Utskrift från gbg.yimby.se
....

 > Allmänt

Naturskyddsföreningen i Göteborg kommenterar det Västsvenska infrastrukturpaketet och trängselavgifter på sin nya blogg.

Kristofer Palmestål
5 Inlägg
Ort: Göteborg, Gick med: Januari 2009
Profilbild
Johannes Hulter
1635 Inlägg
Ort: Göteborg, Gick med: Januari 2008
Ja, Gustav har bett mig att länka också. Ett tips om man vill få spridning är att själv länka till andra...*nudge nudge*
__________________
A house is not only a machine for living in
Jag får intrycket av att N. missat att två filer i Tingstadstunneln skänks till kollektivtrafiken den dag Marieholmstunneln öppnas för trafik? Likväl för N. inte en diskussion kring nyttan av att "sprida riskerna"; är det hållbart att låta en 50-år gammal sänktunnel tjäna som den enda förbindelsen mellan tre europavägar?
Detta är inte tillräckliga argument för att tunneln skall byggas, men ger en vink av brister hos Naturskyddsföreningens trafikanalytiker (vilka i övrigt brukar ha bra koll på läget)

Det är inte helt oväntat att Marieholmstunneln ligger bäst till av alla satsningar i paketet.
Trots avgifter har man inte prioriterat möjligheten att lägga hela förbindelsen i tunnel. Trist.
Senast ändrad 13 oktober 2009 19:17
Profilbild
Erik Sandblom
310 Inlägg
, Gick med: Juli 2009
Daniel Bergqvist skrev:

Jag får intrycket av att N. missat att två filer i Tingstadstunneln skänks till kollektivtrafiken den dag Marieholmstunneln öppnas för trafik? Likväl för N. inte en diskussion kring nyttan av att "sprida riskerna"; är det hållbart att låta en 50-år gammal sänktunnel tjäna som den enda förbindelsen mellan tre europavägar?


Det är ju ändå så att man bygger ut den storskaliga biltrafiken i centrala Göteborg med fyra extra motorvägsfiler. Jag är helt enig med Naturskyddsföreningen i att det är en felinvestering att satsa på nya stadsmotorvägar, även om det går bussar på dem. Jag tycker man ska satsa pengarna på en spårvägstunnel istället, Linnéplatsen-Masthugget-Lindholmen.

Sen är det väl två separata tunnelrör i Tingstadstunneln, inte bara en? Behöver den ena lagas kan den andra fortfarande användas för trafiken.

 > Allmänt
Naturskyddsföreningen i Göteborg kommenterar det Västsvenska infrastrukturpaketet och trängselavgifter på sin nya blogg.

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6732 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Göteborgsregionens folkmängd
1 Augusti 08:24 av Matthias H.
Spamanvändare?
15 December 2021 13:42 av Erik Westberg
Att gräva upp Västra och Östra Hamnkanalerna?
2 September 2021 13:18 av Michael Dundee
Gratis illustrationsprogram?
11 Mars 2020 04:44 av Huai Chuan