Utskrift från gbg.yimby.se
....

 > Allmänt

Nyhetstips!

Sida 109 av 109
Profilbild
Mattias Bolander
478 Inlägg
Ort: Göteborg, Gick med: Februari 2010
Uppdaterat på Plan och Bygg på goteborg.se:

Kviberg - Bostäder mm väster om Kvibergs kaserner
http://goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk:gbg.page..

Kviberg - nytt bostadsområde på Kvibergs ängar
http://goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk:gbg.page..

Askim - Cirka 290 nya bostäder i Kobbegården
http://goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk:gbg.page..
Henrik Berter
33 Inlägg
, Gick med: September 2012
http://www5.goteborg.se/prod/Intraservice/Namndha..

Intressant att läsa Byggnadsnämndens Tjänsteutlåtande rörande DP för Bohusgatan. Kvartern måste vara öppna pågrund av solvinklar och svårigheter att bygga hörnlägenheter.
Nu blir det då istället en lamell mot Bohusgatan med föreslagna verksamheter (gissar på en), som sitter ihop med ett punkthuspå 16 våningar på ena kanten och ett på 12 på den andra. I sydvästra hörnet blir det en "luftig" 4-våningsbyggnad.

Kan någon berätta varför just 16 våningar är så populärt? Är det säkerhetskrav och liknande som blir dyrare över det eller är det staden som har en inofficiell höjdgräns? I Byggnadsnämndens kommande möte tas nämligen upp ett till punkthus på 16 våningar för Kvarteret Tändstickan vid ÅF-huset. Den planen är inget vidare milt sagt. På Skanskas (som äger marken) hemsida finns det illustrationer som visar lameller i en öppen kvartersstruktur sammanfogade av glas.

http://www5.goteborg.se/prod/Intraservice/Namndha..
Senast ändrad 15 januari 2015 16:57
Profilbild
Hans-Olof Hansson
1370 Inlägg
Ort: Gothenburg, Gick med: September 2011
Henrik Berter skrev:

http://www5.goteborg.se/prod/Intraservice/Namndha..

Intressant att läsa Byggnadsnämndens Tjänsteutlåtande rörande DP för Bohusgatan. Kvartern måste vara öppna pågrund av solvinklar och svårigheter att bygga hörnlägenheter.
Nu blir det då istället en lamell mot Bohusgatan med föreslagna verksamheter (gissar på en), som sitter ihop med ett punkthuspå 16 våningar på ena kanten och ett på 12 på den andra. I sydvästra hörnet blir det en "luftig" 4-våningsbyggnad.

Kan någon berätta varför just 16 våningar är så populärt? Är det säkerhetskrav och liknande som blir dyrare över det eller är det staden som har en inofficiell höjdgräns? I Byggnadsnämndens kommande möte tas nämligen upp ett till punkthus på 16 våningar för Kvarteret Tändstickan vid ÅF-huset. Den planen är inget vidare milt sagt. På Skanskas (som äger marken) hemsida finns det illustrationer som visar lameller i en öppen kvartersstruktur sammanfogade av glas.

http://www5.goteborg.se/prod/Intraservice/Namndha..


Någonstans vill jag komma ihåg att det hade med hissar och struktur att göra. Det krävdes fler hissar för ett högre hus och då blir även strukturen större och dyrare så.man måste bygga än högre för att det skall löna sig...
John Johansson
129 Inlägg
Ort: Göteborg (Majorna), Gick med: Februari 2013
Henrik Berter skrev:

http://www5.goteborg.se/prod/Intraservice/Namndha..

Intressant att läsa Byggnadsnämndens Tjänsteutlåtande rörande DP för Bohusgatan. Kvartern måste vara öppna pågrund av solvinklar och svårigheter att bygga hörnlägenheter.
Nu blir det då istället en lamell mot Bohusgatan med föreslagna verksamheter (gissar på en), som sitter ihop med ett punkthuspå 16 våningar på ena kanten och ett på 12 på den andra. I sydvästra hörnet blir det en "luftig" 4-våningsbyggnad.

Kan någon berätta varför just 16 våningar är så populärt? Är det säkerhetskrav och liknande som blir dyrare över det eller är det staden som har en inofficiell höjdgräns? I Byggnadsnämndens kommande möte tas nämligen upp ett till punkthus på 16 våningar för Kvarteret Tändstickan vid ÅF-huset. Den planen är inget vidare milt sagt. På Skanskas (som äger marken) hemsida finns det illustrationer som visar lameller i en öppen kvartersstruktur sammanfogade av glas.

http://www5.goteborg.se/prod/Intraservice/Namndha..


En anledning kan vara att 16 våningar är ett tröskelvärde i Boverkets byggregler för brandskydd. För byggnader med fler våningar än 16 finns krav på analytisk dimensionering av brandskyddet.

"Analytisk dimensionering och vid behov tillhörande riskanalys ska verifiera brand- och utrymningssäkerheten i byggnader där brand kan medföra mycket stor risk för personskador. Analytisk dimensionering kan vara beräkning, provning, objektsspecifika försök eller kombinationer av dessa.
Om dimensionering av brandskyddet sker genom beräkning, ska beräkningen utgå från omsorgsfullt valda dimensionerande värden och utföras enligt beräkningsmodeller som på tillfredsställande sätt beskriver aktuella fall. Valda beräkningsmodeller ska redovisas. (BFS 2005:17)."


Det kanske är något som byggherrarna gärna vill slippa.
Profilbild
Mattias Bolander
478 Inlägg
Ort: Göteborg, Gick med: Februari 2010
Några handlingar från goteborg.se som kom på mailen i morse:

Byggnadsnämnden
Sammanträdesdatum: 2015-01-20

Handling - Detaljpaln för bostäder vid Bohusgatan stadsdelen Heden
01_Plankarta_granskning.pdf (4829 kb) --- Ladda ner PDF
02_Planbeskrivning_granskning.pdf (1868 kb) --- Ladda ner PDF
03_Samradsredogorelse.pdf (111 kb) --- Ladda ner PDF
04_Bulleranalys_uppdaterad_141209.pdf (512 kb) --- Ladda ner PDF
05_Luftutredning_Bohusgatan.pdf (829 kb) --- Ladda ner PDF
TU.pdf (154 kb) --- Ladda ner PDF

Handling - Detaljplan för handel, kontor m.m. Grafiska Vägen stadsdelen Kallebäck
01. Plankarta.pdf (2942 kb) --- Ladda ner PDF
02. Planbeskrivning.pdf (1089 kb) --- Ladda ner PDF
03. Granskningsutlatande.pdf (1128 kb) --- Ladda ner PDF
05. BN beslut uppdrag.pdf (141 kb) --- Ladda ner PDF
Oversiktskarta.pdf (1503 kb) --- Ladda ner PDF
TU.pdf (99 kb) --- Ladda ner PDF

Handling - Detaljplan för bostäder och verksamheter vid Carlandersplatsen och Renströmsparken stadsdelen Johanneberg
01. Plankarta del 1.pdf (834 kb) --- Ladda ner PDF
01. Plankarta del 2.pdf (363 kb) --- Ladda ner PDF
02. Planbeskrivning.pdf (3347 kb) --- Ladda ner PDF
03. Genomforandebeskrivning.pdf (181 kb) --- Ladda ner PDF
04. Grundkarta.pdf (527 kb) --- Ladda ner PDF
05. Illustrationsritning.pdf (600 kb) --- Ladda ner PDF
06. BN tidigare fattade beslut.pdf (159 kb) --- Ladda ner PDF
07. Samradsredogorelse.pdf (517 kb) --- Ladda ner PDF
08. Trafikbullerberakning.pdf (271 kb) --- Ladda ner PDF
09. Dagvattenutredning.pdf (13629 kb) --- Ladda ner PDF
10. Kulturmiljounderlag.pdf (6760 kb) --- Ladda ner PDF
14. Gestaltningsprogram Carlandersplatsen.pdf (2794 kb) --- Ladda ner PDF
15. Trafikutredning.pdf (6527 kb) --- Ladda ner PDF
oversiktskarta.pdf (805 kb) --- Ladda ner PDF
TU.pdf (160 kb) --- Ladda ner PDF

Handling - Detaljplan för bostäder och verksamheter i kvarteret Tändsticksfabriken stadsdelen Kallebäcdk
01_Plankarta.pdf (840 kb) --- Ladda ner PDF
02_Planbeskrivning.pdf (1413 kb) --- Ladda ner PDF
03_Trafikbullerutredning_TF_samrad.pdf (880 kb) --- Ladda ner PDF
04_Geoteknik_TF_samrad.pdf (533 kb) --- Ladda ner PDF
05_Parkeringsutredning_TF_samrad.pdf (1098 kb) --- Ladda ner PDF
06_Markmiljo_TF_samrad.pdf (769 kb) --- Ladda ner PDF
07_Luftkvalitet_TF_samrad.pdf (1070 kb) --- Ladda ner PDF
08_Solstudie_TF_samrad.pdf (1026 kb) --- Ladda ner PDF
09_Risk_TF_samrad.pdf (3415 kb) --- Ladda ner PDF
10_Bilaga 1 geoteknik.pdf (1408 kb) --- Ladda ner PDF
AU_TF_samrad.pdf (463 kb) --- Ladda ner PDF
TU.pdf (150 kb) --- Ladda ner PDF


Kulturnämnden
Sammanträdesdatum: 2015-01-28

Handling - Ändring av detaljplaner för JÄRNVÄGSTUNNELN VÄSTLÄNKEN
MELLAN GULLBERGSVASS OCH ALMEDAL, samt Detaljplan för JÄRNVÄGSTUNNELN VÄSTLÄNKEN; TUNNELMYNNINGAR, SCHAKT M M
6_ Detaljplaner_for_Vastlanken.pdf (94 kb) --- Ladda ner PDF

Handling - Detaljplan för bostäder vid Kronhusparken inom stadsdelen Nordstaden
7_TU_Detaljplan_for_bostaderavidaKronhusparkenainomastadsdelenaNordstaden.pdf (79 kb) --- Ladda ner PDF


Park- och naturnämnden
Sammanträdesdatum: 2015-01-19

Handling - 06 Yttrande till byggnadsnämnden över förslag till detaljplan för bostäder vid Kronhusparken inom stadsdelen Nordstaden
06_TU_PON_150119.pdf (192 kb) --- Ladda ner PDF

Handling - 07 Yttrande till byggnadsnämnden över förslag till detaljplan för Spårtunnelområde för Västlänken inom stadsdelen Centrum
07_TU_PON_150119.pdf (213 kb) --- Ladda ner PDF
Henrik Berter
33 Inlägg
, Gick med: September 2012
http://uf.yimby.se/se/bd1280d9-1849-46d0-80eb-d40..

Byggnadsnämnden kommer vid sitt näste möte att besluta om inriktning för kollektivtrafik vid Sahlgrenska. Efter utredning föreslås tunnel under medicinareberget för bilar som bästa lösning. En kollektivtrafiktunnel har ju annars varit på tapeten bland många.
En hel del spännande exploateringsförslag finns också i själva beslutsunderlaget (kunde inte länka den).
http://goteborg.se/wps/portal/sok-namndhandlingar..
Profilbild
Daniel Andersson
543 Inlägg
Ort: Göteborg, Gick med: Mars 2009
Jag noterar att de inte haft med alternativet att bygga en ny gata förbi Konstepidemin ner mot Linnéplatsen. Det skulle kunna haft liknande avlastande effekter som en tunnel, samtidigt som det möjliggjort vidare stadsbyggnad i området.
Senast ändrad 5 februari 2015 16:10
Profilbild
Mattias Bolander
478 Inlägg
Ort: Göteborg, Gick med: Februari 2010
Profilbild
Mattias Bolander
478 Inlägg
Ort: Göteborg, Gick med: Februari 2010
Lisebergs VD Andreas Andersen skriver lite om gångna året och framtidsplanerna i sin blogg.
* 2014 var det bästa året någonsin för parken.
* Liseberg säljer Hotell Heden och frigör 300 milj kr (den summan hörde jag från annat håll än bloggen)
* Växellådsfabrik att ta hand om, och
* Västlänk att ta hänsyn till
med mera...

http://www.lisebergblogg.se/andreas/alltid-som-al..
Matthias H.
662 Inlägg
Ort: Kungsbacka, Gick med: Juni 2008
Otroligt bra artikel i dagens GP om hur spårvägsnätet måste byggas ut/göras om. Men det är inte en motsatsfråga till Västlänken. Som jag sagt tidigare, vi måste skrika om mer pengar till allt. Västlänken har vi färdigfinansierad, den ska bara byggas nu. Om politikerna tar detta förslag i dagens GP och går till staten och säger, "Nu behöver vi också hjälp till finansiering för Göteborgs interna kollektivtrafik" så vore det grymt.
Profilbild
Hans-Olof Hansson
1370 Inlägg
Ort: Gothenburg, Gick med: September 2011
Ny stadsdel i Krokslätt med 500 bostäder http:​/​/​www.​gp.​se/​nyheter/​goteborg/​1.​2629851-​ny-​stadsde.​.​

Det byggs mycket längs Mölndals och Göteborgsvägen nu! Många bostäder men även många kontor.
Profilbild
Hans-Olof Hansson
1370 Inlägg
Ort: Gothenburg, Gick med: September 2011
Mats .
36 Inlägg
, Gick med: April 2009
Tunnelsystem för gångtrafikanter och cyklister planeras i London, mkt intressant:

http://www.aftonbladet.se/resa/resmal/europa/stor..
Henrik Berter
33 Inlägg
, Gick med: September 2012
http://www.eklandia.se/kungsportshuset

Väldigt spännande projekt. Gamle Port byggs på med en våning samt ett hörntorn enligt originalritningar från 1800-talet. Efter det finns ju ett konkret exempel i Göteborg om att det inte är några problem att bygga vackra hur i klassisk stil
John Johansson
129 Inlägg
Ort: Göteborg (Majorna), Gick med: Februari 2013
Intressant Program för Bergsjön som kom ut på kommunens hemsida idag. Speciellt i fördjupningsdokumentet är det mycket tal om att ta sig bort från SCAFT-strukturen, bygga om bland annat Bergsjövägen och Ljusårsvägen till stadsgator kantade av bebyggelse och med blandad trafik och att allmänt fylla igen luckor med mer bebyggelse. Det lär ju knappast bli kvartersstad i rutnät men kanske ändå en väsentlig förbättring. Sen är det ju också mycket möjligt att det hela vattnas ur på detaljplansstadiet.

Bilden visas nedskalad. Klicka på bilden för att se den i fullstorlek.

Johannes Westlund
626 Inlägg
Ort: 2, Gick med: Juli 2012
John Johansson skrev:

Intressant Program för Bergsjön som kom ut på kommunens hemsida idag. Speciellt i fördjupningsdokumentet är det mycket tal om att ta sig bort från SCAFT-strukturen, bygga om bland annat Bergsjövägen och Ljusårsvägen till stadsgator kantade av bebyggelse och med blandad trafik och att allmänt fylla igen luckor med mer bebyggelse. Det lär ju knappast bli kvartersstad i rutnät men kanske ändå en väsentlig förbättring. Sen är det ju också mycket möjligt att det hela vattnas ur på detaljplansstadiet.

Bilden visas nedskalad. Klicka på bilden för att se den i fullstorlek.Måste säga att det där är en ny tolkning av SCAFT. Som inte har så där jättemycket att göra med vad jag uppfattar är innehållet i SCAFT 1968. Det hade ju varit klädsamt om man istället arbetat utifrån de bilder som används som illustrationer där. Om man tror att man bryter SCAFT genom att smalna av en väg och bygga hus på diskret avstånd bakom en trädrad så tycker jag man är hyfsat naiv.
Sven R
529 Inlägg
Ort: Göteborg, Gick med: Oktober 2008
Kul att se den höga ambitionsnivån. Poängen är ju att det är just en anpassning av befintlig struktur. Vägbanor är dyra att anlägga så något annat hade varit ekonomiskt omöjligt. Tyvärr kan det hela stupa på att få byggherrar vill bygga i Bergsjön. Och då blir det ju inga inkomster till att betala trafikprojekten.
Profilbild
Mattias Bolander
478 Inlägg
Ort: Göteborg, Gick med: Februari 2010
"Onsdagen den 18 mars håller Stadsbyggnadskontoret ett informationsmöte på Frölunda Kulturhus om nytt Stadsdelsprogram för Frölunda.

Frölunda är ett av flera utbyggnadsområden i Göteborg. Stadsbyggnadskontoret har påbörjat ett arbete för att fortsätta utveckla Frölunda med fler bostäder och service."

http://goteborg.se/wps/poc?urile=wcm%3Apath%3Agot..

Profilbild
Mattias Bolander
478 Inlägg
Ort: Göteborg, Gick med: Februari 2010
Henrik Berter
33 Inlägg
, Gick med: September 2012
http://www5.goteborg.se/prod/fastighetskontoret/e..

Vet ej om detta varit uppe innan. Men har det inte det är det otroligt intressant läsning. Nya Heden-förslaget får ju onekligen bäring när bebyggelse bör ske på Hedens norra- och västra delar. Annars tycker jag mest att om man jämför när dom jämfört de individuella förslagen uppmuntrar saker som sen inte ses som positivt i den övergripande sammanfattningen. MA Arkitekter mm. förslag om hus i park ses som spännande exempelvis.
Vidare kan jag inte släppa känslan att Siesjö har någonting personligt emot Gert Wingårdh, deras förslag blir onekligen till mesta del sågat samtidigt som det innehåller i princip allt som de senare säger sig vara ute efter. Tänker på vad tävlingen om Karlavagnstornet då Siesjö sa något ganska förolämpande i en intervju efter tillkännagivandet av resultatet.
Sammantaget är dock känslan att det som vanligt kommer pratas "YIMBY" enda tills vi ser några utströsslade stubbar 2035.
Sida 109 av 109

 > Allmänt
Nyhetstips!

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6732 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Brottslighet per invånare
26 September 16:23 av Smoovla Smoovla
nay73972
18 Augusti 13:03 av Nay73972 Nay73972
Göteborgsregionens folkmängd
14 April 22:04 av Matthias H.