Utskrift från gbg.yimby.se
....

 > Infrastruktur
 > Övrigt

Broar - åstadkomma mycket med lite?

Aron Davidsson
12 Inlägg
Ort: Göteborg (Majorna), Gick med: September 2010
I göteborg, där älven effektivt klyver staden både geografiskt och mentalt, finns de stora möjliga förtätningsområdena runt densamma. OMråden som till exempel Ringön. Områden som nästan är att betrakta som småskaliga, med varierad bebyggelse, både plåthallar men också små väldetaljerade tegelbyggnader.
Vad som jag tycker kan saknas i dagens planering, ta exemplet med östra kvillebäcken, är strategier för att inkludera det som redan finns i form av byggnader och varierande verksamheter.

hursomhelst; jag har gått och klurat mycket på hur en sådan här planering skulle kunna se ut och i exemplet göteborg har jag landat i: Broar!

Tänk ett antal broar, behöver inte vara speciellt många, på strategiska platser. Lågbroar för alla trafikslag, lågbroar för att de då inte kräver så långa ramper på respektiva landsida (och jag är inte särskilt nostalgisk över älvtrafiken, bygg lägre båtar då!)
Jag inbillar mig att broar, typ Gasklockan - Ringön eller Gamlestadstorget - Backa, skulle hjälpa till att skapa ett sådant där eftertraktat finmaskigt nät där folk rör sig både på genomfart men också mot olika lokala målpunkter. Tänk t ex på småföretag A i Marieholm som ska handla med Småföretag B på RIngön... Att kunna röra sig i stan, både med fordon och till fots, fast utan att ta kilometeromvägar genom motorvägskringlor.. det vore väl något? Helt plötsligt blir alltså det som förut låg längst ut i trädet (kajen på ringön), plötsligt den centrala punkt i nätet det borde vara!

Med punktvisa marksaneringsinsatser och liknande skulle sedan t ex ringön kunna utvecklas i sin egen takt (med tanke på läget och nya kopplingar borde den takten bli rätt hög) till en totalt blandad stadsdel. HUsbåtar och varv, lager, verkstäder och tillverkningsindustri, handel och självklart en massa nya bostäder, såsom radhus "townhouses" och även mer koncentrerade nerslag, som 8-10 våningshus...

Är det någon som hänger med? Är detta en möjlig strategi för att tillvarata de resurser vi har och skapa en blandad stad?
Senast ändrad 12 januari 2010 12:14
Matthias H.
652 Inlägg
Ort: Kungsbacka, Gick med: Juni 2008
Aron, jag tror att många här håller med dig helt och hållet, det är Älvstadens enda riktiga framtid. Tyvärr verkar ju planerna på en mellanhög Göta Älvbro leva vidare när den i själva verket borde ersättas med flera broar i markplan precis som du förordar. Lars Ivarsson på SBK borde bytas ut. In med Johannes. Då skulle Göteborgs framtida chanser öka enormt.
Petter A.
111 Inlägg
Ort: Göteborg, Gick med: April 2009
Matthias H. skrev:

Aron, jag tror att många här håller med dig helt och hållet, det är Älvstadens enda riktiga framtid. Tyvärr verkar ju planerna på en mellanhög Göta Älvbro leva vidare när den i själva verket borde ersättas med flera broar i markplan precis som du förordar. Lars Ivarsson på SBK borde bytas ut. In med Johannes. Då skulle Göteborgs framtida chanser öka enormt.


Jag trodde att huvudalternativet numera är en öppningsbar lågbro där fartygstrafiken förpassas till nätterna.
Profilbild
Daniel Augustsson
94 Inlägg
Ort: Göteborg (Norra Älvstranden), Gick med: Juni 2009
Petter A. skrev:Jag trodde att huvudalternativet numera är en öppningsbar lågbro där fartygstrafiken förpassas till nätterna.


Trodde jag med men det är väl bara våra drömmar antagligen? :/
Petter A.
111 Inlägg
Ort: Göteborg, Gick med: April 2009
Daniel Augustsson skrev:Trodde jag med men det är väl bara våra drömmar antagligen? :/
Så illa är det inte.

http://www.gp.se/nyheter/goteborg/1.247884-lag-bro-troligt-alternativ
Profilbild
Erik Sandblom
310 Inlägg
, Gick med: Juli 2009
Så länge det bara finns en enda spårväg över älven så blir antalet broöppningar kritiskt. Jag har för mig att hälften av resorna med hela Västtrafik görs med spårvagn. Spårvägen är alltså viktig.

Därför tycker jag man borde bygga spårvägstunneln Linnéplatsen-Masthugget-Lindholmen. Det skulle göra spårvägen punktligare och snabbare, och ge fler resor utan byte. Samtidigt som man kan bibehålla antalet broöppningar dagstid.

