Utskrift från gbg.yimby.se
....

 > Allmänt

Göteborg - ovanligt tråkigt och "opimpat" centrum jämfört med andra svenska städer?

Niklas W
48 Inlägg
Ort: Göteborg, Gick med: Juli 2009
Ska försöka förklara lite kortfattat hur jag menar.

Har nyligen bilat norrut i landet och då passat på att promenara runt lite i Karlstads och Moras centrala delar, dels för att sträcka på benen, dels för att innjuta atmosfären och helt enkelt se hur det ser ut där. Det jag slås av är att dessa städer har väldigt fina centrum för att vara såpass små städer, om man jämför med Göteborg som ju ändå är betydligt större i avseendet invånartal. "Fina" centrum är egentligen inte ordet jag söker, jag syftar mer på utsmyckningar i bemärkelsen "blomlådor" och liknande. Jag har redan tidigare haft uppfattningen att Göteborgs kommun snålar vid utsmyckningen av torg och gator, med ett par futtiga cykelställ i ena hörnet och löjliga rader av småträd. Gamla fula gatubeläggningar och tråkiga enhetliga bänkar och gatulyktor, samt en del annat som jag har svårt att sätta fingret på. Medan man i Karlstad, Mora, Uddevalla (listan kan säkerligen göras lång, även Stockholm kan väl räknas hit) finner stora fina stenläggningar, fontäner och stora blomplanteringar vid de stora viktiga torgen. Atmosfären är helt annorlunda, mera storslagen.

Är det jag som inbillar mig - eller ligger det faktiskt någonting i att vår kommun skulle vara aningen mer ekonomisk i det här sammanhanget? Ni som besöker andra städer och sedan återvänder hem till Göteborg, vad tycker ni?
Niklas S
203 Inlägg
Ort: Göteborg, Gick med: Juli 2009
Jag tror att det skulle gå att göra mycket mer och mycket bättre gällande utsmyckning av Göteborg. Samtidigt har jag aldrig tänkt att Göteborg skulle vara sämre än andra städer på något vis.

Jag tycker att belysning av träd, byggnader, och broar med mera funkar bra som utsmyckning, se det här inlägget tex (Stad i ljus): http://gbg.yimby.se/2009/07/stad-i-ljus_2726.html

Belysning är väl en sak som jag tycker det borde jobbas än mer med. Upplysta träd et cetera borde användas för funktionen som ett komplement till den traditionella gatubelysningen. Nytta med nöj..utsmyckning

Blomlådar har jag i och för sig inte sett så mycket av. Det första jag associerar med blomlådor är att det används som hastighetssänkande åtgärd på vägarna kring villamattorna. Men visst, mer blommor i staden, det är jag klart för. Finns en del trevliga exempel där privatpersoner och verksamhetsägare bidrar på ett sätt som uppskattas från gatuperspektivet. Tänker på "gröna" balkonger och mindre blomlådor som ställts ut utanför exempelvis en verksamhetsentré och så vidare. Kanske subvention av blommor och grönt kunde var ett sätt att få stadsborna att själva utsmycka sin stad?

Sen finns det ju en hel del offentlig konst också. Bor själv relativt nära ett par Carl Mille skulpturer och sånt är alltid trevligt. Eventuellt kunde en del av den offentliga konsten framhävas bättre med belysning och andra åtgärder?

Här finns lite info om skulpturer i Göteborg: http://www.skulptur.goteborg.se/
__________________
"The most terrifying thing is to accept a building completely"
"Evil is knowing better, but willingly build worse"
Profilbild
Hannes Johansson
249 Inlägg
Ort: Göteborg (Lindholmen), Gick med: Februari 2009
Tanken slog mig igår, att en eventuell följd av en förtätning av staden i närheten av befintliga "grönområden" kanske skulle vara en höjd kvalitet av dessa grönområden per automatik, i princip. Vi har ju en stor mängd grönska i Göteborg, men kvaliteten på den och utnyttjandet av den lämnar väl en hel del att önska, i många fall, tycker jag. Men, om man skulle förtäta staden mer i närheten av dessa områden, så skulle ju park- och naurförvaltningen i staden fortfarande ha ungefär samma utgifter, men ett större befolkningsunderlag i staden skulle kanske ge större resurser till densamma. Detta för att befolkningsökningen inte leder till att förvaltningen får nya områden att vårda. Alltså: bättre kvalitet på parkerna om befolkningen ökar i närheten av befintliga parker.
Senast ändrad 1 augusti 2010 15:37
Mats .
36 Inlägg
, Gick med: April 2009
Just fontäner är jag själv ganska förtjust i så det skulle jag gärna se mer av. Vi har väl inte så många, på rak arm kan jag bara komma på Poseidon och Järntorgsbrunnen...sommartid finns ju även en fontän i Bältespännarparken. Men kanske finns många fler som jag inte kommer på...?
Profilbild
Olof Antonson
463 Inlägg
Ort: Göteborg (Kålltorp), Gick med: Maj 2009
I fallet "Hagapoolen" vid Haga kyrkoplan, gjorde Park och Natur om fontänen till en stor blomlåda.

På Vasaplatsen finns (fanns?) en fontän också. En plats som borde ha en är Drottningtorget.
Profilbild
Tobias Axelsson
177 Inlägg
Ort: Göteborg (Kortedala), Gick med: Juni 2010
Brunnsparken har ju en fontän! Men den är faktiskt lite i skymundan mellan glasskiosk och jätteträd på varsin sida och gärna skymd av en Västtrafik-bil eller liknande på framsidan i tid och otid.
Gick förbi den idag och tyckte den såg rätt sliten ut. En liten uppfräschning och varför inte belysning vore på sin plats...
Mats .
36 Inlägg
, Gick med: April 2009
Aah, Johanna i Brunnsparken naturligtvis! Jag gillar den fontänen, men tyvärr har den kommit i skymundan (av någon anledning). Borde enligt mig vara en lika naturlig mötesplats som Kopparmärra. Tycker den har vissa likheter med fontänen på Piccadilly Circus
Niklas W
48 Inlägg
Ort: Göteborg, Gick med: Juli 2009
Ni kommer med många bra tankar och idéer på vad som kan förbättras, det är kul! Fortsätt så, men jag hade gärna sett lite tankar också om trådens "egentliga" ämne - håller stans torg och anläggningar i gatumiljö verkligen måttet? Jämför med andra städer, vad skiljer?

"Park och Natur gjorde om fontänen till en blomlåda", det tycker jag säger sitt ganska väl
Billigast i längden, får man väl anta.. Sånt är alltid tråkigt. Det är precis sådana här exempel jag tänker på. Hur man istället för att uppgradera "går ner" en nivå.
Niklas S
203 Inlägg
Ort: Göteborg, Gick med: Juli 2009
Nu kanske inte detta fungerar så bra i Göteborg. Men i Luleå dekoreras det vintertid med isskulpturer. I stadsparken uppförs varje vinter sedan 1986 en isskulptur i form av ett djur. Isdjuret är även utrustat med en rutchskana, vilket är väldigt populärt inte minst bland barn men även som nattlig aktivitet för yngre vuxna efter besök på stadens krogar.

Bilden visas nedskalad. Klicka på bilden för att se den i fullstorlek.


Tjädern

Djurskulpturerna som är ett återkommande tema är i mitt tycke en lyckad tradition och ett bra exempel på hur dekoration kan höja en stad och fungera identitetsskapande.

Jämfört med Göteborg som främst lever upp på sommaren håller nog Luleå måttet bättre under vintern. Satsas det överhuvudtaget något på dekorationer vintertid här?

Bilden visas nedskalad. Klicka på bilden för att se den i fullstorlek.


Annat exempel på Isskulptur: här som dekoration utanför stadshuset i Luleå.
__________________
"The most terrifying thing is to accept a building completely"
"Evil is knowing better, but willingly build worse"

 > Allmänt
Göteborg - ovanligt tråkigt och "opimpat" centrum jämfört med andra svenska städer?

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6732 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Spamanvändare?
15 December 2021 13:42 av Erik Westberg
Göteborgsregionens folkmängd
20 November 2021 22:58 av Matthias H.
Att gräva upp Västra och Östra Hamnkanalerna?
2 September 2021 13:18 av Michael Dundee
Gratis illustrationsprogram?
11 Mars 2020 04:44 av Huai Chuan