Utskrift från gbg.yimby.se
....

 > Allmänt

Möte om avsteg från parkeringsnormen 23 april

Profilbild
Erik Sandblom
310 Inlägg
, Gick med: Juli 2009
Inom ramen för dialogprojektet Ekologisk stadsdel Majorna kommer vi att diskutera intresset för och möjligheterna till att göra avsteg från gällande parkeringsnorm i stadsdelen. Det finns flera intressenter för detta, bland annat i samband med olika nybyggnationer. Vi träffas på Mariaplan 1, i Hyresgästföreningens lokaler, fredagen den 24 april klockan 8.00.

Föranmäl dig till kim.weinehammar@hyresgastforeningen.se, eller fredrik.davidsson@egnahemsbolaget.se

Det bjuds på frukost!

http://www.majeko.se/parkering.htmlhttp://www.majeko.se/parkering.html

 > Allmänt
Möte om avsteg från parkeringsnormen 23 april

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6732 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Göteborgsregionens folkmängd
1 Augusti 08:24 av Matthias H.
Spamanvändare?
15 December 2021 13:42 av Erik Westberg
Att gräva upp Västra och Östra Hamnkanalerna?
2 September 2021 13:18 av Michael Dundee
Gratis illustrationsprogram?
11 Mars 2020 04:44 av Huai Chuan