Utskrift från gbg.yimby.se
....

 > Infrastruktur
 > Övrigt

Västlänken

Sida 79 av 79
Profilbild
Daniel Andersson
543 Inlägg
Ort: Göteborg, Gick med: Mars 2009
Signatur: Hansson skrev:

Ventilationen framför allt vid brand gör det olämpligt med dubbelriktad trafik i ett rör. Det finns väl heller ingen sådan tunnel i Göteborg, eller?
Gårdstenstunneln?
Gnistängstunneln byggdes med ett rör, men delades upp i två med en betongvägg 1996.
Senast ändrad 7 juni 2015 23:39
Michael Henriksson
22 Inlägg
Ort: Göteborg (Centrum), Gick med: Maj 2011
Daniel Andersson skrev:

Gårdstenstunneln?
Gnistängstunneln byggdes med ett rör, men delades upp i två med en betongvägg 1996.


Kanske är viss skillnad i ventilationskrav på en tunnel som är ca 200 meter mot 1600 meter?

Det bästa vore dock att inte behöva stänga tunneln överhuvudtaget så man får hoppas att de kommer på en bra lösning där
Profilbild
Erik Funck
308 Inlägg
Ort: Göteborg (Majorna), Gick med: April 2012
Hej, jag har för mig att VL skulle gå extra grunt vid operan ungefär för att förhålla sig till pumparna i rosenlundsverket. Och att det skulle medföra att om man grävde upp södra hamnkanalen så skulle man på sin höjd få till en vattenspegel där den passerar VL. Antar den specifika dragningen i höjd/djup redan är spikad, men tänkte det var intressant om nu rosenlundsverket skulle flytta på sig trots allt. Kommer ni ihåg hur det är med det här?
Sida 79 av 79

 > Infrastruktur
 > Övrigt
Västlänken

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6735 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Welthauptstadt Germania vs. Berlin
6 Juli 2023 11:50 av Carl S.
Uthyrningsdel
21 April 2023 15:51 av Gregor Fulemark
Göteborgsregionens folkmängd
10 November 2022 13:47 av Matthias H.