Utskrift från gbg.yimby.se
....

 > Allmänt

Hur politisera stadsplaneringspolitiken?

Johan K. Sch.
37 Inlägg
Ort: Oslo, Gick med: Juli 2008
(Forsättning på en fråga som väcktes i Olskrokstråden, som blev alldeles för OT)

Här några spridda idéer om hur man kunde förändra kommunala politiska institutioner i Yimbyvänlig riktning:

1. Stadsarkitekt har diskuterats mycket på senare år. Jag tror varken det är lösningen på Göteborgs alla problem eller sista spiken i kistan för den kommunala demokratin. Rätt utformat skulle dock ett starkt stadsarkitektämbete kunna fungera som en motvikt till den kommunalpolitiska konsensusen (japp, man måste jämföra reala äpplen med reala päron: Risken för ökat expertstyre står inte mot en demokratisk idyll, utan mot Göteborgsandans reellt existerande konsensuspraxis). Gärna långa mandatperioder som överlappar kommunalvalen. Varför inte en direktvald stadsarkitekt? (Jag skulle rösta på Åsbergarn).

2. Förbjud kommunala bolag. Återskapa en striktare rågång mellan offentligt och privat, mellan politik och näringsliv. Politiker ska inte agera företagsledare, allra minst över kolosskoncerner som dem som tillåtits dominera stadsbyggnadspolitiken i Göteborg (älvstränderna bär syn för sägen). I väntan på en förbudslag kan Göteborg förstås sälja bolagen självmant. I sht sk allmännyttiga bostadsbolag borde säljas ut.

3. Låt separatistiska stadsdelar bilda egen kommun. Att låta de rika villaförorterna (Askim, Särö, Torslanda osv) starta eget vore om inte annat bra för att Göteborg därmed också skulle slippa några av de starkaste bilismanhängarna. Visst förlorar Göteborg skatteundelag, men det kunde vi väl enkelt kompensera för genom att bygga lite mer stad för resursstarka yimbyister ur den kreativa klassen... Jfr Sthlm, där det finns en tydlig intressekonflikt mellan kranskommuner och Sthlm stad kring frågor som trängselavgifter och ringleder. Den intressekonflikten behöver politiseras skarpare i Gbg också. Angered får för all del gärna också bilda eget. Kanske, kanske skulle det skapa mer förutsättningar för att bedriva en stadsvänlig kommunpolitik än som nu, när stadsdelen (som alla andra) fjärrstyrs från GAT.

4. Låt direktvalda stadsdelsnämnder få mer medinflytande över stadsplaneringsfrågor. På så sätt skulle man kunna kanalisera om en del av Nimbyismen från okynnesöverklaganden, från juridik till politik.

5. Kommunal parlamentarism vore kanske ngt att överväga, för att förhindra att politiker av alla färger har fingrar med i varenda kommunal soppa. Låt majoriteten regera och oppositionen opponera. På så sätt skulle man skapa möjligheter att politisera stadsbyggnadsfrågor och att hålla de ansvariga politikerna till svars i valen. I dag spelar det ju ingen roll om man röstar blått eller rött, man får samma Göteborgsanda ändå.

6. Platt marknadshyra på tomrätter. Tomträttsavgälden bör sättas efter marknadsvärdet på tomten, inte efter antalet våningar man kan bygga på den.

Fler förslag?
__________________
==
http://mothugg.se
Profilbild
Johannes Hulter
1635 Inlägg
Ort: Göteborg, Gick med: Januari 2008
Det är kanske på sin plats att påpeka att Yimby är ett tvärpolitisk nätverk. Vi tar inte ställning i partiskiljande frågor som ligger utanför vår explicita målsättning - att bygga mer tät och levande blandstad. Det är alltså svårt att se hur Yimby skulle kunna ställning i de frågor du tar upp.

Men med det sagt så kan det ju ändå vara väldigt spännande att diskutera dina förslag (som ju är mycket intressanta allihop).
__________________
A house is not only a machine for living in
Profilbild
Johannes Hulter
1635 Inlägg
Ort: Göteborg, Gick med: Januari 2008
1. En stadsarkitekt är förstås bra om det är en vettig person (typ Mika Määtä eller Erik Linn) som dessutom får en stark egen position gentemot politikerna.

Uppenbara risker: Att det inte blir en vettig person eller att han/hon blir beroende av politikerna. Då får politikerna istället en syndabock som de kan skicka fram för att legitimera deras beslut/ta smällarna.

Att rösta fram tjänstemän känns rent spontant som en dålig lösning (inte minst rent institutionellt, man ska ju hålla isär rollerna...). Risken är också att Lasse Kronér blir stadsarkitekt (dvs. status quo...)

ps. tack för rösten... ds.
__________________
A house is not only a machine for living in

Senast ändrad 14 april 2009 14:43
Profilbild
Johannes Hulter
1635 Inlägg
Ort: Göteborg, Gick med: Januari 2008
2. och 3. gillar jag naturligtvis inte (sosse som jag är) men 4. låter intressant.
__________________
A house is not only a machine for living in
Johan K. Sch.
37 Inlägg
Ort: Oslo, Gick med: Juli 2008
Ja, det handlar ju inte om att ta ställning i frågorna as such utan om att föra upp dem som agendapunkter, som frågor där de partipolitiska skiljelinjerna bör förtydligas (och politiseras, om man som jag gillar tydliga konfliktlinjer och tydliga ansvarskedjor även i kommunpolitiken).

1: Vi kanske kunde tillämpa den gamla urdemokratiska metoden lottning istället. Funkade ju fint för de gamla grekerna och jag gissar att göteborgaren i gemen, även Lasse Kronér, har bättre stadsvett än till exempel Olskroksmarodören Jöran Bellman. Man kanske rentav kunde göra just utbildade arkitekter icke valbara/lottbara, för de tycks ofta synnerligen olämpliga kandidater just till posten som stadsarkitekt.

2: Intressant. Varför måste en sosse gilla kommunala bolag? Ser inte även en socialdemokrat problem i att driva offentliga verksamheter just i bolagsform, som varken har den offentliga förvaltningens krav på öppenhet och oberoende eller det privata bolagets krav på ansvarighet gentemot aktieägarna? Och finns det några kommunala verksamheter du (som sosse) tycker lämpar sig bättre eller sämre att driva i bolagsform?

Jag frågar eftersom jag är genuint nyfiken på hur slutledningen från socialdemokratisk ideologi till vurm för kommunala bolag ser ut. Och notera att det inte är fråga om privatisering vs kommunalisering (även om jag förstås gärna ser att man säljer rubbet, från Liseberg till hamnen) utan om driftsformer.

4: En tanke att leka med är någon form av kommunal federalism, där makt delas mellan direktvalda stadsdelsnämnder och den likaledes direktvalda kommunala centralnivån, som för all del skulle kunna vara ett Storgöteborg. Centern gick ju härförleden och blev tokfederalister -- kanske de har någon vision at
__________________
==
http://mothugg.se
Profilbild
Johannes Hulter
1635 Inlägg
Ort: Göteborg, Gick med: Januari 2008
@ johan: Nej, det var mer contra privatisering än pro bolagisering. Vi har ju ganska olika syn på vilka samhällsfunktioner som ska skötas av det offentliga och vilka som ska lämnas åt "marknaden", men jag håller definitivt med dig om att det behövs tydligare gränser mellan offentligt/privat. Jag har alltså inget emot en "avbolagisering" av kommunen.
__________________
A house is not only a machine for living in

 > Allmänt
Hur politisera stadsplaneringspolitiken?

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6732 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Spamanvändare?
15 December 2021 13:42 av Erik Westberg
Göteborgsregionens folkmängd
20 November 2021 22:58 av Matthias H.
Att gräva upp Västra och Östra Hamnkanalerna?
2 September 2021 13:18 av Michael Dundee
Gratis illustrationsprogram?
11 Mars 2020 04:44 av Huai Chuan