Utskrift från gbg.yimby.se
....

Högbana i Göteborg?

Sida 3 av 28
Profilbild
Johannes Hulter
1635 Inlägg
Ort: Göteborg, Gick med: Januari 2008
Tobias: Intressant. Då kommer vår ringlinje att kosta ungefär lika mycket som Marieholmstunneln (3,5 mdr).
__________________
A house is not only a machine for living in
Profilbild
Gunnar Einarsson
566 Inlägg
Ort: Göteborg (Kommendantsängen), Gick med: April 2010
Lysande, Tobias! Nu har man en utredning att bita i!

3,5 miljarder? Skulle Scandinaviums nya "superarena" kosta 2 eller 4 miljarder?

Lika mycket som Marieholmstunneln alltså? En tunnel för biltrafik eller en högbaneringlinje för hela Göteborg? *Vad* väljer man?

(Okej, fördyringar kan givetvis uppstå.)
Senast ändrad 10 juni 2011 18:10
Mats .
36 Inlägg
, Gick med: April 2009
Intressant detta, givetvis. Vi har ju talat en del om liknande lösningar tidigare på forumet.

Jag funderar dock på hur högbana kan säljas in framför snabbspårväg på egen banvall. Den senare delar högbanans fördel med att inte korsa bilvägar men argument torde kunna framföras (från andra håll än mitt) att snabbspårväg inte inkräktar i stadsmiljön på samma sätt som högbana. Dessutom är väl snabbspårväg billigare och kräver inte den mentala omställning som högbana gör hos politiker och göteborgare.

I'm all for högbana, men hur säljer vi in det? Varför är högbana bättre än snabbspårväg?

EDIT: Om det hade varit en mer tätbebyggd stad än Gbg vi talade om så hade det varit lättare att sälja in högbana. Nu finns det, som sagts tidigare i tråden, en massa ödemark och fria remsor att lägga snabbspårväg på.
Senast ändrad 11 juni 2011 11:52
Profilbild
Gunnar Einarsson
566 Inlägg
Ort: Göteborg (Kommendantsängen), Gick med: April 2010
Okej, jag tror jag kan ha uppnått en "tajt" och hyfsat billig lösning för det problematiska Hisingsavsnittet. Vad sägs om det här med Högbanestation Eriksberg och Sannegården från vänster till höger? De senare är hyfsat skalenliga och har en längd av 80 meter för 60 meter långa högbanetåg.

Bilden visas nedskalad. Klicka på bilden för att se den i fullstorlek.



Efter att ha kommit ner från Älvsborgsbron följer högbanan ett stycke ovanpå Hamnbanan (som för övrigt förutsätts bli tvåspårig, dock ej överdäckad i detta scenario).

Högbanan gör en försiktig sväng för att komma ner parallellt med Hamnbanan inför Högbanestation Eriksberg (första blått streck från vänster).

Därefter svänger högbanan upp i nordöstlig riktning på egen banvall på det lilla berget genom vilket Hamnbanan går i tunnel.
Denna dragning möjliggör både ett skydd för Krokängsparken och fotbollsplan samtidigt som Eriksbergsstationen kan placeras så nära Östra Eriksbergsgatan som möjligt.

Högbanan, återigen på viadukt, svänger ut på Säterigatan och följer denna i riktning mot det stora köpcentret. Det vore lämpligt om Säterigatan i samband med detta rätades ut något (som på skissen).

Högbanan tar sedan inte av ned på Kolhamnsgatan utan korsar köpcentrets parkeringsplats i rät vinkel. Dragningen underlättar i sin tur passagen förbi Eriksbergsmotet som nu kan passeras ovanpå istället för att söka krokiga vägar omkring eller under motet parallellt med Hamnbanan, vilket hade försvårat Sannegårdsstationens placering på grund av stigningen.

Lösningen skall ses som ett alternativ till främst en dragning utmed den delvis i uthuggning löpande Hamnbanan. Högbana här måste gå på en väldigt hög bro eller blockera bropassagerna som korsar Hamnbanan. I det första fallet blir det problem med stigningar och stationsplaceringar (för högt, i sluttning), i det andra fallet förstärks barriäreffekten på ett otillbörligt sätt (i själva verket utplånas högbanans planseparerande fördelar och vänds i sin motsats).

Andra lösningar hade förstås varit tänkbara. Exempelvis kunde högbanan ha gått på banvall parallellt med Hamnbanan (totalt fyra spår i bredd). Billigt kanske men samtidigt hade barriärintrycket sannolkt förstärkts kraftigt.

En annan möjlig dragning hade kunnat vara söder om det lilla berget och förbi tomten för den gamla Juvelkvarnen. Högbanan skulle sedan ha kunnat korsa Hamnbanan diagonalt (mellen exempelvis Bratteråsgatan och Celsiusgatan) för att komma upp på Säterigatan. Emellertid skulle detta nog bidra till ett stökigt intryck samt ta mark i anspråk som kunde nyttjas för tät stadsbebyggelse enligt ny stadsplan. Dock framstår det som ett möjligt alternativ.
Senast ändrad 27 januari 2013 22:48
Profilbild
Gunnar Einarsson
566 Inlägg
Ort: Göteborg (Kommendantsängen), Gick med: April 2010
Återvände precis från en studieresa till Hisingen. Det finns nog ganska goda möjligheter att följa Hamnbanan trots allt, men efter tunneln genom Bratteråsen på banvall. Det blir ett lite bredare dike med fyra spår men trots allt ganska diskret.
Station Sannegården får bli markstation med gångbro, -tunnel eller plankorsning för att nå plattformen.
Efter denna går högbanespåren under Eriksbergsmotet där utrymme för Hamnbanans dubbelspår redan finns förberett. Högbanan skulle även den lätt få plats om den faktiskt helt onödiga bilvägen under motet togs bort och bussfilen längs Sannegårdsgatan revs upp (gatubredden och slöseriet med utrymme i detta hörn av Sannegårdshamnen är helt groteskt).
Ett oansenligt verkstadskjul vid Sannegårdsgatan framme vid motet skulle också behöva rivas.

Efter Eriksbergsmotet skulle högbanan återigen kunna gå upp på bro.
Senast ändrad 11 juni 2011 17:30
Profilbild
Johannes Hulter
1635 Inlägg
Ort: Göteborg, Gick med: Januari 2008
mats g: Tja, får det plats bredvid (och de funkar utan plankorsningar) så visst! Det viktiga är att det blir billigt. Frågan är om platsen finns på Södra Älvstranden.

gunnar: Det ser lovande ut. Keep up the good work!
__________________
A house is not only a machine for living in
Profilbild
Tobias Axelsson
177 Inlägg
Ort: Göteborg (Kortedala), Gick med: Juni 2010
Jag gillar nästan din linjedragning på Säterigatan bättre

Oavsett vore det nog inte så bra att lägga högbanan som lågbana parallellt med hamnbanan i området mellan Bratteåsberget och Eriksbergsmotet. Enligt detaljplanen för dubbelspårsutbyggnad på hamnbanan etappen Eriksbergsmotet/Pölsebobangården ligger hamnbanan i en 7 meter djup ravin mellan berget och Nordviksgatan och det verkar som att planen är att överdäcka detta i bägge alternativen (B, dubbelspår i befintlig sträckning och T, dubbelspår i ny tunnelsträckning). Det finns ett program för området med 600 lägenheter och en detaljplan med 150 lägenheter har precis vunnit laga kraft.

Fast det är klart, under förutsättning att hamngatan mellan berget och Eriksbergsmotet blir överdäckad skulle väl en högbana mitt genom området öka tillgängligheten till hållplatsen för fler resenärer. Norr om Säterigatan finns ju bara lite glesa lamellhus och en rejäl kyrkogård. Boende på sistnämnda är inte välkomna på högbanan ;)
Senast ändrad 11 juni 2011 19:46
Profilbild
Gunnar Einarsson
566 Inlägg
Ort: Göteborg (Kommendantsängen), Gick med: April 2010
Mats G skrev:

Intressant detta, givetvis. Vi har ju talat en del om liknande lösningar tidigare på forumet.

Jag funderar dock på hur högbana kan säljas in framför snabbspårväg på egen banvall. Den senare delar högbanans fördel med att inte korsa bilvägar men argument torde kunna framföras (från andra håll än mitt) att snabbspårväg inte inkräktar i stadsmiljön på samma sätt som högbana. Dessutom är väl snabbspårväg billigare och kräver inte den mentala omställning som högbana gör hos politiker och göteborgare.

I'm all for högbana, men hur säljer vi in det? Varför är högbana bättre än snabbspårväg?

EDIT: Om det hade varit en mer tätbebyggd stad än Gbg vi talade om så hade det varit lättare att sälja in högbana. Nu finns det, som sagts tidigare i tråden, en massa ödemark och fria remsor att lägga snabbspårväg på.


Ja, du hör ju själv. Snabbspårväg på egen banvall ger samma fördelar som högbana åt bilvägar genom att inte korsa dessa, men hur är det med vägar för fotgängare?
Jag skulle säga att snabbspårväg på egen banvall bryter upp stadsstrukturen, skapar barriärer och begränsar rörelsefriheten för dem som går till fots på ett sätt som högbanor aldrig gör. Snabbspårvägen hör hemma i en SCAFT-planerad miljö där alla förväntas åka bil och ingen promenera, alltså precis motsatsen till den täta, framtidsanpassade stad som vi strävar efter. Och då tänker jag inte ens på "växthuseffekten" utan det hårda faktum att vi befinner oss i Peak Oil ungefär nu och att framtida decennier enbart kommer att se stigande bränslepriser. Bye bye "regionförstoring" och i förlängningen rentav tillväxtsamhället och globaliseringen. Lågdensitetssamhället är definitivt på väg ut och de som inte inser detta i tid får betala priset.

Med andra ord, högbanor gynnar framväxten av och hör hemma i en sant urban miljö av tätbyggd kvartersstad. Snabbspårvägar gynnar fasthållandet vid och hör hemma i en glesplanerad SCAFT-miljö av motorleder, lamellhus och husipark.

Så skulle jag lägga upp argumentet, ungefär...

Sedan finns det nog ett visst psykologiskt motstånd som jag faktiskt tror är mest framträdande hos "efterkrigsgenerationen" (människor födda ungefär på 40- och 50-talet). Dessa är vana vid ett Göteborg som är "på G" från sin barndom samt 80-talet (dock inte 70-talet) och själva har de som inga andra blivit gynnade av rekordårens samhälle. Därför tror jag att de ibland kan ha svårt att exempelvis se behov av stora förändringar i infrastrukturen. Det är ju bra som det är. Satsningar i "evenemangsstråket" och var vi skall placera det där pariserhjulet nu igen blir lätt till viktigare frågor än eventuella stadsbanor.
Samma sorglöshet (om vi skall kalla det så) tror jag till stor del ligger bakom den utbredda tron att vi på något sätt är "bättre" än Stockholm och i egenskap av lillebror med komplex inte får ta efter huvudstaden. Någon "tunnelbana" skall vi exempelvis därför absolut inte ha, för vi har ju som bekant "inget att dölja". Göteborg klarar sig bra med spårvagnar och bussar istället (och ett underjordiskt pendeltåg), för så gör vi i Göteborg och därmed skiljer vi ut oss från Stockholm och så vidare.
Ja, du vet vad jag menar.
Senast ändrad 12 juni 2011 13:19
Profilbild
Gunnar Einarsson
566 Inlägg
Ort: Göteborg (Kommendantsängen), Gick med: April 2010
Tobias Axelsson skrev:

Jag gillar nästan din linjedragning på Säterigatan bättre

Oavsett vore det nog inte så bra att lägga högbanan som lågbana parallellt med hamnbanan i området mellan Bratteåsberget och Eriksbergsmotet. Enligt detaljplanen för dubbelspårsutbyggnad på hamnbanan etappen Eriksbergsmotet/Pölsebobangården ligger hamnbanan i en 7 meter djup ravin mellan berget och Nordviksgatan och det verkar som att planen är att överdäcka detta i bägge alternativen (B, dubbelspår i befintlig sträckning och T, dubbelspår i ny tunnelsträckning). Det finns ett program för området med 600 lägenheter och en detaljplan med 150 lägenheter har precis vunnit laga kraft.

