattning för servicetunnel hela vägen, som ansvarig styrgrupp kan ta ställning till. Men som sagt, att sänka säkerhetsnivån gentemot jämförbara projekt känns mycket tveksamt. När dessutom Räddningstjänsten, som ju är experterna på det här området, rekommenderar servicetunnel hela vägen borde det inte vara ett kontroversiellt beslut.
Det handlar om cirka 2 km tunnel i jord intill existerande dubbelspårstunnel. Tunneln har mindre dimensioner, så vi borde sannolikt klara oss med cirka 1 miljard per km.
Detta är dock mycket förenklat.

Vad gäller liggande underlagskalkyl finns ju:
http://www.trafikverket.se/PageFiles/148642/kostn..
se sid 5.
Denna har en ”riskreserv” på 2.3 miljarder.
Ett annat sätt att förstå ”buffert” är att se på Osäkerhetsanalysen. Den senaste sägs i samma dokument ha gjorts i april 2014, men redovisas inte i dokumentet, förutom att man ger en ”sannolik bedömd kostnad” på 18.4 miljarder. En sådan analys skulle alltså indikera en ”buffert” på 1.6 miljarder.
Den senaste redovisade analysen kan ses på:
http://www.gbgpolitik.se/wp-content/uploads/2014/..
sid 18 ger:
Grundkalkyl = 20.66 miljarder och
Osäkerheter = 2.42 miljarder.
Osäkerheterna här är alltså ganska precis lika med den ”reserv” man anser sig behöva i dagsläget.
Notera att på den tiden ingick Olskroken-korsningen i projektet. För att jämföra med dagens läge behöver man alltså minska med 2.5-3 miljarder totalt (lite olika beroende på hur man räknar).
Profilbild
Hans-Olof Hansson
1370 Inlägg
Ort: Gothenburg, Gick med: September 2011
Mikael Bigert skrev:

Trafikverket borde givetvis gå ut med en uppskattning för servicetunnel hela vägen, som ansvarig styrgrupp kan ta ställning till. Men som sagt, att sänka säkerhetsnivån gentemot jämförbara projekt känns mycket tveksamt. När dessutom Räddningstjänsten, som ju är experterna på det här området, rekommenderar servicetunnel hela vägen borde det inte vara ett kontroversiellt beslut.
Det handlar om cirka 2 km tunnel i jord intill existerande dubbelspårstunnel. Tunneln har mindre dimensioner, så vi borde sannolikt klara oss med cirka 1 miljard per km.
Detta är dock mycket förenklat.

Vad gäller liggande underlagskalkyl finns ju:
http://www.trafikverket.se/PageFiles/148642/kostn..
se sid 5.
Denna har en ”riskreserv” på 2.3 miljarder.
Ett annat sätt att förstå ”buffert” är att se på Osäkerhetsanalysen. Den senaste sägs i samma dokument ha gjorts i april 2014, men redovisas inte i dokumentet, förutom att man ger en ”sannolik bedömd kostnad” på 18.4 miljarder. En sådan analys skulle alltså indikera en ”buffert” på 1.6 miljarder.
Den senaste redovisade analysen kan ses på:
http://www.gbgpolitik.se/wp-content/uploads/2014/..
sid 18 ger:
Grundkalkyl = 20.66 miljarder och
Osäkerheter = 2.42 miljarder.
Osäkerheterna här är alltså ganska precis lika med den ”reserv” man anser sig behöva i dagsläget.
Notera att på den tiden ingick Olskroken-korsningen i projektet. För att jämföra med dagens läge behöver man alltså minska med 2.5-3 miljarder totalt (lite olika beroende på hur man räknar).


Problemet med att det inte är räddningstunnel hela vägen är ju helt uppenbart inte stor eftersom det räckte med en träningsanläggning till RSG för att de skulle vara nöjda.

En extra tunnel är lätt på vissa sträckor men svårare på andra där den ger ett större ingrepp i underjordiska artefakter. Oavsett tunnel eller inte så är det lila tätt mellan ingångarna från dem i till Västlänken. Det blir alltså i praktiken ganska liten skillnad mellan de olika alternativen.
Profilbild
Mikael Bigert
590 Inlägg
Ort: Gothenburg, Gick med: Juni 2011
Det är högst sannolikt fel att anta att Räddningstjänsten skulle vara "nöjda" utan Räddningstunnel.
Läser man noga deras remissvar:
http://www.rsgbg.se/information_fran_RSG/Idag-har..
ser man "De synpunkter och rekommendationer som vi tidigare har förespråkat kvarstår. Räddningsstrategin med en sammanhållen parallell räddningstunnel gäller"..."Om Trafikverket trots våra synpunkter beslutar att utforma Västlänken med ett antal schakt och korta räddningstunnlar, istället för en sammanhållen parallell räddningstunnel..."

Jag antar att man är satta under viss press att inte protestera alltför högljutt, men man markerar ändå att räddningstunnel är deras rekommendation.
Sven R
529 Inlägg
Ort: Göteborg, Gick med: Oktober 2008
Mikael Bigert skrev:


Jag antar att man är satta under viss press att inte protestera alltför högljutt, men man markerar ändå att räddningstunnel är deras rekommendation.


Det är en remissinstans. Det finns inte utrymme för "protester", bara ett professionellt expertutlåtande. De är skyldiga att bistå med sina oförfalskade synpunkter.
Profilbild
Hans-Olof Hansson
1370 Inlägg
Ort: Gothenburg, Gick med: September 2011
Mikael Bigert skrev:

Det är högst sannolikt fel att anta att Räddningstjänsten skulle vara "nöjda" utan Räddningstunnel.
Läser man noga deras remissvar:
http://www.rsgbg.se/information_fran_RSG/Idag-har..
ser man "De synpunkter och rekommendationer som vi tidigare har förespråkat kvarstår. Räddningsstrategin med en sammanhållen parallell räddningstunnel gäller"..."Om Trafikverket trots våra synpunkter beslutar att utforma Västlänken med ett antal schakt och korta räddningstunnlar, istället för en sammanhållen parallell räddningstunnel..."

Jag antar att man är satta under viss press att inte protestera alltför högljutt, men man markerar ändå att räddningstunnel är deras rekommendation.


Helt sant som Sven skriver. Fortsätter du att läsa så är de plötsligt nöjda med en övningsanläggning. De kommer inte med några ultimativa krav och ser fram emot att jobba vidare med Trafikverket i frågan.
Senast ändrad 6 mars 2015 23:38
Sida 77 av 79

 > Infrastruktur
 > Övrigt
Västlänken

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 5377 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter