Utskrift från gbg.yimby.se
....

Tunnelbana i GBG

Sida 1 av 15
Joachim Olausson
50 Inlägg
Ort: Solna, Gick med: Augusti 2009
Eftersom politikerna segar och saknar fantasi har jag funderat lite själv på hur man skulle kunna utveckla kollektivtrafiken i Gbg. Här föjler mitt förslag på tunnelbana/västlänk i staden som en gång för alla reder ut trafikträngseln i Göteborg så att stan på allvar kan förtätas och växa. Den fokuserar framför allt på områdena där Göteborg har störst möjlighet att växa så att man därför kan bygga ordentligt på dessa platser så att stan får det centrum en stad av den storleken borde ha.
En blå linje mellan Tynnered/Högsbo och Angered/Bergsjön som byggs först vilken till stor del utnyttjar befintliga spårvagnsspår i förorterna och går på ny bana mellan Högsbo och Gamlestadstorget. Från Högsbo går den i tunnel/överdäckning via Sahlgrenska till Järntorget och vidare längs älven via nya stadsdelen i Gullbergsvass till Gamlestadstorget. Största knutpunkten blir precis norr om dagens centralstation.

I och med att Gbg utvecklas mot två stadskärnor så kan man på sikt bygga ut med orange linje mellan Linnéstaden och Gamlestadstorget via Norra älvstranden. Till en början räcker det dock med en linbana/lift mellan Järntorget och Lindholmen. Den skulle också kunna förlängas till Ramberget där man skulle kunna bygga något coolt på toppen.

Mitt förslag till gul linje byggs ut tillsammans med Västlänken för att få ner kostnaderna. Gul linje går från Mölndal Centrum/Kallebäck via centrum till Länsmansgården/Tuve/Backa. Västlänken byggs ihop med gul linje från Mölndalsvägen via station Korsvägen till centralen med en hållplats till vid allén för t-banan. Efter gemensamma knutpunkten vid centralen åker banan över en ny Göta-älvbro i två våningar med bil/buss och gångbanor på övre plan och t-bana och vindtunnlar för cyklister på undre plan. Linjerna delar sig sedan vid en knutpunkt och fortsätter till sina respektive ändhållplatser.

Slutligen behöver man troligtvis bygga en ny spårvagnslänk mellan Mölndal och Frölunda.

Vissa hållplatser kommer att slås ihop för att öka medelhastigheten. Spårvagnarna kommer att finnas kvar men mest i centrala stan.

Fördelen med detta förslag är att det räcker med relativt litet djup på tunnlarna och en stor del av sträckningarna är inte alltför exploaterade idag vilket även det borde förenkla. Delar av spårvägsnätet är också dimensionerat för tunnelbana vilket förenklar utbyggnaden. Det borde inte heller ta allt för lång tid att bygga. Jag har däremot inte tänkt på varken vad det kan kosta eller hur det skall finansieras men det har ju knappt byggts de senaste åren trots att staden växer så något måste ändå göras.

Jag har lånat friskt från andra trådar och hoppas att vissa idéer uppskattas och vidareutvecklas
Profilbild
Johannes Hulter
1635 Inlägg
Ort: Göteborg, Gick med: Januari 2008
Hej Joachim och välkommen till YimbyGBG!

Tycker dina idéer ser spännande ut, vi får se vad rälsmaffian här på forumet säger...
__________________
A house is not only a machine for living in
Mikael Andersson
200 Inlägg
Ort: Göteborg, Gick med: April 2009
Västlänken kommer att bli en götebosk tunnelbana likt Citytunneln kommer att bli för Malmö.

-Jag tycker inte att man skall gräva ner sig så!
För att citera Robban Robert Karl-Oskar Zero Broberg "Det är bättre att vara ute på hal is och ha det glatt än att gå i lera och sörja"!

Göta Älvdalen inkl. stora delar av Göteborgs nejder invid Göta Älv är det just väldigt långt ner till gråberget, från marknivå till berget är det på sina ställen djupare än 100 meter och då blir en tunnelbana vääldigt djup om den skall bygga på fast grund.
Alla kommer väl ihåg när det pålades för att bygga Ralph Erskine skrapan Vattenståndet imitten av 1980-talet, där under Läppstiftet är det pålat med
90 meter ner till berget inunder.
Profilbild
Erik Sandblom
310 Inlägg
, Gick med: Juli 2009
Johannes pratade tidigare om S-Bahn, pendeltågen i Berlin som går på en upphöjd bana. För vad kan vara bättre än en järnväg med lokaler i gatuplan?

Bilden visas nedskalad. Klicka på bilden för att se den i fullstorlek.Bilden visar stationen Hackescher Markt.

Jag gillar idén med S-Bahn. Tågen gör lite färre uppehåll jämfört med tunnelbana, och erbjuder därför lite snabbare resor.
Senast ändrad 8 juli 2009 20:25
Joachim Olausson
50 Inlägg
Ort: Solna, Gick med: Augusti 2009
Skulle det inte kunna gå att göra ett S-bahn liknande nät av mitt förslag med upphöjd räls där tunnlar inte kan byggas billigt? Det finns tillräckligt bra teknik och kunnande för att det skulle kunna göras snyggt.
Profilbild
Patrik Sterky
104 Inlägg
Ort: Göteborg, Gick med: September 2008
Mycket likt hur Snabbspårsutredningen alternativ "kors" ser ut =).

Precis som du nämner så är det största problem i centrum, då det är djupa lerlager och gamla byggnader (inte ok att riva!). Västlänken har redan snott den lediga sträckningen längs södra älvstranden, och att gå under hamnbasängen kommer bli dyrt och svårt!

Innan jag skriver vidare vill jag nämna att anledningen till en tunnelbanas högre medelhastighet är planskilda korsningar (dvs inga trafikljus), ingen säkerhetsproblematik med gående över spåret och längre avstånd mellan stationerna. Dess nackdel är att det tar lång tid att ta sig ner och upp ur stationerna.

Jag förespråkar därför att man gör dragningen längs Allen, lite liknande det förslag som finns i K2020 (dvs någorlunda realistisk utgångspunkt). I K2020 finns det bl a förslag på att planseparera biltrafiken från spårvagnen vid en eller flera punkter längs stråket, och då i första hand vid korsningen Avenyn. Om man använder samma koncept vid samtliga plankorsningar på sträckan så kommer det skapas:

- Ett genomgående spårbundet system med få/inga plankorsningar mellan stationerna.

- För att begränsa gångtrafikantproblematiken får spåret staket på bägge sidor, liknande variant som det som finns längs Skånegatan i dag (bara att detta är på yttersidorna av spårområdet).

- Spårområdet placeras mellan Nya Allén och Parkgatan, i det lilla stråket som idag knappt nyttjas. Förslagsvis så nära Nya Allén som möjligt, för att möjliggöra exploatering på ytan närmare Parkgatan.

- Stationer placeras mellan KungsportsAvenyn/Södra Vägen och Sprängkullsgatan/Viktoriagatan (sammanbinds där med Västlänken).

- Hög medelhastighet genom få stationer.

- Ingen extra tid för resenärer att gå ner och upp till stationer, dvs kortare total restid än en tunnelbana.

- Trevligare att åka än en tunnelbana och ett trevligare inslag i stadsmiljön än att behålla bilarna ovan mark i korsningspunkterna och gräva ner spårvägen/lättbanan.
Mikael Andersson
200 Inlägg
Ort: Göteborg, Gick med: April 2009
@Patrik Sterky, men vad gör man då åt att flera busslinjer kör idag utmed Spårvagnsspåren på Avenyn hela vägen från Brunnsparken upp till Götaplatsen?

-Jag anser dock att tidigare förslag om planskild korsning där istället bilarna skall gå i en eller två tunnelrör under Spårvagnsspåren vid korsningen Nya Allén-Parkgatan/Avenyn är tilltalande lösning eftersom då skulle man också kunna få bort dagens stressmoment för fotgängare som går utmed Avenyn upp/ner från Valand.

Gräver man ned Spårvägen då har man kvar problemet med fotgängarnas farliga passage över Nya Allén/Parkgatan.
Dessutom så används spårvagnsspårens och gatan som väg för en rad bussar upp/ner längsmed Avenyn.Spårvagnsspåren utgör för bussarna en bussgata som möjliggör snabbare färdväg för dessa busslinjer.

Din idé med staket utmed Avenyn som det är idag både på 1:a Långgatan och utmed Skånegatan så att fotgängare och även bilister ej kan passera på tvären över spårvagnsspåren borde tilltala Trafikkontoret.
Eftersom det är tackvare dessa staket (som tonårspojkar tycker är roligt att hoppa över vid spårvagnshållplatserna) som Trafikkontorets statistik över förolyckade eller skadade fotgängare i kontakt med Spårvagnar har minskat radikalt sedan dessa staket infördes på alla spårvagnshållplatser i Göteborg.

Fördelen med att bygga ner biltrafiken på Nya Allén-Parkgatan i korsningen med Avenyn borde vara att också bygga ner korsningen för bilarna på Södra vägen/Nya Allén-Parkgatan eftersom den korsningen är också ett farosmoment för fotgängare och cyklister (för alla de cyklister som cyklar på Gång- och cykelbanan med grus utmed Södra vägen).Något som också skulle kunna minska biltrafiken in på Avenyn och Södra vägen genom att koncentrera till endast en upp/nerfart från en sådan tunnel under dessa gatukorsningar.

Då skulle fotgängarna också kunna få en mer fredad passage genom att gå över tunneln över Nya Allén och Parkgatan och Avenyn skulle med rättmätigt kunna marknadsföras som Göteborgs svar på Köpenhamns Ströget (ströget som ej har någon biltrafik alls).
Senast ändrad 10 juli 2009 13:01
Profilbild
Patrik Sterky
104 Inlägg
Ort: Göteborg, Gick med: September 2008
@Mikael: Jag har funderat lite mer, och insett att man får en stor kapacitetsproblematik mellan de korsande linjerna vid stationen Södra Vägen/Avenyn, då det går korsande linjer upp på dessa gator. Jag föreslår därför (och det minskar dessutom barriären längs Avenyn kraftigt) att endast spårvagnslinjerna upp mot Avenyn och den nya längs Södra Vägen går i markplan. Spårvagnslinjen, Nya Allén (för buss) och Parkgatan grävs ner under Södra Vägen och Avenyn.

Jag ser tyvärr ett betydligt större problem vid Sprängkullegatan då man där troligen inte kommer kunna gå ner eftersom Västlänken ligger under mark där. Men det beror som sagt på hur långt ner Västlänken ligger, då den går in i berget under Hagakyrkan direkt efter passagen.
Mikael Kreutz
498 Inlägg
Ort: Göteborg, Gick med: December 2008
Patrik Sterky skrev:Jag förespråkar därför att man gör dragningen längs Allen, lite liknande det förslag som finns i K2020 (dvs någorlunda realistisk utgångspunkt). I K2020 finns det bl a förslag på att planseparera biltrafiken från spårvagnen vid en eller flera punkter längs stråket, och då i första hand vid korsningen Avenyn. Om man använder samma koncept vid samtliga plankorsningar på sträckan så kommer det skapas:


Jag håller med, det skulle kunna bli en underjordisk inre ring i Kringen. Det skulle vara optimalt för Göteborgs kollektivtrafik. Tänk er följande sträckning; Från Korsvägen dras en cut and cover tunnel längst Skånegatan till Berzelii Platsen utanför Scandinavium, vidare längst Sten Sturegatan och tvärs över Heden till en ny knutpunkt vid Bältespännarparken. Från Bältespännarparken fortsätter tunneln längst Allén till Haga där Västlänken och tunnelbanan får en kombinerad station. Tunnelbanan fortsätter sedan i Allén till Järntorget och vidare under Första Långgatan till Masthuggstorget, genom Stigberget till Linnéplatsen*, Medicinareberget till Sahlgrenska och vidare till Chalmers**, där befintlig Chalmerstunnel till Korsvägen nyttjas.

*Finns redan planer på detta.
**Finns delvis planer på detta.

Bilden visas nedskalad. Klicka på bilden för att se den i fullstorlek.


Senast ändrad 11 juli 2009 17:14
Joachim Olausson
50 Inlägg
Ort: Solna, Gick med: Augusti 2009
Jag gillar förslaget och en cut, and cover lösning som jag också skulle vilja se. Skulle inte det kunna gå att lösa längs hela södra älvstranden, ev med broar ovan mark. Det skulle kunna gå att få det att smälta in rätt bra med exv en station i samband med skeppsbron.

Det viktiga för att verkligen utveckla kollektivtrafiken enligt mig är längre tåg(och plattformar) och färre stationer. Vissa stationer ligger så pass tätt att det går att krypa mellan dem på någon minut. Detta skulle också minska trängseln och risken för förseningar. Sen om turtätheten är var 5 eller var 10 minut spelar inte så stor roll.
Senast ändrad 11 juli 2009 17:40
Patrik Kjällgren
93 Inlägg
Ort: Göteborg, Gick med: Mars 2009
Mikael Kreutz skrev:Jag håller med, det skulle kunna bli en underjordisk inre ring i Kringen. Det skulle vara optimalt för Göteborgs kollektivtrafik. Tänk er följande sträckning; Från Korsvägen dras en cut and cover tunnel längst Skånegatan till Berzelii Platsen utanför Scandinavium, vidare längst Sten Sturegatan och tvärs över Heden till en ny knutpunkt vid Bältespännarparken. Från Bältespännarparken fortsätter tunneln längst Allén till Haga där Västlänken och tunnelbanan får en kombinerad station. Tunnelbanan fortsätter sedan i Allén till Järntorget och vidare under Första Långgatan till Masthuggstorget, genom Stigberget till Linnéplatsen*, Medicinareberget till Sahlgrenska och vidare till Chalmers**, där befintlig Chalmerstunnel till Korsvägen nyttjas.

*Finns redan planer på detta.
**Finns delvis planer på detta.Det jag funderar över är hur och om det ska vara sammankopplat med övriga transporter (utöver Västlänken)... Trots allt kommer rätt många av Göteborgs invånare antingen norr ifrån (Ni vet ön Hisingen) eller från nordost. Om de ska åka till kungsport eller korsvägen för att sedan byta så förlorar man nog rätt många resande. Det måste nästan finnas någon mer konkret återkoppling till den andra sidan centrum och inte bara öst(Korsvägen), syd(Linné) och väst(Järntorget, Stigbergstorget).

Annars diggar jag idén skarpt
Mikael Kreutz
498 Inlägg
Ort: Göteborg, Gick med: December 2008
Patrik Kjällgren skrev:Det jag funderar över är hur och om det ska vara sammankopplat med övriga transporter (utöver Västlänken)... Trots allt kommer rätt många av Göteborgs invånare antingen norr ifrån (Ni vet ön Hisingen) eller från nordost. Om de ska åka till kungsport eller korsvägen för att sedan byta så förlorar man nog rätt många resande. Det måste nästan finnas någon mer konkret återkoppling till den andra sidan centrum och inte bara öst(Korsvägen), syd(Linné) och väst(Järntorget, Stigbergstorget).

Annars diggar jag idén skarpt


Tunnel Stigberget-Lindholmen kanske? I K2020 finns det förslag på en länk mellan Odinsplatsen-Gullbergsvass och ny älvförbindelse till Ringön.

Också värt att notera är att en station i Majorna är fullt möjlig med en Stigbergstunnel. Och vid Linnéplatsen kan man ansluta till Frölundabanan som byggs om till stadsbana.
Senast ändrad 12 juli 2009 23:55
John T
74 Inlägg
, Gick med: Oktober 2008
Förutom kopplingen Stigberget - Lindholmen (som jag tror är på topp 3 över viktiga förbättringar) så skulle man kunna förlänga snabbspåret från Angered så att det från Polhemsplatsen fortsätter till Allén och ansluter till stationen/hållplatsen vid Bältesspännarparken. Man behöver inte heller göra tunnelbana av det om det anses för dyrt, och med denna lösning får man en relativt snabb förbindelse mellan nordöstra och västra stadsdelarna som tangerar centrum.
Senast ändrad 13 juli 2009 08:54
Kurt Johansson
2 Inlägg
Ort: Göteborg, Gick med: Augusti 2009
Mikael Kreutz skrev:Tunnel Stigberget-Lindholmen kanske? I K2020 finns det förslag på en länk mellan Odinsplatsen-Gullbergsvass och ny älvförbindelse till Ringön.

Också värt att notera är att en station i Majorna är fullt möjlig med en Stigbergstunnel. Och vid Linnéplatsen kan man ansluta till Frölundabanan som byggs om till stadsbana.
Kurt Johansson
2 Inlägg
Ort: Göteborg, Gick med: Augusti 2009
Att dra spårvägen i allen tycker jag är alldeles utmärkt. låt sedan spåret fortsätta in mot Badhusgatan och Stenpiren upp på hamngatorna Norra och Södra och fram till allen igen.

Vad har vi då Skapat En ny RINGLINJE

Om vi sen låter vagnarna som kommer från Lana och Torp hållet gå rakt fram på Södra vägen mot den nya Ringen och likaledes att Hisings vagnarna går rakt fram mot Centralen samtidigt som alla sido anslutningar går mot rigen har vi skapat något här i stan som verkligen kan kallas för " "Ströget"

Nämligen att Avenyn Ösra hamngatan har blivit Norra Europas Längsta Gå gata !
Tänk att kunna gå på en bred promenadgata från Operan ända till Götaplatsen !

Givetvis skall även Lokalbussarna utnyttja dena Kollektivring.
Tanken är att Vagnarna som kommer "utifrån " gör en vända och återgår där dom kom från !

Följande stopp på Rigen

Mellan Östra Hamngatan/Centralen - Gamla Ullevi - Allen på sidan om Avenyn (Storan ) - Järntorget - Stenpiren . Sammanlagt 5 stationer i City.

Hälften av linjerna gör vänser varv,reserande höger varv.

Biltrafiken på Avenyn får gå på Parkgatan i stället.

Vid passagen allen avenyn sänks avenynyn under allen Bör inte vara svårt Eftersom Avenyn nu blivet ett " Strög"

Lika dant görs för trafiken som kommer på Västra Hamngatan att den också leds under Alle spårvägen

Spårvägen slopas på Väsra hamngatan också.

Betänkas bör att i Stockholm med sin tullbana och från dess stationer är gångavstånden betydligt längre än det blir från våra nya stopp platser i Rigen !
Niklas S
203 Inlägg
Ort: Göteborg, Gick med: Juli 2009
Kurt Johansson skrev:

TEXT


Intressant förslag.

Bilfri aveny nu!!
__________________
"The most terrifying thing is to accept a building completely"
"Evil is knowing better, but willingly build worse"
Patrik Kjällgren
93 Inlägg
Ort: Göteborg, Gick med: Mars 2009
Kurt Johansson skrev:

Att dra spårvägen i allen tycker jag är alldeles utmärkt. låt sedan spåret fortsätta in mot Badhusgatan och Stenpiren upp på hamngatorna Norra och Södra och fram till allen igen.

Vad har vi då Skapat En ny RINGLINJE

Om vi sen låter vagnarna som kommer från Lana och Torp hållet gå rakt fram på Södra vägen mot den nya Ringen och likaledes att Hisings vagnarna går rakt fram mot Centralen samtidigt som alla sido anslutningar går mot rigen har vi skapat något här i stan som verkligen kan kallas för " "Ströget"

Nämligen att Avenyn Ösra hamngatan har blivit Norra Europas Längsta Gå gata !
Tänk att kunna gå på en bred promenadgata från Operan ända till Götaplatsen !

Givetvis skall även Lokalbussarna utnyttja dena Kollektivring.
Tanken är att Vagnarna som kommer "utifrån " gör en vända och återgår där dom kom från !

Följande stopp på Rigen

Mellan Östra Hamngatan/Centralen - Gamla Ullevi - Allen på sidan om Avenyn (Storan ) - Järntorget - Stenpiren . Sammanlagt 5 stationer i City.

Hälften av linjerna gör vänser varv,reserande höger varv.

Biltrafiken på Avenyn får gå på Parkgatan i stället.

Vid passagen allen avenyn sänks avenynyn under allen Bör inte vara svårt Eftersom Avenyn nu blivet ett " Strög"

Lika dant görs för trafiken som kommer på Västra Hamngatan att den också leds under Alle spårvägen

Spårvägen slopas på Väsra hamngatan också.

Betänkas bör att i Stockholm med sin tullbana och från dess stationer är gångavstånden betydligt längre än det blir från våra nya stopp platser i Rigen !


Både gillar och ogillar förslaget... tillgängligheten i city, och rörelsen av människor i området, kommer säkert minska. Lite både och skulle inte vara helt fel... Men att få bort kaoset från brunnsparken och den låga hastigheten längs kungsportsavenyn och vasagatan är nog inget någon klagar över...
Men om det ska byggas längs Allén så ta bort en av vägarna istället för parkerna...
Niklas W
48 Inlägg
Ort: Göteborg, Gick med: Juli 2009
Patrik Kjällgren skrev:Både gillar och ogillar förslaget... tillgängligheten i city, och rörelsen av människor i området, kommer säkert minska. Lite både och skulle inte vara helt fel... Men att få bort kaoset från brunnsparken och den låga hastigheten längs kungsportsavenyn och vasagatan är nog inget någon klagar över...
Men om det ska byggas längs Allén så ta bort en av vägarna istället för parkerna...

Jag är av den uppfattningen att tunnelstråk bör undvikas så långt som det bara är möjligt. Dels det du talar om, att rörelsen av folk i det gamla stråket minskar samt att det känns så otroligt tråkigt att åka utan att se något. När jag är i Stockholm längtar jag hem till Göteborg just av den anledningen, och när jag är hemma i Göteborg längtar jag till Stockholm just eftersom det är så mycket bekvämare. Högbanor för spårvagnar känns som en mycket bra kompromiss i vissa sammanhang.

I Göteborg finns det en hel del saker man kan göra på kort sikt och relativt enkelt för att förbättra det trögaste flödet. Spårväg längs Södra Vägen och ny bytespunkt vid Bältespännarparken är en relativt enkel investering. Det bästa med tanke på framtiden vore väl egentligen en högbana men jag vet inte om det vore möjligt. Endast en hållplats vid Heden var det tänkt.

Förläng snabbspåret rakt från Polhemsplatsen, längs Nya Allen, i en första etapp fram till korsningen med Avenyn och ovan nämnda bytespunkt. En linje vardera från Bergsjön/Angered (9 o 7) kan dras utanför den värsta smeten.

Sedan finns redan medel avsatta för Badhuslänken.

Sedan vill jag gärna se denna göteborgska tvärbana som jag nämnt förut, men som säkerligen lär bli rätt dyr.
Tunnel mellan Sahlgrenska o Chalmers
Tunnel mellan Linneplatsen och Lindholmen.
Spår från Lindholmen, förbi Hjalmar, till Brunnsbo pendeltågstation (gren till Backa) och ny älvförbindelse till Gamlestadstorget. Därefter EVENTUELLT dagens spår fram till Bellevue (ungefär) och över Säveån förbi Sävenäs pendeltågstation (som jag egentligen tycker borde läggas ner) och vidare för vändning vid Östra sjukhuset.

Östra Sjukhuet - Korsvägen är alltså vår ring tänkt att gå.

Finns säkert fler mindre förbättringar (Munkebäckslänken ?!) som gör stor nytta. Ni får gärna fortsätta!
Joachim Olausson
50 Inlägg
Ort: Solna, Gick med: Augusti 2009
@ Kurt Jag gillar ditt förslag starkt, Avenyn som en renodlad Gå/Paradgata skulle innebära ett lyft för evenemangsstaden Göteborg. Det skulle lätt kunna göras i etapper. Kanske till och med att man gräver lite kanaler innanför vallgraven som Göran Johansson vill.
Profilbild
Emanuel Alfredsson
696 Inlägg
Ort: Kungsbacka, Gick med: September 2010
Var kan man fixa en schysst karta så att man kan lägga ut sina hållplatser?
(Online helst och sedan Photoshoppa själv)
Sida 1 av 15

Tunnelbana i GBG

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6733 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Uthyrningsdel
21 April 15:51 av Gregor Fulemark
Göteborgsregionens folkmängd
10 November 2022 13:47 av Matthias H.
Spamanvändare?
15 December 2021 13:42 av Erik Westberg
Att gräva upp Västra och Östra Hamnkanalerna?
2 September 2021 13:18 av Michael Dundee