Utskrift från gbg.yimby.se
....

 > Allmänt

Göteborg&Co vill ha hjälp av allmänheten att marknadsföra Göteborg.

Mikael Andersson
200 Inlägg
Ort: Göteborg, Gick med: April 2009
http://www.goteborg.com/sv/Microguider/create/ så vill Göteborg & Co ha hjälp från allmänheten att ge egna exempel på trevliga ställen i götet.
Nu, verkar det vara en Beta version men det borde väl snart bli något verkligt stort där vem som helst kan tipsa om fynd i stadsmiljön.

 > Allmänt
Göteborg&Co vill ha hjälp av allmänheten att marknadsföra Göteborg.

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6732 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter