Utskrift från gbg.yimby.se
....

 > Allmänt

Göteborgsbilder

Mikael Kreutz
498 Inlägg
Ort: Göteborg, Gick med: December 2008
Patrik Kjällgren
93 Inlägg
Ort: Göteborg, Gick med: Mars 2009
Jesper Hallén
348 Inlägg
Ort: Göteborg, Gick med: April 2012
Med tanke på morgondagens vandring fortsätter jag med tema Backaplan och lite pittoreska bilder.

Bilden visas nedskalad. Klicka på bilden för att se den i fullstorlek.


Ovan: Så nära men ändå så långt bort.


Bilden visas nedskalad. Klicka på bilden för att se den i fullstorlek.


Ovan: Motorgatan, enda riktiga gatan. Inga gaturiktade verksamheter dock.


Bilden visas nedskalad. Klicka på bilden för att se den i fullstorlek.


Ovan höger: På botten av ån finns nog ett par hundra såna här till.


Bilden visas nedskalad. Klicka på bilden för att se den i fullstorlek.


Ovan vänster: Glada människor på huvudgatan. Ovan höger: Ingen av klockorna går rätt och lär inte ha gjort det sedan mitten av nittiotalet.
Senast ändrad 20 mars 2009 11:14

 > Allmänt
Göteborgsbilder

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6732 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Spamanvändare?
15 December 2021 13:42 av Erik Westberg
Göteborgsregionens folkmängd
20 November 2021 22:58 av Matthias H.
Att gräva upp Västra och Östra Hamnkanalerna?
2 September 2021 13:18 av Michael Dundee
Gratis illustrationsprogram?
11 Mars 2020 04:44 av Huai Chuan