Utskrift från gbg.yimby.se
....

 > Infrastruktur

Flytta centralstationen

Sida 2 av 3
Matthias H.
656 Inlägg
Ort: Kungsbacka, Gick med: Juni 2008
Krister Malmqvist skrev:

Placeringen av centralstation i nuvarende läge kommer snart att betraktas som en belastning. Mycket värdefull mark tas upp av enorma spårområden. Olskroken är idealisk plats eftersom där redan finns E6,E20,E40 med tillhörande av och påfarter. Det finns också stora obebyggda ytor (dåligt utnyttjade) på östra sidan om E6. Kommunen äger även marken. Marken som frigörs vid nuvarande Gbg C kan säljas för höga priser och bebyggas med centrala bostäder. Allelänken (underjordisk spårväg) kan förlängas över Heden ända ner till Olskrogsstationen. Då blir denna station Göteborgs stolthet. Förut var motståndet mot Olskrogsstation att det inte fanns plats nog. Om man lägger stationen i berget underjordiskt faller detta argument bort.


Krister, nu måste du missat vad Patrik Sterky just skrev va?
Profilbild
Hans-Olof Hansson
1370 Inlägg
Ort: Gothenburg, Gick med: September 2011
Patrik Sterky skrev:

Hej, ännu ett av dessa underbara och mindre genomtänkta förslagen.

Grundsynen Berlin Hauptbahnhof insprängt i berget vid Lisebergsstationen och slopa befintlig centralstation, som alternativ för att göra något billigt istället för Västlänken... Då har Bigert m fl haft förslag som åtminstone skulle kunna vara billigare (men mycket sämre ur andra perspektiv). Detta är lyckas båda vara dyrt och dåligt.

Utöver att man även i detta förslag får samma sorteringsinfra i ändpunkterna som Västlänken (ingen besparing) så undrar jag vart han tänkt att alla fjärrtågen skall stå? Att det är få spår och saknas uppställning är ett jätte problem i Berlin, förövrigt...

Så skall man bygga detta realistiskt så är det troligen fyra genomgående spår motsvarande Västlänken, två genomgående spår för godståg och troligen minst sex ytterligare spår (förutsatt att de är långa så man kan vända tåg både söderut och norrut på samma spår). Det senaste jag hörde vara att man nu inte bedömer att man vågar riva nått av säckspåren på centralen, dvs att man där kommer ha 16 säckspår, 4 genomgående spår samt att man slipper alla godståg på centralen inkl Västlänken.

Sen kommer nästa problem. Vid centralen finns uppställningsspår i anslutning till stationen. Detta behövs även i framtiden, men kanske i mindre omfattning eftersom många spår på själva stationen med mindre rörelser delvis kan kompensera för detta. Men i detta förslag måste detta byggas. Uppställningsspår kan i bästa fall byggas i Mölndal (Sävenäs utrymme är ju redan intecknat för mer uppställning+rangering). Man måste då även bortse från att man helst bör ha egna spår mellan uppställning och station, samt att Mölndal redan sagt nej till att fylla dalgången med spåruppställning (i det fallet var det ny serviceverkstad). Eftersom man troligen även behöver fyra trafikspår ner till Mölndal, så pratar vi alltså sex spår. Detta ryms inte utan att bygga på bro ovanför eller riva mycket hus.

Utan att ens berört frågan med att dra in spårvagnarna i berget ovanpå/under den insprängda 12-spåriga stationen tror jag inte ytterligare behöver sägas om denna "billiga" lösning...


Helt riktigt. Det är redan utrett och fungerar inte, se sidan 18 i förstudie Västlänken tidigt samråd

Det krävdes 8 spår för lokaltrafiken enbart. Tillkommer minst 8 spår för fjärrtrafiken. Som jämförelse så har Stockholm central 17spår. Nej, det blir varken billigt eller bra!
Johannes Westlund
626 Inlägg
Ort: 2, Gick med: Juli 2012
Signatur: Hansson skrev:Helt riktigt. Det är redan utrett och fungerar inte, se sidan 18 i förstudie Västlänken tidigt samråd

Det krävdes 8 spår för lokaltrafiken enbart. Tillkommer minst 8 spår för fjärrtrafiken. Som jämförelse så har Stockholm central 17spår. Nej, det blir varken billigt eller bra!


Om man bortser från det faktum att det inte går så kan man ju ändå fundera över vilka vinster som finns med att placera en centralstation i ena ytterkanten av Göteborg. Från Olskroken eller Gårda breder staden ut sig primärt åt väster. Lite otät förortsbebyggelse finns åt öster (borträknat några få stadskvarter). Jag undrar hur man tänkt där...
Aktivdemokrati2 Aktivdemokrati2
44 Inlägg
, Gick med: Januari 2013
Signatur: Hansson skrev:Helt riktigt. Det är redan utrett och fungerar inte, se sidan 18 i förstudie Västlänken tidigt samråd

Det krävdes 8 spår för lokaltrafiken enbart. Tillkommer minst 8 spår för fjärrtrafiken. Som jämförelse så har Stockholm central 17spår. Nej, det blir varken billigt eller bra!


Nåja, som vanligt tror Hansson att några rader text är en färdig utredning.
Vi kan ju börja med att titta på vad som faktiskt skrevs på denna sid 18...:
Utflyttning av stationen

För att skapa en genomgångsstation med ökad kapacitet kan en utflyttning av lokaltågs-trafiken till ett nytt halvcentralt stationsläge ske. Detta kan göras i två olika geografiska lägen. Det är dels Olskroken dels Gårda. Vid båda dessa loka-liseringar behöver en genomgångsstation byggas för lokaltågstrafiken mellan Alingsås och Kungsbacka samt mellan Tvåstad och Borås.
Merparten av fjärrtrafiken har Göteborg som start- eller slutstation och bör därför ligga kvar vid nuvarande centralstation.
Förutom det faktum att det förmodligen är näst intill omöjligt att anlägga nya stationslägen i Olskroken och Gårda har de flesta lokaltågsresenärerna sin målpunkt i centrala Göteborg som man kan nå utan att behöva byta till annat färdmedel om tågen går till centralstationen. Med en utlokalisering av stationen skulle det behövas ett byte till spårvagn eller buss för att nå centrala Göteborg vilket för många resenärer skulle innebära en så stor olägenhet att man skulle välja att åka bil istället. En utlokalisering av centralstationen är därmed ingen bra lösning av problemet. En utflyttning av lokaltågstrafiken löser inte kapacitetsproblemen genom Gårdatunneln.

18


Det är allt..
Detta är ingen utredning, snarare några lösa tyckanden som dessutom mest kretsar kring att de som pendlar in idag skulle ha centrala gbg som slutmål.
Alla som studerat flödena lite grann vet ju att de flesta byter till andra linjer och alltså ändå måste byta en gång, var är däremot egalt.
Ser man till det andra så har Sterky några mer bärande argument gällande uppställning, och hur han menar att hela Sävenäs skulle vara upptaget redan, det övergår mitt förstånd.
Om Mölndal sagt nej å sin sida innebär inte det att ett sådant beslut inte går att köra över.
__________________
MVH Aktivdemokrati2
Aktivdemokrati2 Aktivdemokrati2
44 Inlägg
, Gick med: Januari 2013
Johannes Westlund skrev:

Signatur: Hansson skrev:Helt riktigt. Det är redan utrett och fungerar inte, se sidan 18 i förstudie Västlänken tidigt samråd

Det krävdes 8 spår för lokaltrafiken enbart. Tillkommer minst 8 spår för fjärrtrafiken. Som jämförelse så har Stockholm central 17spår. Nej, det blir varken billigt eller bra!


Om man bortser från det faktum att det inte går så kan man ju ändå fundera över vilka vinster som finns med att placera en centralstation i ena ytterkanten av Göteborg. Från Olskroken eller Gårda breder staden ut sig primärt åt väster. Lite otät förortsbebyggelse finns åt öster (borträknat några få stadskvarter). Jag undrar hur man tänkt där...


"Staden växer!".....
__________________
MVH Aktivdemokrati2
Profilbild
Hans-Olof Hansson
1370 Inlägg
Ort: Gothenburg, Gick med: September 2011
Aktivdemokrati2 Aktivdemokrati2 skrev:

Johannes Westlund skrev:

Signatur: Hansson skrev:Helt riktigt. Det är redan utrett och fungerar inte, se sidan 18 i förstudie Västlänken tidigt samråd

Det krävdes 8 spår för lokaltrafiken enbart. Tillkommer minst 8 spår för fjärrtrafiken. Som jämförelse så har Stockholm central 17spår. Nej, det blir varken billigt eller bra!


Om man bortser från det faktum att det inte går så kan man ju ändå fundera över vilka vinster som finns med att placera en centralstation i ena ytterkanten av Göteborg. Från Olskroken eller Gårda breder staden ut sig primärt åt väster. Lite otät förortsbebyggelse finns åt öster (borträknat några få stadskvarter). Jag undrar hur man tänkt där...


"Staden växer!".....


Fast inte runt den tänkta Gårdastationen...
Profilbild
Hans-Olof Hansson
1370 Inlägg
Ort: Gothenburg, Gick med: September 2011
Aktivdemokrati2 Aktivdemokrati2 skrev:

Signatur: Hansson skrev:Helt riktigt. Det är redan utrett och fungerar inte, se sidan 18 i förstudie Västlänken tidigt samråd

Det krävdes 8 spår för lokaltrafiken enbart. Tillkommer minst 8 spår för fjärrtrafiken. Som jämförelse så har Stockholm central 17spår. Nej, det blir varken billigt eller bra!


Nåja, som vanligt tror Hansson att några rader text är en färdig utredning.
Vi kan ju börja med att titta på vad som faktiskt skrevs på denna sid 18...:
Utflyttning av stationen

För att skapa en genomgångsstation med ökad kapacitet kan en utflyttning av lokaltågs-trafiken till ett nytt halvcentralt stationsläge ske. Detta kan göras i två olika geografiska lägen. Det är dels Olskroken dels Gårda. Vid båda dessa loka-liseringar behöver en genomgångsstation byggas för lokaltågstrafiken mellan Alingsås och Kungsbacka samt mellan Tvåstad och Borås.
Merparten av fjärrtrafiken har Göteborg som start- eller slutstation och bör därför ligga kvar vid nuvarande centralstation.
Förutom det faktum att det förmodligen är näst intill omöjligt att anlägga nya stationslägen i Olskroken och Gårda har de flesta lokaltågsresenärerna sin målpunkt i centrala Göteborg som man kan nå utan att behöva byta till annat färdmedel om tågen går till centralstationen. Med en utlokalisering av stationen skulle det behövas ett byte till spårvagn eller buss för att nå centrala Göteborg vilket för många resenärer skulle innebära en så stor olägenhet att man skulle välja att åka bil istället. En utlokalisering av centralstationen är därmed ingen bra lösning av problemet. En utflyttning av lokaltågstrafiken löser inte kapacitetsproblemen genom Gårdatunneln.

18


Det är allt..
Detta är ingen utredning, snarare några lösa tyckanden som dessutom mest kretsar kring att de som pendlar in idag skulle ha centrala gbg som slutmål.
Alla som studerat flödena lite grann vet ju att de flesta byter till andra linjer och alltså ändå måste byta en gång, var är däremot egalt.
Ser man till det andra så har Sterky några mer bärande argument gällande uppställning, och hur han menar att hela Sävenäs skulle vara upptaget redan, det övergår mitt förstånd.
Om Mölndal sagt nej å sin sida innebär inte det att ett sådant beslut inte går att köra över.


Detta är en snarast en summeringsrapport, en "executive summary", som på ett lättfattligt och kortfattat sätt beskriver vad man kommit fram till. Tekniska simuleringar och beräkningar, där det är relevant, finns bakom slutsatserna. Här är det väldigt lätt att hålla med utan att ha tillgång till vidare simuleringar.

Både Olskroken och Gårda är helt enkelt olämpliga för en ny station.
Profilbild
Gunnar Einarsson
566 Inlägg
Ort: Göteborg (Kommendantsängen), Gick med: April 2010
Ja, man behöver inte vara ingenjör för att inse det olämpliga i förslaget: långt borta från allt och hur billigt blir det att spränga in en centralstation i berget!? Någon verkar onekligen ha haft lite otur när de tänkte här. En bra sak med Centralen är ju att den leder rakt in i stadskärnan. Bättre placering kan väl knappast tänkas.

Dessutom ogillar jag idén att flytta Centralstationen i sig. Att den ligger kvar där den ligger och fortfar att vara just centralstation är viktigt för Göteborgs identitet, kontinuitet och självbild.

Därmed inte sagt att ytterligare stationer inte kan uppföras efterhand som behov uppstår. Men det gäller då att inspireras av rätt förlagor förstås. Får man säga eklekticism så klart? http://www.youtube.com/watch?v=xTi0zfpfogI
Senast ändrad 2 mars 2013 21:23
Nils Hammar
3 Inlägg
Ort: 27, Gick med: Mars 2013
En centralstation behöver inte förläggas nära allt, den är en knutpunkt som attraherar verksamheter.

Att spränga in den vid Gårda kanske är att ta i, men ett av problemen med dagens centralstation är att den är en säckstation.

Västlänken tänker ni då som svar, men västlänken hanterar bara pendeltåg. Fjärrtågen blir trots detta fortfarande förvisade till en säckstation.

En station i Olskroken med rangerbangård i Sävenäs är enkel att få till, och med en ytterligare järnvägsbro förutom Sävenäs får man fram en lösning som är tämligen flexibel. Se nedanstående skiss.Röd Linje - Alingsås <-> Uddevalla
Gul Linje - Kungsbacka <-> Trollhättan
Grön Linje - Borås <-> Torslanda
Lila Linje - Klareberg <-> Gamla Centralen
Blå Linje - Kompletterande spår för att bilda vändslinga.

En annan fördel med Olskroken är att idag finns det inga bostäder i området som kommer att störas av buller. Eventuella planer på att bygga bostäder kan man skjuta på så länge det finns andra platser att bygga på - som Frihamnen.

Och för att komma till rätta med eventuellt buller från tåg kan man utforma viadukterna med bullerfällor. Dessa bör kunna fungera även som gång/cykelbana eller perrong. Idag så är det en omväg om man vill cykla till Backaplan från Olskroken, antingen via Göta Älv-bron eller via Marieholmsbron.

Förbi Olskroken passerar relativt många spårvagnslinjer, vilket också underlättar.

Ett problem med just Västlänken är att de utredningar och underlag som den baseras på har ett par brister:
1. Vid beställning av utredningarna så har man angivit att Göta Älv är en avgränsare.
2. Siffrorna som använts är i en del fall från 2004 eller äldre, och det har hänt en del sedan dess.

Den som för övrigt åkt med Linje 16 mot Lindholmen på morgonen inser att det finns förbättringspotential.

Dessutom så är Haga inte en naturlig knutpunkt. Hade man valt Järntorget så hade det varit lättare att förstå. Vid Järntorget så ansluter dessutom Blå Express. Än mer förståeligt hade det varit om man valt Linnéplatsen eller Sahlgrenska. Men å andra sidan så hade det blivit väldigt mycket tunnel om man valt Linnéplatsen eller Sahlgrenska.

Ett problem som man kommer att stöta på med tunnel till Haga är att det är övergångar mellan lera och berg. Och eftersom lera rör sig medan berg inte gör det så finns det viss potential för problem. En annan fråga är om man har tagit hänsyn till risken för sättningar för de byggnader som ligger nära bygget? Vad är riskerna för Götatunneln?
Johannes Westlund
626 Inlägg
Ort: 2, Gick med: Juli 2012
Det är lite svårt att se hur verksamheter ska kunna utvecklas i denna öken. Inramat av vattendrag, motorvägar och så spårmatta i mitten. Vart ska stad finnas? Det är alltså bortom all rimlighet att det kommer utvecklas någonting ytterligare runtom stationen, det finns helt enkelt inte utrymme eller möjlighet med hänsyn tagen till bullersituationen.

Vidare kommer nuvarande centralstations problem inte att lösas eftersom alla pendlare måste forslas från Olskroken in till centrum och alla bytesmöjligheter som finns där på något sätt. Alla långväga resenärer kommer också behöva skytteltrafiken.

Sen så omöjliggörs effektivt stadsutveckling helt innanför järnringen. En stadsdelsstor yta blir rena impediment. Det är knappast positivt för staden, waste of space och dessutom ett bra sätt att helt skära av nordöstra Göteborg. Det kanske är dags att helt utesluta området från Göteborgs stad och låta det bli en egen stad, eftersom städer normalt sätt har den egenskapen att de hänger samman...

Slutligen ser det spårtekniskt vanskligt ut. Det är frågan om idén är praktiskt realiserbar, en ytterligare fråga är hur detta ska konstrueras under en 5-10år samtidigt som trafiken ska flyta in till gamla centralen som vanligt. Det finns inte någon plats över för omdirigering vad jag vet. Göteborg har inte råd med stopp i tågtrafiken i flera år.
Nils Hammar
3 Inlägg
Ort: 27, Gick med: Mars 2013
Johannes Westlund skrev:

Det är lite svårt att se hur verksamheter ska kunna utvecklas i denna öken. Inramat av vattendrag, motorvägar och så spårmatta i mitten. Vart ska stad finnas? Det är alltså bortom all rimlighet att det kommer utvecklas någonting ytterligare runtom stationen, det finns helt enkelt inte utrymme eller möjlighet med hänsyn tagen till bullersituationen.


Med tanke å att hela området redan är ett virrvarr av vägar, vilket även Marieholmstunneln kommer att läggas till så blir det ingen större förlust av brukbar mark.

Det som alla västlänksförespråkare har missat är att det är en stor del av resenärerna som skall vidare till olika punkter Volvo Torslanda i Väster, SKF i Nordost och Astra i Söder för att nämna några. Antalet bostäder och arbetsplatser söder om älven har inte ändrat sig speciellt mycket de senaste decennierna medan det har hänt och händer en hel del på Hisingen.

Det är för mig en gåta att alla som förespråkar västlänken tror att alla vill in till centrum. Centrum är för mig något som skall passeras, och det är många andra som har samma problem - hur passera Centrum.

Det som kommer att kunna byggas upp närmast runt stationen är mindre bullerkänsliga verksamheter som affärer och kontor.

Och som jag skrev tidigare - det går att designa viadukter så att de fångar upp buller från tåg, möjligheterna är bättre än för biltrafik eftersom ett tåg har mycket mindre rörelse i sidled än en bil. Dessutom är det mesta av bullret från tåg från hjulen, vilket gör det relativt enkelt att hantera.

Poängen med lösningen är att knyta samman - ge folk ett sätt att snabbt ta sig från punkt till punkt utan allt för många byten. Tekniskt sett så är detta ungefär lika vanskligt som Västlänken, men det bidrar med bättre utvecklingspotential.

Och redan idag så är Nordöstra delen av Göteborg avskild, det är ingen större skillnad med den idé jag har. Däremot så finns det chans till snabbare resor för de som bor i ytterområdena till fler platser än idag.

Dessutom frigör man ganska mycket yta där dagens central är samtidigt som man minskar bullret för de som är bosatta utefter Friggagatan/Odinsgatan.
Profilbild
Hans Jörgensen
409 Inlägg
Ort: Göteborg (Majorna), Gick med: December 2008
Välkommen till forumet Nils!

Du delar många av de invändningar som finns för VL version Haga-Korsvägen.
Jag känner igen banorna du funderar i (ordvits?), roligt att se.

Men jag tror inte på en utflyttning av hela C-stationes funktion. Att fjärrtågen kan gå rakt in i smeten måste väl vara värdefullt. Även om staden växer så har innerstaden till sin natur funktioner/målpunkter som fortsatt kommer ligga där så länge centrum av staden finns där.
Jag skulle tro att fjärr-resenärer har dagens innerstad som målpunkt (typ gångavstånd från C-station) i högre grad än vardagspendlarna. Till exempel ligger ju en stor del av stans hotell kring C-station (jmf kring Vesterbrogade i Köpenhamn).

Det har bollats olika koncept och idéer i flera olika trådar här. Själv tror jag starkt på en VL med enklare lösning kombinerat med Stadsbana (planskild spårtrafik typ Metro).


Illustration av hur tågtrafiken kan lösas med några genomgående pendeltågslinjer utan komplicerade pendeltågsbyggen i innerstan. Gbg C avlastas delvis, samtidigt som pendlingskapaciteten blir minst lika stor som för VL Haga-Korsvägen. Dessutom markant kortare restider för de flesta resenärer (stadstrafikens resenärer och tågpendlare). Kostnaden för allt kan säkert bli lika stor som den nu budgeterade VL, fast då ingår ju en Stadsbana också

Bilden visas nedskalad. Klicka på bilden för att se den i fullstorlek.


Senast ändrad 3 mars 2013 17:05
Profilbild
Hans-Olof Hansson
1370 Inlägg
Ort: Gothenburg, Gick med: September 2011
Johannes Westlund skrev:

Det är lite svårt att se hur verksamheter ska kunna utvecklas i denna öken. Inramat av vattendrag, motorvägar och så spårmatta i mitten. Vart ska stad finnas? Det är alltså bortom all rimlighet att det kommer utvecklas någonting ytterligare runtom stationen, det finns helt enkelt inte utrymme eller möjlighet med hänsyn tagen till bullersituationen.

Vidare kommer nuvarande centralstations problem inte att lösas eftersom alla pendlare måste forslas från Olskroken in till centrum och alla bytesmöjligheter som finns där på något sätt. Alla långväga resenärer kommer också behöva skytteltrafiken.

Sen så omöjliggörs effektivt stadsutveckling helt innanför järnringen. En stadsdelsstor yta blir rena impediment. Det är knappast positivt för staden, waste of space och dessutom ett bra sätt att helt skära av nordöstra Göteborg. Det kanske är dags att helt utesluta området från Göteborgs stad och låta det bli en egen stad, eftersom städer normalt sätt har den egenskapen att de hänger samman...

Slutligen ser det spårtekniskt vanskligt ut. Det är frågan om idén är praktiskt realiserbar, en ytterligare fråga är hur detta ska konstrueras under en 5-10år samtidigt som trafiken ska flyta in till gamla centralen som vanligt. Det finns inte någon plats över för omdirigering vad jag vet. Göteborg har inte råd med stopp i tågtrafiken i flera år.


Något överraskande, kanske, så håller jag helt och hållet med Johannes i hans kritik av detta förslag! Man konstaterade redan 2001 att flytt av stationen till Olskroken eller Gårda var olämpligt. Inget har hänt sedan dess som ändrar på den slutsatsen.
Profilbild
Hans-Olof Hansson
1370 Inlägg
Ort: Gothenburg, Gick med: September 2011
Nils Hammar skrev:Med tanke å att hela området redan är ett virrvarr av vägar, vilket även Marieholmstunneln kommer att läggas till så blir det ingen större förlust av brukbar mark.

Det som alla västlänksförespråkare har missat är att det är en stor del av resenärerna som skall vidare till olika punkter Volvo Torslanda i Väster, SKF i Nordost och Astra i Söder för att nämna några. Antalet bostäder och arbetsplatser söder om älven har inte ändrat sig speciellt mycket de senaste decennierna medan det har hänt och händer en hel del på Hisingen.

Det är för mig en gåta att alla som förespråkar västlänken tror att alla vill in till centrum. Centrum är för mig något som skall passeras, och det är många andra som har samma problem - hur passera Centrum.

Det som kommer att kunna byggas upp närmast runt stationen är mindre bullerkänsliga verksamheter som affärer och kontor.

Och som jag skrev tidigare - det går att designa viadukter så att de fångar upp buller från tåg, möjligheterna är bättre än för biltrafik eftersom ett tåg har mycket mindre rörelse i sidled än en bil. Dessutom är det mesta av bullret från tåg från hjulen, vilket gör det relativt enkelt att hantera.

Poängen med lösningen är att knyta samman - ge folk ett sätt att snabbt ta sig från punkt till punkt utan allt för många byten. Tekniskt sett så är detta ungefär lika vanskligt som Västlänken, men det bidrar med bättre utvecklingspotential.

Och redan idag så är Nordöstra delen av Göteborg avskild, det är ingen större skillnad med den idé jag har. Däremot så finns det chans till snabbare resor för de som bor i ytterområdena till fler platser än idag.

Dessutom frigör man ganska mycket yta där dagens central är samtidigt som man minskar bullret för de som är bosatta utefter Friggagatan/Odinsgatan.


Varför så många vill till centrum är inte svårt att förstå. Det är den enskilt största koncentrationen av bostäder och arbetsplatser, fullt naturligt.

Med Västlänken får pendeltågen en god integration i staden. Från stationerna kan man sedan ta sig vidare ut i staden, eller via pendeltågen någon helt annan stans.

Vad gäller buller så kan man ju konstatera att Västlänken bidrar mycket kraftigt till att sänka det. Västlänken är helt underjordisk från skansen lejonet till Almedal. Det enda som syns ovan mark är nedgångarna till stationerna, se karta nedan


Att försöka bygga upp nya bytesstationer i Olskroken eller Gårda stödjer inte pendeltågens integration i staden. Det förlänger restider och gör det mindre attraktivt med pendeltåg.

Ett framtida pendeltågsnät kan ses nedan. Det griper in i staden på många ställen och ger att man kan ta ett snabbt pendeltåg in för att sedan resa vidare. Du är inte bunden till att byta vid en enda punkt.

Bilden visas nedskalad. Klicka på bilden för att se den i fullstorlek.


Notera att de flesta järnvägar redan finns. Den mest centrala, Västlänken, projekteras nu. Sträckan till Borås via Landvetter flygplats är på gång.
Profilbild
Erik Funck
308 Inlägg
Ort: Göteborg (Majorna), Gick med: April 2012
Om Nils eller någon annan vill ha mer tankegods så har jag ännu en karta
Blå för fjärrtåg/Oslo-Kph-tåg
Grön västlänken innan nya armar
Nils Hammar
3 Inlägg
Ort: 27, Gick med: Mars 2013
Hans Jörgensen skrev:

Välkommen till forumet Nils!

Du delar många av de invändningar som finns för VL version Haga-Korsvägen.
Jag känner igen banorna du funderar i (ordvits?), roligt att se.

Bilden visas nedskalad. Klicka på bilden för att se den i fullstorlek.Tack.

En faktor som man måste räkna med när man skall planera för tåg är att kurvradien ligger på cirka 500 meter (beror dock delvis på typ av tåg och hastighet), vilket gör att en del alternativ som tas fram faller på det.

När det gäller arbetsplatser i Centrum, så är jag synnerligen tveksam till de uppgifterna. Tittar man på de 10 största företagen i Göteborgsregionen så ligger alla en bra bit från Centrum.

http://www.businessregion.se/download/18.775106461353f5a20961b36/G%C3%B6teborgsregionens+100+st%C3%B6rsta+arbetsgivare+2011.pdf

Visserligen finns det många små verksamheter i Centrum, men antalet arbetsplatser i Centrum ser jag inte som något som har ändrats särskilt mycket det senaste decenniet. Samma för bostäder. Och det är ingen större tillväxtmöjlighet heller om man inte skall riva befintligt och bygga skyskrapor. Mycket av tillväxten de senaste åren har varit på Norra Älvstranden.

En annan sak som gör att Västlänken förefaller ytterst tveksam är att det är samma personer som beslutat om den som även beslutat om de Italienska spårvagnarna. Och att underlaget för Västlänken uteslutit allt som ligger norr om Göta Älv. Min tankegång är dessutom ganska lik Hisingslänken som presenteras i en annan tråd här: http://gbg.yimby.se/forum/thread.aspx?id=2370

Man skall också tänka på att många av de som kommer med pendeltåg har mål utanför centrum. Har man överhuvudtaget analyserat ordentligt vilka mål som pendlarna har som kommer med pendeltåg?
Profilbild
Hans Jörgensen
409 Inlägg
Ort: Göteborg (Majorna), Gick med: December 2008
Nils, om kurvradier.
Det är bara de blåfärgade linjerna i kartan som har snävare radier, men det är inte järnväg utan "stadsbana". Tänker att de har motsvarande banegenskaper som T-bana kan ha, dvs radier ner mot 100 meter (finns exempel på ännu lite lägre) och lutningar på 4-5%.

De andra linjerna utgör i princip dagens järnvägsstråk, med en förbindelselänk genom Olskroken.
Profilbild
Krister Malmqvist
228 Inlägg
Ort: Göteborg, Gick med: Februari 2010
Kineserna har byggt över 1000 mil höghastighetsjärnväg under tiden som Hallandsåstunneln har borrats. Nu har kineserna erbjudit sig att bygga ny järnväg Oslo -Köpenhamn på 3-5 år. Antag detta erbjudande!
Profilbild
Daniel Andersson
543 Inlägg
Ort: Göteborg, Gick med: Mars 2009
Krister: I Sverige gäller svenska lagar och arbetsrätt. Tidigare kinesiska projekt i Sverige har inte varit utan problem (China Europe Business & Exhibition Center i Kalmar, Dragon gate i Älvkarleby). Det kan nog vara bra att granska upplägget lite och ha en svensk insyn i projektet innan det sätter i gång. Varken vi eller kineserna tjänar på ett halvfärdigt snabbtågsbygge.
Profilbild
Krister Malmqvist
228 Inlägg
Ort: Göteborg, Gick med: Februari 2010
Debatten om Västlänken som pågått i 5 år hittills har gjort att än viktigare satsningar har glömts bort. Förbättring av det nationella järnvägsnätet t.ex.
Att kunna åka tåg från Oslo till Köpenhamn utan krångliga omvägar är viktigt.
Att få en alternativ väg Göteborg-Stockholm är också viktigt. Centralstationens nuvarande placering mitt i Göteborgs centrum förhindrar en effektiv lösning av snabb spårväg Oslo Köpenhamn samt Götalandsbanan. Göteborgs central måste någon gång i framtiden kompletteras med en station i Olskroken eller Gårda. Centralstation blir då nav för regional pendeltrafik medan interregional trafik får använda nya stationen. Den underjordiska delen av Västlänken får då minskad betydelse. Man kunde lika gärna lagt spåren ovan jord. Västlänken är främst ett projekt skapat av Göteborgarnas avundsjuka på Stockholms effektiva tunnelbana och Malmös nya tågtunnel. Bäst vore att stoppa planeringen av densamma och istället förbättra det bifintliga spårvagnsnätet för 20 miljarder. Då skulle pengarna räcka till massiv utbyggnad både till Torslanda och mot Särö. Även förbindelse Stigberget-Lindholmen vore möjlig att genomföra snabbt.
Se även artikel idag på GP om planerat 60 våningars höghus vid Karlavagngsgatan. (10 meter högre än Turning Torso) Detta projekt stöder jag fullt ut. Se bildlänk:

http://www.gp.se/image_processor/1.1940749.1376948165!/image/2356615969.jpg_gen/derivatives/wide/2356615969.jpg?maxWidth=620.

En sådan utbyggnad på Hisingsidan kräver att spårväg läggs i Lindholmsallén med förbindelser söderut i båda ändarna. Västlänken försenar denna utbyggnad med upp emot 10-20 år.
Sida 2 av 3

 > Infrastruktur
Flytta centralstationen

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6717 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Göteborgsregionens folkmängd
28 Mars 07:55 av Matthias H.
Gratis illustrationsprogram?
11 Mars 04:44 av Huai Chuan
VÄSTLÄNKEN OCH ALTERNATIVEN
15 Februari 2019 15:57 av Mikael Bigert