Utskrift från gbg.yimby.se
....

 > Allmänt

Göteborgs Storinfrastruktur 2030?

Sida 4 av 6
Profilbild
Hans-Olof Hansson
1370 Inlägg
Ort: Gothenburg, Gick med: September 2011
Hans Jörgensen skrev:

Erik:

Det fasligt intressant att föra in Oslo-Gbg-Kph-linjen i den här kartan, och jag tycker också det är helt relevant.

För om en sådan (höghastighets)-förbindelse kommer till, vilket jag självklart vill, då borde det vara högt läge att få med den i nån form av planering.

Om sträckningen blir genom Bohuslän, och inte över Trollhättan som också har nämnts, då är det högst rimligt med en tågtunnel där du ritat den.
Och blir det med ens väldigt naturligt med en kollektivtrafiktunnel i detta älvsnitt. Intressant parallell till lösning i Oslo.

Personligen har jag ju rätt länge viljat se en annan lösning för Västlänken än den över Haga.
På en annan tråd har diskuterats exempelvis ett "Göteborg Syd" under Hedens norra halva, alltså en till järnvägsstation. Den behöver inte nödvändigtvis begränsas till pendeltåg utan kanske ännu hellre vara huvudstation för stambanan åt söder, och eventuellt för en ny Götalandsbana. Just läget under Heden är förstås mycket fördelaktigt med uppgångar både mot Vasagatan och mot Bältespännarparken.

Ett järnvägsutredningens andra alternativ benämnt "Korsvägen" skulle gått i stort där du ritat Höghastighetstunneln (där fanns även lite varianter på sträckning).
En gemensam tunnel skulle alltså kunna skapas för både en sorts Västlänk och höghastighetståg.

Med en nord-sydlig tågtunnel under Centralen, plus en satsning på planskild spårväg, då blir Västlänken över Haga totalt oförsvarbar, som jag ser det.


Båda tunnlarna behövs i framtiden. Västlänken kommer att gå full med pendeltåg så det får inte plats några fjärtåg i den. Västlänken kommer också med största sannolikhet att vara klar innan beslut om den andra järnvägen fattats. När och om den tas i trafik så behöver deen egna spår.
Profilbild
Erik Funck
308 Inlägg
Ort: Göteborg (Majorna), Gick med: April 2012
Jag slängde in en tågtunnel till för de vanliga fjärrtågen (alltså allt utom pendeltåg o höghastighetståg Oslo-Kbh), se ORANGE
Då var vi helt av med säckstationen.

Vad säger herrarna?


No money no Honey
Senast ändrad 27 januari 2013 19:45
Profilbild
Johan Wiking
20 Inlägg
Ort: Göteborg (Majorna), Gick med: Februari 2011
Här kommer några fler ritningar för vad som behövs ifall Göteborg ska bli en miljon stad.

Centrala Göteborg's Lokal Spår:

http://goo.gl/maps/Rqhjb

Centrala Göteborg's Huvud Vägnät:

http://goo.gl/maps/mIwXG

Centrala Göteborg's Järnvägs Nät:

http://goo.gl/maps/Wk7K
Profilbild
Hans-Olof Hansson
1370 Inlägg
Ort: Gothenburg, Gick med: September 2011
Erik Funck skrev:

Jag slängde in en tågtunnel till för de vanliga fjärrtågen (alltså allt utom pendeltåg o höghastighetståg Oslo-Kbh), se ORANGE
Då var vi helt av med säckstationen.

Vad säger herrarna?


No money no Honey


Bra att du har delat på linjerna för fjärrtåg och pendeltåg.

Men. Med den nya slingan under stan så gör du precis det som Västlänken undviker att göra. Du drar banorna i leran och under husen! Det blir mycket svårt och mycket dyrt!
För att undvika att gå under byggnader måste det till ett alternativ som det blå här nedan för en alternativ dragning av Västlänken.


Vad gäller utökning av Västlänken västerut så är det för snäva radier i kurvorna. Inom ramen för utredningen så tänkte man sig en dragning mot Särö och där den lämnar Västlänken strax efter Haga.
Senast ändrad 27 januari 2013 19:45
Profilbild
Hans-Olof Hansson
1370 Inlägg
Ort: Gothenburg, Gick med: September 2011
Johan Wiking skrev:

Här kommer några fler ritningar för vad som behövs ifall Göteborg ska bli en miljon stad.

Centrala Göteborg's Lokal Spår:

http://goo.gl/maps/Rqhjb

Centrala Göteborg's Huvud Vägnät:

http://goo.gl/maps/mIwXG

Centrala Göteborg's Järnvägs Nät:

http://goo.gl/maps/Wk7K


Du har glömt rita in dragningen av Västlänken.

(Hemskt mycket särskrivning.)
Profilbild
Mikael Bigert
590 Inlägg
Ort: Gothenburg, Gick med: Juni 2011
Hej igen efter några veckors Yimby-semester!


Pendeltåg till Hisingen, Hisingsbana, Del 1:

Ny tråd där jag tänkte ta upp Pendeltåg till Centrala Hisingen ( ej Säve/Ytterby etc ).
Det har ju skrivits här och där om att detta, ( t ex i Västlänksutredningen ) men konkreta förslag har lyst med frånvaro i offentliga media.
Förslag emottages tacksamt på andra varianter.

1. Mål och koncept
Min utgångspunkt har varit att pendellinje Hisingen ( Hisingsbana) är till för att
a. Resande med pendeltågen från andra riktningar enkelt ska kunna nå mål på Hisingen
b. Resande från Hisingen ska ut från staden till t ex Mölndal och Alingsås.
Pendellinjen är inte ett försök att optimera resor från t ex Backaplan eller Torslanda in till Gbg C. Den typen av mer lokala behov bör mötas av lokal spårtrafik, förslagsvis planskild sådan. Att köra över Marieholmsbron blir här en omväg relativt den snabbare vägen över Göta Älvbron.
( Här föreligger, tycker jag, ett vanligt misstag när man tycker att man ska ha pendeltåg för resor på relativt korta distanser, under 15 km. Någon form av stadsbana blir här billigare och mer flexibelt. )

Avgräsning av min ministudie är från (ny) Marieholmsbro och västerut. Vilken Västlänkslösning som ansluter lämnar jag här öppet.
Målet har varit att optimera antalet resande, särskilt nya med en rimlig kostnad. Prio har varit på arbets ( och utbildnings ) pendlare till Hisingen.

Bakgrunden är bl a att Lundby/Torslanda idag har fler arbetspendlare som reser med bil än Centrum.
Angående antal arbetsresor till Hisingen kl 06-09:
http://www.trafikverket.se/PageFiles/4607/forstudie_del_2_vag_e6_21_lundbyleden.pdf
Torslanda + Lundby = 28 000 som ej reser kollektivt
Centrum = 20 000 som ej reser kollektivt
Potentialen för ökning av kollektivtrafik är alltså större än till Centrum. Om man antar cirka 10 000 nya resor som konsekvens av nya stationer i Centrum ( VL Trafikverket uppdaterade siffror ) skalar potentialen till drygt 14000 nya pendelresor för stationerna på Hisingen. ( Konservativt eftersom fler cyklar och går till Centrum än till Hisingen ).

De stationer jag tänker mig är
Hjalmar Branting ( Backaplan ):
Hisingens största knutpunkt och en av Göteborgs största. Både många byten och närhet till arbetsplatser och snart allt fler bostäder.
Lindholmen:
Närhet till både stort antal studerande och arbetande
Eriksberg:
Nyexploatering bostäder och möjlighet till anslutning till Hamnområder.
Volvo PV:
Göteborgs största privata arbetsgivare. Idag stor bidragande orsak till trafiksituationen i Älvsnittet.

Bilden visas nedskalad. Klicka på bilden för att se den i fullstorlek.En stor fördel med Hisingsbana är att vi får en rejäl avlastning av station vid Centralen. Idag är en stor del av de resande dit sådana som ska vidare till Hisingen. De kan nu resa direkt, t ex till Hj Branting.

Övergripande förutsättning är att Hamnbanan börjar byggas ut 2014-20 (?) och att extra spår dras så att inte godtrafiken hindras av persontrafiken.
Idag verkar det klart att Hamnbanans dubbelspår ska dras intill existerande istället för någon helt ny tunneldragning t ex via Aröd och västerut.
http://www.trafikverket.se/PageFiles/16310/Kostnadsbedomningar_060213.pdf
En sådan bergtunnel skulle gå på cirka 4-5 miljarder vilket har bedömts som alltför dyrt. Givetvis skulle det förenkla för pendeltåg då dessa skulle kunna ta dagens enkelspår mer eller mindre utan ombyggnad.
Men min förutsättning är alltså att Hamnbanan först byggs ut till dubbelspår för att klara godstågens behov. Därefter läggs ytterligare spår till vid de sträckor där utrymme finns och där man annars kan komma i vägen för godstrafiken.
Huvudsakligen:
Marieholmsbron-Kvillebangården: Relativt gott om utrymme, igen
Tunnel Pölsebo:
Eriksberg-Oljehamnen:
Dessa tre sträckor blir tillsammans cirka fem kilometer. Tillkommer sträckan ut till Volvo PV på 3.5 km och 500 meter vid Lindholmen.

Ekonomi:
Med marginaler behövs cirka 10 km, vilket med 150 miljoner / km ( Väl tilltaget rel Hamnbane-utredningen ) ger 1.5 miljarder.
http://www.trafikverket.se/Privat/Projekt/Vastra-Gotaland/Goteborg-Hamnbanan/Dokument/

Fyra nya stationer a 300 miljoner styck i snitt , billigast vid Eriksberg, dyrare på de andra där stationerna byggs som viadukter.
Ger en total under 3 miljarder SEK.

Mikael
Senast ändrad 27 januari 2013 19:45
Profilbild
Hans-Olof Hansson
1370 Inlägg
Ort: Gothenburg, Gick med: September 2011
Mikael Bigert skrev:

Hej igen efter några veckors Yimby-semester!


Pendeltåg till Hisingen, Hisingsbana, Del 1:

Ny tråd där jag tänkte ta upp Pendeltåg till Centrala Hisingen ( ej Säve/Ytterby etc ).
Det har ju skrivits här och där om att detta, ( t ex i Västlänksutredningen ) men konkreta förslag har lyst med frånvaro i offentliga media.
Förslag emottages tacksamt på andra varianter.

1. Mål och koncept
Min utgångspunkt har varit att pendellinje Hisingen ( Hisingsbana) är till för att
a. Resande med pendeltågen från andra riktningar enkelt ska kunna nå mål på Hisingen
b. Resande från Hisingen ska ut från staden till t ex Mölndal och Alingsås.
Pendellinjen är inte ett försök att optimera resor från t ex Backaplan eller Torslanda in till Gbg C. Den typen av mer lokala behov bör mötas av lokal spårtrafik, förslagsvis planskild sådan. Att köra över Marieholmsbron blir här en omväg relativt den snabbare vägen över Göta Älvbron.
( Här föreligger, tycker jag, ett vanligt misstag när man tycker att man ska ha pendeltåg för resor på relativt korta distanser, under 15 km. Någon form av stadsbana blir här billigare och mer flexibelt. )

Avgräsning av min ministudie är från (ny) Marieholmsbro och västerut. Vilken Västlänkslösning som ansluter lämnar jag här öppet.
Målet har varit att optimera antalet resande, särskilt nya med en rimlig kostnad. Prio har varit på arbets ( och utbildnings ) pendlare till Hisingen.

Bakgrunden är bl a att Lundby/Torslanda idag har fler arbetspendlare som reser med bil än Centrum.
Angående antal arbetsresor till Hisingen kl 06-09:
http://www.trafikverket.se/PageFiles/4607/forstudie_del_2_vag_e6_21_lundbyleden.pdf
Torslanda + Lundby = 28 000 som ej reser kollektivt
Centrum = 20 000 som ej reser kollektivt
Potentialen för ökning av kollektivtrafik är alltså större än till Centrum. Om man antar cirka 10 000 nya resor som konsekvens av nya stationer i Centrum ( VL Trafikverket uppdaterade siffror ) skalar potentialen till drygt 14000 nya pendelresor för stationerna på Hisingen. ( Konservativt eftersom fler cyklar och går till Centrum än till Hisingen ).

De stationer jag tänker mig är
Hjalmar Branting ( Backaplan ):
Hisingens största knutpunkt och en av Göteborgs största. Både många byten och närhet till arbetsplatser och snart allt fler bostäder.
Lindholmen:
Närhet till både stort antal studerande och arbetande
Eriksberg:
Nyexploatering bostäder och möjlighet till anslutning till Hamnområder.
Volvo PV:
Göteborgs största privata arbetsgivare. Idag stor bidragande orsak till trafiksituationen i Älvsnittet.

Bilden visas nedskalad. Klicka på bilden för att se den i fullstorlek.En stor fördel med Hisingsbana är att vi får en rejäl avlastning av station vid Centralen. Idag är en stor del av de resande dit sådana som ska vidare till Hisingen. De kan nu resa direkt, t ex till Hj Branting.

Övergripande förutsättning är att Hamnbanan börjar byggas ut 2014-20 (?) och att extra spår dras så att inte godtrafiken hindras av persontrafiken.
Idag verkar det klart att Hamnbanans dubbelspår ska dras intill existerande istället för någon helt ny tunneldragning t ex via Aröd och västerut.
http://www.trafikverket.se/PageFiles/16310/Kostnadsbedomningar_060213.pdf
En sådan bergtunnel skulle gå på cirka 4-5 miljarder vilket har bedömts som alltför dyrt. Givetvis skulle det förenkla för pendeltåg då dessa skulle kunna ta dagens enkelspår mer eller mindre utan ombyggnad.
Men min förutsättning är alltså att Hamnbanan först byggs ut till dubbelspår för att klara godstågens behov. Därefter läggs ytterligare spår till vid de sträckor där utrymme finns och där man annars kan komma i vägen för godstrafiken.
Huvudsakligen:
Marieholmsbron-Kvillebangården: Relativt gott om utrymme, igen
Tunnel Pölsebo:
Eriksberg-Oljehamnen:
Dessa tre sträckor blir tillsammans cirka fem kilometer. Tillkommer sträckan ut till Volvo PV på 3.5 km och 500 meter vid Lindholmen.

Ekonomi:
Med marginaler behövs cirka 10 km, vilket med 150 miljoner / km ( Väl tilltaget rel Hamnbane-utredningen ) ger 1.5 miljarder.
http://www.trafikverket.se/Privat/Projekt/Vastra-Gotaland/Goteborg-Hamnbanan/Dokument/

Fyra nya stationer a 300 miljoner styck i snitt , billigast vid Eriksberg, dyrare på de andra där stationerna byggs som viadukter.
Ger en total under 3 miljarder SEK.

Mikael


Ett i huvudsak bra förslag tycker jag! Det är nog något åt detta hållet man tänkte sig när man pratade om pendeltåg till Torslanda, även om det inte finns så mycket detaljer i frågan.

Jag saknar egentligen bara en sak: En förlängning till Torslanda samhälle där man kan nå många nya resenärer. Spår finns framdraget till Volvo så det tillkommer ca. 4km nya spår och en station. Kostnad, baserat på dina siffror, blir då 4x150miljoner för spåren plus 300 för stationen - sammanlagt 900miljoner. Runda av uppåt och säg 1 miljard.

Ny total skulle då ge en kostnad av 4 miljarder vilket ligger i samma storleksordning som den nya Marieholmsförbindelsen. Det verkar fortfarande som en prisvärd och bra lösning!

Att med pendeltåg runda Marieholm och utan stopp tar nog ungefär lika lång tid som för spårvagnen att ta sig mellan Backaplan och Nordstan, inklusive dess stopp på vägen. Ingen stor skillnad i vilket fall som helst.

Hamnbanan kommer att göras på alternativet med dubbelspår i tunnel. Byggstart verkar bli redan 2013!
Senast ändrad 27 januari 2013 19:45
Profilbild
Erik Funck
308 Inlägg
Ort: Göteborg (Majorna), Gick med: April 2012
Signatur: Hansson skrev:

Erik Funck skrev:

Jag slängde in en tågtunnel till för de vanliga fjärrtågen (alltså allt utom pendeltåg o höghastighetståg Oslo-Kbh), se ORANGE
Då var vi helt av med säckstationen.

Vad säger herrarna?


No money no Honey


Bra att du har delat på linjerna för fjärrtåg och pendeltåg.

Men. Med den nya slingan under stan så gör du precis det som Västlänken undviker att göra. Du drar banorna i leran och under husen! Det blir mycket svårt och mycket dyrt!
För att undvika att gå under byggnader måste det till ett alternativ som det blå här nedan för en alternativ dragning av Västlänken.


Vad gäller utökning av Västlänken västerut så är det för snäva radier i kurvorna. Inom ramen för utredningen så tänkte man sig en dragning mot Särö och där den lämnar Västlänken strax efter Haga.


Ok, då har jag gjort en ny karta. Vad sägs?


Tanken är alltså att Blå är för fjärrtåg. Jag har dock länkat älvtunneln med hamnbanan/Bigerts Hisingsbana vilket skulle kunna vara en möjlighet för pendeltågen om det inte blir för trångt på spåren (man slipper ju iaf ev. båt vs. bro-problem). Söderut har jag länkat med v-länk tunneln men jag vet inte om det är för trångt isåfall kan man ju lägga till extra spår alternativt göra egen rakare tunnel enligt tidigare bild.

Skall även hisingspendeln gå på ny blå bör det ju vara lämpligt med en station även vid korsvägen. Jag tänker mig dock att det vore klokast att hålla de separerade o använda marieholmsbron som tidigare nämnt.
Senast ändrad 27 januari 2013 19:45
Profilbild
Erik Funck
308 Inlägg
Ort: Göteborg (Majorna), Gick med: April 2012
Alt. B


Senast ändrad 27 januari 2013 19:45
Profilbild
Mikael Bigert
590 Inlägg
Ort: Gothenburg, Gick med: Juni 2011
Signatur: Hansson skrev:


Ett i huvudsak bra förslag tycker jag! Det är nog något åt detta hållet man tänkte sig när man pratade om pendeltåg till Torslanda, även om det inte finns så mycket detaljer i frågan.

Jag saknar egentligen bara en sak: En förlängning till Torslanda samhälle där man kan nå många nya resenärer. Spår finns framdraget till Volvo så det tillkommer ca. 4km nya spår och en station. Kostnad, baserat på dina siffror, blir då 4x150miljoner för spåren plus 300 för stationen - sammanlagt 900miljoner. Runda av uppåt och säg 1 miljard.

Ny total skulle då ge en kostnad av 4 miljarder vilket ligger i samma storleksordning som den nya Marieholmsförbindelsen. Det verkar fortfarande som en prisvärd och bra lösning!

Att med pendeltåg runda Marieholm och utan stopp tar nog ungefär lika lång tid som för spårvagnen att ta sig mellan Backaplan och Nordstan, inklusive dess stopp på vägen. Ingen stor skillnad i vilket fall som helst.

Hamnbanan kommer att göras på alternativet med dubbelspår i tunnel. Byggstart verkar bli redan 2013!


Hansson,

Torslandaförlängning ser jag också som klart intressant. Frågan är hur "kollektiva" folk är i T-landa. Hittills har det gått trögt att få dem att ta bussen, de åker hellre bil. Men det är klart att man bör utreda en sådan förlängning.
Alternativet är duospårvagnar som kan åka från T-landa och sedan ta av t ex på kommande Storkring vid Lindholmen.
Det blir också enklare att få bra stationsläge vid Volvo om det är en ändstation där, men de olika faktorernas tyngd måste försås utredas.

Vad gäller omvägar går det (tyvärr) ungefär lika sakta att åka 2 km spårvagn som 6 km tåg Centralen-Hj Branting. Här borde en kommande planskild Storkring kunna förbättra ekvationen för spårvagnarna och kapa från 7 till 4 minuter. Tåget torde ta cirka 6 minuter, d vs knappast större vits att ta pendeltåg den sträckan med tanke på turtäthet och anslutningar.
Däremot kan det vara verkligt attraktivt att t ex få direkttåg på morgonen Alingsås-Volvo som tar genvägen Sävenäs-Marieholmsbron. Här kan man spara nästan halva restiden(!). Från cirka 75 till knappt 40 minuter. En sådan förbindelse tror jag kan tippa ekvationen för att antal bilpendlare från det hållet som idag kanske räknar på 45-60 minuter med bil och då får ett verkligt bra alternativ.
Likadant från t ex Trollhättan, Dagens dryga 85 minuter borde kunna reduceras till cirka 60 minuter med pendeltåg direkt över M-bron.

Hur som helst vore det mycket intressant att läsa om det finns tänkt gällande Tlanda-pendel någonstans.

Mikael
Profilbild
Mikael Bigert
590 Inlägg
Ort: Gothenburg, Gick med: Juni 2011
Hej igen!


Pendeltåg till Hisingen, Hisingsbana, Del 2:

Stationslägen
Hjalmar Branting:
Stationen bör ligga så nära buss och spårvagnshållplatser som möjligt så att byten blir snabba och enkla. Förslag väster om dagens järnvägsbro.

Bilden visas nedskalad. Klicka på bilden för att se den i fullstorlek.


Rött = Järnväg, pendeltrafik
Blått = Eventuell Planskild stadsbana
Stjärna = Station ( hållplats )

Lindholmen:
Teoretiskt vore det bäst att ha stationen ungefär där dagens busshållplats ligger, Lindholmen Science Park. Då skulle en mycket stor del av kontoren och utbildningsplatserna nås inom 500 m. Dock blir det svårt att dra järnvägen dit om den ska ansluta till Hamnbanan västerut.
Det enklaste stationsläget är strax söder om den övergivna golfbanan:
.
Detta är dock längre norrut än optimalt. Ett förslag är att tillföra någon slags "moving walkways" på cirka 200 m söderut.
Om vi endast drar Hisingsbanan till Lindholmen kan man dock ha ändstation vid Lindholmen Science Park. Optimalt läge, men vi får då dra spårvagnslinje vidare vilket gör byte nödvändigt för att åka till Eriksberg/Volvo.

Bilden visas nedskalad. Klicka på bilden för att se den i fullstorlek.
Eriksberg:
Vid Pölsebo finns redan tre spår och utrymme. Att lägga stationen längre österut skulle ge mer strategiskt läge, men svårt att åstadkomma.

Volvo PV:
Bästa läget är nära TK-porten, där finns möjlighet att ha slutet på banan och många får då promenadavstånd till arbetsplatsen. Dock är området så stort att man bör ha kompletterande "internbussar" som kan ta de resande på ett par minuter till sina arbetsplatser.
Här finns även möjlighet att ha spårvagnsslinga med rimlig radie ( 25 m ) som kommer västerifrån, riktning Torslanda.

Hisingsbanans potential att dra till sig nya resenärer är förstås störst vid rusningstid ( till Hisingen på morgonen, från på eftermiddagen ).
Kanske kan tågen vändas vid Eriksberg när resande är få till Volvo.


Alternativa stationer:
Brunnsbo: Hopkopplat med Bohusbanan. Antagligen inte så många nya resande dock, relativt få arbetsplatser
Torslanda: Relativt få arbetsplatser och glest med bostäder. Här tror jag mer på spårvagnslinje som byggs från Volvo PV. Duospårvagnar går sedan på järnväg Volvo-Lindholmen för att där kopplas in på planskild Storkring elller liknande. ( Detta gör resorna in till Centrum snabbare ).
Sannegården: Alltför nära Eriksberg / Lindholmen, annars bra med exploatering och relativt nära Volvo/Lundby.

Förhoppning:
Att man tar hänsyn till persontågsmöjligheter när man projekterar och bygger Hamnbanan.

Mikael
[U][/U]
Senast ändrad 27 januari 2013 19:45
Profilbild
Hans-Olof Hansson
1370 Inlägg
Ort: Gothenburg, Gick med: September 2011
Erik Funck skrev:

Alt. BGenast mycket bättre! Fast man kan ju undra hur lätt det är för den blå stäckningen att göga en U-sväng runt Mässan. Den måste ju rimligen ha egna spår parallellt med Västlänken på sträckan Korsvägen - E6.

Att korsa Västlänken vid Korsvägen är inga problem, det kan göras i berget under stationen strax till väster om Korsvägen.
Senast ändrad 27 januari 2013 19:45
Profilbild
Hans-Olof Hansson
1370 Inlägg
Ort: Gothenburg, Gick med: September 2011
Mikael Bigert skrev:

Signatur: Hansson skrev:


Ett i huvudsak bra förslag tycker jag! Det är nog något åt detta hållet man tänkte sig när man pratade om pendeltåg till Torslanda, även om det inte finns så mycket detaljer i frågan.

Jag saknar egentligen bara en sak: En förlängning till Torslanda samhälle där man kan nå många nya resenärer. Spår finns framdraget till Volvo så det tillkommer ca. 4km nya spår och en station. Kostnad, baserat på dina siffror, blir då 4x150miljoner för spåren plus 300 för stationen - sammanlagt 900miljoner. Runda av uppåt och säg 1 miljard.

Ny total skulle då ge en kostnad av 4 miljarder vilket ligger i samma storleksordning som den nya Marieholmsförbindelsen. Det verkar fortfarande som en prisvärd och bra lösning!

Att med pendeltåg runda Marieholm och utan stopp tar nog ungefär lika lång tid som för spårvagnen att ta sig mellan Backaplan och Nordstan, inklusive dess stopp på vägen. Ingen stor skillnad i vilket fall som helst.

Hamnbanan kommer att göras på alternativet med dubbelspår i tunnel. Byggstart verkar bli redan 2013!


Hansson,

Torslandaförlängning ser jag också som klart intressant. Frågan är hur "kollektiva" folk är i T-landa. Hittills har det gått trögt att få dem att ta bussen, de åker hellre bil. Men det är klart att man bör utreda en sådan förlängning.
Alternativet är duospårvagnar som kan åka från T-landa och sedan ta av t ex på kommande Storkring vid Lindholmen.
Det blir också enklare att få bra stationsläge vid Volvo om det är en ändstation där, men de olika faktorernas tyngd måste försås utredas.

Vad gäller omvägar går det (tyvärr) ungefär lika sakta att åka 2 km spårvagn som 6 km tåg Centralen-Hj Branting. Här borde en kommande planskild Storkring kunna förbättra ekvationen för spårvagnarna och kapa från 7 till 4 minuter. Tåget torde ta cirka 6 minuter, d vs knappast större vits att ta pendeltåg den sträckan med tanke på turtäthet och anslutningar.
Däremot kan det vara verkligt attraktivt att t ex få direkttåg på morgonen Alingsås-Volvo som tar genvägen Sävenäs-Marieholmsbron. Här kan man spara nästan halva restiden(!). Från cirka 75 till knappt 40 minuter. En sådan förbindelse tror jag kan tippa ekvationen för att antal bilpendlare från det hållet som idag kanske räknar på 45-60 minuter med bil och då får ett verkligt bra alternativ.
Likadant från t ex Trollhättan, Dagens dryga 85 minuter borde kunna reduceras till cirka 60 minuter med pendeltåg direkt över M-bron.

Hur som helst vore det mycket intressant att läsa om det finns tänkt gällande Tlanda-pendel någonstans.

Mikael


Torslandaborna åker säkert gärna pendeltåg, om det kommer till dem. Att de inte åker buss kanske beror på att den tar för lång tid. Torslanda lär väl växa och bli än större vad det lider. Det ökar ju motivet för anslutning med pendeltåg i en framtid.

Vad gäller omvägen så var det ju exakt det jag skrev. Det tar ungefärligen lika lång tid. Vitsen med att runda Marieholm är då att spåren redan finns och att man kommer in i Västlänken på rätt sätt.

Det är svårt att komma från Alingsås och Trollhättan till Torslanda med direkttåg. Kräver nya spår som blir svåra att få till, samtidigt som man skulle missa centrala stan. Nej, då tror jag mer på att linjerna dras in i Västlänken och att man byter där. Då kan man nå Torslanda från alla håll och linjer vilket borde ge den linjen ett större underlag. En linjekarta skulle då kunna se ut så här

Bilden visas nedskalad. Klicka på bilden för att se den i fullstorlek.Har inte sett mer om pendel mot Torslanda, men skulle också gärna se mer om den. Det lär väl tyvärr dröja innan vi ser något. Västlänken måste bli klar först eller i alla fall komma långt på väg innan något händer. Kanske 10-20 år då. Fast man kan ju bli överrasakad!
Senast ändrad 27 januari 2013 19:45
Profilbild
Mikael Bigert
590 Inlägg
Ort: Gothenburg, Gick med: Juni 2011
Signatur: Hansson skrev:


Torslandaborna åker säkert gärna pendeltåg, om det kommer till dem. Att de inte åker buss kanske beror på att den tar för lång tid. Torslanda lär väl växa och bli än större vad det lider. Det ökar ju motivet för anslutning med pendeltåg i en framtid.

Vad gäller omvägen så var det ju exakt det jag skrev. Det tar ungefärligen lika lång tid. Vitsen med att runda Marieholm är då att spåren redan finns och att man kommer in i Västlänken på rätt sätt.

Det är svårt att komma från Alingsås och Trollhättan till Torslanda med direkttåg. Kräver nya spår som blir svåra att få till, samtidigt som man skulle missa centrala stan. Nej, då tror jag mer på att linjerna dras in i Västlänken och att man byter där. Då kan man nå Torslanda från alla håll och linjer vilket borde ge den linjen ett större underlag.

Har inte sett mer om pendel mot Torslanda, men skulle också gärna se mer om den. Det lär väl tyvärr dröja innan vi ser något. Västlänken måste bli klar först eller i alla fall komma långt på väg innan något händer. Kanske 10-20 år då. Fast man kan ju bli överrasakad!


Hansson,
Om man vill åka direkt norrifrån mot Hisingen:
Borde inte järnvägen kunna användas som syns vid den röda pilen? En växel norrifrån kan inte kosta många miljoner.

Bilden visas nedskalad. Klicka på bilden för att se den i fullstorlek.


Måste Trollhättebon först in till Gbg C och byta tåg tappas ju en stor del av tidsvinsten och då finns nog risken att hon/han tar bilen istället.
Egentligen ser jag ingen praktisk anledning till att vänta på Västlänken. Huvudsaken att Hamnbanan byggs ut och att man vid denna utbyggnad förbereder även för persontrafik.

Vidare om pendeltågen ska gå ända fram till T-landa: Det ska absolut utredas vidare, men jag tror fler Torslandabor vore intresserade av en linje till Planskild Storkring eller liknande. Då når man, precis som du skrev, Centrum i stort sett lika snabbt och får betydligt fler destinationer att välja på.
Tänk t ex linje: Tlanda -Volvo - Eriksberg - Sannegården - Lindholmen - tunnel - Stigbergstorget - Järntorget - "Allélänken" - Centralen - Snabbspåret.
( 5 km från Sannegården till Centralen, jämfört med drygt 8 km för pendeltåg till VL-GbgC, Alt över Backaplan istället = 4 km )

Vad gäller pendlare utifrån är det nog relativt få som har Torslanda som mål.
Det optimala tror jag vore att kunna använda samma bana för pendeltåg och duospårvagnar.

Mikael
Senast ändrad 27 januari 2013 19:45
Profilbild
Erik Funck
308 Inlägg
Ort: Göteborg (Majorna), Gick med: April 2012
Profilbild
Erik Funck
308 Inlägg
Ort: Göteborg (Majorna), Gick med: April 2012
Signatur: Hansson skrev:

Erik Funck skrev:

Alt. BGenast mycket bättre! Fast man kan ju undra hur lätt det är för den blå stäckningen att göga en U-sväng runt Mässan. Den måste ju rimligen ha egna spår parallellt med Västlänken på sträckan Korsvägen - E6.

Att korsa Västlänken vid Korsvägen är inga problem, det kan göras i berget under stationen strax till väster om Korsvägen.


Du menar att den inte kan gå under? för brant upp sedan?
Annars så borde det ju vara värdefullt att få svängen så långt norrut som möjligt, Vallhallagatan? ("Alt. C") eller ännu längre norrut. Lämpligen kan ju tunneln mynna vid nuvarande tunnelöppning i olskroken (ca norra gubberogatan).

