Utskrift från gbg.yimby.se
....

 > Infrastruktur
 > Övrigt

Gratis kollektivtrafik?

Stefan F. Nilsson
5 Inlägg
Ort: Göteborg, Gick med: Februari 2009
Det här är kanske lite ot i ett yimby-perspektiv? Men det finns ju så många pålästa personer här!

GP har publicerat en artikel som sågar tanken med nolltaxa jämns med fotknölarna. Jag vet egentligen inte vad jag tycker i själva sakfrågan, men jag tyckte att artikeln var ensidig, spekulativ och retorisk och saknade faktaunderlag. Jag kontaktade journalisten och han menade att det var svårt att hitta forskare och/eller politiker som är positiva till gratis kollektivtrafik.

Nån här som känner till nån, så att debatten kan nyanseras något?
E K
105 Inlägg
Ort: Göteborg, Gick med: Maj 2009
Den mest uppenbara aktören som förespråkar avgiftsfri kollektivtrafik är väl planka.nu, som inte bara är en försäkring för plankare utan även lite av en tankesmedja (se t.ex. de intressanta rapporterna som publicerats under den fyndiga rubriken "trafikmaktsordningen"). Lite märkligt ifall journalisten inte varit i kontakt med dem.
Senast ändrad 18 februari 2010 15:25
Sven R
529 Inlägg
Ort: Göteborg, Gick med: Oktober 2008
Jag känner en planerare i England (som för övrigt älskar järnväg). Han säger att det vore helt fel väg att gå. Även kollektivtrafik kostar pengar att bygga och driva och den ska därför prissättas så att den inte överuttnyttjas. Bor man i centrum kan man ofta lika väl gå eller cykla. Konsekvensen om den blev gratis skulle bara bli att kvalitén sjönk då det blir trängsel på vagnar och linjer med längre restider som följd. Våra skatter ska ju räcka till annat också, iallafall så låter det idiotiskt att höja skatten för en åtgärd som bara kommer att öka ohälsan bland folk.
Profilbild
Erik Sandblom
310 Inlägg
, Gick med: Juli 2009
Jag tror inte avgiftsfri kollektivtrafik minskar bilismen nämnvärt, däremot gör det att färre går och cyklar.

Den genomsnittliga spårvägsresan i Sverige är kortare än fem kilometer, och den genomsnittliga tunnelbaneresan är under sex kilometer. Det tar 15-20 minuter att cykla fem kilometer, samtidigt som cyklisten slipper byten och kan hitta genvägar som gör vägen kortare. Det sker alltså en massa kollektivresor som skulle gå snabbare per cykel. Källa Sika Bantrafik 2006

Vill man minska bilismen tycker jag istället man ska avskaffa parkeringsnormen. Det skulle göra bilkörning dyrare och krångligare, samtidigt som boende och lokalhyra blir billigare.
Stefan F. Nilsson
5 Inlägg
Ort: Göteborg, Gick med: Februari 2009
Jo, det är ju de synpunkterna man ofta hör: nolltaxa gör bara att cyklister och gångare åker mer och kollektivtrafiken måste bära sina kostnader.

Men jag skulle vilja se fakta som stödjer detta. I GP:s artikel citerar man en uppskattning från Helsingfors som tydligen tydde på att nolltaxa skulle gett en minskning av biltrafiken på 9 %. Detta avfärdade man bara, men jag tycker att 9 % är en tämligen betydande reduktion.

För övrigt är det väl ganska lite av den offentliga servicen som prissätts utifrån vad den faktiskt kostar.
Petter A.
111 Inlägg
Ort: Göteborg, Gick med: April 2009
Tycker även att man ska lägga in aspekten att det sannolikt blir renare och trevligare på spårvagnarna om betalning krävs. Däremot kan summan alltid diskuteras. Västtrafik tycker jag är för dyra. Om man inte är ensam är det vanligtvis billigare att ta bilen. Var nere i Milano i början på året och där kostar en tunnelbanebiljett 1 Euro. Halva kostnaden mot i Göteborg.

Någon som har fler uppgifter om vad kostnaden är för kollektivtrafiken i andra länder/städer?

Så om någon skillnad ska ske tycker jag det snarare att priset ska sänkas, inte att kollektivresandet görs helt avgiftsfritt.
Patrik Kjällgren
93 Inlägg
Ort: Göteborg, Gick med: Mars 2009
Jämfört med London känns det praktiskt taget gratis... var 1100 eller 1200 kronor i månaden för endast de centrala delarna. Jag tror personligen inte att det är pengarna som spelar någon stor roll, i alla fall inte för de flesta. Tillgänglighet och snabbhet, rent och fräscht samt pålitlighet tror jag är de absolut viktigaste faktorerna.
Att för femtioelftegången hålla fast i en stolpe på en smockfull spårvagn för att upptäcka att stolpen sitter löst ger inte direkt någon bra känsla av ovanstående. Det är snarare det man ska försöka åtgärda än att göra saker "gratis".
Daniel Sjölund
292 Inlägg
Ort: Göteborg, Gick med: Januari 2008
Att göra all kollektivtrafik gratis låter väldigt onyanserat. Gratis kollektivtrafik skulle däremot vara en bra lösning mellan vissa punkter i staden:

Kanske skulle gratis skyttlar rakt över älven med stor kapacitet att ta många cyklar vara en lösning? Det skulle troligtvis göra staden mer attraktiv ur ett fotgängar- cyklistperspektiv, dvs locka bilister och kollektivtrafikresenärer till ett mer miljömässigt/hållbart resande.
Stefan F. Nilsson
5 Inlägg
Ort: Göteborg, Gick med: Februari 2009
Daniel: Det tror jag kan vara en bra lösning även för att knyta ihop och integrera olika delar av staden. Jag har för mig att jag såg i något kommunprotokoll nyligen om att man ska utreda gratis färjeskyttel mellan Rosenlund och Lindholmen.
Daniel Sjölund
292 Inlägg
Ort: Göteborg, Gick med: Januari 2008
Stefan Nilsson skrev:

..i något kommunprotokoll nyligen om att man ska utreda gratis färjeskyttel mellan Rosenlund och Lindholmen.

Låter som en bra start. Hoppas att man ser att staden skulle må bra av fler skyttlar:
Framtida hållplats/terminal Skeppsbron och rakt över till Lindholmen tror jag skulle locka många också..
Och varför inte från Eriksberg, tredje piren västerifrån, rakt över till öster om majnabbehamnen (GC-bana under leden upp till Majorna)?
Senast ändrad 22 februari 2010 23:31
Mats Olsson
1 Inlägg
Ort: Göteborg, Gick med: Juni 2012
Väcker liv i denna tråd. Har det gjorts någon uppföljning på effekten av linje 183 mellan Lindholmspiren och Rosenlund?

Jag åker den här linjen flera gånger i veckan och min personliga åsikt är att den är fantastisk ur ett användarperspektiv.

Jag jobbar på Lindholmen och har flertalet möten i stan, då använder jag kontorets lånecyklar och åker över med båten och tar cykeln resten av vägen, fantastiskt trevligt och enkelt!
__________________
cykla
Profilbild
Agneta Wiberg
2 Inlägg
Ort: Göteborg, Gick med: Februari 2012
Gratis kollektivtrafik tror jag inte heller på.
Det man ska satsa på det är att bygga ut kollektivtrafiken i landsbyggden där folk bosatt sig men arbetar i Göteborg.

Bygg pendelparkeringar vid busshållplatserna och tätare bussar vid rusningstrafiken..Och.. framför allt.. billigt!

Inför ett billigt årskort som lockar fler att ställa bilen och åka kollektivt till arbetet. Jag tror att många skulle föredra att sitta och läsa tidningen på en buss som kör i egen fil istället för att sitta i milslånga köer..

Detta skulle gynna både bilister och oss som bor i Göteborg.. Färre parkeringsytor och renare luft..
Senast ändrad 11 juni 2012 19:48
Profilbild
Erik Funck
308 Inlägg
Ort: Göteborg (Majorna), Gick med: April 2012
Ja, instämmer i att det nog inte är en så bra idé, det finns som sagt mellanting, en barn/student/arbetslös/pensionärsbiljett skulle kunna kosta 7kr o 14kr för de andra?.
I kombination med "bus-rapid-transit"/expressbussar, bussfiler, utbyggd spårvagnsnät, tunnlar, allélänk, avskaffning av p-normen, cykelparkeringar vid knutpunkter/tåg, fler och billiga lånecyklar, stigberget-lindholms-g/c/spårvagns-bro, ev. parkeringshus vid knutpunkter utanför stan etc. etc. så kan vi få en schysst o välfungerande kollektivtrafik ändå.
Eller jag tar tillbaka det där, när vi också städat ur den till synes oändliga inkompetensen i västtrafik o löst kontrollantsituationen så kan det bli verkligt Schysst
Hur som helst finns det mycket att göra så då kan det bli svårt med att göra kollektivtrafiken helt gratis. gärna gratisbåtar mellan hisingen o fastlandet i första steg isåfall. Eventuellt kan man sedan prata om att göra det gratis när vi väl fått ett OK system på plats och kanske inte längre står inför en stor befolkningsökning/omställning längre.

 > Infrastruktur
 > Övrigt
Gratis kollektivtrafik?

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 5380 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter