Utskrift från gbg.yimby.se
....

 > Infrastruktur
 > Övrigt

Nytt nej till cykelbron

Profilbild
Erik Sandblom
310 Inlägg
, Gick med: Juli 2009
Ekot: Nytt nej till ny bro över älven
Miljööverdomstolen säger nej till en gång- och cykelbro över Göta älv i Göteborg i en dom som meddelades idag.

Enligt Miljööverdomstolen kan en broförbindelse bli möjlig i framtiden, om Frihamnen inte behövs för större fartyg och kommunen kan enas med Sjöfartsinspektionen (numera Transportstyrelsen) om en säker bro.

Mina kommentarer: Stena Scanrail lägger inte till i Frihamnen längre, det gör däremot kryssningsfartyg. Enligt uppgift gäller det 13 stycken fartygsbesök i Frihamnen under 2008. Ytterligare sex la till i Skandiahamnen.
De stora kryssningsfartygen börjar nu anlöpa Göteborg

Apropå att "enas med Transportstyrelsen om en säker bro"... låter inte det lite märkligt? Det finns ju flera broar över älven. Varför anses just denna bro inte vara "säker"?
Senast ändrad 16 november 2009 15:01
Profilbild
Hans H
193 Inlägg
Ort: Göteborg, Gick med: Januari 2009
Jo, det låter väldigt märkligt, särskillt med tanke på vem avsändaren är, självklart ska några remissinstanser ta hänsyn till säkerhet med mera, men miljödomstolar är väl inte en av de instanserna?

(Men det kanske var en "allmän kommentar" från miljödomstolen och inte något som låg till grund för deras beslut)

Men jo det lägger till större fraktfartyg med ojämna mellanrum, jag har sena nätter sett strömmar av lastbilar komma från frihamnsområdet.
Senast ändrad 17 november 2009 20:11
@Erik; man ställer naturligtvis högre krav på morgondagens broar än de befintliga. Om en GC-bro skall bli verklighet behövs rejäla kollisionsskydd, precis som nya Götaälvbron kommer få. En ytterligare faktor som jag kom att tänka på är att fartyg med Frihamnen som mål kommer att behöva gira i närheten av bron (=högre säkerhetskrav?). Hur som helst kommer behovet av en GC-bro att öka, eftersom nya Götaälvbron planeras långt öster om den nuvarande.
Petter A.
111 Inlägg
Ort: Göteborg, Gick med: April 2009
Daniel Bergqvist skrev:

@Erik; man ställer naturligtvis högre krav på morgondagens broar än de befintliga. Om en GC-bro skall bli verklighet behövs rejäla kollisionsskydd, precis som nya Götaälvbron kommer få. En ytterligare faktor som jag kom att tänka på är att fartyg med Frihamnen som mål kommer att behöva gira i närheten av bron (=högre säkerhetskrav?). Hur som helst kommer behovet av en GC-bro att öka, eftersom nya Götaälvbron planeras långt öster om den nuvarande.


Vi får hoppas att de bygger en rejäl trottoar och cykelbana på den kommande lågbron strax norr om dagens GötaÄlv bro.
Petter A.
111 Inlägg
Ort: Göteborg, Gick med: April 2009
Daniel Bergqvist skrev:

@Erik; man ställer naturligtvis högre krav på morgondagens broar än de befintliga. Om en GC-bro skall bli verklighet behövs rejäla kollisionsskydd, precis som nya Götaälvbron kommer få. En ytterligare faktor som jag kom att tänka på är att fartyg med Frihamnen som mål kommer att behöva gira i närheten av bron (=högre säkerhetskrav?). Hur som helst kommer behovet av en GC-bro att öka, eftersom nya Götaälvbron planeras långt öster om den nuvarande.


Är det beslutat var den ska ligga? Har bara sett diverse förslag.
Mikael Kreutz
498 Inlägg
Ort: Göteborg, Gick med: December 2008
J E
46 Inlägg
Ort: Göteborg, Gick med: Maj 2009
Profilbild
Erik Sandblom
310 Inlägg
, Gick med: Juli 2009
Daniel Bergqvist skrev:

@Erik; man ställer naturligtvis högre krav på morgondagens broar än de befintliga. Om en GC-bro skall bli verklighet behövs rejäla kollisionsskydd, precis som nya Götaälvbron kommer få. En ytterligare faktor som jag kom att tänka på är att fartyg med Frihamnen som mål kommer att behöva gira i närheten av bron (=högre säkerhetskrav?).


Jo men som du vet så har man tagit höjd för detta:

GP skrev:

Sjöfartsverket nobbar cykelbro
De kommunala tjänstemän och konsulter som utgör projektledningen trodde ett tag att de hade gjort så många utredningar och simuleringar, inte minst av fartygstrafiken på Göta älv, att Sjöfartsverket, Göteborgs hamn och andra sjöfartsintressen skulle kunna acceptera ytterligare en bro. Projektledningen tycker att den under alla samråden, varav hittills sju stycken med Sjöfartsverket, undan för undan har mött sådan acceptans.


@ JE och Mikael Kreutz, som jag förstår så gillar ni inte denna bro av principiella skäl, men alla som vill ha nya broar bör fundera över Sjöfartsverkets agerande och hållning i frågan. Även om de säger att säkerheten är okej så kan de sen poppa upp som gubben ur lådan och sätta stopp.

Någon som har tillgång till domstolens yttrande?
Rätt beslut, men på helt fel argument.

 > Infrastruktur
 > Övrigt
Nytt nej till cykelbron

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 5380 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter