Utskrift från gbg.yimby.se
....

 > Allmänt

Demonstration 18 april

Profilbild
Johannes Hulter
1635 Inlägg
Ort: Göteborg, Gick med: Januari 2008
På lördag kommer en demonstration (bl.a. mot den planerade rivningen av Gårda) att anordnas av okänd arrangör. YimbyGBG är inte involverade i detta.

Temat för demon är "Bostad åt alla" och parollerna är:
BOSTAD ÄR EN RÄTTIGHET - RIV INTE BOSTÄDER I GÅRDA - INGA ÅTAL MOT HUSOCKUPANTER

Mer info finns här:
http://bostadatalla.wordpress.com/2009/04/14/demo..

Gårdafrågan börjar onekligen hetta till...
__________________
A house is not only a machine for living in

Senast ändrad 15 april 2009 19:06

 > Allmänt
Demonstration 18 april

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6732 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter