Utskrift från gbg.yimby.se
....

 > Infrastruktur
 > Cykling

Cykelkartor i Google Maps

Edvin Bergström
30 Inlägg
Ort: Göteborg, Gick med: Juli 2009
Hej alla YIMBYs!
Som många säkert vet så har det länge funnits en funktion i Google Maps för kollektivtrafik, vilken dock inte varit tillgänglig i Sverige. För några dagar sedan lanserade Google en ny tjänst i sina kartor, denna gång för oss cyklister. Förutom att den visar cykelbanor och andra cykelvänliga vägar finns även en utmärkt reseplanerare för ändamålet. Vore inte detta något för göteborg? http://maps.google.com/biking
Tills tjänsten dyker upp här får vi nöja oss med den rätt skapliga reseplaneraren från trafiken.nu: http://goteborg.trafiken.nu/TrafikenNu_Templates/..

 > Infrastruktur
 > Cykling
Cykelkartor i Google Maps

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6726 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Göteborgsregionens folkmängd
8 December 2020 19:27 av Matthias H.
Gratis illustrationsprogram?
11 Mars 2020 04:44 av Huai Chuan
VÄSTLÄNKEN OCH ALTERNATIVEN
15 Februari 2019 15:57 av Mikael Bigert