Utskrift från gbg.yimby.se
....

 > Allmänt

Funktionsindelning av stadsplaner är hinder för blandstad

Profilbild
Krister Malmqvist
228 Inlägg
Ort: Göteborg, Gick med: Februari 2010
Vissa områden betecknas som industrimark, andra som bostadsmark eller plats för handel.
Denna indelning hindrar ju uppkomst av blandstad som Yimby efterfrågar. Det finns många omräden som Sisjön, Gårda, Marieholm, Ringön, Gullbergsvass, söder om Liseberg som är betecknade område för handel och industri. Detta förhindrar effektivt att relativt centrala områden med rivningsfärdig bebyggelse omvandlas till blandstad. Denna funktionsindelning är en relikt från den s.k. ABC-staden vars idé föddes på 1950-talet.

Efterfrågar synpunkter från Yimbys "experter".
Profilbild
Krister Malmqvist
228 Inlägg
Ort: Göteborg, Gick med: Februari 2010
Bilden från Esperantoplatsen med Värmeverket i bakgrunden samt en skymt av älven visar att det är idiotiskt att ha området närmast älven som Industrimark!jpg
http://s.yimby.se/gbg/262/c9582090-e55d-11e0-9d5d-30f3352c3fb6.

 > Allmänt
Funktionsindelning av stadsplaner är hinder för blandstad

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6732 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Göteborgsregionens folkmängd
10 November 2022 13:47 av Matthias H.
Spamanvändare?
15 December 2021 13:42 av Erik Westberg
Att gräva upp Västra och Östra Hamnkanalerna?
2 September 2021 13:18 av Michael Dundee