Utskrift från gbg.yimby.se
....

 > Infrastruktur

Flytta centralstationen

Sida 3 av 3
Profilbild
Krister Malmqvist
228 Inlägg
Ort: Göteborg, Gick med: Februari 2010
Hittade svaret själv på ovanstående inlägg på sajten Ny Teknik:

"Dagens Sverige har helt enkelt inte den kompetens och de kvalifikationer som behövs för drift av storskaliga teknikprojekt som en järnväg. Vi har samma problematik bland annat i en rad afrikanska länder"

Frågan är om vi har kompetens att slutföra Västlänken.
Johannes Westlund
626 Inlägg
Ort: 2, Gick med: Juli 2012
Jovars... Tror det är osannolikt att en station i Gårda kommer bli ett nav för interregional trafik och regional pendel. Vi har redan idag Lisebergsstationen. Den kan inte direkt beskrivas som populär. Snarare som ett stort misslyckande. Järnvägen ska naturligtvis in mitt i smeten, annars kan man ju lika gärna flyga. Vem vill bli dumpad mitt i en asfaltsöken som snart kommer kompletteras med en än mera dyster parkeringsöken?

Västlänken är ett bra alternativ. Se till att få spaden i marken nån gång nu bara!
Sven R
529 Inlägg
Ort: Göteborg, Gick med: Oktober 2008
Krister, ni som kritiserar Västlänken gör ofta samma retoriska misstag. Ni börjar rabbla kritiska synpunkter utan att tänka på att ni börjar kritisera era egna förslag. En flytt av centralstationen till Gårda är ju just ett stort och komplicerat teknikprojekt. Vill du slippa detta så är det snarare förstärkningsalternativet som gäller. Jag är dock mindre orolig för vår kompetens att driva teknikprojekt, den verkliga rysaren skulle bli att läka ihop staden i Gårda/Olskroken om en centralstation ska tryckas in. Det kräver en sällsynt kombination av stadsbyggnads- och trafikplaneringskompetens.
Profilbild
Krister Malmqvist
228 Inlägg
Ort: Göteborg, Gick med: Februari 2010
Går det inte att bygga ut befintliga Lisebergsstationen som station för fjärrtågen?
Gbg Central fungerar därefter som station för för lokala tåg.
Vi slipper då gräva ner oss i leran
Jonas German
27 Inlägg
Ort: Norrköping, Gick med: Augusti 2012
Även om det skulle gå så löser det inte kapacitetsproblemet. Du måste bygga en ny Gårdatunnel och förstärka kapaciteten mellan Sävenäs och centralstationen också. Du kanske ska läsa järnvägsutredningen och titta på "förstärkningsalternativet". http://www.trafikverket.se/Privat/Projekt/Vastra-..
Profilbild
Hans-Olof Hansson
1370 Inlägg
Ort: Gothenburg, Gick med: September 2011
Krister Malmqvist skrev:

Debatten om Västlänken som pågått i 5 år hittills har gjort att än viktigare satsningar har glömts bort. Förbättring av det nationella järnvägsnätet t.ex.
Att kunna åka tåg från Oslo till Köpenhamn utan krångliga omvägar är viktigt.
Att få en alternativ väg Göteborg-Stockholm är också viktigt. Centralstationens nuvarande placering mitt i Göteborgs centrum förhindrar en effektiv lösning av snabb spårväg Oslo Köpenhamn samt Götalandsbanan. Göteborgs central måste någon gång i framtiden kompletteras med en station i Olskroken eller Gårda. Centralstation blir då nav för regional pendeltrafik medan interregional trafik får använda nya stationen. Den underjordiska delen av Västlänken får då minskad betydelse. Man kunde lika gärna lagt spåren ovan jord. Västlänken är främst ett projekt skapat av Göteborgarnas avundsjuka på Stockholms effektiva tunnelbana och Malmös nya tågtunnel. Bäst vore att stoppa planeringen av densamma och istället förbättra det bifintliga spårvagnsnätet för 20 miljarder. Då skulle pengarna räcka till massiv utbyggnad både till Torslanda och mot Särö. Även förbindelse Stigberget-Lindholmen vore möjlig att genomföra snabbt.
Se även artikel idag på GP om planerat 60 våningars höghus vid Karlavagngsgatan. (10 meter högre än Turning Torso) Detta projekt stöder jag fullt ut. Se bildlänk:


http://www.gp.se/image_processor/1.1940749.137694..


En sådan utbyggnad på Hisingsidan kräver att spårväg läggs i Lindholmsallén med förbindelser söderut i båda ändarna. Västlänken försenar denna utbyggnad med upp emot 10-20 år.


Det är bara de som är emot som debatterar och tror att frågan är levande och inte avgjord.

I verkligheten är beslutet klart, Västlänken projekteras som bäst och man har gått vidare med nya projekt du efterlyser. Bland annat så blir det nu dubbelspår mot Borås. Olskroksviadukten ligger också med i planerna som går på remiss nu för beslut nästa år. Västlänken är en förurtsättning för all ny utbyggnad av spårtrafik mot Göteborg.

Centralen är och förblir av central betydelse även för ny höghastighetsjärnväg mot Oslo och Köpenhamn och de tågen kan också ta vägen genom Västlänken.

Västlänken fyller samma funktion som Citytunneln i Malmö och Citybanan i Stockholm. Alla tre är nödvändiga för effektiv pendeltågstrafik i respektive region samt för nationell trafik mellan och till städerna.

Västlänken förbereds för trafik mot Särö och Torslanda. Låt oss jobba för att planeringen av de banorna startar snarast! Med Västlänken väl på plats så kan man bygga även spårväg som Allélänken.

Stopp i Gårda eller Olskroken fungerar inte, löser inget och ger ingen ökad kapacitet.

Höga hus är oerhört bra, mer sådant! Spårväg på norra älvstranden genom Lindholmsallén är redan på väg och sker helt oberoende av Västlänken. Går allt enligt planerna så är den rent av på plats innan bygget av Västlänken startar.
Profilbild
Krister Malmqvist
228 Inlägg
Ort: Göteborg, Gick med: Februari 2010
Trafikverket utreder om Den Hongkong-baserade koncernen MTR får sätta in sex nya tågsätt/dag på linjen Stockholm–Göteborg nästa år.
I princip går det inte att få in fler avgångar p.g. av att kapaciteten vid Gbg C redan är fullt utnyttjad.

Avregleringen av de statliga järnvägarna skedde hösten 2010, men det är först 2014 som fri konkurrens på allvar ska få genomslag i tidtabellerna. En alternativ station till Gbg C ökar möjligheterna för andra operatörer att få trafikera denna sträcka. I dag har SJ nästan monopol med totalt 39 fjärrtågsavgångar på Västra Stambanan, Stockholm-Göteborg.
Sida 3 av 3

 > Infrastruktur
Flytta centralstationen

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6717 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Göteborgsregionens folkmängd
28 Mars 07:55 av Matthias H.
Gratis illustrationsprogram?
11 Mars 04:44 av Huai Chuan
VÄSTLÄNKEN OCH ALTERNATIVEN
15 Februari 2019 15:57 av Mikael Bigert