Alt. D


Alla tåg med slutstation GBG skulle kunna gå in på de gamla, nuvarande, spåren.
Övriga fjärrtåg skulle stanna på nya underjordiska stationen. Direkt t.ex. Kph-Gbg-Oslo/Sthml, Oslo-Gbg-Sthml, Uddevalla-Gbg-Sthml/Kph/Oslo
Senast ändrad 27 januari 2013 19:45
Profilbild
Hans-Olof Hansson
1370 Inlägg
Ort: Gothenburg, Gick med: September 2011
Erik Funck skrev:

Signatur: Hansson skrev:

Erik Funck skrev:

Alt. BGenast mycket bättre! Fast man kan ju undra hur lätt det är för den blå stäckningen att göga en U-sväng runt Mässan. Den måste ju rimligen ha egna spår parallellt med Västlänken på sträckan Korsvägen - E6.

Att korsa Västlänken vid Korsvägen är inga problem, det kan göras i berget under stationen strax till väster om Korsvägen.


Du menar att den inte kan gå under? för brant upp sedan?
Annars så borde det ju vara värdefullt att få svängen så långt norrut som möjligt, Vallhallagatan? ("Alt. C") eller ännu längre norrut. Lämpligen kan ju tunneln mynna vid nuvarande tunnelöppning i olskroken (ca norra gubberogatan).

Alt. D


Alla tåg med slutstation GBG skulle kunna gå in på de gamla, nuvarande, spåren.
Övriga fjärrtåg skulle stanna på nya underjordiska stationen. Direkt t.ex. Kph-Gbg-Oslo/Sthml, Oslo-Gbg-Sthml, Uddevalla-Gbg-Sthml/Kph/Oslo


Nej, du kan inte passera under mässan eftersom det är stora tunga hus med massiv pålning. Du måste hålla en rak sträckning parallelt med Västlänken förbi Mässan utmed Örgrytevägen. Berg för att få till hurvor finns väster om Södra vägen/Korsvägen och söder om Berzeligatan. Sedan finns mer berg öster om E6.

För alla sträckningar så gäller det att undvika att passera under befintlig större bebyggelse som står på lera och istället då hålla sig till gatumark. Det är faktiskt något som Västlänken lyckats med, trots en ganska lång sträckning under stan!

Behöver man verkligen en rundsväng under stan för fjärtrafiken? Om det behövs så kanske det vore bra med en station i höjd med Korsvägen och Mässan? Med möjlighet till byte mot Västlänken och lokaltrafiken. Med en rundsväng missas denna möjlighet.
Senast ändrad 27 januari 2013 19:45
Profilbild
Erik Funck
308 Inlägg
Ort: Göteborg (Majorna), Gick med: April 2012
Signatur: Hansson skrev:Nej, du kan inte passera under mässan eftersom det är stora tunga hus med massiv pålning. Du måste hålla en rak sträckning parallelt med Västlänken förbi Mässan utmed Örgrytevägen. Berg för att få till hurvor finns väster om Södra vägen/Korsvägen och söder om Berzeligatan. Sedan finns mer berg öster om E6.


Jag syftade inte på att passera under mässan utan på att passera under västlänkstunneln. Ursprungligen var tanken att de skulle gå just parallellt om det finns plats för detta. Måhända en oprecis karta.

Signatur: Hansson skrev:


Behöver man verkligen en rundsväng under stan för fjärtrafiken? Om det behövs så kanske det vore bra med en station i höjd med Korsvägen och Mässan? Med möjlighet till byte mot Västlänken och lokaltrafiken. Med en rundsväng missas denna möjlighet.


Om fjärrtrafikstunneln kan gå under/brevid v-länken så kan man ju förstås ha en hållplats även där, om nu fjärrtrafiken skall ha så många hållplatser inom ett så litet område.

Syftet med tunneln är att avverka alla kapacitetsbegränsningar som nuvarande säckstation har. Med bakgrund av miljö-/klimatmål, ökande befolkning o. ökat resande så tycker jag att det är motiverat att försöka åstadkomma detta. Sedan så är det möjligt att mina förslag är överdimensionerade/ onödigt dyra. Om man höjer marknivån i gullbergsvass, som diskuteras här, så kan man ju ev. göra en rundsväng under det området med samma funktion till lägre pris..
Hur tänker du/ni andra?
Senast ändrad 17 februari 2013 02:58
Profilbild
Hans-Olof Hansson
1370 Inlägg
Ort: Gothenburg, Gick med: September 2011
Erik Funck skrev:Jag syftade inte på att passera under mässan utan på att passera under västlänkstunneln. Ursprungligen var tanken att de skulle gå just parallellt om det finns plats för detta. Måhända en oprecis karta.Om fjärrtrafikstunneln kan gå under/brevid v-länken så kan man ju förstås ha en hållplats även där, om nu fjärrtrafiken skall ha så många hållplatser inom ett så litet område.

Syftet med tunneln är att avverka alla kapacitetsbegränsningar som nuvarande säckstation har. Med bakgrund av miljö-/klimatmål, ökande befolkning o. ökat resande så tycker jag att det är motiverat att försöka åstadkomma detta. Sedan så är det möjligt att mina förslag är överdimensionerade/ onödigt dyra. Om man höjer marknivån i gullbergsvass, som diskuteras här, så kan man ju ev. göra en rundsväng under det området med samma funktion till lägre pris..
Hur tänker du/ni andra?


OK. Att passera under Västlänken i sträckningen Örgrytevägen går inte alls. Den blir djupt grundlagd med pålar och slitsmurar. Den lösningen är möjlig enbart om tunnlarna byggs samtidigt och på varandra. Det kommer ju inte att ske.

Det är däremot möjligt att korsa Västlänkens tunnel i mer eller mindre rät vinkel, vilket du gör i norra delen av kartan, nära centralen.

En "rundslinga" inom Gullbergsvass faller på samma sätt som Västlänk2021; man får inte till radierna inom området. (Tråden med marköjning hade jag missat. Går åt mycket material, kanske inte så realistiskt.)

Då tycker jag ditt Alt.B alternativ verkar mycket mer spännande och rimligt. Här kan en station anäggas norr om Västlänken/Korsvägen och i berg mellan Södra Vägen och Götaplatsen. Denna station kan vi ju kalla Göteborg Södra. Man når mängder med Hotel, Mässan och Avenyn med mera samt mycket bra anslutning till lokal och regiontrafik.

Sträckning söderut som du ritat, möjligen att den kan flyttas in lite mer i berget väster om Södra Vägen/Mölndalsvägen.
Rundslingan har två alternativ.
- Ett norr om och parallellt med Västlänken/Örgrytevägen. Nackdelen är att den kommer att passera under den nersänkta trafikapparaten vid Korsvägen
- Ett annat alternativ vore att gå söder om Västlänken/Örgrytevägen och i en slinga undvika trafikapparaten vid Korsvägen. Man måste då gå igenom del av Liseberg (Liseberget) i dess nordvästra hörn närmast Korsvägen. Där finns ganska mycket berg så det kan vara en rimlig lösning. Väl ute ur berget igen så dras den parallellt med Västlänken i Örgrytevägen. När man når E6 så måste man passera under Västlänken.

Var det en klar beskrivning, eller vill du att jag skall kladda lite på en bild?
Senast ändrad 17 februari 2013 02:58
Profilbild
Hans-Olof Hansson
1370 Inlägg
Ort: Gothenburg, Gick med: September 2011
Mikael Bigert skrev:Hansson,
Om man vill åka direkt norrifrån mot Hisingen:
Borde inte järnvägen kunna användas som syns vid den röda pilen? En växel norrifrån kan inte kosta många miljoner.

Bilden visas nedskalad. Klicka på bilden för att se den i fullstorlek.


Måste Trollhättebon först in till Gbg C och byta tåg tappas ju en stor del av tidsvinsten och då finns nog risken att hon/han tar bilen istället.
Egentligen ser jag ingen praktisk anledning till att vänta på Västlänken. Huvudsaken att Hamnbanan byggs ut och att man vid denna utbyggnad förbereder även för persontrafik.

Vidare om pendeltågen ska gå ända fram till T-landa: Det ska absolut utredas vidare, men jag tror fler Torslandabor vore intresserade av en linje till Planskild Storkring eller liknande. Då når man, precis som du skrev, Centrum i stort sett lika snabbt och får betydligt fler destinationer att välja på.
Tänk t ex linje: Tlanda -Volvo - Eriksberg - Sannegården - Lindholmen - tunnel - Stigbergstorget - Järntorget - "Allélänken" - Centralen - Snabbspåret.
( 5 km från Sannegården till Centralen, jämfört med drygt 8 km för pendeltåg till VL-GbgC, Alt över Backaplan istället = 4 km )

Vad gäller pendlare utifrån är det nog relativt få som har Torslanda som mål.
Det optimala tror jag vore att kunna använda samma bana för pendeltåg och duospårvagnar.

Mikael


Jo, den kan väl iofs. fungera.

Men, det lär knappast finnas underlag för att dra en direktlinje Volvo - Trollhättan som missar centralen. Det är ju helt sant att restiden förlängs om man har byte och inte en direktlinje.

Hela frågan illustrerar mycket tydligt kollektivtrafikens dilemma. Skall man ha direktförbindelser eller skall man använda nav och byten. Båda har sina fördelar, men även sina problem. Direktförbindelser ger snabba resor, på den sträcken, men förlänger restiden på andra. Ett stjärnnät med byte i en enda punkt ger minimalt antal byten, men förlänger restider. Mest markant är det mellan punkter som ligger nära varandra geografiskt, men på olika ben. Spårvagnsnätet är till stor del format som en stjärna, även om det nu börjar dras isär allt mer.

Vad man kan se på sikt är att det gär mer mot ett system bestående av multipla och överlappande sjärnnärnnät med ett antal genomgående direktlinjer. En hybrid, om man så vill.

Det är på grund av detta som byte till Torslanda-pendel är bättre att göra i Västlänken. Det hade blivit för många och för glesa linjer annars. Västlänken måste också vara klar innan Torslanda-pendeln kan tas i bruk, för annars så kan den inte trafikeras. Man får inte fram tillräckligt många tåg, helt enkelt.

Bohusbanan kommer att komma före en bana till Torslanda. På den förra så pågår utredning redan. Bohusbanan är också redan nu överfull och kräver egentligen omgående längre perronger och tåg. Göteborg kommun har svarat utredningen att de önskar minst 15-minuters trafik och på sikt 10-minuters trafik, vilket kräver dubbelspår och planskilldhet hela vägen upp till Uddevalla. Vid en utbyggd Bohusbana så blir det station i Brunnsbo och möjligen i Säve eller Skogome.
Senast ändrad 27 januari 2013 19:45
Sida 4 av 6

 > Allmänt
Göteborgs Storinfrastruktur 2030?

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6726 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Göteborgsregionens folkmängd
8 December 2020 19:27 av Matthias H.
Gratis illustrationsprogram?
11 Mars 2020 04:44 av Huai Chuan
VÄSTLÄNKEN OCH ALTERNATIVEN
15 Februari 2019 15:57 av Mikael Bigert