Utskrift från gbg.yimby.se
....

 > Allmänt

Göteborgs Storinfrastruktur 2030?

Sida 6 av 6
Sven R
529 Inlägg
Ort: Göteborg, Gick med: Oktober 2008
Du glömde iofs citera det som stod efter: " Sannolikt skulle en ny station i Brunnsbo värderats högre om eff ekterna av införandet av trängselskatt och framtida markanvändning i området kunnat inkluderats i den samhällsekonomiska modellen. För att Brunnsbo station ska vara lönsam krävs en medveten markanvändningsplanering väl integrerad med kollektivtrafi kplaneringen."
Profilbild
Mikael Bigert
590 Inlägg
Ort: Gothenburg, Gick med: Juni 2011
Sven Renquist skrev:

Du glömde iofs citera det som stod efter: " Sannolikt skulle en ny station i Brunnsbo värderats högre om eff ekterna av införandet av trängselskatt och framtida markanvändning i området kunnat inkluderats i den samhällsekonomiska modellen. För att Brunnsbo station ska vara lönsam krävs en medveten markanvändningsplanering väl integrerad med kollektivtrafi kplaneringen."


Sven,

Det låter vettigt. Ser man på riktigt lång sikt med väl exploaterad stadsdel Ringön borde stationen löna sig bättre. Likaså om man kan byta till "Hisingsbanan" på stationen och komma vidare västerut.
Det verkar också som man ritat in spårvagn från Backaplan, bra.
Jag är lite tveksam om stationen hamnar innanför T-skattezonen, jag gissar precis utanför(?)
Mikael
Profilbild
Hans-Olof Hansson
1370 Inlägg
Ort: Gothenburg, Gick med: September 2011
Mikael Bigert skrev:

Signatur: Hansson skrev:Tyvärr, kommer inte ihåg vilken länk det var. Men här är i alla fall länken till utredningen om Bohusbanan.

Planskild Storkring är en lösning. Trafik med pendeltåg ger samma resultat, egentligen. Vad som är bäst? Säg det. Det får väl utredas närmare.

Noteras kan att det tar lika lång tid från Frölunda torg till Drottningtorget med spårvagn som det tar från Kungsbacka med pendeltåg.


Tackar för länken, Hansson.
"De samhällsekonomiska effekterna av Brunnsbo station är små eller osäkra."
Det låter rimligt, underlaget vid Brunnsbo är inte i närheten av stationerna längs den föreslagna "Hisingsbanan." Man tappar 1-1.5 minut per stopp vid Brunnsbo.
100 miljoner för ny stn i Brunnsbo ger cirka 50 miljoner i intäkt enl tabellen på sidan 59.
Denna siffra och 100 milj/km räls i rapporten indikerar också att mina uppskattningar om Hisingsbanans kostnad är konservativa.

Mikael


Man kan få vissa insikter av resonemanget kring Brunnsbo och även kring Skogome och Säve som står på annan plats i dokumentet. Är det tveksamt att införa stopp på de platsera, som ändå ligger rakt på banan utan omväg, så blir om omväg runt Volvo/Torlanda väldigt svår att få ihop.

I närtid så kan man se i dokumentet att Bohusbanan omgående bör kompletteras med längre perronger och tåg. Det är en extremt lönsam (och billig, relativt sett) investering!
Profilbild
Mikael Bigert
590 Inlägg
Ort: Gothenburg, Gick med: Juni 2011
Signatur: Hansson skrev:

Mikael Bigert skrev:

Signatur: Hansson skrev:Tyvärr, kommer inte ihåg vilken länk det var. Men här är i alla fall länken till utredningen om Bohusbanan.

Planskild Storkring är en lösning. Trafik med pendeltåg ger samma resultat, egentligen. Vad som är bäst? Säg det. Det får väl utredas närmare.

Noteras kan att det tar lika lång tid från Frölunda torg till Drottningtorget med spårvagn som det tar från Kungsbacka med pendeltåg.


Tackar för länken, Hansson.
"De samhällsekonomiska effekterna av Brunnsbo station är små eller osäkra."
Det låter rimligt, underlaget vid Brunnsbo är inte i närheten av stationerna längs den föreslagna "Hisingsbanan." Man tappar 1-1.5 minut per stopp vid Brunnsbo.
100 miljoner för ny stn i Brunnsbo ger cirka 50 miljoner i intäkt enl tabellen på sidan 59.
Denna siffra och 100 milj/km räls i rapporten indikerar också att mina uppskattningar om Hisingsbanans kostnad är konservativa.

Mikael


Man kan få vissa insikter av resonemanget kring Brunnsbo och även kring Skogome och Säve som står på annan plats i dokumentet. Är det tveksamt att införa stopp på de platsera, som ändå ligger rakt på banan utan omväg, så blir om omväg runt Volvo/Torlanda väldigt svår att få ihop.

I närtid så kan man se i dokumentet att Bohusbanan omgående bör kompletteras med längre perronger och tåg. Det är en extremt lönsam (och billig, relativt sett) investering!


Hansson,
håller med här. Mycket bättre än omväg är att dra egna linjer från Marieholsmbron mot Hjalmar B, som Hisingsbanan.
Vi får hoppas att man kommer loss med Hamnbanan som första steg.
trevlig helg
Mikael
Sida 6 av 6

 > Allmänt
Göteborgs Storinfrastruktur 2030?

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6726 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Göteborgsregionens folkmängd
8 December 2020 19:27 av Matthias H.
Gratis illustrationsprogram?
11 Mars 2020 04:44 av Huai Chuan
VÄSTLÄNKEN OCH ALTERNATIVEN
15 Februari 2019 15:57 av Mikael Bigert