Utskrift från gbg.yimby.se
....

 > Allmänt

Ekologiska sfäriska växthus i centrala Göteborg?

Mikael Andersson
200 Inlägg
Ort: Göteborg, Gick med: April 2009
För drygt en vecka sedan aviserade det svensk-amerikanska företaget Plantagon sin vision om sitt sfäriska växthus för odling av närproducerade ekologiska grönsaker i urban miljö.
Läs mer på:http://www.plantagon.com

Dagens växthus befinner sig oftast ute på landet i glasliknande lador, glaset i dagens växthus är också i skört glas.

Den svenske materialforskaren Saeid Esmaeilzadeh uppfann av en slump, nåja kylvattensystemet för hans keramiska smälta gick sönder och upphettning fortgick en natt och det blev ett helt nytt material, världens hårdaste Silikat-nitridglas.

Företaget Diamorph har bildats för att kommersialisera detta superhårda glas som ändå är lätt att forma vid smälttemperatur.
Men detta materialpatent går ut först om 13,5 år.Patent gäller ju i 20 år.
Läs mer på:http://www.diamorph.com
om detta superhårda glas som högst sannolikt kommer att bli ett vanligt byggmaterial och då inte endast som planglas (plana fönsterglas) när patentet går ut om 13,5 år).

Särskilt viktigt kan det bli för byggnationen av sfäriska växthus för urban odling av närproducerade ekologiska grönsaker.
Quarn borde också gå att odla i fler länder än England.

För framtidens matproduktion måste radikalt minska dagens köttproduktion och det inte främst på grund av kossornas-släppa-väder-gaser utan för den enorma vattenkonsumtionen som krävs för att odla spannmål som sedan används som foder till nötkreaturen.

Vattenbristen kommer att bli alarmerande stor i framtidens värld i takt med att alltfler bor nära stora vattenresurser där man ej hushåller med vattnet utan t.ex släpper ut fekalier utan rening idag.
Senast ändrad 25 juni 2009 20:35

 > Allmänt
Ekologiska sfäriska växthus i centrala Göteborg?

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6732 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Spamanvändare?
15 December 2021 13:42 av Erik Westberg
Göteborgsregionens folkmängd
20 November 2021 22:58 av Matthias H.
Att gräva upp Västra och Östra Hamnkanalerna?
2 September 2021 13:18 av Michael Dundee
Gratis illustrationsprogram?
11 Mars 2020 04:44 av Huai Chuan