Utskrift från gbg.yimby.se
....

 > Infrastruktur

Flytta ut terminalerna! Veckans Yimbyaste avhandling? Rädda Gullbergsvass? Förstöra chansen till rostiga miljöer centralt?

Profilbild
Johannes Hulter
1635 Inlägg
Ort: Göteborg, Gick med: Januari 2008
Å andra sidan får man ju nya rostiga miljöer längre ut. Det vore ju orättvist om bara innerstadsbor skulle få tillgång till rostiga miljöer, eller hur?
__________________
A house is not only a machine for living in
Profilbild
John Henriksson
36 Inlägg
Ort: Göteborg, Gick med: September 2009
Klart de måste fördelas lika över inner- och ytterstad. Gullbergsvass är nästan en överdos;) Skall man tro fiktionens Baltimore är öde bangårdar trevliga, medans öde bostadsområden är riktigt läskiga.

Förlåt det lite oakademiska att bara köpa ett pressmeddelande rakt av. Skulle länkat http://publications.lib.chalmers.se/records/fullt.."Godstågsterminaler ligger oftast centralt i städerna. Om vi ska uppnå ett hållbart transportsystem, där det mesta godset fraktas med tåg i stället för lastbil, måste terminalerna flyttas till städernas utkanter. Det har Sönke Behrends kommit fram till i sin doktorsavhandling, där han har undersökt hur urbana och långväga frakter påverkar varandra."

 > Infrastruktur
Flytta ut terminalerna! Veckans Yimbyaste avhandling? Rädda Gullbergsvass? Förstöra chansen till rostiga miljöer centralt?

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6729 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter