Utskrift från gbg.yimby.se
....

 > Infrastruktur
 > Cykling

"To Copenhagenize"

Profilbild
Erik Sandblom
310 Inlägg
, Gick med: Juli 2009
Artikel ur The Independent:

On your bike: What the world can learn about cycling from Copenhagen
In fact, so keen are countries from Australia to Britain and America to emulate the clean and green Danish capital that a buzzword has been coined: to copenhagenise.

Forty years ago, London and Copenhagen had similar ratios of car to bicycle use, and both faced an exodus of workers moving out of the centre and into the suburbs. But after the energy crises of the 1970s, the two cities diverged. Danes were restricted in how much they could use their cars and commuters began to campaign for a better infrastructure for cyclists. Today, there are almost 200 miles of bicycle lanes in the city, and 40 per cent of its 5.5 million inhabitants cycle to work.

There are three things that cities wanting to emulate Copenhagen must do to their infrastructure: improve pedestrian and cycle networks; improve the quality of public space to invite behavioural change; and invite people to spend more time out in public spaces.

Martin C
114 Inlägg
Ort: Göteborg, Gick med: December 2008
Erik Sandblom skrev:

... Today, there are almost 200 miles of bicycle lanes in the city, and 40 per cent of its 5.5 million inhabitants cycle to work.


Kphm har växt som fasiken, varenda Dansk bor där nu alltså? För invandringen lär inte ha ökat så mkt med nuvarande styre
Profilbild
Erik Sandblom
310 Inlägg
, Gick med: Juli 2009
Nä, men de har ett mycket svårartat problem med sprawl

Hovedstadsområdet har 1,2 miljoner invånare.

Ifall någon skulle ha glömt kan jag erinra om att av Köpenhamns kommuninvånare (518 574 st) så är det 55% cyklar till jobbet. Inräknat de som pendlar in till Köpenhamn från andra kommuner är det 37% som cyklar.Ecoprofile: Köpenhamnsbor ska cykla längre

 > Infrastruktur
 > Cykling
"To Copenhagenize"

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6719 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Gratis illustrationsprogram?
11 Mars 04:44 av Huai Chuan
VÄSTLÄNKEN OCH ALTERNATIVEN
15 Februari 2019 15:57 av Mikael Bigert