Fast det är klart, under förutsättning att hamngatan mellan berget och Eriksbergsmotet blir överdäckad skulle väl en högbana mitt genom området öka tillgängligheten till hållplatsen för fler resenärer. Norr om Säterigatan finns ju bara lite glesa lamellhus och en rejäl kyrkogård. Boende på sistnämnda är inte välkomna på högbanan ;)


Haha, ja det sistnämnda har slagit mig också! Men om du och Johannes gillar Säterigatansträckningen så kanske vi skall nöja oss med den så länge och åtminstone se var T- eller B-alternativen hamnar. Jag kan meddela efter besöket igår att som sådan så skulle vår högbana fungera galant. Som en följdverkan får man dessutom lust att skissa på en ny stadsplan för hela området.
Mycket intressant det där med pågående Hamnbaneplaner. Inte minst byggplanerna vid Kätteråsberget är viktiga i sammnanhanget, om än på sätt och vis inte särskilt överaskande givet det mer förvånande beslutet att man numera faktiskt resonerar i termer av överdäckning.
Är det något intryck jag tog med från gårdagens utflykt till Eriksberg så är det inte minst hur mycket som byggs i området. Man blir rktigt upplivad!

Vi, och inte minst jag, brukat ju annars klaga rätt mycket på nutida arkitektur och stadsplanering/byggande, men en tripp till Östra Eriksbergsgatan är något som jag varmt kan rekommendera alla yimbyiter. Inspirerande vad som kan göras med till och med denna trista nyfunkis när viljan verkligen finns! En påtaglig vertikalitet gör sig påmind i området som delvis utgörs av bevarade fabrikslokaler och antagligen bidrar det rätt mycket till den relativa skönheten i intrycket. På kajen fanns till och ett stadsliv. Östra Eriksberg, helt klart det bästa som hittills har åstadkommits på den norra älvstranden!

Senast ändrad 12 juni 2011 14:45
Mats .
36 Inlägg
, Gick med: April 2009
Gunnar Einarsson skrev:



Ja, du hör ju själv. Snabbspårväg på egen banvall ger samma fördelar som högbana åt bilvägar genom att inte korsa dessa, men hur är det med vägar för fotgängare?
Jag skulle säga att snabbspårväg på egen banvall bryter upp stadsstrukturen, skapar barriärer och begränsar rörelsefriheten för dem som går till fots på ett sätt som högbanor aldrig gör. Snabbspårvägen hör hemma i en SCAFT-planerad miljö där alla förväntas åka bil och ingen promenera, alltså precis motsatsen till den täta, framtidsanpassade stad som vi strävar efter. Och då tänker jag inte ens på "växthuseffekten" utan det hårda faktum att vi befinner oss i Peak Oil ungefär nu och att framtida decennier enbart kommer att se stigande bränslepriser. Bye bye "regionförstoring" och i förlängningen rentav tillväxtsamhället och globaliseringen. Lågdensitetssamhället är definitivt på väg ut och de som inte inser detta i tid får betala priset.

Med andra ord, högbanor gynnar framväxten av och hör hemma i en sant urban miljö av tätbyggd kvartersstad. Snabbspårvägar gynnar fasthållandet vid och hör hemma i en glesplanerad SCAFT-miljö av motorleder, lamellhus och husipark.

Så skulle jag lägga upp argumentet, ungefär...


Bra argument!



Sedan finns det nog ett visst psykologiskt motstånd som jag faktiskt tror är mest framträdande hos "efterkrigsgenerationen" (människor födda ungefär på 40- och 50-talet). Dessa är vana vid ett Göteborg som är "på G" från sin barndom samt 80-talet (dock inte 70-talet) och själva har de som inga andra blivit gynnade av rekordårens samhälle. Därför tror jag att de ibland kan ha svårt att exempelvis se behov av stora förändringar i infrastrukturen. Det är ju bra som det är. Satsningar i "evenemangsstråket" och var vi skall placera det där pariserhjulet nu igen blir lätt till viktigare frågor än eventuella stadsbanor.
Samma sorglöshet (om vi skall kalla det så) tror jag till stor del ligger bakom den utbredda tron att vi på något sätt är "bättre" än Stockholm och i egenskap av lillebror med komplex inte får ta efter huvudstaden. Någon "tunnelbana" skall vi exempelvis därför absolut inte ha, för vi har ju som bekant "inget att dölja". Göteborg klarar sig bra med spårvagnar och bussar istället (och ett underjordiskt pendeltåg), för så gör vi i Göteborg och därmed skiljer vi ut oss från Stockholm och så vidare.
Ja, du vet vad jag menar.


Ja, detta tror jag fortfarande är det största problemet när det gäller förbättrande åtgärder för Göteborg som stad. Tyvärr är det ju fortfarande i hög grad människor födda på 40- och 50-talet som styr och ställer
Daniel Sjölund
292 Inlägg
Ort: Göteborg, Gick med: Januari 2008
Johannes Åsberg skrev:

Tobias: Intressant. Då kommer vår ringlinje att kosta ungefär lika mycket som Marieholmstunneln (3,5 mdr).

Tobias priser är från 2004. Man kan kolla in entreprenadindex för att uppdatera dessa priser.

Det har blivit väldigt mycket dyrare att bygga på senare år. Såhär ser entreprenadindexskillnaden ut mellan januari 2004 och december 2009:

2004
Broarbeten, betong 216.6
Broarbeten, stål 211.1

2009
Broarbeten, betong 302.9
Broarbeten, stål 295.5

Nu är jag inte vass på det här med entreprenadindex, men jag tolkar det som att det kostar 50% mer att bygga en bro idag än vad det gjorde år 2004. Eller använder jag entreprenadindex fel?

Är det rimligt att anta att slingan skulle kosta 5,5mdr?
Senast ändrad 12 juni 2011 20:01
Profilbild
Tobias Axelsson
177 Inlägg
Ort: Göteborg (Kortedala), Gick med: Juni 2010
Jag är inte heller någon hejare på det här med index, men gjorde lite efterforskningar
För att räkna ut dagspris tar man ursprungliga priset multiplicerat med kvoten av det nyare och äldre indextalet.

T.ex. broarbeten, stål:
3,5 mdr * 295,5 / 211,1 = 4,9 mdr
Profilbild
Tobias Axelsson
177 Inlägg
Ort: Göteborg (Kortedala), Gick med: Juni 2010
Gunnar Einarsson skrev:

Haha, ja det sistnämnda har slagit mig också! Men om du och Johannes gillar Säterigatansträckningen så kanske vi skall nöja oss med den så länge och åtminstone se var T- eller B-alternativen hamnar. Jag kan meddela efter besöket igår att som sådan så skulle vår högbana fungera galant. Som en följdverkan får man dessutom lust att skissa på en ny stadsplan för hela området.
Mycket intressant det där med pågående Hamnbaneplaner. Inte minst byggplanerna vid Kätteråsberget är viktiga i sammnanhanget, om än på sätt och vis inte särskilt överaskande givet det mer förvånande beslutet att man numera faktiskt resonerar i termer av överdäckning.
Är det något intryck jag tog med från gårdagens utflykt till Eriksberg så är det inte minst hur mycket som byggs i området. Man blir rktigt upplivad!


Mjae, jag har nog ändrat mig, ju mer jag tittat på Google Maps desto mer självklart känns det att högbanan går rakt igenom området ovanpå den överdäckade hamnbanan.
För något annat än en överdäckad hamnbana kan vi väl knappast acceptera från Yimbys håll? Jag tycker också vi bör utgå från och yrka för att T-alternativet blir verklighet, men oavsett vilket verkar som sagt överdäckning planeras i just det här området. Det ser ljust ut!

Kul att det byggs och skapas underlag för högbanan
Profilbild
Johannes Hulter
1635 Inlägg
Ort: Göteborg, Gick med: Januari 2008
tobias: Problemet är ju topografin precis där hamnbanan möter Säterigatan, det är ett rejält berg i vägen (Hamnbanan går i tunnel där). Det går knappast att dra högbanan över, det blir väl för dyrt och krångligt att dra den i samma tunnel, och söderom så är det tajt med bostäder. Så det enda vettiga blir att lägga den norr om. Längs med Säterigatan alltså.
__________________
A house is not only a machine for living in
Profilbild
Tobias Axelsson
177 Inlägg
Ort: Göteborg (Kortedala), Gick med: Juni 2010
Johannes Åsberg skrev:

tobias: Problemet är ju topografin precis där hamnbanan möter Säterigatan, det är ett rejält berg i vägen (Hamnbanan går i tunnel där). Det går knappast att dra högbanan över, det blir väl för dyrt och krångligt att dra den i samma tunnel, och söderom så är det tajt med bostäder. Så det enda vettiga blir att lägga den norr om. Längs med Säterigatan alltså.


Det... har du så rätt i!
Apropå topografin så ser backen uppför Säterigatan rätt brant ut, frågan är hur brant och om det blir några problem med stigningen? En topografisk karta kan nog komma till nytta, jag tar en sväng till biblioteket och scannar i veckan.

Som om det inte vore besvärligt nog med berget så ligger där ju några bostadshus med oroväckande balkonger på vänster sida när man kommit upp för backen.
Där kan vi stöta på patrull...
Profilbild
Emanuel Alfredsson
696 Inlägg
Ort: Kungsbacka, Gick med: September 2010
Tobias Axelsson skrev:



Det... har du så rätt i!
Apropå topografin så ser backen uppför Säterigatan rätt brant ut, frågan är hur brant och om det blir några problem med stigningen? En topografisk karta kan nog komma till nytta, jag tar en sväng till biblioteket och scannar i veckan.

Som om det inte vore besvärligt nog med berget så ligger där ju några bostadshus med oroväckande balkonger på vänster sida när man kommit upp för backen.
Där kan vi stöta på patrull...


http://www.hitta.se
Senast ändrad 12 juni 2011 22:58
Profilbild
Tobias Axelsson
177 Inlägg
Ort: Göteborg (Kortedala), Gick med: Juni 2010
Emanuel Alfredsson skrev:

Tobias Axelsson skrev:

En topografisk karta kan nog komma till nytta
http://www.hitta.se

Joo, fast den är ju inte detaljerad så det stör...
Profilbild
Johannes Hulter
1635 Inlägg
Ort: Göteborg, Gick med: Januari 2008
Tobias: Jag cyklade faktiskt Säterigatan idag, jag kan inte tänka mig att det skulle vara några problem med stigningen. Däremot är får man fundera på hur och var man korsar Hamnbanan för att komma upp på Ä-bron.
__________________
A house is not only a machine for living in
Profilbild
Emanuel Alfredsson
696 Inlägg
Ort: Kungsbacka, Gick med: September 2010
Johannes Åsberg skrev:

Tobias: Jag cyklade faktiskt Säterigatan idag, jag kan inte tänka mig att det skulle vara några problem med stigningen. Däremot är får man fundera på hur och var man korsar Hamnbanan för att komma upp på Ä-bron.


Mitt förslag är relativt enkel. Man lokaliserar den under bron, helt enkelt.
Profilbild
Johannes Hulter
1635 Inlägg
Ort: Göteborg, Gick med: Januari 2008
Emanuel Alfredsson skrev:



Mitt förslag är relativt enkel. Man lokaliserar den under bron, helt enkelt.


Emanuel: Bra idé! Och sedan upp för Västra Eriksbergsgatan? Funkar det med höjden på bron?
__________________
A house is not only a machine for living in
Sida 3 av 28

Högbana i Göteborg?

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6734 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

ufu82646
14 Oktober 04:12 av Ufu82646 Ufu82646
independent escorts
13 Oktober 09:29 av Worldescortshub Worldescortshub
Göteborgsregionens folkmängd
10 Oktober 21:04 av Matthias H.
Spamanvändare?
4 Oktober 23:00 av Tore Kullgren