Utskrift från gbg.yimby.se
....

 > Allmänt

Politiska partier och dess placeringar

Profilbild
Emanuel Alfredsson
696 Inlägg
Ort: Kungsbacka, Gick med: September 2010
Efter att ha sett expansionsplanerna på stan, så blir jag mer och mer fundersam hur placeringarna av det politiska partiernas lokaler är idag. Bör de i framtiden vara på helt andra ställen? I så fall, vilka och var?

Här är min lista.

Moderaterna - Stannar kvar.
Kristdemokraterna - Stannar kvar.
Folkpartiet - Kan flytta till Haga.
Centerpartiet - Kan flytta till Stampen.
Miljöpartiet - Kan flytta till Stigbergstorget.
Socialdemokraterna - Stannar kvar.
Vänsterpartiet - Kan flytta till Gamelstadstorget.

Mindre oetablerade partier kan vara här.
Piratpartiet - Lindholmen.
Feministiskt Initiativ - Eriksberg.
Sverigedemokraterna - Friskväderstorget.

 > Allmänt
Politiska partier och dess placeringar

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6732 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter