Utskrift från gbg.yimby.se
....

 > Allmänt

Stadsbyggnadskontoret har Göteborgs posten som budbärare.

Mikael Andersson
200 Inlägg
Ort: Göteborg, Gick med: April 2009
Onsdagen den 22 April var det en debatt i Göteborgs Stadsmuseum kl.17-19 om massmediernas roll som budbärare av förändringar i stadsrummet.
Seminariet hölls i rummet där receptionen är på Stadsmuséet och var gratis.
Panelen som debatterade mediernas roll i att föra ut förändringar av Stadsmiljön bestod av: Rune Elofsson Arkitekt på stadsbyggnadskontoret, Malin Häggdahl Planchef på stadsbyggnadskontoret, Gabriella Sandstig Forskare på JMG (journalisthögskolan i Göteborg med specialitet på mediernas roll i att föra ut och diskutera sådant som myndigheter vill föra ut) samt Gabriell Byström Kulturchef på Göteborgs Posten.

Rune Elofsson på stadsbyggnadskontoret tog upp den förändring som nu är på gång med Sociala medier där han tog särskilt upp protesterna mot att riva resterande bostadsfastigheter i Gårda.

Gabriel Byström Kulturchef på Göteborgs Posten, var dock emot det som Rune Elofsson tog upp om att de traditionella medierna och särskilt papperstidningarna skulle få en mycket liten spridning hos befolkningen i framtiden.
Gabriel Byström sade att han "ser med bävan mot en framtid där bara en välinformerad medelklass har tidning".

Frågan är om det blir just en medelklass som kommer att ha kvar papperstidningen?
Frågan är om inte alla möjliga skippar papperstidningen.


Forskaren Gabriella Sandstig förklarade om hur journalistyrket har förändrats genom 1900-talet från 1930-50 talen då tidningarna enbart var till för att föra ut fakta till allmänheten utan att någonsin ifrågasätta vad den ekonomiska makten med byggherrar ville göra med våra städer.
Till 1960-tal då journalistyrket började bli mer professionaliserat
och att föra mer allmänhetens talan.

Fast, för egen del anser jag att det där med att föra "allmänhetens talan" bara är en floskel som inte har någon bäring i verkligheten.

Stadsbyggnadskontorets Planchef Malin Häggdahl sade inte så värst mycket utom att protestera mot att stadsbyggnadskontoret i Göteborg inte skulle våga opponera sig mot Göran Johanssons inhopp i allt som skall beslutas om i stadsbyggnadsfrågor i Göteborg.

Det var en Arkitekt bland publiken också som hade invändning mot GP:s Kulturchef Gabriel Byströms åsikt om att Göran Johansson har bestämt för mycket i sådant som borde gälla en större andel av göteborgarna att intressera sig för och opponera sig mot i hur Göteborg skall se ut och förändras.
Arkitekten bland publiken som opponerade sig, sade ej sitt namn men har ett speciellt utseende med runda glasögon med kraftiga svarta bågar.

Vi var drygt ett 20-tal i publiken.

Har gbg.yimby bjudit in stadsbyggnadskontoret i att delta här i debatten?
Profilbild
Johannes Hulter
1635 Inlägg
Ort: Göteborg, Gick med: Januari 2008
@ mikael: Tack för rapporten! SBK känner till oss väl vid det här laget (det märker jag när jag träffar dem). Ibland hör de av sig också: http://gbg.yimby.se/2009/04/sbk-svarar-om-sannega.. Men i huvudsak så är de "lurkers", dvs. de läser utan att kommentera (som så många andra...).

Roligt att en arkitekt uttalade sig, dessvärre hjälper inte din beskrivning så mycket. Alla arkitekter har nämligen runda glasögon med kraftiga svarta bågar. Det beror på att de vill se ut som Le Corbusier...__________________
A house is not only a machine for living in

Senast ändrad 28 april 2009 15:59
Matthias H.
664 Inlägg
Ort: Kungsbacka, Gick med: Juni 2008
Profilbild
Olle Jansson
155 Inlägg
Ort: Uppsala, Gick med: December 2009
Kul att man fick en rapport, om än med någon veckas fördröjning. Jag var bjuden men hade förhinder. Annars hade jag nog skrivit en rapport direkt. Medias roll är ju väldigt viktig, det är det främsta forumet för offentligt samtal i Gbg och alla vill ju synas och framställas i god dager i gepe (inkl. yimby).

Om du vill, Mikael A., kan du e-posta rapporter eller liknande infall (någon detaljplan du har åsikter om, en intressant artikel...) till oss så lägger vi upp dem på förstasidan.

 > Allmänt
Stadsbyggnadskontoret har Göteborgs posten som budbärare.

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6732 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Spamanvändare?
15 December 2021 13:42 av Erik Westberg
Göteborgsregionens folkmängd
20 November 2021 22:58 av Matthias H.
Att gräva upp Västra och Östra Hamnkanalerna?
2 September 2021 13:18 av Michael Dundee
Gratis illustrationsprogram?
11 Mars 2020 04:44 av Huai Chuan