Utskrift från gbg.yimby.se
....

 > Allmänt

Pedagogen Mölndal

Daniel Swedin
3 Inlägg
Ort: Göteborg, Gick med: Januari 2010
Jag är oerhört fascinerad av gamla Pedagogen som ligger i Fässberg, Mölndal. Det är oerhört svårt att finna någon information om den här byggnadens historik på nätet och ännu svårare att hitta något om dess framtid. Kan någon hjälpa mig här?

Tack på förhand!
Senast ändrad 3 februari 2010 11:22
Jonatan Rhodin
13 Inlägg
Ort: Göteborg, Gick med: Augusti 2012
http://www.molndal.se/innehall/naringslivarbete/foretagsetablering/marklokaler/pedagogen.4.4e32c810bb3fbffc7800018996.html

Hittar jag på Mölndals hemsida.
Profilbild
Daniel Andersson
543 Inlägg
Ort: Göteborg, Gick med: Mars 2009


Det som gäller möjlig framtid i den länken är:

Etebleringsmöjligheter

Inom pedagogens område norr om Frölundagatan finns i dagsläget i princip hela lärarhögskolan ledig för uthyrning. Området kan dock bli föremål för en planändring till annan verksamhet och en trolig försäljning i förlängningen..


Annars hittade jag en informativ artikel i GP om planer att använda befintliga lokaler för skolverksamhet mm:
Pedagogen kan bli skola igen

 > Allmänt
Pedagogen Mölndal

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6732 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Spamanvändare?
15 December 2021 13:42 av Erik Westberg
Göteborgsregionens folkmängd
20 November 2021 22:58 av Matthias H.
Att gräva upp Västra och Östra Hamnkanalerna?
2 September 2021 13:18 av Michael Dundee
Gratis illustrationsprogram?
11 Mars 2020 04:44 av Huai Chuan