Utskrift från gbg.yimby.se
....

 > Allmänt

Namn på nya SDN

Jonatan Rhodin
13 Inlägg
Ort: Göteborg, Gick med: Augusti 2012
http://www.gp.se/nyheter/goteborg/1.375693-geografin-styr-de-nya-stadsdelsnamnen

Så jag antar att det är fler än jag som tycker att namnförslagen är höjden av fantasilöshet...

Min tanke var då att vi kunde komma på egna bättre namn till de nya stadsdelsnämnderna. Personligen tycker jag t ex att Angered vore ett bra mycket bättre namn än "Norra Göteborg".
Profilbild
Hannes Johansson
249 Inlägg
Ort: Göteborg (Lindholmen), Gick med: Februari 2009
Det är ju i alla fall kul att Lundby numera benämns som "centrum"
Mikael Kreutz
498 Inlägg
Ort: Göteborg, Gick med: December 2008
Vågar dem inte använda sig av Nordost? Men visst, kan väl bli kul att titulera sig som centrumbo hux flux.
Moa Kristiansson
3 Inlägg
Ort: Göteborg, Gick med: Mars 2010
Det är ju bra att de förstår att centrum inte bara är Nordstan och Kungsportsplatsen men tråkigt att de områden de vill kalla för cenrum absolut inte behandlas som om de är det...
Profilbild
John Henriksson
36 Inlägg
Ort: Göteborg, Gick med: September 2009
Ärendet är ute på remiss till stadsdelarna. Bara att maila runt till alla nuvarande och få dem att komma med bättre förslag!
Niklas S
203 Inlägg
Ort: Göteborg, Gick med: Juli 2009
Jag tycker namnen är tydliga och bra.

@Moa: Förhoppningsvis kan namnbytena bidra till att bilden på vad som är centrum vidgas, och därmed även bidra till att dessa börjar behandlas som om de är centrum.
__________________
"The most terrifying thing is to accept a building completely"
"Evil is knowing better, but willingly build worse"
Per Högberg
13 Inlägg
Ort: Göteborg, Gick med: Januari 2010
Daniel Sjölund
292 Inlägg
Ort: Göteborg, Gick med: Januari 2008
Mitt förslag är att man konsekvent låter namnen utgå från Göteborg.

Nu blandar man in Hisingen i vissa namn, vilket skulle kunna tolkas som att man vill ha kvar att den andra sidan av älven är något annat och inte en del av staden?
Senast ändrad 28 maj 2010 23:06

 > Allmänt
Namn på nya SDN

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6732 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Spamanvändare?
15 December 2021 13:42 av Erik Westberg
Göteborgsregionens folkmängd
20 November 2021 22:58 av Matthias H.
Att gräva upp Västra och Östra Hamnkanalerna?
2 September 2021 13:18 av Michael Dundee
Gratis illustrationsprogram?
11 Mars 2020 04:44 av Huai Chuan