Utskrift från gbg.yimby.se
....

 > Infrastruktur
 > Övrigt

Möjlig centrumring?

Joachim Jensen
55 Inlägg
Ort: Göteborg, Gick med: Februari 2009
Jag har kikat lite på kartor och undrar inte om kommunen planerar för en centrumring? Det som fick mig undrandes var hur Götaverksgatan på Lundbystrand känns väldigt överdimensionerad och som om den skulle kunna vara en fortsättning på Nya Allén. Därefter binds den samman med den nya Göta älvbron och vi får således en ring runt själva centrumet för Göteborg, Inom Vallgraven plus det potentiella Frihamnen.(En liten rolig kuriosa, i GP:s artikelserie om Älvstranden som gick i höstas nämndes ju möjligheten med kanaler i Frihamnen. Om det ska bli så, så känns det som om det ska vara ett försök till en pendang till Inom Vallgraven fast på Hisingen)
Senast ändrad 4 januari 2010 17:43
Joachim Jensen
55 Inlägg
Ort: Göteborg, Gick med: Februari 2009
Profilbild
Hannes Johansson
249 Inlägg
Ort: Göteborg (Lindholmen), Gick med: Februari 2009
Joachim Jensen skrev:

Försökte leta efter artikeln, men hitta istället detta:

Ett examensarbete förvisso, men en cool vision för Frihamnen (PDF)


Väldigt intressant! Det behövs fler sådana ikonbyggnader, och de behöver ju inte vara 50 våningar höga för att vara just ikonbyggnader heller. Åtminstone inte allihop ;)

För övrigt så finns det ju tydligt uttalade ambitioner om att knyta ihop Hisingen med resten av stan, och jag har svårt att se hur man skall kunna göra det utan fler broar. Lundbystrand känns väl som en given plats att angöra med fastlandet, vare sig det nu blir med en låg GC-bro eller med en mellanhög bro även för kollektivtrafik. Man borde verkligen utreda alla möjligheter att bygga fler broar (både bildligt och bokstavligt talat), speciellt när Vänerntrafiken förväntas minska eller upphöra. Men oberoende av trafiken på älven så måste man ju låta de 500,000 som bor i stan få en fungerande och bra stad, man kan ju inte offra stadsbyggandet enbart för de ekonomiska intressen som Vänerntrafiken utgör.

Sedan hoppas jag att det inte skapas ännu en barriär på Hisingen som den som Allén utgör nu. Om något så tycker jag att Allén är överdimensionerad och kanske skylla minskas med ett par körfält. Det handlar ju om att överbygga barriärer på/till Hisingen (som älven, Lundbyleden, Hamnbanan), inte skapa fler.
Joachim Jensen
55 Inlägg
Ort: Göteborg, Gick med: Februari 2009
Hannes Johansson skrev:


Väldigt intressant! Det behövs fler sådana ikonbyggnader, och de behöver ju inte vara 50 våningar höga för att vara just ikonbyggnader heller. Åtminstone inte allihop ;)


Absolut, och med detta förslaget skulle ju Bananpirens yttre spets fortsätta att fungera som en evenemangsyta (jag tänker på den tomma ytan mellan träden på fågelvybilden på sida 19. Men iaf, vi har ju redan Frihamnstråden för detta, och förslaget skulle ju kunna inkluderas i det vi håller på att "bygga upp" i den tråden.
Förövrigt så gillar jag skarpt utformningen av byggnaden och den grandiosa känslan, det känns tidlöst på nåt sätt.

Hannes Johansson skrev:


För övrigt så finns det ju tydligt uttalade ambitioner om att knyta ihop Hisingen med resten av stan, och jag har svårt att se hur man skall kunna göra det utan fler broar. Lundbystrand känns väl som en given plats att angöra med fastlandet, vare sig det nu blir med en låg GC-bro eller med en mellanhög bro även för kollektivtrafik. Man borde verkligen utreda alla möjligheter att bygga fler broar (både bildligt och bokstavligt talat), speciellt när Vänerntrafiken förväntas minska eller upphöra. Men oberoende av trafiken på älven så måste man ju låta de 500,000 som bor i stan få en fungerande och bra stad, man kan ju inte offra stadsbyggandet enbart för de ekonomiska intressen som Vänerntrafiken utgör.

Sedan hoppas jag att det inte skapas ännu en barriär på Hisingen som den som Allén utgör nu. Om något så tycker jag att Allén är överdimensionerad och kanske skylla minskas med ett par körfält. Det handlar ju om att överbygga barriärer på/till Hisingen (som älven, Lundbyleden, Hamnbanan), inte skapa fler.


Här är vad jag tycker om nya förbindelser i centrala stan
Biltrafik + allt annat:
* Gasklockan - Ringön
* Järntorget - Västra Lundbystrand
* Fiskhamnen - Östra Eriksberg

Gång- och cykelbro:
* Majnabbe - Västra Eriksberg
* Stigberget - Lindholmen
* Packhuskajen - Östra Lundbystrand/Bananpiren

Jag håller med angående Vänerntrafiken, kan man stärka järnvägen (som man nu gör) så bör la den ersätta det behovet?

Man kan ju kanske hoppas på att Lundbyleden och Hamnbanan grävs ned, och att vi där får en allé lik Vasagatan över den eller nåt

 > Infrastruktur
 > Övrigt
Möjlig centrumring?

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 5380 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter