Utskrift från gbg.yimby.se
....

 > Infrastruktur
 > Övrigt

Lågbroar, pråmar och omlastning

Profilbild
Erik Sandblom
310 Inlägg
, Gick med: Juli 2009
Yimby vill ha lågbroar i Göteborg och möts då av argumentet att sjöfarten kräver höga broar för att slippa dyrbar omlastning till låga pråmar.

Men är det verkligen omlastningen som är problemet? Sverige tillåter lastbilar som är dubbelt så stora jämfört med USA. Där får lastbilarna väga 36 ton, här tillåts 60 ton. EU tillåter 44 ton. De svenska lastbilarna är så stora att de inte kan köras inne i städerna, utan det krävs omlastning!

Till exempel kör ICA 25 meter långa lastbilar med färdigplockade lastbärare till Hallsbergsterminalen där omlastning sker till mindre lastbilar för vidare distribution till 52 av ICAs butiker i regionen. (Hallsberg är Sveriges största godstågsterminal)
Svensk Åkeritidning: ICA ökar samarbetet med Green Cargo

Varje år lägger Trafikverket 7-8 miljarder på underhåll och "Bärighet" i vägnätet. "Bärighet" är alltså direkt relaterat till tunga lastbilar, och kostnaden för vägslitage/underhåll skulle minska om vi hade samma fordonsvikter i Sverige som i USA.

Commercial Vehicle Size and Weight Program

http://sv.wikipedia.org/wiki/Bärighetsklass

Pråmar kan dubbla Vänersjöfarten - Ecoprofile

Vägverket Finansiering av verksamsamheten 2006-2008
Profilbild
Michael Hjortstierna
123 Inlägg
Ort: Göteborg (Torslanda), Gick med: Juli 2009
Varför kan vi inte få Väner- och kanaltrafiken via Nordre älv istället?
Jag vet att den är grund på vissa ställen vid ex. mynningen vid Kallhed och vid Bohus(Fästnings)bron i Kungälv men där bord väl gå att muddra upp en ränna. Djupet ju i vart fall ca 3 meter, vet inte hur djupgående fartygen är som går uppåt.
__________________
Micke
Profilbild
Erik Sandblom
310 Inlägg
, Gick med: Juli 2009
Jag har hört att Nordre älv är naturskyddat på en delsträcka.

Annars kan det bero på att det blir olönsamt... vilket förstås påverkas av att Sverige har västvärldens största lastbilar!
Profilbild
Daniel Andersson
543 Inlägg
Ort: Göteborg, Gick med: Mars 2009
@Erik Sandblom:
Skogsnäringen har varit drivande för högre fordonsvikter i Sverige. Egentligen är axellasterna mer kritiskt än totalvikten för slitaget, men det förutsätter en jämn fördelning av vikten vilket knappast alltid är fallet.
Problemet är snarare ifall längden ökar och om det behövs större svängradier.
Att lastbilarnas konkurrenskraft ökar med högre maxvikt ser jag inte som negativt i sig; alla tekniker (även tåg och båtfrakt) måste hitta sätt att utvecklas mot högre effektivitet. Snarare bör man fråga sig vad som är egentliga problem, tex olyckor och utsläpp och om de är korrekt prissatta för olika transportsätt.
Profilbild
Erik Sandblom
310 Inlägg
, Gick med: Juli 2009
Daniel Andersson skrev:

@Erik Sandblom:
Skogsnäringen har varit drivande för högre fordonsvikter i Sverige. Egentligen är axellasterna mer kritiskt än totalvikten för slitaget, men det förutsätter en jämn fördelning av vikten vilket knappast alltid är fallet.
Problemet är snarare ifall längden ökar och om det behövs större svängradier.
Att lastbilarnas konkurrenskraft ökar med högre maxvikt ser jag inte som negativt i sig; alla tekniker (även tåg och båtfrakt) måste hitta sätt att utvecklas mot högre effektivitet. Snarare bör man fråga sig vad som är egentliga problem, tex olyckor och utsläpp och om de är korrekt prissatta för olika transportsätt.


Vad som är effektivt beror på var man sätter systemgränsen. En stor lastbil är mer effektiv än en liten, men ändå mindre effektiv än ett tåg eller en båt.

Var man ska sätta systemgränsen är ett politiskt beslut, grundat i värderingar. Tunga lastbilar är inblandade i var tredje dödsfall i trafiken. Enligt Wikipedia är 92 % av det allmänna vägnätet i Sverige tillåtet för 60 ton. Inte kör väl skogsnäringen på 92 % av det allmänna vägnätet?

 > Infrastruktur
 > Övrigt
Lågbroar, pråmar och omlastning

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 5380 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter