Utskrift från gbg.yimby.se
....

 > Städer

Brunnsgatan före Skanstorget!

Profilbild
Gunnar Einarsson
566 Inlägg
Ort: Göteborg (Kommendantsängen), Gick med: April 2010
Som titeln lyder. Istället för att bebygga Skanstorget och därmed inkräkta på den historiska stadsplanen, kunde vi rikta uppmärksamheten mot andra tomma ytor i området och prioritera dessa. Kvarteret No 7 Druvan i Annedal ligger bara ett stenkast från Skanstorget och utgör idag en sådan icke-plats, bestående av en gräsplan och en bollplan mellan Brunnsgatan och Folkskolegatan. Den senare är en mycket smal, ganska okänd gata som löper längs Annedalsskolans södra sida, om än utloppet i Västergatan har blockerats av träd, buskar och annan växtlighet.
Av Annedals sjunde kvarter återstår idag bara ett ensamt rött tegelhus från 1800-talet, som jag tolkar det uppfört av Göteborgs Arbetarebostäder AB, vilka byggde ett antal enhetliga boningshus i Annedal redan före landshövdingehusens uppkomst. Det hyser idag Gamla Annedalspojkar och får naturligtvis på inga villkor rivas.

Så här kunde den nya bebyggelsen i Kv Druvan ta sig ut med möjliga tomtindelningar, de senare följaktligen med beteckningarna Annedal 7:1-7:10:

Bilden visas nedskalad. Klicka på bilden för att se den i fullstorlek.Varje fastighet skulle utgöra exploateringen av en enskild tomt, samtliga uppförda av olika byggherrar för att garantera variation i stil och utformning. Det kunde kanske vara lämpligt att kräva lokalyta i ca 80% av beståndet.

Brunnsgatan är en idag en väldigt bred gata, vilket närmast torde ha sin förklaring i att en motorled en gång på DDR-Sveriges tid här planerades mynna ut från en tunnel i Landalaberget. Tacka gudarna för att det aldrig blev av! Brunnsgatan skulle alltså bara må bra av att att bli trängre och flyttas åt söder för att ansluta till fasaden på Annedals äldreboende, där i nuläget en remsa med hundgräs är belägen. På det utrymme som frigörs skulle det gamla Kv Druvan åter kunna resa sig som fågeln Phoenix, fast naturligtvis inte nödvändigtvis i egenskap av landshövdingehus. Själv har jag på skissen närmast tänkt i termer av sexvånings stenhus i eklekticism. Andra alternativ kan vara aktuella.

Med den tjusiga utsikten från balkongerna på hörnhuset Västergatan-Brunnsgatan, affärerna i första våningen och den nya tätate stadsbilden, skulle Kvarteret Druvan bidra till en återurbanisering av Annedal och förstärka det lokala nexus som redan utgörs av Hemköp, lokaler på Brunnsgatan ner mot korsningen Övre Husargatan/Risåsgatan samt bort över Annedalsskolan mot Jugendhuset på Föreningsgatan 2.

Avslutningsvis kanske det bör påpekas att detta inte är första gången som bebyggelse vid Annedalsskolan har diskuterats på Yimby Göteborg. Kommunens tidigare planer på att bygga stötte dessutom tydligen på problem för några år sedan och har av allt att döma runnit ut i sanden.
Senast ändrad 27 januari 2013 19:44
Profilbild
Johannes Hulter
1635 Inlägg
Ort: Göteborg, Gick med: Januari 2008
Bra tänkt! Har du kollat den gamla planen för Annedal? Det låg ett kvarter där tidigare. Man skulle ju bara kunna kopiera det...
__________________
A house is not only a machine for living in
Profilbild
Gunnar Einarsson
566 Inlägg
Ort: Göteborg (Kommendantsängen), Gick med: April 2010
Johannes Åsberg skrev:

Bra tänkt! Har du kollat den gamla planen för Annedal? Det låg ett kvarter där tidigare. Man skulle ju bara kunna kopiera det...


Hade helt klart varit tänkbart. Själv är jag mycket för att helt enkelt återuppföra gammal bebyggelse emellanåt. Det är bara det att just detta kvarter i Annedal var lite speciellt. Mot gatan (dock inte gårdshusen) upptogs det till större delen av den typ av fristående tegelkåkar som Gamla Annedalspojkar nu huserar i. I stort sett bara kortsidorna var belagda med landshövdingehus. (Flygbild finns i Bilden av Göteborg I, av Robert Garellick, s. 253.)
Det är charmigt med de Dicksonska stiftelsehus och liknande som finns kvar, men det är frågan om nya boningshus av denna typ borde uppföras. Lokalyta saknas och det är ju inte direkt någon urban bebyggelse.
Senast ändrad 14 maj 2012 08:58
Profilbild
Gunnar Einarsson
566 Inlägg
Ort: Göteborg (Kommendantsängen), Gick med: April 2010
Angående bebyggelsen är kvarteret så smalt att landshövdingehus kanske kommer närmast i åtanke.

 > Städer
Brunnsgatan före Skanstorget!

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 5380 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter