Utskrift från gbg.yimby.se
....

 > Infrastruktur
 > Övrigt

Färre taxezoner och inför trängselskatt

Profilbild
Erik Sandblom
310 Inlägg
, Gick med: Juli 2009
Västtrafik har en djungel av periodkort. Inom Göteborg med kranskommuner räknar jag till minst fyra olika 30-dagarskort samt två båtkort. Då har jag inte räknat de kort som gäller inom en enda kommun eller särskilda kort för ungdomar, pensionärer eller lågtrafik.
Göteborg +++ - Västtrafik

Korten blir väldigt mycket dyrare så fort man vill korsa en kommungräns. Det beror som jag förstår på att kommunerna är ogina och vill undvika att betala för resor i någon annan kommun.

Slå ihop taxezonerna
Därför förslår jag att slopa alla 30-dagarskort inom Göteborg med kranskommuner, och ersätta dem med ett enda 30-dagarskort som kostar cirka 500-600kr. Jämfört med kortet "Kommunladdning Göteborg 30" blir det en kraftig höjning från dagens 435kr, men för alla andra kort blir det oförändrat eller en minskning.

För att kompensera resenärerna för prishöjningen i Göteborgs kommun förslår jag ett nytt kort som laddas med "ett antal resor" istället för "en viss period". Genom att ta betalt per resa istället för period så ger man resenärerna ett incitament att cykla eller gå emellanåt. Dessa resenärer måste få volymrabatt på samma sätt som de med periodkort. Därför tänker jag att Hundrakortet ersätts med ett 10-kort och ett 40-kort. Dessa kort skulle gälla för tio respektive 40 resor inom samma område som mitt föreslagna 30-dagarskort. Denna modell finns redan i Skaraborg där man kan köpa 20-kort.
20-kort - Västtrafik

Inför trängselskatt
Ett enhetligt 30-dagarskort inom Göteborg med kranskommuner för 500-600kr innebär också en prissänkning jämfört med flerkommunkorten. För att finansiera intäktsbortfallet kan man införa trängselavgift för bilar i Göteborg och låta en del av intäkterna finansiera reformen.

Låt regionen ta över
Idag är Västtrafik organisat på så vis att varje kommun beställer sin egen trafik och sätter sina egna taxor. Det verkar väldigt tungrott och jag tror inte det ger en effektiv trafik. Man borde göra som i Stockholm där det är länet och inte kommunerna som organiserar trafiken. De korta resorna inom kommunerna sker ändå bäst med gång och cykel.
Förslag i Västra Götaland: Regionen ensam ägare t..

Sammantaget bör detta ge en överflyttning av långa resor från bil till kollektivtrafik och en överflyttning av korta resor från bil och kollektivtrafik till gång och cykel.
Profilbild
Patrik Sterky
104 Inlägg
Ort: Göteborg, Gick med: September 2008
Västtrafiks ägande borde omgående tas över av VG-region (och möjligen till viss del Halland). Det skulle innebära enklare trafik, ett bättra zon-system och inte samma problem med många aktörer som har olika intressen och politisk styrning.
Matthias H.
652 Inlägg
Ort: Kungsbacka, Gick med: Juni 2008
Håller fullständigt med dig Erik att det bör införas något liknande som i Stockholms län där du kan åka på samma kort i hela länet för 600-700 kr? När jag bodde i Stockholm kostade det 500 kr.

Men blev Västra Götaland ett för stort län? Det tycker jag och kanske har det nånting med priset att göra. Det skulle 1998 gjorts ett Göteborgs län och det skulle varit snävare och haft med Kungsbacka och Varberg. Då kanske vi också hade haft något liknande som Stockholms län.

Men men, något avsevärt bättre än nu borde ändå kunna gå att göras.
Profilbild
Erik Sandblom
310 Inlägg
, Gick med: Juli 2009
Matthias Henkel skrev:

Håller fullständigt med dig Erik att det bör införas något liknande som i Stockholms län där du kan åka på samma kort i hela länet för 600-700 kr? När jag bodde i Stockholm kostade det 500 kr.

Men blev Västra Götaland ett för stort län? Det tycker jag och kanske har det nånting med priset att göra. Det skulle 1998 gjorts ett Göteborgs län och det skulle varit snävare och haft med Kungsbacka och Varberg. Då kanske vi också hade haft något liknande som Stockholms län.

Men men, något avsevärt bättre än nu borde ändå kunna gå att göras.Mitt förslag är att det nya kortet ska ha samma giltighet som dagens laddning "Göteborg +++", det vill säga Göteborg med kranskommuner inkl Kungsbacka. Se karta på länken. Det kortet kostar idag 1255 kr vilket jag anser är alldeles för högt. Den laddning som endast gäller inom Göteborgs kommun är samtidigt för billig, 435 kr.

Ur miljö- och trängselsynpunkt är det viktigare att få över de långa bilresorna till kollektivtrafiken än de korta.
Matthias H.
652 Inlägg
Ort: Kungsbacka, Gick med: Juni 2008
Erik, Göteborg ++ räcker för Kungsbacka och ett antal andra kranskommuner vet jag. Däremot tror jag t ex inte det gäller för samtliga kommuner i Storgöteborg (13 st) vilket är helt otroligt dumt. Här har vi ett samarbetsorgan som arbetar politiskt över kommungränserna (GR) och som bildar Storgöteborg men någon gemensam satsning på kollektivtrafiken har ännu inte gjorts.

Överhuvudtaget är vi så dåliga inom vår region på att tala om Storgöteborg, det är en oerhörd skillnad gentemot folk uppe i Stockholmsområdet där ordet Storstockholm är fastetsat i folks medvetande. Fråga 10 människor på stan härnere om dom kan räkna upp hälften av de kommuner som ingår i Storgöteborg och jag misstänker att man får fel svar från flera. Det är synd och till vår nackdel i många sammanhang tror jag. Samtidigt upplever jag att det blir bättre och bättre men det går långsamt. Oj, nu hamnade jag lite fel.
Profilbild
Erik Sandblom
310 Inlägg
, Gick med: Juli 2009
Matthias, kortladdningen jag utgår ifrån heter Göteborg +++ (tre plustecken) och gäller i 16 kommuner: Ale, Alingsås, Bollebygd, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mark, Mölndal, Orust, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö. Så det är ju helt okej. Det är bara priset som är för högt och alternativen som är för många.

Jag får intrycket att dom tror folk kommer börja resa jättelångt om man har färre taxezoner. Det tror inte jag. Människor orkar inte jobbpendla längre än 45-60 minuter ungefär. Bortsett från regiontågen så kommer man ärligt talat inte särskilt långt på den tiden med Västtrafik! "Problemet" med regiontågen kommer man undan genom att taxezonen inte är mer än cirka 100 km i diameter.
Matthias H.
652 Inlägg
Ort: Kungsbacka, Gick med: Juni 2008
Ok det finns en +++ som täcker in alla de 16 kommunerna. Som du säger är det bra. Det jag tycker är konstigt är att det borde ++ kunna göra, kostnad 995 kr from nu i januari. Kungsbacka täcks ju t ex in av ++ och det tillhör ändå Halland, det hela är så inkonsekvent. Några av de kommuner som man är tvungen att skaffa +++ till ligger ju inte längre bort än Kungsbacka.

Som sagt, det måste göras ett enklare system, bara det skulle förmodligen locka ett antal från bilen. Görs det sen mer i paritet med Stockholmskortet prismässigt sett så skulle nog ändå fler fundera över om inte bilen kunde ställas på en pendelparkering istället.

 > Infrastruktur
 > Övrigt
Färre taxezoner och inför trängselskatt

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 5380 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter