Utskrift från gbg.yimby.se
....

 > Allmänt

Ny policy för takterrasser

Profilbild
Johannes Hulter
1635 Inlägg
Ort: Göteborg, Gick med: Januari 2008
En ny policy för takterrasser är på gång

Stadsbyggnadskontoret får in alltfler ansökningar från människor som vill utnyttja taket och bygga soldäck eller terrass i anslutning till sina lägenheter.
Senast var det en bostadsrättsinnehavare i Linnéstaden, som skickade skisser på ett cirka 25 kvm stort soldäck av trätrall uppe på fastighetens plåttak. För säkerhets skull fanns ett träräcke, med invändig glasskiva, sju våningar högt över gatuplan.
Svaret blev nej.

Fastigheten finns i ett kvarter från 1900-talets början och fasaderna får inte förvanskas. Takterrassens "alltför avvikande karaktär" skulle bli väl synlig både från gatan och omgivande byggnader.
- Husen får inte förfulas. Om vi säger ja till en takterrass skulle det bli svårt att säga nej till andra, enligt stadsbyggnadsdirektör Lars Ivarson.
Men politikerna i byggnadsnämnden vill tillåta lite mer liv på stadens tak.
- Inte minst ur barnperspektiv är det mycket positivt att fler vill få möjlighet att utnyttja taken för utomhusvistelse, anser KD, FP och M.

Majoritetspartierna ställde sig snabbt bakom förslaget att utforma en ny policy för hur takpåbyggnader och gröna tak kan byggas i Göteborg.
- Nu när luftkvaliteten blivit bättre kan man odla på takterrassen. Vi vill också tillåta gröna tak som i Tyskland, med gräs, sedum och andra växter, sa Martin Joneskär (MP).
Sökanden i Linnéstaden har uppmuntrats att återkomma med ny ansökan när det finns en policy.
Tipset är att i stället bygga en solterrass i takets nedre fall, placerad mot gården och osynlig från gatan.


Emmali Jansson (ersättare i BN för MP) har skrivit om detta på sin blogg...
__________________
A house is not only a machine for living in
Profilbild
Olle Jansson
155 Inlägg
Ort: Uppsala, Gick med: December 2009
Där har vi det där igen - säger vi ja till en blir det svårt att säga nej till andra. Om man med goda grunder kan säga ja till den ena borde det la gå bra att säga ja till den andra?

Vi framhävde ju trots allt dessa möjligheter i vårt förslag till Heden, så jag är överlag positiv till att tillåta fastighetsägare att nyttja sitt tak till vad de vill.
Profilbild
Daniel Andersson
543 Inlägg
Ort: Göteborg, Gick med: Mars 2009
Vi hade en takterrass där jag bodde tidigare med utsikt över hela stan. Det var trevligt. I likhet med vindslägenheter, kan man tänka sig att (större) takterrasser kommer att kritiseras utifrån tillgänglighets- och utrymningsaspekter. Om man tvingas installera en hiss blir terrass oftast orimligt. Att kräva utgångar mot två trapphus bör däremot vara enklare. Det är också viktigt att utgångsdörrarna inte kan låsas så länge någon finns på terrassen.

 > Allmänt
Ny policy för takterrasser

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6732 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Spamanvändare?
15 December 2021 13:42 av Erik Westberg
Göteborgsregionens folkmängd
20 November 2021 22:58 av Matthias H.
Att gräva upp Västra och Östra Hamnkanalerna?
2 September 2021 13:18 av Michael Dundee
Gratis illustrationsprogram?
11 Mars 2020 04:44 av Huai Chuan