Alla blir glada: stadskramare, sjöfartsfolk och trafiknördar. Eller hur?
Profilbild
Hans Jörgensen
409 Inlägg
Ort: Göteborg (Majorna), Gick med: December 2008
Erik, bra att ta upp det tunnelförslaget. Den tror jag också skulle vara en mycket kraftfull länk, och det är klart många fler som skulle ha daglig nytta av den förutom jag.

Någon som känner till om det finns begränsningar med geologi, bergtäckning, älvens djup med mera? Man tycker det borde vara berg rakt under från Stigberg/Masthugg till Lindholmen.

Den har också förekommit i K2020-diskussionerna officiellt vad jag vet.

Kan vi enas om att ha den som prioritering 1 när det gäller spårvägsutbyggnad?
Finns ju sedan flera andra sträckor och tunnlar som är klart möjliga att bygga ut för att ge stadsbana med delvis tunnelbana.
Som bekant ser jag ju hellre att resurser satsas på den utbyggnaden än den aktuella varianten av Västlänken, på tal om en ständigt aktuell fråga...

Man kan vilja ha lågbroar också! Kanske kan vi även enas om att i huvudsak stå bakom den sträckning som SBK länge haft. För min del får den hellre gå lite nedströms casinot, dvs från Skeppsbron.

På Lindholmen Science Park (tidigare Navet) visas sedan i höstas en utställning som en KY-utbildning tagit fram.
De presenterar i datormodeller sina egna visioner för Älvstranden.
Bland annat finns en flytande gång/cykel/bilbro!
Den är ledad och tänkt att kunna flyttas efter behov över Elfven.
Till exempel nedströms Cityvarvet från Lindholmen och i vinklar över till Rosenlund.

Den lokalen är öppen för allmänheten åtminstone vardagar. Besök den gärna.
Senast ändrad 17 februari 2013 02:55
Profilbild
Erik Sandblom
310 Inlägg
, Gick med: Juli 2009
Hans Jörgensen skrev:

Kan vi enas om att ha den som prioritering 1 när det gäller spårvägsutbyggnad?
Finns ju sedan flera andra sträckor och tunnlar som är klart möjliga att bygga ut för att ge stadsbana med delvis tunnelbana.
Som bekant ser jag ju hellre att resurser satsas på den utbyggnaden än den aktuella varianten av Västlänken, på tal om en ständigt aktuell fråga...

Man kan vilja ha lågbroar också! Kanske kan vi även enas om att i huvudsak stå bakom den sträckning som SBK länge haft. För min del får den hellre gå lite nedströms casinot, dvs från Skeppsbron.


Visst är det bra med öppningsbara lågbroar. Men jag tycker det är lite tråkigt att man föreslår att bara öppna dem på natten. Jag tycker man kan ha lägre broar, och med lika många öppningar på dagstid som idag. Därför tycker jag det är en smart kombination med både spårvägstunnel och öppningsbara lågbroar.

Jag håller med om att spårvägstunnel och lågbroar borde prioriteras högre. Jag tycker inte att det behövs mer biltrafik i Göteborg, och därmed ser jag inte behovet för någon ny motorvägstunnel/Marieholmstunnel.

Tågtrafiken till hamnen ökar starkt och det kommer snart behövas en dubbelspårig järnvägsbro.

Minskade volymer i hamnen
Mängden järnvägstransporter uppgick år 2009 till 366 500 TEU, en sjuprocentig ökning jämfört med föregående år.
Senast ändrad 17 februari 2013 02:55
Profilbild
Hans Jörgensen
409 Inlägg
Ort: Göteborg (Majorna), Gick med: December 2008
Japp den kombinationen skulle hjälpa mycket.
Sen vet jag inte om den öppningsbara lågbron behöver vara en ren Gång-cykelbana, eller om man kan tillåta viss biltrafik. Kan vara bra att åtminstone ha möjlighet att köra utryckningsfordon på en eller ett par filer.

Den tänkta GC-bron som fälldes av en miljödomstol, vad var egentligen haken med den? Var det att kunna ha tung fartygstrafik in i Frihamnen?

I veckan kunde man läsa om att Stockholms nya vattenförbindelse har skissats fram, dvs Nya Slussen.
I förslaget blir det en rad olika broar för bilar, cyklar och gående.
Dessutom överdäckas trafikleden längs norra Söder. En parallell tillbaka till Götet med överdäckning av Oscarsleden (t ex förbi Sjöfartsmuseét).

 > Infrastruktur
 > Övrigt
Broar - åstadkomma mycket med lite?

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 5380 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter