Utskrift från gbg.yimby.se
....

 > Allmänt

Vill GP ha broavgifter

Profilbild
John Henriksson
36 Inlägg
Ort: Göteborg, Gick med: September 2009
I dagens pappers-GP så kan man läsa en notis på ledarsidan där de ondgör sig över iden att som komplement till broarna vill ha skattefinansierade skyttelfärjor. Tydligen tycker att liberala ledarskribenter att infrastruktur inte skall få vara 100% skattefinansierad.

Suuck, är det inte liberalt att vara öppen för nya ideer? Skyttelfärjor skulle nog vara bra för staden, och dessutom kan man nog driva dem några år istället för att bygga en bro..Finns det några siffror`?

kverulanthälsning!

.j
Profilbild
Magnus M.
159 Inlägg
Ort: Göteborg (Guldheden), Gick med: Februari 2010
Tror inte man ska ta det där ledarinlägget så seriöst så här i valtider.

Men om det är seriöst så ligger det ju helt i linje med kommunfullmäktiges allmänna policy att alla utbyggnader/utvecklingar av staden inte ska kosta just kommunen ett enda rött öre.
Profilbild
John Henriksson
36 Inlägg
Ort: Göteborg, Gick med: September 2009
Magnus - tror också det kommer vara lite mer balanserat. Men kunde inte låta bli att kommentera det apropå vissa GP-medarbetares inhopp i andra debatter..
Sven R
529 Inlägg
Ort: Göteborg, Gick med: Oktober 2008
Klart dom ska vara gratis. Skyttelfärjor ska ju binda ihop cykel- och gångvägnätet. Om man tvingas betala på skytteln så kommer inte så många att välja bort kollektivtrafiken till förmån för gång o cykling. Och då bidrar dessa till den ständigt ökade belastningen av kollektivsystemet. Kommunens kostnader kommer att uppstå där istället.

Skyttlar är visst liberalt. Den har ju framförts av borgerliga politiker som ett alternativ till den socialistiska cykelbron.
Senast ändrad 11 september 2010 19:37

 > Allmänt
Vill GP ha broavgifter

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6732 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter