Utskrift från gbg.yimby.se
....

 > Allmänt

Insändare om Stuttgart 21

Profilbild
Erik Sandblom
310 Inlägg
, Gick med: Juli 2009
Jag har fått en insändare publicerad i Fria Tidningen!

Mer järnväg, inte mindre
Debatt
REPLIK I Fria Tidningen 13 oktober skrivs att det kontroversiella järnvägsprojektet Stuttgart 21 går ut på att öka tillväxten genom att förbättra snabbtågsförbindelserna. Men det är också tänkt att hundra hektar mark i centrala Stuttgart, som i dag upptas av järnväg, istället ska bebyggas med stad. Att gräva ner tågtrafiken gör att många fler får möjlighet att bo och verka i innerstaden med allt vad det innebär, som minskad energiåtgång för transporter och uppvärmning.

Miljörörelsen har ofta en omotiverad aversion mot järnvägsprojekt. Varken Tyskland eller Sverige har problem med för mycket järnvägsutbyggnad. Problemet är vägutbyggnader. Trots allt tal om miljöbilar sker vägtransporterna nästan uteslutande med fossila bränslen. Föräldrar vill inte låta sina barn gå eller cykla till skolan på grund av den omfattande biltrafiken. Trots detta byggs biltrafiken ut ännu mer. I Tyskland har det byggts tvåtusen kilometer ny motorväg sedan 1995 enligt Wikipedia.

Kombinationen av tätare stadsbyggande, mer järnväg och mer cykling är det enda sättet att minska problemen med massbilism. Stuttgart 21 är ett modernt projekt och det behövs mer sånt, inte mindre.
Erik Sandblom • Cyklist och tågresenär

Läs mer
http://de.wikipedia.org/wiki/Rahmenplan_Stuttgart_21

Här är artikeln jag nämner:
Historisk uppgång för De gröna i Tyskland
De gröna har gått om Socialdemokraterna som Tysklands största oppositionsparti för första gången i historien. Bakom framgångarna ligger såväl en förnyad kärnkraftsdebatt som storstriden om en påkostad järnvägsknutpunkt i Stuttgart.

 > Allmänt
Insändare om Stuttgart 21

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6732 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Spamanvändare?
15 December 2021 13:42 av Erik Westberg
Göteborgsregionens folkmängd
20 November 2021 22:58 av Matthias H.
Att gräva upp Västra och Östra Hamnkanalerna?
2 September 2021 13:18 av Michael Dundee
Gratis illustrationsprogram?
11 Mars 2020 04:44 av Huai Chuan