Utskrift från gbg.yimby.se
....

 > Infrastruktur

Tågupproret - vi kräver fungerande tåg!

Profilbild
Emanuel Alfredsson
696 Inlägg
Ort: Kungsbacka, Gick med: September 2010
En namninsamling för bättre tåg.

Rätt skött kan tåg vara ett snabbt, miljövänligt och bekvämt färdmedel. Men vårt tågsystem underhålls och utvecklas inte som det borde. Nu har vi fått nog av
förseningar, dåligt vinterunderhåll, stängda stationer och en avreglering som gör att aktörerna skyller på varandra. Vi accepterar inte att regeringen snålar
på investeringar och underhåll, höjer banavgifterna och att tåglinjer hotas av nedläggning.


För att hela Sverige skall fungera och för miljöns skull kräver vi:

-Öka stödet så att Trafikverket kan klara järnvägsunderhållet året runt.
Minst 8 miljarder kr per år behövs enligt verkets egna beräkningar.

-Öka järnvägsinvesteringarna kraftigt. Det behövs både nya snabba banor och
ökad kapacitet på spåren i hela Sverige. Inga linjer ska läggas ner.

-Stoppa avregleringen som splittrar ansvaret och försvårar resandet. Samla
ansvaret för underhåll, utbyggnad, stationer och verkstäder hos Trafikverket. Avskaffa vinstkravet och ge SJ ett tydligt samhällsuppdrag, nämligen ökat tågresande i hela Sverige.


Skriv på för namninsamling.

Läs mer på http://didring.se/wordpress/
Du kan också stödja tågupproret på Facebook.

Initiativtagare
Järnvägsfrämjandet , Miljöförbundet Jordens Vänner SEKO Södra, SEKO Mellannorrland


Seså, börja skriv!
Senast ändrad 17 december 2010 12:47
Profilbild
Daniel Andersson
543 Inlägg
Ort: Göteborg, Gick med: Mars 2009
De återkommande/ständiga problemen med tågtrafiken är verkligen en skandal. Ett upprop borde kunna få massivt gensvar. Tyvärr känns vissa punkter i skrivelsen onödigt detaljerade och osar partsinlaga. Med lite öppnare formuleringar och fler/bredare avsändare hade stödet säkert blivit större.

Tex.
Inga linjer ska läggas ner.
-> Inga linjer ska läggas ner av kortsiktiga besparingsskäl.

Stoppa avregleringen ...->
Ett system med tydlig ansvars- och rollfördelning, enkelhet för resenärer, och där behoven av långsiktighet i planeringen tillgodoses.
Senast ändrad 17 december 2010 17:44

 > Infrastruktur
Tågupproret - vi kräver fungerande tåg!

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6734 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

ufu82646
14 Oktober 04:12 av Ufu82646 Ufu82646
independent escorts
13 Oktober 09:29 av Worldescortshub Worldescortshub
Göteborgsregionens folkmängd
10 Oktober 21:04 av Matthias H.
Spamanvändare?
4 Oktober 23:00 av Tore Kullgren