Utskrift från gbg.yimby.se
....

 > Allmänt

Så blir Kvillebäckens nya saluhall

Kristofer Palmestål
5 Inlägg
Ort: Göteborg, Gick med: Januari 2009
Niklas S
203 Inlägg
Ort: Göteborg, Gick med: Juli 2009
Saxat från den länkade artikeln:
"Förhoppningen är att saluhallen ska bli en generös och naturlig mötesplats både för nya Kvillebor och tillfälliga besökare."

Och gamla Kvillebor?

Den socialt blandade staden tycks inte vara målet med centrala älvstaden. Endast herrskapsklassen är välkommen.
__________________
"The most terrifying thing is to accept a building completely"
"Evil is knowing better, but willingly build worse"

 > Allmänt
Så blir Kvillebäckens nya saluhall

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6732 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter