Utskrift från gbg.yimby.se
....

 > Infrastruktur
 > Övrigt

Vänersjöfart med framtidstro!

Profilbild
John Henriksson
36 Inlägg
Ort: Göteborg, Gick med: September 2009
Verkar som Göteborg kan bli en lokal hamn igen! Direkt ur Nya Lidköpings tidningen om nya fartyg:
http://nlt.se/startsidan/lidkoping/1.1121597-rede..
.j
Profilbild
Olof Antonson
463 Inlägg
Ort: Göteborg (Kålltorp), Gick med: Maj 2009
Jag är inte direkt överentusiastisk så länge trafiken står i vägen för framtida broar över Göta Älv. Förhoppningsvis går det att kombinera.
Profilbild
Johannes Hulter
1635 Inlägg
Ort: Göteborg, Gick med: Januari 2008
Intressant! Jag har ingen koll på sjöfart men det de beskrev i artikeln ser ju ut som pråmar, vilket i så fall skulle rädda både vänersjöfarten och lågbroar i GBG. Win-win!
__________________
A house is not only a machine for living in
Matias Viström
27 Inlägg
Ort: Göteborg, Gick med: Januari 2010
jag tycker fartyget liknar många av de som redan trafikerar göta älv. många har också möjlighet att fälla ner masten, vilket skulle spara en broöppning, men jag förstår inte varför detta inte används i högre grad. att schemalägga broöppningar till natt/lågtrafiktider skulle bli ett incitament för redarna att skaffa låga fartyg som kommer under broarna ändå. på sikt behöver man inte öppna alls...

ps pråmar saknar egen motor och dras av en liten bogserbåt ;)
Profilbild
John Henriksson
36 Inlägg
Ort: Göteborg, Gick med: September 2009
Å en liten kuriositet ur Västra Götalandsregionens budget 2011.

"Västra Götalandsregionen ska utveckla infrastrukturen på våra inre vattenvägar. Sjöfarten har en stor outnyttjad potential där det är möjligt att flytta gods från väg genom att använda redan befintliga farvatten. Göteborgs hamn är en viktig del i transportsystemet, med stor betydelse för såväl Västra Götaland som Sverige och Skandinavien. Sjöfarten på Göta älv och Vänern är viktig för näringslivet samt för att minska miljöbelastningen av resande och transporter."


Nåja resande kom kanske med av bara farten..

 > Infrastruktur
 > Övrigt
Vänersjöfart med framtidstro!

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 5380 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter