Utskrift från gbg.yimby.se
....

 > Städer
 > Angered

Hammarkullen

Daniel Sjölund
292 Inlägg
Ort: Göteborg, Gick med: Januari 2008
Hammarkullen är stadsdelen med den kanske mest brutala brutalismarkitektur vi Göteborgare har. (Uttryck lånat från en kommentar från "Johan" här på Yimbygbg) Krydda det med ett läge långt från city, total trafik- och funktionsseparering samt social segreation som så många andra förorter till Göteborg.

Stadsbyggnadskontoret jobbar just nu med en ny detaljplan för Hammarkullen. Ett av syftena med detaljplanen är att möjliggöra för Hammarkullebon att göra boendekarriär i sin egen stadsdel.

Som bakgrund kanske vi kan använda Ida Lennartsons nulägesbeskrivning "Idag" från hennes examensarbete "Förslag till miljöförbättrande åtgärder i Hammarkullen". Får vi det, Ida?

Hur kan vi hjälpa SBK i deras arbete?

Vad är det mest centrala felet med stadsdelen? (Om det nu finns något fel)
Vilka förändringar skulle du vilja göra? Hur skulle det gå till?
I vilken turordning skulle förändringen ske? Under hur lång tid skulle man låta förändringsprocessen pågå?
Senast ändrad 2 maj 2009 23:19
Mikael Kreutz
498 Inlägg
Ort: Göteborg, Gick med: December 2008
Var i Hammarkullen för någon vecka sedan, och spontant så här i natten kan jag säga att det finns mycket som kan förbättras, men jag precis samma vibbar när jag är på Norra Älvstranden, varför fortsätter man att bygga på det här viset? Fasadens brutalism har bytts ut mot Nyfunkis, men husstommen är sig lik.
Jesper Hallén
348 Inlägg
Ort: Göteborg, Gick med: April 2012
Jag tror mycket av "felet" är att det just inte är en stadsdel. Det är liksom en litet område som varken är en del av staden eller ett eget samhälle.
Det ligger kanske för nära och är för litet för att bli en egen stad (typ minikungälv) så det enda som kan lösa "felet" är att nå något sätt bygga samman Hammarkullen med Hjällbo/Kortedala i söder och Angered i norr. Sen givetvis förtäta mellan Kortedala, Hjällbo och Gamlestaden plus bygga ut tunnelbana förstås.
Mikael Kreutz
498 Inlägg
Ort: Göteborg, Gick med: December 2008
Jesper Hallén skrev:

Jag tror mycket av "felet" är att det just inte är en stadsdel. Det är liksom en litet område som varken är en del av staden eller ett eget samhälle.
Det ligger kanske för nära och är för litet för att bli en egen stad (typ minikungälv) så det enda som kan lösa "felet" är att nå något sätt bygga samman Hammarkullen med Hjällbo/Kortedala i söder och Angered i norr. Sen givetvis förtäta mellan Kortedala, Hjällbo och Gamlestaden plus bygga ut tunnelbana förstås.


Intressant att du nämner tunnelbana, jag tror det skulle lyfta området enormt mycket. Angeredsbanan byggdes ju så att den senare skulle kunna omvandlas till tunnelbanelinje, och förutom den underjordiska stationen i Hammarkullen finns det en icke färdigbyggd station under Rannebergen, så potentialen finns där.
Profilbild
Johannes Hulter
1635 Inlägg
Ort: Göteborg, Gick med: Januari 2008
Jag har inte varit i H-kullen på jättelänge. Ska vi inte köra en stadsvandring och kolla runt lite? Tänker tidigt i juni...
__________________
A house is not only a machine for living in
Profilbild
Hannes Johansson
249 Inlägg
Ort: Göteborg (Lindholmen), Gick med: Februari 2009
Här är program för stadsutveckling i Hammarkullen som lagts upp på SBK:s hemsida:

http://tinyurl.com/czr4e4

Tycker det verkar finnas en hel del idéer där med yimby-anda! Det är väl som vanligt i och för sig så att det går från väldigt glädjande i den mer övergripande ideologin och beskrivningen för att sedan bli mer motsägelsefullt och besviket ju mer specifika och konkreta planerna blir. Men, ändå, en del var glädjande att läsa, tycker jag!
Senast ändrad 6 maj 2009 01:33
Jesper Hallén
348 Inlägg
Ort: Göteborg, Gick med: April 2012
Johannes Åsberg skrev:

Jag har inte varit i H-kullen på jättelänge. Ska vi inte köra en stadsvandring och kolla runt lite? Tänker tidigt i juni...Jättegärna stadsvandring, 7 juni?
Karnevalen (29-31 maj) är förresten väl värt ett besök för den som inte varit där.
Profilbild
Johannes Hulter
1635 Inlägg
Ort: Göteborg, Gick med: Januari 2008
@ jesper: 7 juni är inte bra, det är ju EU-val och alla ska naturligtvis gå och rösta. 6 juni är vår nationaldag så det funkar kanske inte heller så bra...

Det kanske vore bra att lägga det i maj istället? Vi behöver också mer tid för att skriva ett juste yttrande på H-kullen-förslaget (för det ska vi väl göra?). Vad sägs om 24 maj? Det är iofs bara en vecka efter Guldheden-vandringen men wtf.
__________________
A house is not only a machine for living in
Jesper Hallén
348 Inlägg
Ort: Göteborg, Gick med: April 2012
Ja det är ju sant, det var ju ogenomtänkt av mig :P Vilken EU-kandidat är mest Yimby?
24 maj kan inte jag, men jag behöver ju inte närvara. Man kan ju köra någon vardagsafton också, det är ju ljust nuförtiden.

Ja det är klart vi ska göra ett yttrande, vi har ju redan börjat diskutera det här så
Profilbild
Johannes Hulter
1635 Inlägg
Ort: Göteborg, Gick med: Januari 2008
OK, 23 maj då?
__________________
A house is not only a machine for living in
Jesper Hallén
348 Inlägg
Ort: Göteborg, Gick med: April 2012
Johannes Åsberg skrev:

OK, 23 maj då?


Kan inte kristihimmelhelgen 22-24.
Nu på söndag kanske?
Senast ändrad 6 maj 2009 13:48
Mikael Andersson
200 Inlägg
Ort: Göteborg, Gick med: April 2009
Stadsdelsvandring i Hammarkullen.
Verkar som om det goda förslag stupar på datumet i Maj eller Juni.
Vore det inte bättre någon dag i Juni?

Det här med ofärdig Spårvagnstunnel under Rannebergen.
-Jag har hört om det tidigare när jag jobbade på Hammarkullsskolan
för en del år sedan av en vaktmästare (tyvärr ej supertrevlige Conny).
Men har det byggts en Spårvagnstunnel iform av en ring under Rannebergen?
Profilbild
Johannes Hulter
1635 Inlägg
Ort: Göteborg, Gick med: Januari 2008
@ mikael: Jovisst, problemet är att samrådet avslutas 16 juni och det vore ju kul att skicka in ett yttrande. Och då är det ju bra om vi gått runt där innan vi skriver det...
__________________
A house is not only a machine for living in
Jesper Hallén
348 Inlägg
Ort: Göteborg, Gick med: April 2012
Vandring 21 maj? Helgdag och i lagom tid innan sista dag.
Mikael Andersson
200 Inlägg
Ort: Göteborg, Gick med: April 2009
Ja, 21 Maj det låter väl bra...
För att bli mer känt av Hammarkullen!
-Jag har blivit frågad om väg/matställe av två norska par nyligen.
Är du känt här?
Har de frågat.
Känt?
Profilbild
Johannes Hulter
1635 Inlägg
Ort: Göteborg, Gick med: Januari 2008
Ska vi köra 21:a då? Yimby Hammarkullefärds dag!
__________________
A house is not only a machine for living in
Profilbild
Daniel Andersson
543 Inlägg
Ort: Göteborg, Gick med: Mars 2009
Mycket intressant projekt, också som referensobjekt vid omdaning av andra liknande stadsdelar och för att se hur väl olika vitaliseringsidéer funkar i praktiken. Trist att jag missade vandringen.

Förtätning inne i området, nybyggnation längs Hammarkullens väg och bättre förbindelser till torget känns självklara, även om detaljer kan diskuteras. Att utforma nya förbindelsevägar som stadsgator med hus intill vägen, vilket verkar vara planens ambition, är viktigt då det redan finns mer än tillräckligt med vägar av trafikledskaraktär i området.

Innan nya förbindelsevägar anläggs och nybyggnation sker i naturmarken runt området borde dock en övergripande plan/sociotopkarta för natur- och parkmark göras och värdet med nybyggnation vägas mot bevarandevärdet. Den sammanhängande naturmarken är potentiellt mycket värdefull i dessa områden som också ligger en bit från centrum. Två viktiga stråk är områdena längs bergskanten ner mot Göta älv och längs Lärjeån (från Göta älv till Vättlefjäll). Även effekten av en ändrad tillfart till området på Hammarkullens centrum borde studeras.

Från kartan förefaller det som att det kan bli problematiskt att utnyttja befintliga GC-vägar söderut som infart för bilar då det bitvis rör sig om smala raviner som bör kunna vara värdefulla som naturmark och som gör det svårt att bygga längs vägen. Skissen nedan visar en alternativ dragning på mark som bör vara byggbar.

Bilden visas nedskalad. Klicka på bilden för att se den i fullstorlek.


På skissen är röda linjer tänkbara nya gator, vitstreckade områden anger möjliga områden för byggnation och gröna linjer anger bergsbranter runt området. Streckade gröna linjer anger vägar som kan tas bort. I centrala Hammarkullen förutsätter jag även de nya förbindelserna som föreslås i programförslaget

På skissen har jag lämnat en sammanhängande grön korridor längs bergsbranten runt Hammarkullen.

Tillfarten från Hjällbo går i en ganska brant ca 200 m tunnel. Alternativt kan en S-formig väg längs branten tänkas men troligen med fula bergsskärningar.
Tillfarten från sydöst överensstämmer med den som fanns i generalplanen för Angered-Bergum. Den ger en bra koppling till verksamhetsområdet längs Angereds Storåsväg. Jag har lagt till ytterligare en förbindelse i nordost. Området i nordost borde ha en mycket stor potential för att bygga tät stad med både spårväg och ett rutnät av vägar på plats och dessutom ganska plan mark.

Med en ny dragning av Gråbovägen kan området längs nuvarande Gråbovägen ner mot Hjällbo centrum utvecklas. Barriäreffekten minskas genom att trafiken till största delen följer spårvägen som redan är en barriär i sig.

På skissen har jag delvis tagit bort Hjällbovägen (eller åtminstone biltrafiken) för att skapa större sammanhängande naturområde i väster. Andra delar av Hjällbovägen kan göras om till gata med förtätning av bebyggelsen. Matarvägen (den befintliga samt den föreslagna vägen från Nytorpsskolan) till Västerslänt borde också kunna avvaras enligt skissen.
Senast ändrad 26 maj 2009 00:08

 > Städer
 > Angered
Hammarkullen

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6732 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Göteborgsregionens folkmängd
1 Augusti 08:24 av Matthias H.
Spamanvändare?
15 December 2021 13:42 av Erik Westberg
Att gräva upp Västra och Östra Hamnkanalerna?
2 September 2021 13:18 av Michael Dundee