Utskrift från gbg.yimby.se
....

 > Infrastruktur
 > Övrigt

Trafikkaos /Dålig kollektivtrafik i rusningstid

Profilbild
Krister Malmqvist
228 Inlägg
Ort: Göteborg, Gick med: Februari 2010
Om kör bil till E6, E20, E45 från centrum så blir det enorma köer mellan Götatunneln och E6/Tingstunneln. Det hjälper inte att försöka ta sig ner i Götatunneln vid Järntorget för där är också trafikkaos.

Kollektivtrafiken har har också omfattande förseningar efter tillkomsten av Götatunneln och ombyggnaden av Gullbergsmotet.
Ombyggnaden av Gullbergsmotet, strax söder om Tingstadstunneln, har medfört att bussarna på linjerna 43 (Kärra-Centralstationen via Tingstadstunneln) och 403 (Skepplanda-Nils Ericson-terminalen via Svingeln) blir kraftigt försenade i högtrafik. Spårvägen har sitt nålsöga vid centralen/Brunnsparken. Nuvarande situation är oacceptabel och vi kan inte vänta på Västlänken i 15 år!

Något måste göras snarast!
Jesper Hallén
348 Inlägg
Ort: Göteborg, Gick med: April 2012
Ja vi har en lösning på gång, se http://gbg.yimby.se/forum/thread.aspx?id=2314&page..
Senast ändrad 17 februari 2013 02:56
Fredrik Svensson
9 Inlägg
Ort: Göteborg (Haga), Gick med: Maj 2011
Svaret är i min mening ganska enkel. Antingen höj upp eller gräv ner stadsbaserade kollektivtrafiken. Sedan behövs det bättre pendeltågssmöjligheter till torslanda, kungälv samt utefter särö.

 > Infrastruktur
 > Övrigt
Trafikkaos /Dålig kollektivtrafik i rusningstid

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 5380 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter