Utskrift från gbg.yimby.se
....

 > Infrastruktur
 > Cykling

Cykla över älven

Edvin Bergström
30 Inlägg
Ort: Göteborg, Gick med: Juli 2009
Till att börja med måste jag säga att jag tycker det är väldigt tråkigt att vi inte fick nån vettig bro över älven, en gång- och cykelbro är verkligen vad den här staden skulle behöva för att binda samman dess olika delar. Som hisingsbo tänker jag varje gång jag cyklar över Göta Älv-bron på hur mycket kraft jag hade sparat om jag cyklat över en lågbro och dessutom hur mycket trevligare det varit att cykla med bara fotgängare och andra cyklister i närheten.

Nu har jag hällt ut min klagan över forumet, så ni kanske undrar när det ska komma nåt vettigt i mitt meddelande. Det kommer här. Om vi nu inte får nån vettig bro - borde åtminstone inte gc-banan på den befintliga bron tas om hand? Det främsta jag tänkte på är belysning, gc-banan är på kvällen helt lagd i mörker, hur tänkte man där? Sedan tror jag att ett enkelt vindskydd skulle göra otroligt mycket. Kanske bygga ihop ideerna till en 2 m hög vägg i plexiglas, med utstickande lampor längst upp? Är det så att sådana idéer som dessa kommer att helt ignoreras med tanken på att bron snart ska rivas? Vore synd tycker jag. Man känner sig lite bortglömd när man cyklar i mörkret.
/Edvin

 > Infrastruktur
 > Cykling
Cykla över älven

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6726 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Göteborgsregionens folkmängd
8 December 2020 19:27 av Matthias H.
Gratis illustrationsprogram?
11 Mars 2020 04:44 av Huai Chuan
VÄSTLÄNKEN OCH ALTERNATIVEN
15 Februari 2019 15:57 av Mikael Bigert