Utskrift från gbg.yimby.se
....

 > Infrastruktur

Kommer dubbelspåret Göteborg-Vänersborg räcka för både person- och godståg?

Mikael Andersson
200 Inlägg
Ort: Göteborg, Gick med: April 2009
2012 skall byggnationen av dubbelspåret mellan Göteborg och Trollhättan vara färdigt i det som heter Banaväg.Banverket har planer på att dubbelspåret på gamla Vänerbanan skall överta stor andel av godstrafiken som idag körs på Västra stambanan.
Tunga godståg med järnmalmspellets från LKAB,stålrullar av tunnplåt från SSAB i Borlänge, pappersmassa och pappersrullar,bräder från sågverk i norra Sverige körs idag från norra Sverige ute till hamnar i södra Sverige där Skandiahamnen är den största hamnen.Godstågen på Västra stambanan skall bli färre för att persontågen skall kunna bli betydligt fler.
Så tanken är att fler tunga godståg skall istället köras över Karlstad-Öxnered-Vänersborg-Trollhättan-Göteborg.

Men om 10-år är bron (troligtvis bro) över Fehmarnbelt mellan Rödby och Puttgarten färdigbyggd då kommer Pehr. G. Gyllenhammars gamla idé Scandinavianlink åtminstone på tågsidan vara färdig för trafik mellan Oslo och Hamburg.

Fast om 10-år är Göteborgs Centralstation fortfarande en säckstation där tågföraren tvingas springa över till andra änden av tågsetet för att köra tåget vidare mot slutdestination.

Frågan är om Vänerbanans kapacitet kommer att räcka för både kraftigt utbyggd persontågstrafik och godståg från norra Sverige?

Samtidigt funderar politikerna på om dagens Hamnbana genom Kvillebäckenområdet skall byggas ut till ett dubbelspår eftersom det blir billigare än att bygga en helt ny Hamnbana som byggs längsmed Hisingsleden från Bohusbanans järnvägsspår ute i Säve.

Bohusbanan har idag låg kapacitet eftersom det är en gammal krokig järnvägsbana med enkelspår.Det finns en enkelspårig järnväg idag mellan Öxnered och Uddevalla som skulle kunna bli dubbelspårig och utmed E6:an skulle det kunna byggas ett enkelspår för godståg i höjd med norr om Kungälv för anslutning till Bohusbanan.

Varför inte bygga en helt ny Hamnbana längsmed Hisingsleden så att nuvarande Hamnbana istället kan bli ett nytt Spårvagnsspår som i en framtid kan förse boendes både ut mot Torslanda och Kärra med Spårvagnstrafik?

Politikerna lär väl inte inse den här kommande kapacitetsproblemet förrän järnvägskapaciteten norr om Göteborg slår i taket.

När Banaväg dubbelspåret mellan Göteborg-Trollhättan är färdigbyggt i slutet av 2012 kommer dagens lokalbussar till småsamhällena i Ale kommun att upphöra då varje litet småsamhälle får en hållplats där de nyinköpta franska motorvagnstågen modell X60 från franska Alstom(som också SL i Stockholm har köpt in och även Norrlandståg skall köra på Botniabanan) som kommer att benämnas för:Alependeln att köra skytteltrafik
längsmed Göta Älvdalen.

Det kommande dubbelspåret Göteborg-Trollhättan-Vänersborg skall alltså trafikeras både av lokaltåg (Alependeln),betydligt fler godståg än idag och om 10 år betydligt fler persontåg som då kör mellan Oslo-och-Hamburg över Öresundsbron och Fehmarnlink bron.
Senast ändrad 23 juni 2009 18:35
J E
46 Inlägg
Ort: Göteborg, Gick med: Maj 2009
Kan inte snabbtågen Oslo - Hamburg gå via Västlänken när dom stannar i Göteborg?

Sen gillar jag din idé om att använda nuvarande hamnbanan som spårväg ut mot Torslanda. Fast då borde det vara snabbspårväg liknande Angeredsbanan.

Jag såg en idéskiss över Gamlestadstorget som kommer vara första stationen för Älvängen-pendeln. Det kan bli riktigt bra, se bild. http://www.ladda-upp.com/bilder/20513/ideskiss
Senast ändrad 23 juni 2009 19:36
Profilbild
Patrik Sterky
104 Inlägg
Ort: Göteborg, Gick med: September 2008
@Mikael: Nordlänken (spåren mellen Gbg-Öxnered) kommer vara relativt lite belastade jämfört med västra stambanan. Pendeln till Ale är tänkt att gå i 1/2h-trafik, regiontågen kommer troligen gå i 1h trafik med 1/2h-trafik i rusningstid. Till detta kommer några Oslo tåg om dagen (händer inte mycket förrän resterande del av sträckan rustas upp), några Karlstadtåg och en hel del gods.

Banan blir med mycket hög standard och kommer någon gång i framtiden (när man går över till det nya signalsystemet ERTMS) kunna trafikeras i 250km/h. Tills dess blir det troligen max 200-210 km/h (Västtrafiks reginatåg klarar 180-200 km/h).

Nu har jag inte sett trafikeringen i en kapacitetsanalys men troligen blir det inga större problem under överskådlig framtid. Jämför med V-stambanan till Alingsås. Pendeltågen har färre hållplatser och kortare restid jämfört med på västra stambanan, dvs mindre problem. Troligen byggs Älvängen så att pendeltågen vänder mellan upp och ner spåret, så det inte blir några låsningar likt det blir i Floda och Alingsås i dag (skall byggas till mittspår 2012-2015).

Det kommer under överskådlig framtid inte avgå ett eller flera X2000 i timmen, likt på västra stambanan. Det kommer troligen inte bli fler regionaltåg än på västra stambanan, även om jag tror en del Uddevalla-Strömstadtåg kommer gå denna vägen på sikt. Godstrafiken kommer bli stor, men troligen inte så extrem att det blir ett stort problem (större än på västra stambanan). Förhoppningsvis kommer det gå att göra förbigång i Älvängen för godstågen, annars tror jag den typen av kapacitetshöjande åtgärder är det vi kan tänkas se under överskådlig tid.

I framtiden bör Oslo-tågen gå genom Västlänken, men som sagt tror jag inte det blir aktuellt förrän man kan köra Oslo-Malmö på ca 4-5h. Det ligger ännu längre fram än Västlänken.
Mikael Andersson
200 Inlägg
Ort: Göteborg, Gick med: April 2009
@Patrik Sterky,jag har varit en gång på ett seminarium som Banverket höll i Nya Ullevis konferenscenter för 7-8 år sedan.Seminariet handlade om att informera byggkonsulter om framtida deluppdrag i den framtida byggnationen av Västlänken.
Ja, seminariet var i vartfall ej avsett för
sådana som jag - Järnvägsentusiaster.

Då fick jag veta det här med att kommande dubbelspåret Vänersborg-Trolhättan-Göteborg skall avlasta Västra stambanan på godståg när Banavägjärnvägsbanan är färdig 2012 för att persontågstrafiken på Västra stambanan skall öka.
Färre godståg från norra Sverige till Skandiahamnen kommer därmed också att rangeras i Hallsberg.Idag körs majoriteten godståg från pappersföretag som SCA,Stora-Enso,Holmen,M-real pappersprodukter på tåg via Hallsberg och Västra stambanan.Tanken är att dessa tågtransporter istället skall köras direkt via Karlstad-Öxnered-Vänersborg-Trollhättan-Göteborg när Banaväg järnvägen är färdig 2012.

Det finns dock ett aber i nya Marieholmsförbindelsen som tillkom 2008 att brosektionerna klarar endast 25 tons axeltryck (fick jag veta av en ingenjör på Banverket i juni 2008 när sektionen över Slakthusgatan skulle lyftas på plats).
I framtiden kommer det att behövas nya brosektioner i Marieholmsförbindelsen som klarar 30 tons axeltryck, enligt denne ingenjör som jag talade med och som sade när han talade med en annan ur allmänheten att han snart skulle gå i pension.

Alependelns motorvagnståg är samma Alstom Littera X60 som SL har köpt 55st. av och har en option på att köpa ytterligare 50st. av.
Skånetrafiken har också valt samma motorvagnståg som skall från och med 2009 ersätta dagens X10 motorvagnståg från ABB som deras Pågatåg.
Norrlandståg har också valt samma motorvagnståg som skall köras på kommande Botniabanan och Östgötatrafiken har också valt X60 motorvagnståg för ny upphandling av tåg.

Man kan undra vad det är som ligger bakom att nästan alla länsbolag för kollektivtrafik väljer just Alstom Littera X60 (även benämnt för Coradia Nordic) motorvagnståg.
Sverige har ju ej någon egen tågtillverkning längre sedan kanadensiska Bombardier lade ner forna Kalmarverkstad för ett par år sedan.
Svenska designbyrån idesign har i vartfall varit med om designutvecklingen av X60 http://www.idesign.se/Project/Transportation/Alst..

Läs mer om Alstom Littera X60 tågen:
http://www.jarnvag.net/vagnguide/X60.asp
Senast ändrad 25 juni 2009 18:16
Mikael Andersson
200 Inlägg
Ort: Göteborg, Gick med: April 2009
@Patrik Sterky, X2000 tågen är inga idealiska tåg eftersom de har så långsam acceleration/retardation då bara loket väger 173 ton!

Forskningsprojektet Gröna Tåget med ett Reginatåg som forskningsbas är tänkt som koncept skall ersätta X2000 tågen inom 5 år.
http://www.gronataget.se
Gröna Tågets elmotorer är förstås av PM-typ.

När Botniabanan är färdig i augusti 2010 så kommer det att ta endast 5 timmar mellan Stockholm och Umeå.
-Jag är övertygad om att Botniabanan kommer att slå rekord-efter-rekord i ökat tågresande precis som en annan enkelspårig järnväg har gjort som liksom Botniabanan har kilometerlånga mötesspår:Svealandsbanan har gjort genom åren.

Framtidens tågresande kommer att ske enbart med motorvagnståg
som har elmotorer av PM-typ (PermanentMagnetiska) vilket dock endast Alstoms X60 tåg har än så länge i Sverige.
Det japanska metalurgiska patentet på superstarka permanentmagneter som krävs i elmotorer av PM-typ gick ut 2005 så nu står vi inför en enorm utveckling där ALLA motorvagnståg kommer att få elmotorer av PM-typ.

Då elmotorer av PM-typ har endast hälften så många spolar (endast spolar i statorn) som azynkrona växelströmsmotorer vilket ger möjlighet till mindre fysiskt format,mindre problem med värme och avsevärt lättare motorer.
Viktiga egenskaper i motorvagnståg.

När det gäller ökad integration vad gäller kollektivtrafik med tåg
inom Västra Götalands län så ligger vi efter både Mälardalen och Skåne.
Senast ändrad 25 juni 2009 18:13
Profilbild
Patrik Sterky
104 Inlägg
Ort: Göteborg, Gick med: September 2008
@Mikael: Jag instämmer helt! Redan SJs nya 4-vagns regionor med X2000 standard inuti (X200/signum) kommer accelerera mycket bättre, men har inte korglutning. Kan tänka mig att dessa på sikt kommer uppgraderas med en del av det som kommer ut ur Gröna Tåget.

Detta kommer dock inte gagna kapacitetsproblematiken på en dubbelspårig bana, då X2000 redan (exkl snabb acceleration) är snabbast och kör ikapp de andra tågen i rask takt. Däremot på en enkelspårig bana är hög fart generellt bra för kapaciteten, då varje tåg i så fall blockerar enkelspåret en kortare tid. Likaså är en god acceleration viktig, då tågen med jämna mellanrum behöva stanna för förbigång. NSBs BM73b Gbg-Oslo är redan ett motorvagnståg, med korglutning. Tågkompaniet (ägt av NSB) vill börja köra detta åtm mellan Gbg-Sthlm i konkurrens med SJ.

Frågan som kvarstår med avregleringen är hur det skall fungera, eftersom marknaden ändå inte kommer bli fri med tanke på järnvägens begränsningar vad gäller kapacitet. Vem vågar investera och satsa för framtiden om man inte vet att man kommer få köra?
Mikael Andersson
200 Inlägg
Ort: Göteborg, Gick med: April 2009
@Patrik Sterky, Alependeln kommer tydligen att få trafik varje 15-minut, ett tåg var 30-minut till/från Trollhättan eller om det kommer att köras till/från Vänersborg.
Sedan utöver det övertag av godstågstrafik från Västra Stambanan och Oslotågen.

Vänerbanan mellan Öxnered-Karlstad lär också bli prioriterat när alltfler godståg körs den vägen ner mot Göteborg och Skandiahamnen.

Järnvägsbanan till norska gränsen delar sig redan i Melleruds kommun.
Senast ändrad 27 juni 2009 16:07
Profilbild
Patrik Sterky
104 Inlägg
Ort: Göteborg, Gick med: September 2008
@Mikael A: Jag har hört att det blir 30-min trafik från olika källor på Alependeln. Däremot skrivs det ofta att det blir 4-tåg/h från Älvängen/Ale vilket jag har tolkat som att regionaltågen från kommer stanna även där (redan dagens tåg stannar som bekant i Älvängen). Detta gör att vissa tidningar skriver fel/uppfattas fel om trafikeringen.

30-min trafik på regionalen kommer det sannolikt bara bli i högtrafik till en början, tills resandet ökat tillräckligt.

Totalt sett kommer banan ändå inte bli så belastad som Västra Stambanan till Alingsås, åtm under överskådlig framtid. Men det är klart, börjar Uddevalla tågen köra där, mycket gods, ökat regional och pendelåkande samt uppgraderade banor mot Norge och Karlstad så kommer ytterligare kapacitet behövas
Daniel Sjölund
292 Inlägg
Ort: Göteborg, Gick med: Januari 2008
Patrik Sterky skrev:

30-min trafik på regionalen kommer det sannolikt bara bli i högtrafik till en början, tills resandet ökat tillräckligt.

Precis! Vad det gäller persontrafiken känns underlaget, helt klart, svagt. Jag är lite orolig för att det inte är mer drag i orter som Ale, Nol mfl. nu när man skall få pendeltågstrafik.

För mig känns denna infrastruktursatsning som en skänk från ovan för alla orter utmed banan, vilket lätt skulle kunna fördubbla deras invånarantal. Så har det ju mer eller mindre blivit för liknande orter i Skåne. Helt plötsligt skulle det kunna bli riktigt attraktivt att flytta till Nol. Vet någon mer om dessa orters framtidsvisioner inom tätortsexpansion?
Mikael Andersson
200 Inlägg
Ort: Göteborg, Gick med: April 2009
@Daniel S, Ale kommun har planer på bostadsbyggnation i kommunen.
Se länk:http://www.alekommun.se/webb/KSforv.nsf/doc/DDBA7..

Men nog borde potentialen vara större än de planerade 1950 bostäderna?
Senast ändrad 3 juli 2009 23:04
Matthias H.
662 Inlägg
Ort: Kungsbacka, Gick med: Juni 2008
Hade jag haft pengar över hade jag spekat i en tomt längs med älvdalen. Den kommer öka rejält inom närmsta femårsperioden. Ale kommun tror jag kommer ha bland det bästa tillväxtsiffrorna i Storgöteborg de kommande 10 åren och även ett sånt olycksbarn som Lilla Edet kommer börja visa tillväxt denna kommande period.

Att siffrorna ännu inte är så starka beror nog delvis på konjukturen och delvis på att det är först när folk verkligen ser dubbelspåret i verkligheten som dom tar klivet o flyttar.
Senast ändrad 6 juli 2009 00:20
John T
74 Inlägg
, Gick med: Oktober 2008
Matthias H. skrev:

Hade jag haft pengar över hade jag spekat i en tomt längs med älvdalen. Den kommer öka rejält inom närmsta femårsperioden. Ale kommun tror jag kommer ha bland det bästa tillväxtsiffrorna i Storgöteborg de kommande 10 åren och även ett sånt olycksbarn som Lilla Edet kommer börja visa tillväxt denna kommande period.


Håller med dig Matthias. Undrar om inte Ale har underskattat potentialen i att ha ett så högklassigt kommunikationsstråk genom kommunen.

Dock undrar jag hur mycket Lilla Edet kommer dra nytta av det, järnvägen viker ju av strax söder om för att ta en östligare sväng till Trollhättan. En ny motorväg är ju bra, men frågan är om inte många väljer en bostadsort där både väg och järnväg finns.
Mikael Andersson
200 Inlägg
Ort: Göteborg, Gick med: April 2009
@Matthias H och Markus T, jag tror att ALLA orter längsmed järnvägssträckningen av Banaväg mellan Göteborg-Trollhättan-Vänerborg kommer att växa när denna dubbelspåriga järnväg är färdig i December 2012.

Ur Västtrafiks stående reklamsida Pling i i gratistidningen Metro den 26 Juni 2009,
islutet av stycket med rubriken:Buss ersätter tåg mellan Trollhättan och Göteborg.
Så står det "I december 2012 startar pendeltågslinje, Alependeln, med sju stationer mellan Älvängen och Göteborg.Från stationerna i Älvängen och Nödinge blir det avgångar varje kvart.Övriga stationer i Ale får en tur i halvtimmen från Göteborg".

Vi får hoppas att Lilla Edet efter December 2012 blir erkänt för mer än Kräpp från SCA i Lilla Edet.
Lilla Edet borde kunna öka sin lilla befolkning tackvare den nya järnvägen.

Vet Matthias H. eller Markus T, om järnvägen kommer att sträcka sig i närheten av Gamla Lödöse?
John T
74 Inlägg
, Gick med: Oktober 2008
Mikael Andersson skrev:

Vi får hoppas att Lilla Edet efter December 2012 blir erkänt för mer än Kräpp från SCA i Lilla Edet.
Lilla Edet borde kunna öka sin lilla befolkning tackvare den nya järnvägen.

Vet Matthias H. eller Markus T, om järnvägen kommer att sträcka sig i närheten av Gamla Lödöse?


Mikael: Någon ny järnväg kommer inte att byggas genom Lilla Edets centralort. Däremot kommer det byggas en station i Lödöse så helt lottlös blir inte kommunen som sådan.
http://www22.vv.se/bv_templates/StretchList____24..
Mikael Andersson
200 Inlägg
Ort: Göteborg, Gick med: April 2009
@Markus T, då kan man säga att det "sket sig" för Lilla Edets del att Banaväg järnvägen ej dras i sin sträckning närmare Lilla Edet.

Lilla Edet får väl invänta bättre tur i en framtid när det gäller närhet till järnvägsförbindelser.För nordväst om Lilla Edet så går ju Bohusbanan i sin krök
före Svenshögen på ett par 10-tals km avstånd.
Den dag Uddevalla skall ta över än mer från Skandiahamnen i gods och när Västtrafik bestämmer sig att Uddevalla skall ha mycket snabbare järnväg till Göteborg då kanske Lilla Edet får kontakt med en ny järnvägsdragning.
Men men det får tiden utvisa.
Matthias H.
662 Inlägg
Ort: Kungsbacka, Gick med: Juni 2008
Själv bor jag ca 8-9 km utanför Kungsbacka och tar bilen (numera miljöbil hehe) in dit o ställer den för att fortsätta med pendeltåget in till GBG när jag arbetar. Det tror jag även kommer bli vardag för många i Lilla Edet i framtiden. För stationen hamnar väl inte mer än ca 5-6 km utanför va?

Därför tror jag att Lilla Edet som kommun i helhet och själva orten Lilla Edet båda är vinnare i framtiden.
Mikael Andersson
200 Inlägg
Ort: Göteborg, Gick med: April 2009
@Mattias H, ju närmare järnvägsstationer finns där människor bor ju större är möjligheten att folk hellre tar järnvägen över huvudtaget.

Att byta mellan bil till järnväg eller buss det gör folk främst för att undvika problemet med parkering inne i större städer eller om bilen delas mellan två makar
så att den andra tar bilen hem på eftermiddan.

En fd. arbetskamrat till mig pendlar dagligen med buss/Kungsbackapendeln/spårvagn
till/från Värö-Hjällbo.
Fast han har inget körkort.
Profilbild
Patrik Sterky
104 Inlägg
Ort: Göteborg, Gick med: September 2008
Utgår från att Västtrafik kommer skapa en bussförbindelse som matchar tågtiderna från Lilla Edet via Lödöse centrum till stationen, så att även detta resandet tillfredsställs.
Mikael Andersson
200 Inlägg
Ort: Göteborg, Gick med: April 2009
@Patrik S, då har Lilla Edet och Lödöse att ta intryck av Falkenberg!

För nu har Västkustbanan haft sin nya dragning 3km öster om den gamla enkelspåriga järnvägsbanan i drygt 1 år.

Tyvärr valde ej Falkenberg Landskronas lösning på att transportera människor från centrala delar till deras nya Resecentrum.

Både Falkenberg och Landskrona har nämligen samma avstånd (3km) mellan sina gamla järnvägsstationer och sitt nya Resecentrum.lustigt nog.

I Landskrona körs det sedan ett antal år tillbaka moderna Trådbussar (från Mercedes-Benz) mellan gamla järnvägsstationen och Landskronas nya Resecentrum.

Falkenberg kör vidare med gammalt busskoncept om än Biogasdrivna bussar.

Men moderna Trådbussar är att föredra då utvecklingen inom kraftelektroniken och allt mer kompakta elmotorer har gjort stortsteg i utvecklingen under senare år och kommer att bli än bättre kommande år.Det japanska patentet på superstarka permanentmagneter gick ut 2005 så starka kompakta elmotorer av PM-typ står inför en boom.

Ur miljösynpunkt så är moderna Trådbussar att föredra då eldrivna system är upp mot 4 gånger effektivare enligt Harry Frank, innovationsexpert hos IVA och fd.chef för ABB Corporate Research i Västerås än fordon drivna av förbränningsmotorer.
Dessutom är moderna Trådbussar tystare och kan visserligen utvecklas till att bli än tystare i sin drivning.
Två svenska företag kan komma att göra elmotorer som navmotorer till allmänt bruk
som MagComp i Eslöv (avknoppningsföretag från LTH) och Arcam i Mölndal.
Utvecklingen under senare år inom kraftelektronik lär också bidra till att Trådbussar kommer att kunna bli ett fullgott alternativ till Dieseldrivna bussar framgent.
Senast ändrad 4 augusti 2009 21:31
Profilbild
Michael Hjortstierna
123 Inlägg
Ort: Göteborg (Torslanda), Gick med: Juli 2009
Markus T skrev:Mikael: Någon ny järnväg kommer inte att byggas genom Lilla Edets centralort. Däremot kommer det byggas en station i Lödöse så helt lottlös blir inte kommunen som sådan.
http://www22.vv.se/bv_templates/StretchList____24..


Det här är lite synd, jag hade gärna sett att man rustade upp Lilla Edetbanan och kört vartannat pendeltåg dit med stop vid Lödöse (1500 inv), Göta (1000 inv) och Lilla Edet (5000 inv), istället för Tingberg, Arbetsplatsen SCA i Lilla Edet har ca 500 anställda.
__________________
Micke

Senast ändrad 7 februari 2010 14:24

 > Infrastruktur
Kommer dubbelspåret Göteborg-Vänersborg räcka för både person- och godståg?

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6729 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter