Utskrift från gbg.yimby.se
....

 > Allmänt

Göteborg vs. kranskommunerna

Profilbild
Johannes Hulter
1635 Inlägg
Ort: Göteborg, Gick med: Januari 2008
http://www.gp.se/gp/jsp/Crosslink.jsp?d=113&a=501..

Partille och Lerum har presenterat två fördjupade översiktsplaner över Jonsered och Jeriko, ett stort område på båda sidor kommungränsen och E 20. Syftet är att utveckla Jonsereds samhälle med tusen bostäder norr om motorvägen och bygga cirka tretusen arbetsplatser söder därom.
En ny tvärled mellan E 20 och riksväg 40 samt ett nytt mot ingår också i planerna.

Varje kommun har rätt att själv bestämma över sin framtida bebyggelse. Men grannkommuner har möjlighet att komma med synpunkter på planer som kan beröra dem.
Göteborg gränsar inte till området, men stadsbyggnadskontoret har ändå en rad kritiska synpunkter:
* Nya bostäder i områden utan kollektivtrafik ökar bilberoendet och kan ge fler bilpendlare till Göteborg.
* Arbetsintensiva verksamheter, som teknikutvecklande företag och hotell, bör lokaliserar i tätare bebyggelse.
* Fler externa handelsområden behövs inte. Satsa i stället på dem som redan finns.
* Ny tvärled behövs, men den föreslagna sträckningen ligger för långt ut för att ge någon större avlastning.

Göteborgs stadsbyggnadskontor har också synpunkter på pågående planering för Jerikomotet, där ett centralt förslag innebär att tunneltaket tas bort:
"Tunneltaket fungerar idag som en ekodukt med talldominerad blandskog, som förbinder två områden och ger en viktig viltpassage. Dessutom är det en viktig port och ett landmärke för Göteborgsområdet", påpekar kontoret.
Byggnadsnämnden i Göteborg föreslås begära att grannkommunerna söker en ny väglösning, där dessa aspekter beaktas.

Varför så kritiska?
- Visst är det bra med nya bostäder och arbetsplatser, men inte i lägen som innebär mer bilpendling till och från Göteborg. Planerna stämmer inte alls med regionens mål om att bygga nära pendeltåg och kollektivtrafik, svarar planarkitekten Ingrid Sondén.

Men går inte det att ordna?
- Kommunerna anser själva att nivåskillnaderna är problematiska, bland annat finns förslag om en linbana från det nya området ner till Jonsered. Matarbussar till Jonsereds station är ett förslag och hållplatser vid motorvägen ett annat. Risken finns ändå att bilberoendet ökar, säger Ingrid Sondén.
__________________
A house is not only a machine for living in
Profilbild
Jan Jörnmark
30 Inlägg
Ort: Göteborg, Gick med: Maj 2009
Göteborg vill ha kvar den kunskapsintensiva industrin själva:

"Arbetsintensiva verksamheter, som teknikutvecklande företag och hotell, bör lokaliserar i tätare bebyggelse."

...å andra sidan kräver det förtätning, annars blir resultatet Urban Sprawl...
Profilbild
Hans Jörgensen
409 Inlägg
Ort: Göteborg (Majorna), Gick med: December 2008
Gbg kommuns synpunkter på trafiken kanske är rätt, såvida de nya arbetsplatserna i Jonsered drar pendlare från t ex Göteborg.
Att arbetsplatserna istället skulle finnas inom Gbg är bättre ur "icke-spridnings-synpunkt" förutsatt att de som jobbar också bor i Gbg.
Men bostadsbyggande är uppenbarligen inte Göteborgs gren, så då är det väl bättre om jobbarna i Jonsered också bor i närheten.
Lite "schematiskt" tänkt från min sida...

Sen kan jag hålla med om att just denna plats kanske inte är den första man ska välja med tanke på de verkligt fina naturområdena.
Annat än "naturen" i Guldheden och Vasaparken, märker den som tar sig för att också upptäcka Göteborgs sköna närområden
Senast ändrad 17 juni 2009 22:39
Mikael Andersson
200 Inlägg
Ort: Göteborg, Gick med: April 2009
Allum som är det nya köpcentrat i Partille centrum är en starkt bidragande orsak i att Vägverket vill bygga en nytt mot (trafikplats) väster om Landvetter centrum som skall heta Slambymotet vid Slamby (som hörs av namnet att döma) är en soptipp där man idag deponerar främst oförbrännbara byggnadsrester.Bredvid Slamby soptipp har Posten sin stora omlastningsterminal som heter:Härrydaterminalen.

Härrydaterminalen har tagit mycket posttrafik från Postens huvudterminal på Kruthusgatan eftersom Härrydaterminalen också handhar flyggods då det ligger nära R40 mot Landvetters flygplats.
Men det finns en hel del villor utmed gamla Boråsvägen som Landvettervägen hette före R40 kom till som motorväg mellan Göteborg och Landvetters flygplats under mitten av 1970-talet.

I Landvettervägens södra ände finns alltså Postens Härrydaterminal och i dess norra ände finns Partille centrum med dess nya köpcentra Allum.

Vägverkets plan med det projekterade Slambymotet är också att avlasta E20 in mot Göteborg så att fler lastbilar men även bilister skall köra över till R40.
Eftersom E20 är mycket hårt belastad idag fast R40 är också hårt belastad inte minst för att majoriteten lastbilar som idag kommer från Mälardalen kör på E4:an söderut och i Jönköping vänder västerut och byter till R40 mot Göteborg.

-Jag är dock övertygad om att det behövs en tvärled mellan E20 och R40 som ett nytt mot som Vägverkets projekterade Slambymotet och närmare in mot Göteborg går det ej att finna ledig mark idag för en sådan tvärled.

Delsjöområdet är t.ex direkt olämpligt område för en tvärled.
Öjersjö är ett område som ständigt växer med nya villor i Mölnlyckes omnejd mot Partille.
Slambymotet kommer att behövas, vad som dock kan ifrågasättas är om det är lämpligt att just Jerikotunneln skall ombyggas till ett Mot?
Då det skulle kunna gå att bygga ett motorvägsMot närmare Lerum t.ex strax väster om en ICA Maxi i Lerums västra del utmed E20.

Slambymotet kommer att behöva byggas i vilket fall som helst eftersom villaägarna som bor utmed Landvettersjön knappast kan acceptera dagens lastbilskaravaner med Postens lastbilar i strid ström mellan Landvetters flygplats och Härrydaterminalen.
http://www.vv.se/Vagarna/Vagprojekt/Vastra-Gotala..
Senast ändrad 18 juni 2009 14:15
Profilbild
Daniel Andersson
543 Inlägg
Ort: Göteborg, Gick med: Mars 2009
@Mikael:
Att ansluta befintlig väg (549) till riksväg 40 är ganska naturligt; det ger kortare körsträcka och avlastar lokalvägnätet effektivare. Någon ny tvärled behövs inte eftersom vägen redan går till Partille. Men utformningen av motet hade inte behövt vara så extravagant. Enklast hade varit att nyttja befintlig bro och endast bygga ramper. Nu föreslås istället två nya broar och motet placeras en bit ifrån själva vägen. Det ger ett intryck av att man håller på att införa betalmotorvägar i smyg. Där brukar moten vara placerade så för att få plats med betalstationer och för att inte blockera passerande trafik på lokalvägnätet. Det kan också diskuteras om det är nödvändigt att ge vägen mot Partille bredden 14/16.5 meter och hastighetsstandard 80/100 km/h som föreslås. Det innebär rimligen att den planeras som en 2+1 väg.
En ny tvärled mot Jerikotunneln (från Öjersjö?) är däremot ett mycket mer diskutabelt projekt. Jag har svårt att se att trafikmängderna idag motiverar ett sådant projekt. Den ligger för långt ut helt enkelt och ger inte några vinster vid resor in mot Göteborg (vilka är de helt dominerande). Skulle man däremot också bygga en snabb tvärförbindelse mellan riksväg 40 och E6 som diskuterats av och till, skulle vägen troligen kunna ta en del trafik mellan E20 och Mölndal/Söderleden. Då är det mer en fråga om huruvida man tycker det är rätt sätt att utveckla transportsystemet för framtiden.
Mikael Andersson
200 Inlägg
Ort: Göteborg, Gick med: April 2009
@Daniel Andersson, angående tvärled mellan E20-R40 så är det så att Vägverket i Göteborg vill minska dagens trafikvolym på E20 in mot Göteborg.Byggnationen av Partihallsförbindelsen som nu byggs har sin orsak dels i att det skall komma en ny tunnel (Marieholmstunneln) för att avlasta Tingstadstunneln men också för att minska trafikvolymen i Olskroksmotet som ombesörjer både E6-E20.

En tvärled mellan E20 och R40 behövs för att avlasta E20 och ett nytt Mot väster om Landvetter centrum behövs för att avlasta dagens allt större trafikvolym på Landvettervägen (Väg 549) som beror till stor del på köpcentrat Allum. Slambymotet behövs också för Postens Härrydaterminal.

Mölnlyckes geografiska läge invid R40 attraherar idag alltfler företag.
Stampen (Göteborgs Posten) planerar ju att bygga ett nytt tryckeri i Mölnlyckes företagspark där Elanders nya medier finns redan idag.

Mölnlycke expanderar även bostadsmässigt och Mölnlycke har själva inget köpcentra i stil med Allum.
Dagens trafikvolym kommer således att öka på Väg 549 rakt igenom Partille centrum om det ej byggs en förbifart öster om Partille centrum som Vägverket har tänkt att Jerikotunneln skall bli ett nytt Mot.

Försök förmå Posten att lägga ner Härrydaterminalen!
Det skulle minska åtminstone lastbilskaravanerna utmed Väg 549 (Landvettervägen).
Senast ändrad 19 juni 2009 10:20
Nicholas Lusack
4 Inlägg
Ort: Floda, Gick med: Juli 2008
Ibland kan självgodheten i Göteborg bli lite för mycket. Lite konkurrens ifrån grannkommunerna kan väl inte skada? All utveckling i regionen kan inte baseras på gyllene handslag á la starka göteborgspolitiker. Det är en fri marknad, utveckling sker oftast under konkurrens. Att kommunen över huvud taget bryr sig om detta är småaktigt när man istället borde lägga sin energi på den egna staden och utveckla dess individuella konkurrenskraft.

Varven har dött.
Volvo blöder.

Vad e plan B Göteborg??
Mikael Andersson
200 Inlägg
Ort: Göteborg, Gick med: April 2009
@Nicholas Lusack, jag anser också att Stadsbyggnadskontoret i Göteborg hemfaller åt märkliga argument mot tvärleden som Vägverket vill få till stånd genom att bygga Slambymotet vid R40 och en ny östligare dragning av Väg 549 (Landvettervägen) förbi Partille centrum mot Lerums hållet med ett nytt Mot av dagens Jerikotunnel.

Att ett Mot runt Jerikotunneln skulle hindra "vilda djurs förflyttning i området" synes vara ett nonsens argument med å tanke på att det finns en bro strax söder om Jerikotunneln som går över Råhultsvägen i Jonsered.Jag har nämligen gått i området och det finns en försvarsanläggning (som är inhängnat med stängsel) för radiotrafik c:a 3km österut.
Härkeshultsväg som gatan/vägen heter från Jonseredsvägen går som en mycket brant backe upp 500-600 meter upp till Jerikotunneln och var gång jag har gått där så har jag blivit utskälld av de 3 hundar som är husdjur i de två villor som ligger precis invid Jerikotunnelns söderläge.
Undra om vilda djur trivs med att bli utskällda var gång de passerar (om de nu gör det) över Jerikotunneln!

-Jag anser att Vägverket i detta ärende faktiskt har rätt i att det behövs en tvärled mellan E20 (Alingsåsleden) och R40 eftersom Postens Härrydaterminal finns i Bårhults ind.omr invid Slamby tippen nära R40 och i Väg 549 (Landvettersvägen) andra ände finns köpcentrat Allum som ligger mitt i Partille centrum.

Om man är väl bevandrad med områdets geografi så inser man värdet av en tvärled mellan E20 och R40.

Fast, lättast hade det varit om man kunde förmå Posten att lägga ner Härrydaterminalen för en ny placering närmare Landvetters flygplats (eftersom Härrydaterminalen är särskilt viktig för all flyggods).
Köpcentrat Allum har också ur bullerhänseende en dålig placering särskilt nu när det är så många i Mölnlycke och dess omnejd som åker till Allum för att handla.

Men för att inte åstadkomma mer buller för Jonseredsborna så vore det mer lämpligt med ett nytt Mot närmare Lerum med förbindelse med Väg 549 så att lastbilskaravanerna mot Postens Härrydaterminal kan köra på en sträcka som ej alstrar mer buller för de som bor i Jonsered-Partille centrum är vid ett Nollalternativ.
Niklas W
48 Inlägg
Ort: Göteborg, Gick med: Juli 2009
Jag tycker det är riktigt synd att man bortgår från det man gemensamt accepterat i o m K2020, som bland annat säger att man ska bygga ut vid dagens kollektivtrafikkorridorer. Tex vid Västra Stambanan. Att anlägga helt nya spår känns inte alls vettigt.
Mikael Andersson
200 Inlägg
Ort: Göteborg, Gick med: April 2009
@Niklas W, men om man jämför Västa Götalands län med både Mälardalen och Skåne län.
Så är det bara att inse att västra Sverige är i högsta grad eftersatt vad gäller snabba järnvägsförbindelser.

Du, anför K2020 har du sett att i K2020 finns inga åsikter alls om snabbSpårvägar?


Runt Mälaren så har dubbelspåret mellan Stockholm-Västerås betytt mycket för utvecklingen i Västerås och Svealandsbanan som projekterades tyvärr som enkelspårig järnvägsbana byggs dess kilometerlånga mötesspår nu ständigt ut eftersom antal resenärer utmed Svealandsbanan och ända till Örebro ständigt får fler och fler resenärer.
Nu, i höst skall mötesspåret mellan Läggesta och Södertälje förlängas.

Ett resultat av Öresundsbrons tillkomst den 1 Juli 2000 har inneburit att antalet resenärer på både Pågatågen (som infördes i Skåne redan 1984) och Öresundstågen ständigt gör nya rekord.
I Augusti 2008 blev också Blekinge kustbana elektrifierad á 700 miljoner kronor mellan öster om Kristianstad-Karlskrona.Så nu kan Öresundstågen köras ända till Karlskrona österut.

Även om 90% av de som dagligen turar över Öresundsbron är svenskar så har Öresundstågen ständigt slagit nya rekord i antal resenärer.
Öresundstågen slog det rekord i antal resenärer som Öresundsbrokonsortiet trodde skulle nås efter 1 år redan efter de första 4 månaderna år 2000.
Fast om Köpenhamnarna i gemen hade fått bestämma så hade Öresundsbron ej blivit en bro utan endast tågtunnel eftersom man ej vill främja ökad bilism i Köpenhamn.

Hur är det då med västra Sverige, när det gäller persontrafiken på järnväg?

Göteborg-Kungsbacka har många dagliga resenärer och trafiken mellan Göteborg-Skövde är orsaken till att Banverket vill bygga ytterligare 2 spår genom Lerum.

I övrigt så är det inte mycket med persontrafiken på järnväg i västra Sverige.

Den andra stora tätorten efter Göteborg i Västra Götalands län som är Borås.
Mellan Göteborg-Borås går en slingrig järväg genom och runt en rad bergknallar.
Eftersom det går snabbare att färdas med buss till/från Göteborg-Borås så väljer flertalet hellre bussen före tåget.

Trollhättan/Vänersborg kommer få en skjuts framåt i sin utveckling när Banaväg järnvägen är färdig islutet av 2012.
Stadsutvecklingen i Trollhättan/Vänersborg kommer säkerligen få samma utveckling som har skett i Eskilstuna och Öresbro tackvare Svealandsbanans tillkomst.

I Augusti 2010 invigs Botniabanan mellan strax norr om Kramfors flygplats och Umeå något som säkerligen kommer att få en mycket positiv utveckling för den delen av Sverige.

När det gäller snabbSpårvägsförbindelser i Göteborgs periferi så skulle sådana förbindelser kunna avlasta dagens stora tryck på spårvägen centralt sett.
Senast ändrad 16 juli 2009 23:23
Niklas W
48 Inlägg
Ort: Göteborg, Gick med: Juli 2009
Jag håller med dig, Västsverige behöver en kraftigt utbyggd tågtrafik.

Västlänken ser jag som en förutsättning för detta och det enda realistiska alternativet. De centrala stationerna är ju också ett enormt plus.

Västra Stambanan har idag pendeltåg mot Alingsås och regionaltåg mot Skövde. Det som behövs är ökningar av kapaciteten och antalet avgångar på pendeltågen.

Västkustbanan har pendeltåg mot Kungsbacka och Öresundståg mot Varberg/Falkenberg/Halmstad.

Norge/Vänernbanan byggs, som du säger, ut och trafik startas 2012 med pendeltåg till Ale och regionaltåg till Trollhättan/Vänersborg och Trollhättan/Uddevalla.

Götalandsbanans första etapp är planerad till 2016 och innebär större möjligheter till trafik mellan Göteborg, flygplatsen och Borås. Hela utbyggnaden blir nog klar långt långt senare.

Sen vill jag ha en ny dubbelspårig järnväg längs E6 norrut, som går genom centrala Kungälv och ansluter befintliga Bohusbanan därefter. Målet är dubbelspår hela vägen upp till Stenungsund station.

Sedan har vi ju Askim och Torslanda, det eviga problemet...
Mikael Andersson
200 Inlägg
Ort: Göteborg, Gick med: April 2009
@Niklas W, dubbelspårig järnväg utmed E6:an lär vi ej få se i första taget eftersom det finns ett antal andra viktiga mångmiljardinvesterinsbehov i järnvägsförbindelser i västSverige
som Västlänken och Götalandsbanan samt inte minst en elektrifiering av Kinnekullebanan.

Däremot så skulle en tvärlänk av järnväg mellan Banaväg järnvägen och Bohusbanan (i höjd med Lilla Edet-Svenshögen) då Svenshögen ligger strax norr om Stenungsund och där ifrån dubbelspår
mot Uddevalla.Inte minst för att avlasta Skandiahamnen i framtiden där Uddevalla hamn kan ta större godsmängder från Skandiahamnen.

Något som kommer att bli prioriterat när man aktivit vill minska antalet långväga lastbilstransporter och överföra dem till sjötransporter samt till järnväg.

Redan idag har Uddevalla hamn övertagit delar av godstrafik från Skandiahamnen liksom Varbergs hamn har gjort när det gäller sågat timmer.

För om man verkligen vill minska de långväga lastbilstransporterna då måste man aktivt öka de långväga järnvägstransporterna gärna lastbilar på godsvagnar som svenska Flexwaggon
då måste både tvärgående järnvägsförbindelser byggas så att betydligt mer gods färdas på järnväg än på våra vägar.

Sedan har vi en byggnadsteknisk intressant egenskap och det är att Uddevallaområdet har hårda bergarter som granit i sin berggrund som gör det idealiskt för att bygga sprängda järnvägstunnlar.
Sprängda tunnlar är billigare att bygga än betongtunnlar som måste byggas ovan jord mellan spontade plåtar som stora delar av Västlänken kommer att byggas i form av.
Senast ändrad 18 juli 2009 15:44

 > Allmänt
Göteborg vs. kranskommunerna

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6732 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Spamanvändare?
15 December 2021 13:42 av Erik Westberg
Göteborgsregionens folkmängd
20 November 2021 22:58 av Matthias H.
Att gräva upp Västra och Östra Hamnkanalerna?
2 September 2021 13:18 av Michael Dundee
Gratis illustrationsprogram?
11 Mars 2020 04:44 av Huai Chuan