Utskrift från gbg.yimby.se
....

 > Infrastruktur
 > Övrigt

Säve flygplats till Landvetter?

Mikael Andersson
200 Inlägg
Ort: Göteborg, Gick med: April 2009
Moderna städer bör ej ha flygtrafik i städernas närhet.
Säve flygplats ligger nära bostadsområden på Hisingen.

Varje flygplansstart och landning hörs vida omkring ute i Tuve,Länsmansgården,
Biskopsgården med flera bostadsområden där det bor åtskilliga 10 000-tals människor.

Mot bakgrund av vad vi vet idag att både buller och avgaser från förbrännings av petroleumprodukter alstrar så borde Säve flygplats läggas ner
och Landvetters flygplats skulle få sin 2:a landningsbana som Landvetter ursprungligen är projekterad för vilket är orsaken till Flygledartornets placering på Landvetter.

Politikerna i Göteborg vågar ej besluta om att lägga ner Säve flygplats eftersom Volvo och dess direktörer vill ha snabb access till flygplatsen för att flyga till andra länders flygplatser.

Men det är ej att värna om sin egna väljares hälsa när man tillåter en flygplats för jetflygplan i stora bostadsområdens omedelbara närhet.

Jetflygplan med dess jetmotorer har ingen som helst avgasrening utan avgaserna sprids rakt ut i lufthavet.Jetmotorer sprider ut åtskilliga ton kväveoxider som bidrar till skapandet av marknära ozon som inte bara är aggressivt mot människors slemhinnor (och därmed särskilt farligt för de med andningssvårigheter)utan marknära ozon bidrar också till skogsdöd särskilt då marknära ozon täpper till porerna i barren i barrträd som gör att de torkar ut och därmed dör.
Senast ändrad 7 juni 2009 15:12
Profilbild
Daniel Andersson
543 Inlägg
Ort: Göteborg, Gick med: Mars 2009
Mikael Andersson skrev:

Moderna städer bör ej ha flygtrafik i städernas närhet.
Säve flygplats ligger nära bostadsområden på Hisingen.
...

Detta är ingen naurlag. Jämför tex med järnvägsstationer där konsensus är att de bör ligga centralt. Idealet vore centrala flygplatser som inte tog någon plats och där flygplanen var tysta och utsläppsfria (och aldrig störtade). Även om så långt ifrån är fallet idag, är det värt att notera att dagens plan är mycket tystare och även bränslesnålare än tidigare och att denna utveckling lär fortsätta. Och det finns boende som störs av buller och avgaser också runt Landvetter.

Utöver de nackdelar du tar upp är också kollektivtrafiken till Säve otillräcklig.
Men det finns också fördelar: läget nära havet är idealiskt för internationell trafik som kan flyga minimal sträcka över land. Konkurrensen mellan Landvetter och Säve är också av godo.

Oavsett om Säve bevaras förefaller det tveksamt att i nuläget bygga en ny startbana på Landvetter. När flyget kommer med i klimatarbetet blir det en belastning i synnerhet för lågprislinjer som nu dominerar på Säve. Och flygtrafiken till Stockholm, Köpenhamn och Oslo kan på sikt minska kraftigt med verkliga snabbtågsförbindelser.
Mikael Andersson
200 Inlägg
Ort: Göteborg, Gick med: April 2009
@Daniel Olsson, att jämföra Järnvägsstationer med flygplatser i urban miljö låter sig inte göras utan att man bortser från fakta som talar för järnvägens fördel.

Elektriskt drivna tåg omvandlar över 90% av den tillförda strömmen till rörelsearbete i dagens azynkrona elmotorer och i framtiden i elmotorer av PM-typ (PermanentMagneter)till närmare 95%.
Jämför med en Jetmotor som har en verkningsgrad på runt 30% av den tillförda energin får planet att drivas av termik genom lufthavet.

Elektriskt drivna tåg kör med stålhjul mot stålräls vilket är den andra viktiga orsaken till de elektriskt drivna tågens effektivitet.

När det gäller buller har mycket hänt på järnvägssidan och än mer väntar för att göra även Höghastighetståg tystare.
Men Snabbjärnvägar kräver särskilda banor vilket är orsaken till att det kommer att dröja minst två decennier före någon sådan specialbana blir verklighet i Sverige.Projekttåget Gröna Tåget som är tänkt att ersätta X2000 tågen om 5-6 år har gummikjolar över boggierna för att alstra så lite buller från hjulens kontakt med rälsen som möjligt i högre hastigheter.http://www.gronataget.se

Vad som är viktigare än nya specialbanor för Snabbtåg i ett land som Sverige med liten befolkning i förhållande till landet storlek är fler järnvägslinjer med dubbelspårig bana.Tyvärr,byggs nu Botniabana som enkelspårig järnväg (det tänkta dubbelspåret är på 100km avstånd från varandra, dagens bana och kommande Botniabanan).När FehmarnBelt bron (troligtvis bro) mellan Rödby-Puttgarten är färdigbyggd 2018
(islutet av 2018). http://www.fehmarnlink.com/uk

Då kommer troligtvis dubbelspåret mellan Göteborg-Vänersborg inte att räcka för både godstransporter och alltfler persontåg Oslo-Göteborg-Malmö-Köpenhamn-Hamburg.
Banverkets idé är att järnvägen till Trollhättan/Vänersborg och vidare mot Karlstad skall överta godstransporterna norrifrån till Skandiahamnen som idag sker på Västra Stambanan mellan norra Sverige till Hallsberg-Skövde och mot Göteborg kommer ej att spårkapaciteten räcka för kraftigt utbyggd järnvägskapacitet.


Angående buller inom flyget så är det bättre att koncentrera flygkorridorerna i urban miljö än att sprida ut dem och störa än fler människor i sin boendemiljö som idag sker på Hisingen för att Säve flygplats finns där.
Det pågår ett internationellt projekt för att utveckla framtidens tystare Jetplan i projektet http://silentaircraft.org
Men det kommer också att ta flera decennier före detta internationella projekt blir en realitet i väsentligen tystare Jetplan än dagens.
Senast ändrad 10 juni 2009 12:18
Profilbild
Daniel Andersson
543 Inlägg
Ort: Göteborg, Gick med: Mars 2009
@Mikael Andersson (Vi har samma vackra efternamn förresten ):
Givetvis kan man jämföra flygplatser och järnvägsstationer även om de är väldigt olika på många sätt. Min avikt med att nämna en hypotetisk ideal urban flygplats var enbart att vidga perspektivet litegrann.
Om det inte framgick av mitt svar, kan jag förtydliga att jag liksom du är en stor tågvän. Givetvis är tåg energieffektivare än flyg. Dock har flyget komparativa fördelar över tåget på längre sträckor samt i glesbefolkade områden där underlag för tågtrafik saknas. Detta motsvarar dock endast en mindre del av flyget till Göteborg, så det bör finnas utrymme för en avsevärt större andel tågresande om detta kan göras attraktivare.

Jag har inga starka känslor mot en nedläggning av Säve, tvärtom kan jag se de nackdelar med flyget där som du nämnde, men ville tydliggöra att det också finns fördelar. Min huvudkritik rör en utbyggnad av Landvetter med ytterligare startbana på orörd naturmark i nuläget, något jag utan starka argument för motsatsen finner helt onödigt. Att det fanns med i ursprungliga planer är i sig ett svagt argument; då skulle vi tex också bygga trafikleder kors och tvärs över Vättlefjäll.
Mikael Andersson
200 Inlägg
Ort: Göteborg, Gick med: April 2009
@Daniel Andersson, det som jag vänder mig mest emot vad gäller Säve flygplats är bullret som flygplanen alstrar över Hisingen.

Flygplatser kontra Centralstationer för järnväg in i städerna centrum.
Så har i vartfall tyskarna varit väl medvetna om buller från kontakten mellan tåghjul och räls när nya Europas nu största järnvägsstation:Berlin Hauphtbanhof
projekterades.
Av Rune Feldts fotografier framgår det att mellan järnvägsspåren har det monterats hårdgummiplattor som dämpar buller mellan tåghjul/räls över hela Hauphtbanhof
http://rune-feldt.se/berlinhbf/index.htm

När kommer vi att få se att svenska järnvägsstationer förses med hårdgummiplattor mellan spåren för att dämpa hjulbuller mellan tåghjul/spår?
Särskilt de som har genomgående trafik, Göteborg är snart den enda större järnvägsstationen i Sverige med säckstation efter Citytunneln genom Malmö invigs den 10 December 2010.
Senast ändrad 10 juni 2009 12:03
Profilbild
Daniel Andersson
543 Inlägg
Ort: Göteborg, Gick med: Mars 2009
Mikael Andersson skrev:

...
När kommer vi att få se att svenska järnvägsstationer förses med hårdgummiplattor mellan spåren för att dämpa hjulbuller mellan tåghjul/spår?
Särskilt de som har genomgående trafik, Göteborg är snart den enda större järnvägsstationen i Sverige med säckstation efter Citytunneln genom Malmö invigs den 10 December 2010.

Det finns säkert god kännedom om detta även i Sverige. Tex finns ett kompetenscentrum i järnvägsmekanik på Chalmers. Och Göteborgs spårvägar använder konstruktioner som dämpar vibrationer och buller tex i Chalmerstunneln. Att det inte används överallt beror antagligen på kostnadsskäl.
Profilbild
Krister Malmqvist
228 Inlägg
Ort: Göteborg, Gick med: Februari 2010
Borde det inte gå att ändra inflygningsvägarna till Säve flygplats så att de inte berör bostadsområdena lika mycket? Att ha 2 flygplatser i närheten av Gbg gör ju att det blir flexiblare än om det bara finns en. Flyget kan ju inte ersättas av järnväg när det gäller utrikes resor. Att bygga ut Landvetter ytterligare gör dessutom att bullerstörningarna i Mölnlycke och Härryda ökar. Inrikesflyget bör på sikt ersättas av snabbare järnvägsförbindelser.
Profilbild
Michael Hjortstierna
123 Inlägg
Ort: Göteborg (Torslanda), Gick med: Juli 2009
@Mikael Det finns flera anledningar till att Säve är kvar än Volvodirektörerna, efterson Landvetter bara har en bana så fungerar Säve som komplement.

Jag tycker bullerdiskussionen är kraftigt överdriven, dels för Säve men dels också för Landvetter. Flyget har bullermattor runt sina flygplatser men bara där. Tåget har buller längs hela spåret km efter km men räknas ändå som miljömässigt bättre, frågan är vad som är värst.

För Säves del, som funnits där sedan "Jesus gick i kortbyxor" var nog bullret betydligt värre när den användes som militär flygplats, då hördes det sällan några högjudda protester. Köper man ett hus i närheten av en flygplats så får man väl för 17 räkna med visst buller. Man kan ju inte räkna med att flygplatserna ska flytta runt bara för att man köper ett hus till reducerat pris i området.

Jag bor själv i Hjuvik Torslanda och kan inte säga att jag ens reflekterar över ljudet, utflygningen sker oftast över Volvo och hamnen och inflygningen över Nordre älv. Att man hör flyget innebär ju inte med automatik att det stör och idag är bullret från trafikflyget reducerat kraftigt, ex. använder man bara stage III masikiner.
__________________
Micke
Daniel Hedemyr
10 Inlägg
Ort: lerum, Gick med: Juli 2010
Borde inte cityairport frächas upp? Åtminstånde byte av den förskräckliga plåtfasaden, ge den en känsla av lite höger klass än en lada. Det är trots allt det första intrycket en hel del turister får av vår stad.
Vet ej,kanske den är privat ägd men lite skönhetskrav borde kunna ställas.Riv skjulet och annlitaen arkitekt för en liten men kaxig treminalbyggnad och tillhörande torn.
Mikael Kreutz
498 Inlägg
Ort: Göteborg, Gick med: December 2008
Daniel Hedemyr skrev:

Borde inte cityairport frächas upp? Åtminstånde byte av den förskräckliga plåtfasaden, ge den en känsla av lite höger klass än en lada. Det är trots allt det första intrycket en hel del turister får av vår stad.
Vet ej,kanske den är privat ägd men lite skönhetskrav borde kunna ställas.Riv skjulet och annlitaen arkitekt för en liten men kaxig treminalbyggnad och tillhörande torn.


Ser hellre att Landvetter fräschas upp, man behöver inte ha besöka allt för många internationella flygplatsen för att skäms över vår plåtburk från 70-talet.
Profilbild
Michael Hjortstierna
123 Inlägg
Ort: Göteborg (Torslanda), Gick med: Juli 2009
Tycker främst att Säve behöver en ny terminal och denna gången på rätt sida av flygplatsen mot Hisingsleden, varför inte ihop med bergrummet och Aeroseum?
Och för guds skull byt namn, "City Airport" är ju löjligt, flygplatsen ligger ju mer på vischan än vad Landvetter gör, vad var det för fel på Göteborg Säve?
__________________
Micke

Senast ändrad 2 september 2010 10:46
Jens Ekengren
80 Inlägg
Ort: Karlstad, Gick med: November 2009
I samband med en ny terminal bör det ju naturligtvis dras järnvägsspår till flygplatsen.

En dragning Skogomevägen - Holmvägen - Säve flygplats - [Askesby] - [Öxnäs] - Näset borde inte vara alltför jobbig att få till. Genom att koppla flygplatsen smidigare till kollektivtrafiknätet kanske trafiken kan öka, vilket borde ge fördelar även för andra i området (fler tåg -> fler möjligheter att låta bilen stå kvar hemma).
Jesper Hallén
348 Inlägg
Ort: Göteborg, Gick med: April 2012
Jag gillar Säve, nära och bra. Men bättre kommunikationer till och från behövs ju. Idag är det ju landsvägar som gäller.
Profilbild
Erik Sandblom
310 Inlägg
, Gick med: Juli 2009
Det viktigaste är att Landvetter får järnväg! Den järnvägen blir en del av en helt ny bana Göteborg-Borås-Jönköping och sen vidare upp mot Stockholm. Idag finns ingen järnväg mellan Borås och Jönköping. Banan mellan Borås och Göteborg är enkelspårig och slingrig, och ansluter inte till Landvetter.

Och det är en valfråga faktiskt...

DN: ”Vi bygger höghastighetståg om vi vinner valet i höst”
De rödgröna: Vi vill investera strategiskt i Ostlänken, Norrbotniabanan och en höghastighetsjärnväg mellan Göteborg och Borås via Landvetters flygplats.

Planerad byggstart 2014-2015.
Rödgrön infrastruktur för jobb och klimat (2010) (PDF) sidan sju.
Jesper Hallén
348 Inlägg
Ort: Göteborg, Gick med: April 2012
Ja bara en sån sak borde få folk att rösta
Johannes Westlund
626 Inlägg
Ort: 2, Gick med: Juli 2012
Jag är från Linköping ursprungligen, så är van med flygbuller i tid och otid. Jag har någon form av sentimentalt band till flyg också (för många Bigglesböcker i ungdomen eller så). Med det sagt så tycker jag det är värt att räkna på om flygplatsen orsakar några egentliga signifikanta hälsoproblem för lokalbefolkningen. Generellt sett är det bra med två flygplatser för de kan komplementera varandra och utgöra alternativflygplatser till varandra.

Hur ser det ut med lönsamheten för flygplatserna? Landvetter torde väl gå runt, gör Säve det? För om skattepengar slängs ner i de där hålen som på många andra orter i Sverige så borde slöseriet upphöra genast. Klimatosmarta saker av den magnituden måste kunna flyga för egen maskin!
Profilbild
John Henriksson
36 Inlägg
Ort: Göteborg, Gick med: September 2009
Säve gick med vinst 2011, förlust 2010. Men för mindre flygplatser i landet är ekonomin svår. Så ekonomin är nog stabil. Flygplatsen är nödvändig för räddnings- och ambulansflyg om inte annat.

 > Infrastruktur
 > Övrigt
Säve flygplats till Landvetter?

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 5380 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter