Utskrift från gbg.yimby.se
....

 > Städer

Nya lokaler i Linnéstaden

Profilbild
Patrik Höstmad
682 Inlägg
Ort: Gothenburg, Gick med: April 2012
Ny lokal på Prinsgatan! Hjälpmedelsförrådet på Prinsgatan 12 jämte Arkitektkontoret Krook och Tjäder håller just på att bli en lokal med stora fönster mot gatan.
http://tinyurl.com/6d3p4tk

Folkets jubel!
Ett litet steg i rätt riktning.
__________________
Do your neighbour clones approve?
Profilbild
Johannes Hulter
1635 Inlägg
Ort: Göteborg, Gick med: Januari 2008
Gött!

Sedan är det bara att svänga runt hörnet och styra upp Vegagatan.
__________________
A house is not only a machine for living in

 > Städer
Nya lokaler i Linnéstaden

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 5380 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter