Utskrift från gbg.yimby.se
....

 > Allmänt

Tips: Hearing om det lokala miljömålet "God Bebygd Miljö", Torsdag 22 oktober, kl 13–16

Kristofer Palmestål
5 Inlägg
Ort: Göteborg, Gick med: Januari 2009
Från inbjudan (som jag har på pdf)

Hearing om God bebyggd miljö
God bebyggd miljö är ett mål som berör många människor och det omfattar många aspekter. Det lokala arbetet med målet God bebyggd miljö är nu inne i ett
slutskede. Vi vill därför ha en bredare diskussion kring de föreslagna prioriteringar och målformuleringar som vi arbetat fram.

Tid och plats: Torsdag 22 oktober, kl 13–16
Infosalen, Köpmansgatan 20
Vi bjuder på fika!

Anmälan till: linus.theorin@miljo.goteborg.se, senast 14 oktober. Vi skickar ut kompletterande material cirka en vecka innan hearingen.
Välkommen!


Alla är välkommna

 > Allmänt
Tips: Hearing om det lokala miljömålet "God Bebygd Miljö", Torsdag 22 oktober, kl 13–16

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6732 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Spamanvändare?
15 December 2021 13:42 av Erik Westberg
Göteborgsregionens folkmängd
20 November 2021 22:58 av Matthias H.
Att gräva upp Västra och Östra Hamnkanalerna?
2 September 2021 13:18 av Michael Dundee
Gratis illustrationsprogram?
11 Mars 2020 04:44 av Huai Chuan